Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу 3 Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар 4 Пәннің форматы 5 Пәннің саясаты 6 Баға қою саясаты 7 Әдебиет жалпы ережелер 1 Оқытушы туралы Мадыбекова АДата06.07.2017
өлшемі230.48 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІОқу әдістемелік кешенінің құжаты 3 деңгейлі

ПОӘК

ПОӘК

УМКД 042-18-22.1.116/02 -2014
ПОӘК

Студентке арналған «Ботаника» пәнінің бағдарламасыБасылым № 1

«__» ___ 20 _____ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Ботаника»

5В060700 – «Биология» мамандығына арналғанСТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

Мазмұны
1 Жалпы ережелер.

2 Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу

3 Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар

4 Пәннің форматы

5 Пәннің саясаты

6 Баға қою саясаты

7 Әдебиет

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы туралы

-Мадыбекова А.С.

-«Мал шаруашылығы және аңшылықтану, морфология негіздерімен»

-Байланыс ақпараты – телефоны 442898, № 5 оқу ғимараты

-Сабақ өтетін бөлмелер - № 111

-Пәннің аты – «Ботаника»

-Несие саны –4 , ал жалпы сағат саны – 180


1.2 Пәннің қысқаша сипаттамасы.

«Өсімдіктер туралы ғылым. Өсімдіктер планетамызда органикалық заттардың жасалып айналуында шешуші рөл атқарады. Біздің планетамызда халық саны жылда-жылға өсуіне байланысты экожүйелерге жүктеме артуда. тАдамдар дұрыс тіршлік етуі үшін тұрақты жоғарғы өнімді ауыл және орман шаруашылқтар құрылуы керек. Сондықтан өсімдіктерді жан-жақты зерттеудің маңыздылығы артуда.


1.3. Пәннің мақсаты:

-студенттерді әртүрлі систематикалық топтардағы өсімдіктер морфологиясы мен (сыртқы құрылысын сипаттайды) анатомиясымен (ішкі құрылысын сипаттайды) және оның цитологиямен, физиологиямен және экологиямен байланысып, теориялық және қолданбалы мәнісімен, репродуктивтік биология негізімен таныстыру,

-студенттерді төменгі және жоғарғы сатыдағы әртүрлі систематикалық топтар өсімдіктерінің көбеюімен, өсімдіктер әлемінің алуан түрлілігімен, анатомиялық және морфологиялық құрылысы ерекшеліетрімен танысу,

-өсімдіктер әлемі эволоюциясы негізі туралы өсімдіктердің бір-бірімен және басқа тірі организмдермен және тіршілік ету ортасымен байланысы туралы түсінік қалыптастыру.


1.4 Пәнді негізгі міндеттері:

-Өсімдік жасушасының, ұлпаларының, вегетативті және генеративті органдарының құрылысын және қызметтерін білу;

-Өсімдіктер систематикасын меңгеру;

-Тиісті ботаникалық ғылыми зерттеулердің әдістерін меңгеру.


1.5. Пәнді толық өткен студент:

-өсімдіктер жасушасы, ұлпалары, өркен морфологиясы және анатомиясы, тамыр және генеративтік жүйелері ерекшеліктерін, өсімдіктердің морфологиялық эволюциясының негізгі бағыттарын, ұрпақ шығарудың және көбеюдің биологиялық мәнін, өсімдіктердің жастық және маусымдық өзгерістері туралы түсінік алуға;

-систематика, эволюция, филогенез, флористика, таксономиялық категориялар және таксономиялық бірліктері түсініктерін және олардың арақатынасы туралы түсінік алуға.

Білуге тиіс: әр түрлі систематикалық топтардағы ертедегі және қазіргі өсімдіктердің органикалық дүние жүйесіндегі орнын анықтайтын негізгі сипаттамаларын, сабақтарын, жапырақтарын, тамырларының анатомиялық, морфологиялық ерекшеліктерін, өсімдіктер әлемінің алуан түрлілігін және олардың қалыптасуын, құрылымдық ерекшеліктерін, кеңістіктегі таралу заңдылықтарын, құрамын және эволюциясын. Өсімдіктердің экологиялық жүйелердегі орыны және шаруашылықтағы, табиғаттағы маңызын білуге.

Өсімдіктерді гербарийге жинауды, этикеткалауды, кептіруді, өсімдіктерді систематикалық тиістілігін өз бетімен анықтауды, салыстырмалы морфологиялық тәсілді пайдалануды, алған білімін ғылыми, өндірістік және практикалық жұмыстар жүргізуде қолдануды.


Іс жүзінде дағдылануы тиіс:

-Өсімдіктер анатомиясы, морфологиясы, флорасы, систематикасы саласында ғылыми жұмыстар жүргізуге;

-Ғылыми жұмыстар жүргізгенде басқа пәндерді оқығанда алған білімдерін, тәсілдерін пайдаланып ғылыми мәселелер қоя білуге;

Тиісті ботаникалық ғылыми зерттеулердің әдістерін меңгеру.


1.6. Курстың пререквизиті: өсімдіктану.
1.7. Курстың постреквизиті: өсімдіктер физиологиясы, өсімдіктер систематикасы.

2. ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ


Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

СПЗ


ЗС

БОӨЖ


БӨЖ


Барлығы

Есепформасы

1

2

4

30

-

30

30

90

180

тест


ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ


№ рет

Дәрістердің тақырыптары және қысқаша мазмұны

Дә

ріс


Зертханалық

БОӨЖ

БӨЖ

Әдебиеттер

11

2

3

4

5

6

7Модуль 1 ЦитологияБлок 1 Өсімдік жасушасы және оның компаненттері
1

Кіріспе. Ботаника пәні.

Ботаника пәнінің мақсаты мен міндеті. Ботаниканың зерттеу әдістері. Ботаниканың даму тарихы. Ботаниканың бөлімдері.Өсімдіктердің биосферадағы және адам өміріндегі маңызы.1

1

1

3

7.1;7.2;

7.3;7.4;


7.5:
2.

Жасуша туралы ілімнің тарихы.

Жасуша туралы ілімнің тарихы.Жасушаның алуан түрлілігі. Өсімдік жасушасының құрылысы. Жасушаның негізгі қызметтері.1

1

1

3

7.1;7.2;

7.3;7.4;


7.5:
Блок 2 Өсімдік ұлпалары
3

Өсімдік ұлпалары.

Ұлпаның классификациясы.

Түзуші, жабындық ұлпалар сипаттамасы мен құрылысы.


1

1

1

3

7.1;7.2;

7.3;7.4;


7.5:
4

Өсімдік ұлпалары.

Арқаулық сипаттамасы мен құрылысы. Өткізгіш ұлпалар сипаттамасы мен құрылысы.Өткізгіш шоқтар.1

1

1

3

7.1;7.2;

7.3;7.4;


7.5:
2Модуль Өсімдіктің вегетативті- мүшелері
1 Блок Өсімдіктің вегетативті мүшесі-тамыр
5

Тамыр жүйелері. Тамырдың морфологиялық құрылысы.

1

1

1

3

7.1;7.2;

7.3;7.4;


7.5:
6

Тамырдың анатомиялық құрылысы.

1

1

1

3

7.1;7.2;

7.3;7.4;


7.5:
2 Блок Өсімдіктің вегетативті мүшесі-өркен
7

Дара- және қосжарнақты өсімдіктердің өркеннің морфологиялық құрылысы.

1

1

1

3

7.1;7.2;

7.3;7.4;


7.5:
8

Дара- және қосжарнақты өсімдіктердің өркеннің анатомиялық құрылысы.

1

1

1

3

7.1;7.2;

7.3;7.4;


7.5:
3 Блок Өсімдіктің вегетативті мүшесі-сабақ
9

Сабақтың морфологиялық құрылысы.

1

1

1

3

7.1;7.2;7.3;7.4;7.5:
10

Сабақтың анатомиялық құрылысы.

1

1

1

3

7.1;7.2;7.3;7.4;7.5:
4 Блок Өсімдіктің вегетативті мүшесі-жапырақ

4 Блок Өсімдіктің вегетативті мүшесі-жапырақ
11

Жапырақтың морфологиялық құрылысы.

1

1

1

3

7.1;7.2;7.3;7.4;7.5:
12

Жапырақтың анатомиялық құрылысы.

1

1

1

3

7.1;7.2;7.3;7.4;7.5:
13

Өсімдіктердің көбеюі. Вегетативті, Жыныссыз, жынысты көбею.

1

1

1

3

7.1;7.2;7.3;7.4;7.5:
3 Модуль Өсімдіктің репродуктивті- мүшелері
1 Блок Гүл
14

Өсімдіктің репродуктивті мүшесі – Гүлдің құрылысы, қызметі, шығу тегі. Андроцей, геницей, гүлшоғыр. Тозаңдану, ұрықтану

1

1

1

3

7.1;7.2;7.3;7.4;7.5:
2 Блок Жеміс
15

Жеміс және тұқым. Жемістер классификациясы. Тұқым классификациясы. Жеміс пен тұқымның таралуы.

1

1

1

3

7.1;7.2;7.3;7.4;7.5:
4 Модуль Өсімдіктер систематикасы
1 Блок Дробянкалар.
16

Төменгі сатыдағы өсімдіктер. Прокариоттар. Дробянкалар бөлімі

1

1

1

3

7.2;7.3;7.4;7.6;7.9:
2 Блок Балдырлар бөлімі
17

Эукариоттар. Жасыл, жалтырауық, диатомды балдырлар. Құрылысы. Көбеюі. Классификациясы. Экологиясы.

1

1

1

3

7.2;7.3;7.4;7.6;7.9
18

Хара балдыр, оңыр, қызыл балдырлар. Құрылысы. Көбеюі. Классификациясы. Экологиясы.

1

1

1

3

7.2;7.3;7.4;7.6;7.9
19

Кілегейлілер бөлімі. (Миксомицеттер)

1

1

1

3

7.2;7.3;7.4;7.6;7.93 Блок Саңырауқұлақтар бөлімі
20

Саңырауқұлақтар бөлімі. Құрылысы. Көбеюі. Классификациясы. Экологиясы.

1

1

1

3

7.2;7.3;7.4;7.6;7.9
21

Хитридиомицеттер және оомицеттер класы.

1

1

1

3

7.2;7.3;7.4;7.6;7.9
22

Зигомицеттер және аскомицеттер класы.

1

1

1

3

7.2;7.3;7.4;7.6;7.9
23

Базидиомицеттер, дейтермицеттер класы.

1

1

1

3

7.2;7.3;7.4;7.6;7.9
24

Қыналар бөлімі

1

1

1

3

7.2;7.3;7.4;7.6;7.9
4 Блок Жоғары сатыдағы гаметофиті басым өсімдіктер
25

Мүктәрізділер.

1

1

1

3

7.1;7.4;7.5; 7.6:
5 Блок Жоғары сатыдағы спорофиті басым өсімдіктер
26

Риниофиттер, плаунтәрізділер, псилоттәрізділер.

1

1

1

3

7.2;7.3;7.4;7.5; 7.6:
27

Қырыбуын , папортниктәрізділер.

1

1

1

3

7.1;7.5; 7.6:
Блок 6 Тұқымды және гүлді өсімдіктердің жалпы сипаттамасы
28

Жалаңаштұқымдылар бөлімі. Тұқымды папоротниктер, саговниктер, қылқанжапырақтылар кластарының жалпы сипаттамасы және систематикасы

1

1

1

3

7.1;7.2;7.3;7.4;7.5; 7.6:
29

Жабықтұқымды өсімдіктер бөлімі.

Қосжарнақтылар класы. Магнолиялықтар, сарғалдақтар, раушангүлділер, бұршақ, алаботалылар, алқа тұқымдастары, астралар тұқымдастары.1

1

1

3

7.1;7.2;7.3;7.4;7.5; 7.6:
30

Даражарнақтылар класы. Лалагүлділер, жуалар, тұқымдастары.....

1

1

1

3

7.1;7.2;7.3;7.4;7.5; 7.6:
3. ПӘННІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР

Оқу үрдісіне белсенді қатысу, үй тапсырмасын ынтамен орындау, сабакта карама-карсы байланысты колдау, ұжымдық жұмыска жәрдемдесу, ұқыпты

және міндеті болу қажет. Курстарыен және оқытушылармен ашық, шыдамды да, мейірімді болған жөн.

Пән барысы. Оқылатын дәрісте кейінгі ғылымның көкейтесті мәселелері, қазіргі жетістіктері мен жаңалықтары айтылады. Пәннiң әр дәрiсiнен кейiн ұсынылған сұрақтар мен тестерге жауап берiп, оған қайтаратын жауапты жинақтап қорытып, күмәндiк туса, алдын ала дәрiстен оқып, оны толық түсiнiп, дәрiске, сабаққа дайын болып келген жөн.

Зертханалық сабақтарды өткізуге толық нұсқаулар, ұсынылған әдебиеттерде толық берілген. Жұмысты бастамас бұрын сабақтың мақсаты мен міндеттерін анықтап алып, ұсынылған әдебиеттерден теориялық материалдармен танысу қажет. Электронды микроскопта препараттан зерттеп, талдап, зерделейсіздер. Жұмысты жасаған соң міндетті түрде қорытынды жазып, суретін салу керек. Оқулықтағы тақырып соңында берілген сұрақтарға жауап беру керек.


4 ПӘННІҢ форматы
Қатынасу: дәрiс, зертханалық сабақтарға мiндеттi түрде қатынасу керек. Егерде қандайда болмасын себептермен сiз оларға қатынаса алмасаңыз, онда барлық меңгере алмаған материалға жауапкер боласыз. Мiнез – құлық: Студент ар кодексiн: мiнез-құлық этикасын сақтауы керек. Сабаққа кешiгу кешiрiлмейтiн қылық. Сабақ үстiнде оқу тәртiбiн жиi бұзушылар дәрiсханадан шығарылып жiберiледi, немесе бүкiл курс бойынша «қанағаттанарлықсыз» бағамен жазаланады. Бақылау тапсырмалары. Олар сөзсiз орындалып, белгiленген мерзiмде тапсырылуы қажет. Кешiгiп орындалған жұмыстардың бағасы өзiнен - өзi төмен болады. Межелiк бағалау: Межелiк бағалаудың қортындысы сабақ қатысуы мен үлгерiмiне, студенттердiң белгiленген мерзiмге өз бетiмен жұмыс орындауына, сабақта ауызша немесе жазбаша түрде берген жауабына, межелiк бақылау қортындысына байланысты қойылады. Көшiрiп алу және бiреудiң шығармасын толық немесе жарым-жартылай өз атымен ұрлап пайдалану: Қандай да болмасын көшiрiп алу немесе бiреудiң шығармасын толық, не жарым-жартылай өз атымен ұрлап пайдалану (басқа студенттерден дайын тапсырма және шешiмдер көшiрмесiн пайдалану) дәрiсханадан шығарумен тоқтатылады немесе «қанағаттанарлықсыз» бағамен жазаланады.
5 ПӘННІҢ саясаты
Бірігіп жұмыс істеу барысында біз келесідей тәртіпті ұстанамыз:

  • Оқытушымен студент бір-біріне сыйластықпен қарау керек.

  • Кез келген тәртіп бұзушылықтар жазаланады, ал белсенді жұмыс керісінше мадақталады.

  • Сабаққа кешікпеу және сабақты босатпау.

  • Білімді бағалау баллды-рейтингті жүйе бойынша жүргізіледі.


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
«Ботаника» пәні бойынша балдық бағалау.

Кесте 2


Апта

Бақылау түрі

Балл саны

Ескерту

1

2

3

4
1-мен 7 апта аралығындағы барлық сабақ түрлеріне қатысуы

30
1

Ағымдағы бақылау2

Ағымдағы бақылау 20 балл.

20
3

Ағымдағы бақылау 20 балл.

20
4

Ағымдағы бақылау 20 балл.

20
5

Ағымдағы бақылау 20 балл. БӨЖ 52 балл

72
6

Ағымдағы бақылау 16 балл. БӨЖ 52 балл.

68
7

1 аралық бақылау

70


1-мен 7 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша қорытынды баллдар

3008-бен 15 апта аралығындағы барлық сабақ түрлеріне қатысуы

30
8

Ағымдағы бақылау 15 балл

15
9

Ағымдағы бақылау 15 балл.

15
10

Ағымдағы бақылау 14 балл.

14
11

Ағымдағы бақылау 14 балл.

14
12

Ағымдағы бақылау 14 балл. БӨЖ 50 балл

64
13

Ағымдағы бақылау 14 балл.

14
14

Ағымдағы бақылау 14 балл. БӨЖ 50 балл

64
15

2 аралық бақылау

70
8-бен 15 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша қорытынды баллдар

300
Емтихан бойынша қорытынды баллдар

400
Академиялық мерзгіл бойынша қорытынды баллдар

1000


7 ӘДЕБИЕТ

7.1 Негізгі әдебиет

7.1.1 Н.М.Мухитдинов, Ә.Б.Бегенов, С.С.Айдосова. Ботаника. Өсімдіктер морфологиясы және анатомиясы. Алматы. 2001ж.

7.1.2 Әметов.Ә.Ә. Ботаника. Алматы. 2000 ж.

7.1.3 Ботаника. Андреева И.И., Родман Л.С., М., 2005 г.

7.1.4 Карипбаева Н.Ш., Полевик В.В., Силыбаева Б.М., Ботаниканың оқу практикумы. Семей. 2012ж.

7.1.5 Силыбаева Б.М. Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы -2012 ж

7.1 Қосымша әдебиет

7.1.6 В.Г.Хржановский, С.Ф. Пономаренко. Практикум по курсу общей ботаники. Москва. 1989г.

7.1.7 Горышина Т.К. Экология растений. М., 1979.

7.1.8 А.Г.Еленовский.,М.П.Соловьева.,В.Н.Тихомирова., Ботаника.,Москва., 2006г.7.1.9.Абдрахманов О. Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы. Алматы. 1972.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет