Семинар (тәжірибелік) сабақтарДата16.07.2017
өлшемі93.03 Kb.
түріСеминар

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі құжаты

ТК ОБ

ТК ОБ

042-18-10.1.70/01 – 2016

Таңдау компонентінің

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Редакция №1 08.09.2016 ж.Таңдау компонентінің

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Пән атауы: «Биохимия»

Шифр – мамандық атауы: 5В072800 - "Қайта өндеу өндірістерінің технологиясы" (сала бойынша)


Кафедра Химия және химиялық технологиялар

Курс II

Кредиттер саны 3

Барлық сағат 135

Дәрістер 15

Семинар (тәжірибелік) сабақтар

Зертханалық сабақтар 30

БӨЖ 90

Курстық жұмыс (жоба) __семестр

Емтихан IV семестр

Семей 2016
Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы ___________ «29» 06 2016 ж.

К.К. Қайырханов, б.ғ.к., «Химия және химиялық технологиялар» кафедрасының профессоры

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 «Химия және химиялық технологиялар» кафедра отырысында

Хаттама «29» 06 2016 жыл, №14.

Кафедра меңгерушісі ____________ Б.Х. Мусабаева


2.2 Инженер-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама «24» 08 2016 жыл, № 5/1.

Төрайымы ______________ А.Н.Нургазезова
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды


Хаттама «08» 09 2016 жыл, № 1 .
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор
ОӘК төрайымы ____________Г.Қ. Искакова
4 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


Мазмұны
1 ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

2 КІРІСПЕ

3 ПӘННІҢ НЕГІЗГІ БӨЛІМДЕРІ

4 ЗЕРТХАНА (ТӘЖІРИБЕЛІК), СЕМИНАР САБАҚТАРДЫҢ ТАҚЫРЫБЫНЫҢ ТІЗІМІ

5 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

6 ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 1. Түсіндірме жазба:

  1. Пәнді оқыту мақсаты

«Биохимия» пәні мамандықтың кәсіби білім беру жүйесінде базалық пәндердің таңдау бойынша компоненттер қатарындағы химиялық ғылымдардың бірі.

Берілген силлабус келесі нормативтік құжаттар негізінде әзірленген: • Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;

 • таңдау компоненті бойынша оқу бағдарламасы ЖОО ОӘК отырысында бекітілген 08.09.2016 ж. №1 хаттама сәйкес әзірленген.

«Биохимия» пәні 5В072800 - "Қайта өндеу өндірістерінің технологиясы" (сала бойынша) мамандығы бойынша барлық студенттердің оқып-үйренудегі міндетті компонент болып саналады. Ол тірі организмнің химиялық құрамын,тірі материяда болатын химиялық реакцияларды, тірі организмдегі заттардың биологиялық функциямен молекуларлық құрамымен өзара байланысын зерттейді. Биохимия тірі организмде өтетін процесстерін терең түсіну үшін негізі ғылым болып саналады.
  1. Пәнді оқытудың міндеттері

Білім алушылар биологиялық маңызды заттардың негізгі кластарын, осы заттардың құрамын, құрылысын, қасиеттерін;

- организмде атқаратын биологиялық қызметтерін, әсерінің механизмдерін;

- тіршілік процестерінде биологиялық заттардың өзгеруін, әрекеттесуін, зат алмасуының негізгі жолдарын;

- негізгі биохимиялық жүйелерінің және химиялық реакцияларын оқып білу керек; биологиялық заттардың құрамын, құрылысын, қасиеттерін зерттеу үшін практикалық дағды алу керек.
1.3 Құзыреті (оқыту нәтижелері)

Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу керек:білу:

- тірі ағзаның химиялық құрамын, жоғары молекулалы белоктар, көмірсулар, майлар және нуклеин қышқылдарының құрылысын және физико-химиялық қасиеттерін, сол сияқты биологиялық активті заттар – витаминдер, ферменттер және гормондардың әсер ету механизмдерін білуі;орындай алу:

-тірі ағзадағы зат алмасу және энергия алмасу туралы білімді меңгеруі;

- тірі ағзадағы зат алмасудың катаболизм және анаболизм реакцияларын игеруі;

- қоректік заттарға және биологиялық активті заттарға биохимиялық әдістермен зерттеулер істей алуы;дағдысының болуы:

- биологиялық активтік қосылыстарды синтездеуге, ажырата білуге, сараптауға бейімдеу;құзыретті болу:

- алған білімдерін аңшылықтану және аң шаруашылығын зерттеу саласында қолдануға құзыретті болу;
 1. Кіріспе

Білім алушылар «Биохимия» курсынан тіршіліктің молекулалық негізін, биологиялық заттардың құрамын, құрылысын, қасиеттерін, осы заттардың тіршіліктің әрекеті бойынша реакцияларын оқып білу болып табылады.

 1. Пәннің негізгі бөлімдеріНегізгі бөлімдер

Модуль 1

Ерітінділер. Дисперсті жүйелер

Модуль 2

Зат алмасуының биологиялық реттегіштері

Модуль 3

Зат және қуат алмасудың метаболиттік жолдары

Модуль 4

Нуклеин қышқылдарының биохимиясы

Модуль 5

Белок биосинтезі және оның реттелуі 1. Зертхана (тәжірибелік), семинар сабақтардың тақырыбының тізіміТақырыптар

1

Ерітінділер. Судың құрылысы. Дисперсті жүйелер

2

Дәрумендер –табиғи биореттегіштер

3

Биохимиялық үдерістердің биологиялық катализаторлары. Ферменттер.

4

Гормондар- алмасу үдерістерінің реттегіштері

5

Зат және қуат алмасу жөніндегі жалпы түсінік

6

Көмірсулардың химиялық табиғаты және метаболизмі. Көмірсулардың анаэробтық ыдырауы.

7

Көмірсулардың аэробтық ыдырауы.

8

Липидтердің химиялық табиғаты және метаболизмі.

9

Белоктар. Белоктардың жіктелуі.

10

Белоктардың асқазандағы және ішектегі гидролизі.

11

Аминқышқылдарының ағзадағы биосинтезі.

12

Алмасу үдерістерінің өзара байланысы

13

Нуклеин қышқылдарының құрамы. Дезоксирибонуклеин қышқылы (ДНҚ).

14

Рибонуклеин қышқылы (РНҚ).

15

Жасушадағы белок синтезі. Белок синтезінің реттелуі. 1. Білім алушылардың өзіндік жұмысының тақырыптарының тізіміБӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

1

БӨЖ №1. Дәрумендер. Ферменттер. Гормондар. Көмірсулар.

Презентация дайындау

2

БӨЖ №2. Майлар, белоктар химиясы.

Презентация дайындау6 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР

6.1 Негізгі әдебиет


6.1.1 Қайырханов Қ.К. Жануарлар биохимиясы.- Семей: 2014.-240 б.

6.1.2 Сейітов Қ.С. Биологиялық химия.-Алматы: «Қайнар» университеті, 1992.-384 б.

6.1.3 Аблаев Н.Р. Биохимия в схемах и рисунках. –Алматы: Ғылым, 2001.-285 с.

6.1.4 Аксартов Н.М. Биохимия /эл.-ресурс/лекционный курс.-Караганда: КарГУ, 2005.-1 эл. диск.

6.1.5 Қайырханов Қ.К. Жануарлар биохимиясы.- Алматы: Ана тілі, 2004.-200 б.

6.1.6 Кайрханов К.К. Методические указания к лабораторным занятиям по биохимии /издание третье, переработанное и дополненное/ Семипалатинск, ЦНТИ, 2003.


6.2 Қосымша әдебиеттер


6.2.1 Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф., Биохимия.-Москва: 2000.-520 с.

6.2.2 Строев Е.А. Биологическая химия. -М.: 1986.-480 с.

6.2.3 Николаев А.Я. Биохимия. Москва: 1989.-495 с.

6.2.4 Строев Е. А., Макарова А. А., Практикум по биологической химии. М.: «Высшая школа», 1986. -231с.6.3 Интернет-ресурстар


6.3.1 http://www.biochemistry.ru

6.3.2 http://biochemistry.ru/biohimija_severina/B5873Content.html
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет