Шаблон для создания тестов в формате qti V 0Pdf көрінісі
Дата24.10.2018
өлшемі64.71 Kb.

Шаблон для создания тестов в формате QTI v 2.0 

 

1. 


Метаданные теста........................................................................................................................................................... 2 

2. 


Параметры секций. ......................................................................................................................................................... 3 

3. 


Вопросы типа «Выбор» ................................................................................................................................................. 4 

 

  

1.

 

Метаданные теста  

Автор теста:Бижигитова Л.Т.  

Название курса: Ұйымдық мәдениет  

Название теста: Ұйымдық мәдениет   

Предназначено для студентов специальности: Менеджмент каз_3кр_3к_3г.о_ДОТ  

Семестр: осенний  

Проходной балл:50  

Время на тест:30  

Количество кредитов: 3  

Учебный год: 2015-2016  

Параметры секций. 

Секция 


Выборка 

(шт) 


Родительская секция Басқару мәдениетінің мәні мен түсінігі  Ұйымдық мәдениет әлеуметтік-экономикалық құбылыс ретінде  Басқару мәдениетін оқытудағы жүйелік тәсіл  Жүйелік  тәсіл  және  басқарудың  ұйымдық  мәдениетінің  негізгі 

элементтері  Басқарудың ұйымдық мәдениетінің негізгі компоненттері  Басқарудың ұйымдық мәдениеттегі рөлі  Басқарудың ұйымдық мәдениетінің ерекшелігіне әсер ететін факторлар Субмәдениет ұғымы және түрлері  Мәдениет типологиясы. Негізгі типтердің сипаттамасы.   10 

Басқарудың ұйымдық мәдениетінің мазмұны және талдау көрсеткіштері  11 

Басқарудың ұйымдық мәдениетінің қалыптасу қағидалары және әдістері 12 

Басқарудың  ұйымдық  мәдениетін  қолдау.  Ұйымның  мәдениеті  мен стратегиясының өзара байланысы.   

13 


Басқару мәдениетінің өзгеру әдістері                            

14 Ұйымдық мәдениеттің ұйымдық тиімділікке әсері                                                  

 

 Вопросы типа «Выбор» 

Кез-келген жағдайға алдын ала нақты әрі дұрыс жауап беру Жұмысшының жұмыс жасау барысының тиімділігін арттыру үшін қолданылатын кез келген ынталандыру 

түрі (жалақы, әлеуметтік жетістіктер, жұмыс жасау үшін арналған пристижді орын және т.б.) 

Ұйымның басқа тауарды өндіру немесе өндірмеуіне байланысты емес сұраныс түрі.  Бір адамның екінші адамға көз қарасын білдіре отырып қоршаған ортада сол адамға қатысты қалыптасқан 

ой Менеджменттің қызметі: Маркетинг мәні және қызметі: 

Білім мен қызметтің бірлігі нені береді? Бөлімшелер қандай еңбек бөлінісі нәтижесінде пайда болады? 

Адам өміріне қажетті қажеттіліктер? 10 

Мотивация процесінің негізгі кезеңдері? 

11 

Билікке ұмтылу, жетістікке жету, қатысушылық қажеттіліктері қандай теорияда қарастырылады? 12 

М.Вебер  және Г.Форд басқарудың қандай мектептің өкілдері? 

13 

Ұйымдық шешімдер мәселелердің ауқымдылығына, көлеміне байланысты шешімдер қалай жіктелінеді? 14 

Әркімнің өз мақсатына және ұйым мақсатына жетуі үшін, өзін және өзгелерді қызметке тарту процесі– 

бұл... 

15 


Шешімдердің түрлері: 

16 


Мимика, жест арқылы  берілетін мәліметтерге не жатады? 

17 


Портер-Лоулер моделінде неше айнымалы қарастырылған? 

18 


Жүйенің бөлінбейтін бөлігі? 

19 


А. Маслоу өз теориясында қажеттіліктерді қалай бөлген? 

20 


Басқару процесі қандай функциямен аяқталады? 

21 


Мотивацияның қай теориялары ішкі оянуларға негізделген? 

22 


Портер-Лоулер моделіндегі негізгі төрт айнымалы қарастырылады. Төмендегілердің қайсысы артық? 

23 

Бейресми коммуникациялардың сипаттамасы: 

24 

Адамдарға шектеулі ресурстар жетіспеушілігінен пайда болатын қайшылықтың түрі: 25 

Басқа жақтың көзқарасын қабылдау қайшылықты шешудің қай түріне жетеді? 

26 

Сызықтың өкілеттік – бұл: 27 

Ұйымдардың тиімді жұмыс жасауына әсер ететін негізгі ішкі айнымалылар: 

28 

Қандай ұйымдарда өзгерістерге қарсылық байқалады? 29 

Қандай әдісті қолданғанда іс-әрекеттің ең тиімді бағыты анықталады? 

30 

Фирманың басты ғылыми-техникалық және өндірістік іскерлігін анықтау мақсаты болып табылатын басқару: 

31 


Өкілеттілік жеке тұлғаға делегирленбейді, ал осы жеке тұлға иеленіп отырған: 

32 


Ұйымның сипаттамаларына төмендегілердің қайсысы жатпайды? 

33 


Басқару деңгейлерінің логикалық түрдегі өзара қарым-қатынасы және ұйымдардың функционалдық 

бөлімшелерінің өзара қатынасы нені сипаттайды? 

34 

Объектінің қасиеттерін суреттеуге арналған символдарды пайдалану моделі: 35 

Бағыныштыға өз көзқарасыңды тиімді жеткізу арқылы әсер ету тәсілі: 

36 

А. Файольтәжірибедекеңқолданутапқанбасқарудыңнешеқағидасынжасапшығарды? 37 

Коммуникациядағы көлденең байланыстар дегеніміз не? 

38 

Семантикадегенімізне? 39 

Жалпы шешімдерге жататындар?  

40 

Адамдардың белгілі бір іс-қимыл жасауларына итермелейтін себеп – ол: 41 

Мотивация теорияларының қандай категориялары бар? 

42 

Ресми топтардың негізгі түрлері: 43 

Төмендегінің қайсысы қайшылықтарға жатпайтынды анықтаңыз? 

44 

Ұйым миссиясын қалай түсінесіз? 45 

Ұйымның айналасындағы факторлардың немесе ұйым ортасының өзгеру жылдамдығы – бұл: 

46 

Модельді құру процесі қанша кезеңнен тұрады? 47 

Шешім қабылдау мен коммуникация қандай процестер болып саналады? 

48 

Бақылау – басқару процесінің негізгі элементтерінің бірі, сондықтан да оның бірнеше түрі бар. Олар қандай? 

49 


Коммуникация процестің неше кезеңі бар? 

50 


Көлденең еңбек бөлінісі нәтижесінде пайда болған бөлімшелердің қызметін үйлестіруді басқарудың 

қандай деңгейі жүзеге асырады? 

51 

Скалярлық процес қандай өкілеттіліктерге тән? 52 

Шешімдер қандай деңгейлерде қабылданады? 

53 

Ұйым миссиясы нені білдіреді? 54 

Психологиялық және адамгершілік қарым-қатынастар бағытының негізін қалаушылар кімдер болып 

есептеледі? 

55 


Ұйымның мақсатына жетуді қамтамасыз ететін жан-жақты, кешенді  жоспар жиынтығы болып не 

саналады? 

56 

Сыртқы орта факторлары қандай әдістер арқылы ұйымға әсер етеді? 57 

Мүмкін болған екі ұйғарымның бірін ғана таңдап алуға мәжбүрлік басқарудың қандай процесіне тән? 

58 

Коммуникация процестің неше кезеңі бар? 59 

Төменде көрсетілгендердің қайсысы коммуникация процесінің элементтеріне жатпайды? 

60 

Мотивацияның кешенді-процессуалдық теориясы деп – қандай теорияны айтамыз? 61 

Шешім қабылдау процесі неше кезеңнен тұрады? 

62 

Коммуникациялық процестің мақсаты не? 63 

Бағдарланған және бағдарланбаған шешімдер – шешімнің қандай түріне жатады? 

64 

Лауазымды адамдардың, өздеріне берілген міндеттерді орындаулары үшін таңдау қабілеттіліктерінің болуы – шешімнің қандай түрі арқылы жүзеге асады? 

65 


Мотивацияның мазмұндылық теорияларының мақсаты: 

66 


Ғылыми басқару бағытының негізін қалаушылар кімдер болып есептеледі? 

67 


Төменгі буын қандай деңгейді сипаттайды? 

68 

Өкілеттіліктер классикалық концепция кезінде қалай беріледі? 

69 

Жүйе параметрлері нені білдіреді? 70 

Еңбек бөлінісінің қандай түрлері бар? 

71 

Үнемді адам концепциясы қалай аталады? 72 

Коммуникациялық процестің керек емес кезеңі? 

73 

Бейресми ұйымдардың сипаттамасы? 74 

Ұйымдық өзгерістерді тиімді басқару процесінің моделі қанша кезеңнен тұрады? 

75 

Менеджменттің әкімшілік мектебінің негізін қалаушы? 76 

Адамгершілік қарым-қатынас мектебінің басты қосқан үлесі? 

77 

Ұйым міндетінің қандай категориялары бар? 78 

Мәліметтерді жіберуші мен қабылдаушы арасындағы өзара түсінушілікті не қамтамасыз етеді? 

79 

Кері байланыс қағидасы басқарудың қандай функциясы арқылы жүргізіледі? 80 

Алдын ала қарастырылып, белгіленген уақыт ішінде орындалуға тиісті жұмыстың көлемі: 

81 

Коммуникациялық процестің қандай элементі мәліметтерді жіберу құралы болып табылады? 82 

Арнаулы әдістер мен қызмет көрсетулерді пайдаланатын технология түрі? 

83 

Фрэнк және Лилианна Гилбреттер қызметті талдауға қолданған әдіс? 84 

Объектінің нақты қол жеткен, орындалған жұмыс нәтижелеріне негізделіп ілгері даму мүмкіндігін қандай 

стратегиялық альтернатива жүзеге асырады? 

85 


Вербальді емес символдар – ол:  

86 


Ұйым мақсатына неғұрлым тиімді жетуді көздейтін басқару деңгейлері мен функционалдық 

бөлімшелердің логикалық қарым-қатынасы – 

87 

Бір басшыға бағынышты адамдар саны  нені көрсетеді? 88 

Дәстүрлер арқылы әсер ету немесе ықпал ету қандай билік формасында жүргізіледі? 

89 

Адамдардың бейресми ұйымдарға  кіріуінің себептері қандай? 90 

Оң, дұрыс ықпалды күшейту арқылы әсер ету немесе ықпал ету қандай билік формасында жүргізіледі? 

91 

Өзгерістерге қарсы шығудың себептері: 92 

Салихалы сенім арқылы ықпал ету немесе әсер ету қай билік формасында жүргізіледі? 

93 

Кит Дэвис қандай теорияның авторы? 94 

Дж. Хомманс нені зерттеген? 

95 

Лидерліктің жағдайлық моделдерінің – мақсатты жол немесе жол-нысана, деп аталатын тәсілін кім жасаған? 

96 


Басқарушылық тор қандай теорияға негізделеді? 

97 


Дұрыс жұмыс жасайтын топ мүшелерінің ролі екі бағытта жүреді. Оларды атап көрсетіңіз? 

98 


Менеджерлерге немесе басшыларға қатысты күйзелістің қандай түрлерін білесің? 

99 


Эмпатия- бұл? 

100 


Жеке тулға дегеніміз не? 

101 


Темпраментін қанша түрі бар? 

102 


Ішкі бақылау дегеніміз не? 

103 


Кодтау дегеніміз не? 

104 


Шаруа-фирма қожалығы  

105 


Ұйым дегеніміз не? 

106 


Адамдық қатынастар мектебінің негізін қалаған 

107 


Холерик типіне тән белгілер 

108 


Мимика дегеніміз не? 

109 


«Тұлғалық типтердің индикаторы» атты әлемде кең таралған яғни тұлға типін анықтаушысын жасаушы 

110 


Тұтынушылардың қажеттілік сипатына байланысты ұйымның түрлері: 

111 


Ұйымның пайда болу сипатына байланысты түрлері: 

112 


Ішкі қарым-қатынас сипатына байланысты ұйымның түрлері: 

113 


Меншік формасына байланысты ұйымның түрлері: 

114 


Әлеуметтік ұйымдастырушылық сипатына байланысты ұйымның түрлері: 

115 


Пайда табу қатынасы сипатына байланысты ұйымның түрлері: 

116 


Мекеменің меншігі жергілікті мемлекеттік органның меншігіне тиесілі ұйым қалай аталады? 

117 

Дене көрінісіне байланысты Крачмер адамды канша типке бөлді? 

118 

Павлов жоғары жүйке қызметіне қарай бөлген 4 типі? 119 

Тұлға дегеніміз кім? 

120 

Стереотип мағынасы 121 

”Темперемент”атауын ғылымға алғаш енгізген ел 

122 

Комуникациялық процесс мынадай этаптардан тұрады 123 

Астеник дегеннің мағынасы 

124 

Атрибуция дегеніміз не? 125 

Тұтынушының қажетіне қарай ұйым нешеге бөлінеді? 

126 

Алға қойылған мақсатқа жету барысында біріккен адам тобы 127 

Бақылау локусын ұсынған ғалым 

128 

Психикалық науқастардың мінезінің сырқаттарының түрі 129 

Ақпаратты коммуникациялық символдармен ауыстыру 

130 

Штамп ретинде өзгермейтин жалпы қабылдаған үлгі 131 

Дене көрінісіне байланысты адамды 4 типке бөлды.Сонын бірін тап 

132 

Өзге біреудің мінез-кұлық себебін түсіндіруші психологиялық термин? 133 

Ашушаң,шыдамсыз,қызбалы,ұстамсыз адам? 

134 

Ой темпераментіне, түрлерінің адам ағзасындағы басымдылығына карай адамдар неше топқа ажыратылған? 

135 


Арни  Фойольдің неше қағидасы бар? 

136 


Арни Фойольдің 13ші бастамасының анықтамасы 

137 


Қызметкердің мансабтық өсуді құрастырушылар 

138 


Өзгерістің моделін жасаушы ғалым 

139 


Өзгеріс қанша кезеңдерден тұрады? 

140 


Күйзелістің негізгі факторлары 

141 


Қандай да бір халыққа тән өмір сүру түрі мен өмірді қабылдау жүйесінің қалыптасуы :  

142 

Төменде келтірілген менеджерлердің қайсысы француз менеджментінің өкілі ? 

143 

Мына менеджерлердің қайсысы американдық менеджмент өкіліне кірмейді ? 144 

Біріккен қызмет саласы бойынша топтар қалай бөлінеді? 

145 

Мына атқарымдардың қайсысы мәдениет атқарымдарына кірмейді ? 146   

Мәдениеті бір адамдар бір әлеуметтік топты құрайды : 

147 

Бюрократиялық рационализация тұжырымдамасының авторы кім ? 148 

Келісушілік топ әдісінің қолданылу мәні неде ? 

149 

Кәсіпорын жағдайының болашақ талдауына не кедергілік етеді ? 150 

Американдық менеджменттегі басты нәрсе: Document Outline

  • Метаданные теста

Каталог: images -> files
files -> 4. Минимальная площадь на одно стоматологическое кресло (в кв м)
files -> Региональный центр «Шығыс» управления образования вко жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбы бойынша биология
files -> Сабақтың тақырыбы: Көктем Мақсаты: Көктем тақырыбына шолу жасай отырып, өз ойларын дәлелдеуге дағдыландыру. Міндеттері
files -> Ұбт-ға даярлаудағы тиімді әдістері өскемен 2015
files -> Химиялық таңбасы – аі
files -> Твором фтора простой и эффективный способ профилактики кариеса
files -> 1. Специфические рецепторы


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет