ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Мамандану практикумы-4» 5В050300 Психология мамандығына арналған ОҚытушыға арналған пәннің бағдарламасыДата20.11.2017
өлшемі152.2 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-16.1.34/01-2014ПОӘК

«Мамандану практикумы-4» оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы18.09.2013ж. басылым №1 орнына 11.09.2014ж. басылым №2ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Мамандану практикумы-4»

5В050300 - Психология мамандығына арналған
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей

2014Алғы сөз


1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырған: 05.09.2014ж.

«Психология» кафедрасының доценті м.а. А.Ж. Едігенова

2 ҚАРАЛДЫ

2.1 «Психология» кафедрасының отырысында

05.09. 2014ж. Хаттама № 1

Кафедра меңгерушісі ____________ Ш.Сатиева

2.2 ЭҚГҒФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды

09.09.2014ж. Хаттама № 1

ОӘБ төрағасы_________ С.Тойкин

3 БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

11.09.2014ж. Хаттама №1

ОӘК төрайымы_________ Г. Искакова

4 18.09.2013ж. басылым №1 орнына 11.09.2014ж. басылым №2

Мазмұны


 1. Қолданыс аймағы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәнінің мазмұны (модулдері)

 5. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары

 6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

 8. Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНЫС АЙМАҒЫ

«Мамандану практикумы-4» пәнінен оқу - әдістемелік кешеннің құрамындағы оқытушыға арналған бағдарламасы 5В050300 – Психология мамандығы студенттеріне арналған.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Мамандану практикумы-4» пәнінен оқу-әдістемелік кешен төмендегі құжаттардағы барлық талаптар мен ұсыныстар бойынша оқу процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған: • 5В050300 - Психология мамандығы бойынша ҚР МЖМБС 5.04.033-2011;

 • 5В050300 – Психология мамандығы бойынша типтік оқу жоспары;

 • СТУ 042-ГУ-4-2014 университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін құрастыру мен безендіруге қойылатын жалпы талаптар»;

 • ДП 042-1.01-2014 Құжатталған процедура «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы мен мазмұны».


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Мамандану практикумы-4» – ол «Психология» мамандығы бойынша білім беру стандартында белгіленген, жоғары оқу орындарында оқитын студенттерге арналған маңызды психология саласының бірі. Бұл курс бойынша студенттер әскери саладағы теориялық және қолданбалы мәселелелерінің психологиялық ерекшеліктерімен танысады.
3.2 Пәннің мақсаты: студенттерді негізгі мәселелер бойынша шетел және қазақстандық әскери психологияның теориялық зерттеулермен және практикалық нәтижелермен таныстыру.
3.3 Пәннің міндеттері:


 • ғылымдар жүйесіндегі әскери психологияның алатын орнын анықтау;

 • әскери психологияның ғылым ретінде дамуын теориялық тұрғыдан талдау, даму кезеңдерін қарастыру;

 • әскери психологтың негізгі жұмыс бағыттарымен танысу, әскери психология саласында алынған білімдердің маңыздылығын түсіндіру.

3.4 Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:

- әскери психологияның қазіргі уақыттағы мәселелерді білуі керек;

- әскери психологияның ғылыми ұғымдар аппаратын түсінуі керек;

- әскери психологияның заңдылықтарын және құрылымын білуі керек;

- меңгерген білімдерді практикада қодану тәсілдерін меңгеруі керек;

- ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу тәсілдерін игеруі керек;

- кәсіби қарым-қатынас дағдыларын жинақтауы керек.


3.5 Курс пререквизиттері:

- жалпы психология-1;

- жалпы психология-2;

- жалпы психология-3;

- әлеуметтану;

- жас ерекшелігі және әлеуметтік психология;

- мамандыққа кіріспе;

- басқару психологиясы т.б.


3.6 Курстың постреквизиті:

- Заң психологиясы;

- Педагогикалық психология;

- Психологияны оқыту әдістемесі;

- Балалардағы психикалық ауытқушылықтың диагностикасы мен коррекциясы т.б.
3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Таблица 1


Курс

Семестр

Кредит

саныДС

(сағ)


ТС

(сағ)


ЗС

(сағ)


БОӨЖ

(сағ)


БӨЖ

(сағ)


Барлы

ғы


Қорытынды бақылау

формасы


3

6

2

15

15

-

15

45

90

емтихан


4ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Таблица 2
Тақырып атауы мен мазмұны

Сағат саны


Дәріс сабақтары

Модуль-1. Әскери психология психология ғылымдар саласы ретінде

Әскери психология психологиялық ғылымдар саласы ретінде

Әскери психологияның дамуы және қалыптасуы. Әскери психологияның тарихы. Әскери психология қазіргі психологиялық ғылымдардың саласы ретінде, оның құрылымы және қызметі. Қазақстан Республикасы Әскери Күштеріндегі әлеуметтік психологиялық қызметтер. Әскери психологияның зерттеу әдістері.2

Әскери психолог қызметінің негізгі бағыттары

Әскери психологтың қызметіндегі негізгі бағыттар. Әскери бөлімшедегі психологиялық жұмыстың мазмұны. Әскери бөлімшедегі психологиялық жұмысты ұйымдастыру ерекшеліктері.1

Психология көмек көрсету және әскери қызметкерлердің психикалық саулығын сақтаудағы психолог қызметі

Психологиялық көмек және психикалық саулық туралы түсінік. Әскери қызметкерлердің әскери ортаға психологиялық бейімделуін қамтамасыз ету жұмыстарын ұйымдастыру. Психологиялық бейімделу түсінігі.1

Әскери ұжым –басқару объектісі ретінде

Басқарудың даралық стилінің психологиясы. Әскери ұжым және кәсіби қарым-қатынас. Тұлға және ұжым. Әскери ұжым-басқару объектісі ретінде.2

Әскери ұжымның әлеуметтік психологиялық климатын басқару

Әскери ұжымның әлеуметтік психологиялық климат түсінігі.Әскери қызметтегі өзара қарым-қатынас. Қарым-қатынастың психологиялық ерекшелігі және құрылымы. Әскери ұжымды зерттеу әдістері.2

Модуль 2. Әскери қызметкерлермен жұмыстың психологиялық негіздері


Әскери қызметкердің тұлғасы

Әскери қызметкерлердің жеке басы және тұлғалық қасиеттері. Әскери қызметкерлердің жеке тұлғасы дамуының процесі және факторлары.1

Әскери қызметкерлердің экстремалды жағдайлардағы психикалық қалыптарын реттеудің психологиялық негіздері


Төтенше жағдайлар. Экстремалды жағдайдағы әскери әрекеттердің психологиялық факторлары. Экстремалды жағдайда жауынгерлердің психикалық қалыптары және оны реттеу жолдары.

2

Әскери қызметтің психологиясы

Әскери қызметкерлердің іс-әрекеттерінің сипаты. Әскери қызметкерлерді дайындаудың психологиялық ерекшеліктері. Әскери қызметкерлерінің кәсіптік этикасының негізгі мазмұны, талаптары, сипаты.2

Әскери ұжымдағы шиеленістер және оларды шешу

Әскери қызметкерлердің ұжымдағы шиеленістері туралы түсінік. Әскери қызметкерлердің мінез- құлық негізінің құрылуында әскери ұжымның рөлі. Шиеленістердің шешу жолдары.2

Тәжірибелік (семинар) сабақтары

Модуль-1. Әскери психология психология ғылымдар саласы ретінде

Әскери психология психологиялық ғылымдар саласы ретінде

Әскери психология пәні, мақсат, міндеттері. Әскери психологияның тарихы. Ресей психологтарының әскери психологияны зерттеу тарихы. Қазақстан Республикасының әскери күштері. Қазақстан Республикасы Әскери Күштеріндегі әлеуметтік психологиялық қызметтер. Әскери психологияның зерттеу әдістері. Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының жалпы ережелері, бөлімдері және құрылымы.2

Әскери психолог қызметінің негізгі бағыттар

Әскери бөлімшедегі психологиялық жұмыстың мазмұны: диагностикалық жұмыстар, психологиялық ағарту және сақтандыру жұмыстары, коррекциялық және дамытушылық жұмыстары. Әскери бөлімде тренингтік жұмыстар ұйымдастыру. Психологиялық кеңес беру жұмыстары.2

Психологиялық көмек көрсету және әскери қызметкерлердің психикалық саулығын сақтаудағы психолог қызметі

Психологиялық көмек көрсету түсінігі. Психикалық саулық туралы түсінік. Әскери ортаға бейімделу. Әскери қызметкерлерді әскери ортаға психологиялық адаптацияның қамтамасыз ету жұмыстарын ұйымдастыру.2

Басқару жүйесіндегі офицер

Басқару жүйесі туралы түсінік. Офицерге қойылатын талаптар. Офицерлердің кәсіби әрекеттерінің ерекшеліктері және міндеттері. Әскери-кәсіби әрекеттің ерекшеліктері. Әскери қызметтің спецификалық факторларының классификациясы.1

Әскери ұжым-басқару объектісі ретінде

Басқарудың даралық стилінің психологиясы. Әскери ұжым және кәсіби қарым-қатынас. Тұлға және ұжым. Әскери ұжым-басқару объектісі ретінде. Әскери ұжымды зерттеу әдістері.2

Әскери ұжымның әлеуметтік психологиялық климатын басқару

Әскери ұжымның әлеуметтік психологиялық климат түсінігі.Әскери қызметтегі өзара қарым-қатынас және оның психологиялық ерекшелігі. Әскери ұжымдағы тәрбиелеу жұмыстарының психологиялық-педагогикалық негіздері: принциптері, әдістері, формалары, өзін-өзі тәрбиелеу т.б.2

Модуль 2. Әскери қызметкерлермен жұмыстың психологиялық негіздері


Әскери ұжымдағы шиеленістер және оларды реттеу

Әскери қызметкерлердің ұжымдағы шиеленістері туралы түсінік. Шиеленістерді шешу жолдары мен тәсілдері. Әскери қызметкерлердің мінез- құлық негізінің құрылуында әскери ұжымның рөлі.1

Әскери қызметкердің тұлғалық қасиетінің қалыптасуы

Әскери қызметкерлердің жеке басы және қасиеттері. Әскери қызметкерлердің жеке басы бағыттылығын қалыптастыру жұмысының мазмұны. Әскери ұжымдағы жеке әсер ету әдістері. Әскери қызметкерлердің тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру әдістері.1

Әскери қызметкерлердің экстремалды жағдайлардағы психикалық қалыптарын реттеудің психологиялық негіздері

Экстремалды жағдайлар сипаты. Экстремалды жағдайдағы әскери әрекеттер және психологиялық факторлары. Қызметтік-жауынгерлік іс-әрекеттер ерекшелігі.1

Әскери қызметкерлерді дайындаудың психологиялық аспектілері Әскери қызметкерлерді дайындау түсінігі. Әскери қызметкерлерінің кәсіптік этикасының негізгі мазмұны, талаптары, сипаты. Даярлаудың психологиялық аспектілері.

1


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
5.1 Әскери психолог қызметінің негізгі бағыттары

5.2 Психологиялық көмек көрсету және әскери қызметкерлердің психикалық денсаулығын сақтау бойынша психолог қызметі

5.3 Әскери ұжым-басқару объектісі ретінде

5.4 Әскери ұжымның әлеуметтік психологиялық климатын басқару

5.5 Әскери ұжымдағы шиеленістер және оларды реттеу

5.6 Әскери қызметкерлердің экстремалды жағдайлардағы психикалық қалыптарын реттеудің психологиялық негіздері

5.7 Әскери қызметкерлерді дайындаудың психологиялық аспектілері
6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

Таблица 3
Тақырыптар

Көрнекіліктер, ТОҚ

Өздік оқуға арналған сұрақтар

Бақылау формасы

Дәрістер


Тәжірибелік сабақтар

1


2

3

4

5

Әскери психология психологиялық ғылымдар саласы ретінде

Әскери психология психологиялық ғылымдар саласы ретінде

Дәріс тезисі, таблица

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Әскери психолог қызметінің негізгі бағыттары

Әскери психолог қызметінің негізгі бағыттары

Дәріс тезисі, таблица

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Психологиялық көмек көрсету және әскери қызметкерлердің психикалық саулығын сақтаудағы психолог қызметі.

Психологиялық көмек көрсету және әскери қызметкерлердің психикалық саулығын сақтаудағы психолог қызметі.

Дәріс тезисі, таблица

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша
Басқару жүйесіндегі офицер

Дәріс тезисі

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Әскери ұжым-басқару объектісі ретінде

Әскери ұжым-басқару объектісі ретінде

Дәріс тезисі, үлестірмелі материалдар

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Әскери ұжымның әлеуметтік психологиялық климатын басқару

Әскери ұжымның әлеуметтік психологиялық климатын басқару

Дәріс тезисі, кесте

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Әскери қызметкердің тұлғасы

Әскери ұжымдағы шиеленістер және оларды реттеу

Дәріс тезисі, таблица

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Әскери қызметкерлердің экстремалды жағдайлардағы психикалық қалыптарын реттеудің психологиялық негіздері

Әскери қызметкердің тұлғалық қасиетінің қалыптасуы

Дәріс тезисі

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Әскери қызметтің психологиясы


Әскери қызметкерлердің экстремалды жағдайлардағы психикалық қалыптарын реттеудің психологиялық негіздері

Дәріс тезисі

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Әскери ұжымдағы шиеленістер және оларды шешу

Әскери қызметкерлерді дайындаудың психологиялық аспектілері.

Дәріс тезисі

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

Таблица 4
Оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар атауы

Саны

Студенттер саны

Қамтамасыз ету пайызы


Военная психология: Учебник для вузов / Под ред. А. Г. Маклакова. – СПб.: Питер, 2005.

ЭК

19

100

Основы военной психологии и педагогики: Учеб. Пособие. - 2-е изд, перераб. – М.: Воениздат 1991.

ЭК

19

1008 ӘДЕБИЕТТЕР
8.1 Негізгі әдебиеттер:

8.1.1 Военная психология: Учебник для вузов / Под ред. А. Г. Маклакова. – СПб.: Питер, 2005.

8.1.2 Основы военной психологии и педагогики: Учеб. Пособие. - 2-е изд, перераб. – М.: Воениздат 1991.

8.1.3 Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005.


8.2 Қосымша әдебиеттер:

8.2.1 Чусов. Ю.Н. Физиология человека: Учеб.пособие для пед.училищ. – М.: Просвещение, 1981.

8.2.2 Вопросы психологии в управлении войсками. М., Воениздат, 1983.

8.1.3 Вопросы психологии в управлении войсками. М., Воениздат, 1983.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет