ПОӘК 042-18-16 26/01-2013 №1 басылым 18. 09. 2013 жДата20.11.2017
өлшемі169.02 Kb.

ПОӘК 042-18-16.1.26/01-2013
№1 басылым 18.09.2013 ж.

беттің - шісіҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ


БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-16.1.26/01-2013«Мамандану практикумы II» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

№1 басылым 18.09.2013 ж.
«МАМАНДАНУ ПРАКТИКУМЫ II» ПӘНІ БОЙЫНША

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

(5В050300 «Психология» мамандықтарына )


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫСемей

2013Алғы сөз


1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “ Психология” кафедрасының аға оқытушысы А. Коңырова

“__13__” _____09_____ 2013 ж.

2 ҚАРАЛДЫ  1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “Психология” кафедрасының отырысында

Хаттама №__1____ «_13_»___09_____ 2013 жыл
Кафедра меңгерушісі ____________ Т. Кунслямова
2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды

Хаттама №__1____ «_17_»____09____ 2013 жыл


ОӘБ төрағасы_________ Ш. Кенесбаева

3 БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама №__1___ «_18_»____09____ 2013 жыл


ОӘК төрағасы_________ Г. Искакова
4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ №1 басылым 18.09.2013 ж.

Мазмұны


 1. Қолданыс аймағы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәнінің мазмұны (модулі)

 5. Студенттің өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі

 6. Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

 8. Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНЫС АЙМАҒЫ

«Мамандану практикумы II» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен 5В050300 - «Психология» мамандығы студенттеріне арналған. Ол студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігімен, курс саясатымен, оқу процесі барысындағы студенттердің білуге жіне істеуге тиіс білімдерін таныстырады. Оқу - әдістемелік кешен пәнді оқудағы негізгі құрал болып табылады.2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Мамандану практикумы II» пәнінен оқу - әдістемелік кешен төмендегі құжаттардағы барлық талаптар мен ұсыныстар бойынша оқу процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған: • 5В050300 - «Психология» мамандығы бойынша Мемлекеттік Жалпыға бірдей Оқу Стандарты ҚР МЖМБС 3.08.307-2006 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген және күшіне енгізілген;

 • 5В050300 - «Психология» мамандығы бойынша типтік оқу жоспары;

 • СТУ 042-ГУ-4-2013 университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін құрастыру мен безендіруге қойылатын жалпы талаптар»;

 • ДП 042-1.01-2013 Құжатталған процедура «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы мен мазмұны».

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.

«Мамандану практикумы II» – ол «Психология» мамандығы бойынша білім беру стандартында белгіленген, жоғары оқу орындарында оқитын студенттерге арналған маңызды психология саласының бірі.

Мамандану практикумы II психологиялық бөлімінде оқитын үшінші курс студентеріне арналған. Бұл курс бойынша студенттер әскери саладағы теориялық және қолданбалы мәселелелерінің психологиялық ерекшеліктерімен танысады.

3.2 Пәннің мақсаты«Мамандану практикумы II» пәнінің мақсаты – Студенттерді негізгі мәселелер бойынша шетел және қазақстандық әскери психологияның теориялық зерттеулермен және практикалық нәтижелермен таныстыру.
3.3 Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:

 • ғылымдар жүйесіндегі әскери психологияның алатын орнын анықтау;

 • әскери психологияның ғылым ретінде дамуын теориялық тұрғыдан талдау, даму кезеңдерін қарастыру;

 • әскери психологтың негізгі жұмыс бағыттарымен танысу, әскери психология саласында алынған білімдердің маңыздылығын түсіндіру.


3.4 Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:

– әскери психологияның қазіргі уақыттағы мәселелерді білу; • әскери психологияның ғылыми ұғымдар аппаратын білу;

 • әскери психологияның заңдылықтарын және құрылымын білу;

 • меңгерген білімдерді практикада қодану тәсілдерін білу;

 • ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу тәсілдерін білу;

 • кәсіби қарым–қатынас дағдыларын даму.


3.5 Курс пререквизиттері:

- жалпы психология;

- жалпы биология;

- зоопсихология;

- жас ерекшеліктер психология;

- физиология;

- әлеуметтік психология
3.6 Курстың постреквизиті:

- педагогикалық психология;

-психологиялық кеңес беру;

- психодиагностика негіздері;

- жарнама психологиясы.
3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді
Кесте 1


Курс

Семестр

Кредит

СаныЛК

(сағ.)


СПС

(сағ)


Лаб.С


СӨЖО

(сағ)


СӨЖ

(сағ)


Барлығы

Қортын.

бақылау


формасы

1

1

3

30

15

-

22,5

67,5

135

емтихан


4 ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Кесте 2

Тақырып атауы мен мазмұны

Сағат саны


Дәріс сабақтары

1

Әскери психология ғылым саласы ретінде

2

2

Қазақстан Республикасы Әскери Күштеріндегі әлеуметтік психологиялық қызметтер

2

3

Әскери психолог қызметінің негізгі бағыттары

2

4

Психологиялық көмек көрсету және әскери қызметкерлердің психикалық денсаулығын сақтау бойынша психолог қызметі.

2

5

Әскери психолог жұмысының жүйесі.

2

6

Басқару жүйесіндегі офицер

4

7

Әскери ұжым-басқару объектісі ретінде

2

8

Әскери ұжымның әлеуметтік психологиялық климатын басқару

2

9

Әскери ұжымдағы шиеленістер және оларды реттеу

2

10

Әскери қызметкердің тұлғалық қасиетіне жеке әсер ету әдістері

4

11

Әскери қызметкерлердің экстремалды жағдайлардағы психикалық қалыптарын реттеудің психологиялық негіздері

2

12

Әскери қызметкерлерді дайындаудың психологиялық аспектілері.

2

13

Әскери типтік психологиясы.

2

Практикалық (семинар) сабақтар

1

Әскери психология ғылым саласы ретінде

1

2

Қазақстан Республикасы Әскери Күштеріндегі әлеуметтік психологиялық қызметтер

1

3

Әскери психолог қызметінің негізгі бағыттары

1

4

Психологиялық көмек көрсету және әскери қызметкерлердің психикалық денсаулығын сақтау бойынша психолог қызметі.

1

5

Әскери психолог жұмысының жүйесі.

1

6

Басқару жүйесіндегі офицер

2

7

Әскери ұжым-басқару объектісі ретінде

1

8

Әскери ұжымның әлеуметтік психологиялық климатын басқару

1

9

Әскери ұжымдағы шиеленістер және оларды реттеу

1

10

Әскери қызметкердің тұлғалық қасиетіне жеке әсер ету әдістері

2

11

Әскери қызметкерлердің экстремалды жағдайлардағы психикалық қалыптарын реттеудің психологиялық негіздері

1

12

Әскери қызметкерлерді дайындаудың психологиялық аспектілері.

1

13

Әскери типтік психологиясы.

15 СТУДЕНТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ


  1. Әскери психология психология ғылымдар саласы ретінде

  2. Қазақстан Республикасы Әскери Күштеріндегі әлеуметтік психологиялық қызметтер

  3. Әскери психолог қызметінің негізгі бағыттары

  4. Психология көмек көрсету және әскери қызметкерлердің психикалық денсаулығын сақтау бойынша психолог қызметі

  5. Әскери психолог жұмысының жүйесі

  6. Басқару жүйесіндегі офицер

  7. Басқарудың даралық стилінің психологиясы

  8. Әскери ұжым –басқару объектісі ретінде

  9. Әскери ұжымның әлеуметтік психологиялық климатын басқару

  10. Әскери ұжымдағы шиеленістер және оларды реттеу

  11. Әскери қызметкердің тұлғалық қасиетіне жеке әсер ету әдістері

  12. Әскери қызметкерлердегі кәсіптік психологиялық іріктеу

  13. Әскери қызметкерлердің экстремалды жағдайлардағы психикалық қалыптарын реттеудің психологиялық негіздері

  14. Әскери қызметкерлерді дайындаудың психологиялық аспектілері

  15. Әскери типтік психологиясы


6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

Кесте 3


Тақырыптар

Көрнекіліктер, ТСО, плакаттар, лабораториялық стенд

Өздік оқуға арналған сұрақтар

Бақылау формасы

Дәрістер

Практикалық (семинар) сабақтар


1

2

3

4

5

Әскери психология ғылым саласы ретінде

Әскери психология ғылым саласы ретінде
Әскери психологияның ғылым ретінде дамуы

Дисскусия

Қазақстан Республикасы Әскери Күштеріндегі әлеуметтік психологиялық қызметтер

Қазақстан Республикасы Әскери Күштеріндегі әлеуметтік психологиялық қызметтер

Кесте

Қазақстан Республикасының әскери күштеріндегі әлеуметтік психологиялық қызметтерге кесте құру

Реферат

Әскери психолог қызметінің негізгі бағыттары

Әскери психолог қызметінің негізгі бағыттары

Таратпа материалдар

Әскери психологтың психодиагностика, психокоррекция, психологиялық кеңес беру негіздері

Конспект

Психологиялық көмек көрсету және әскери қызметкерлердің психикалық денсаулығын сақтау бойынша психолог қызметі.

Психологиялық көмек көрсету және әскери қызметкерлердің психикалық денсаулығын сақтау бойынша психолог қызметі.

Сурет

Әскери қызметкерлердің психикалық денсаулығы туралы түсінік

Конспект

Әскери психолог жұмысының жүйесі.

Әскери психолог жұмысының жүйесі.

ТСО

Әскери психолог жұмысының жүйесінің құрылымы

Оқып-зерттелінген материалдар бойынша өз ой-тұжырымдарын бекіту

Басқару жүйесіндегі офицер

Басқару жүйесіндегі офицер

Таратпа материалдар

Офицер, офицер тұлғасы, оның қызметтік міндеттемесі

Конспект «Психологиялық типтер (К.Юнг)»

Әскери ұжым-басқару объектісі ретінде

Әскери ұжым-басқару объектісі ретінде

Схема «Акцентуацияларға байланысты теориялар»

Әскери ұжым ұғымына психологиялық анықтама
Әскери ұжымның әлеуметтік психологиялық климатын басқару

Әскери ұжымның әлеуметтік психологиялық климатын басқару

Баспа көздері

Әскери ұжымды зерттеудің әдістерімен, эксперименталды зерттеулермен танысу.

“Асыранды балалар” эссе.

Әскери ұжымдағы шиеленістер және оларды реттеу

Әскери ұжымдағы шиеленістер және оларды реттеу

ТСО

Тақырып сұрақтары бойынша теоретикалық анализ жасау.

Терминологиямен жұмыс.

Әскери қызметкердің тұлғалық қасиетіне жеке әсер ету әдістері

Әскери қызметкердің тұлғалық қасиетіне жеке әсер ету әдістері

Схема «Дарындылықты диагностикалау жолдары»

Қабілеттер мен дарындылық байланысы

Конспект

Әскери қызметкерлердің экстремалды жағдайлардағы психикалық қалыптарын реттеудің психологиялық негіздері

Әскери қызметкерлердің экстремалды жағдайлардағы психикалық қалыптарын реттеудің психологиялық негіздері

Суреттер

Келесі сұрақтар бойынша торетикалық анализ жасау: 1) эстремалды жағдайлар; 2) әскери қызметкердіңпсихикалық күйі; 3) психикалық қалыпты реттеу.

Хабарлама даярлау “Әскери қызметкердің әрекет-қылығын реттеу”

Әскери қызметкерлерді дайындаудың психологиялық аспектілері.

Әскери қызметкерлерді дайындаудың психологиялық аспектілері.

Кесте

Тақырып сұрақтары бойынша теоретикалық анализ жасау.

Терминологиямен жұмыс.

Әскери типтік психологиясы.

Әскери типтік психологиясы.

ТСО

Әскери типтік психологиясының негіздерін талдау

Реферат


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

Кесте 4№ р/с

Оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар атауы

Саны

Студенттер саны

Қамтамасыз ету пайызы


1

1. Военная психология: Учебник для вузов / Под ред. А. Г. Маклакова. – СПб.: Питер, 2005. – 464 с.: ил.- (Серия «Учебники для вузов»).

2

12

16,6

2

2. Военная психология. Под редакцией В.В. Шеляга, Коллектив авторов. М., Военное издательство, 1972. – 400 с., ил.

1

12

8,3
 1. ӘДЕБИЕТТЕР


8.1 Негізгі әдебиеттер:

8.1.1. Военная психология: Учебник для вузов / Под ред. А. Г. Маклакова. – СПб.: Питер, 2005. – 464 с.: ил.- (Серия «Учебники для вузов»).

8.1.2. Военная психология. Под редакцией В.В. Шеляга, Коллектив авторов. М., Военное издательство, 1972. – 400 с., ил.

8.1.3. Основы военной психологии и педагогики: Учеб. Пособие. - 2-е изд, перераб. – М.: Воениздат 1981. – 366 с., ил.

8.1.4. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005. – 583с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»)

8.1.5. Вопросы психологии в управлении войсками. М., Воениздат, 1973.


8.2 Қосымша әдебиеттер тізімі:

8.2.1. Чусов. Ю.Н. Физиология человека: Учеб.пособие для пед.училищ. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., ил.

8.2.2. Вопросы психологии в управлении войсками. М., Воениздат, 1973.

8.2.3. Основы военной психологии и педагогики: Учеб. Пособие. - 2-е изд, перераб. – М.: Воениздат 1981. – 366 с., ил.8.2.4. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005. – 583с.: ил. – (Серия «Учебник нового века»)
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет