Педагогика және психология бакалаврДата07.07.2017
өлшемі296.99 Kb.

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Филология, журналистика және өнер факультеті

Психолоия және педагогика кафедрасы050103-педагогика және психология бакалавр

мамандық студенттеріне арналғанЕңбек психологиясы пәні

050503 – психология бакалавр

мамандығының студенттеріне арналғанПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ФЖжӨФ деканы

___________Ж.Т.Сарбалаев

20__ж. «___»____________

Құрастырушы: к.п.н.,доцент Ксембаева С.К., оқытушы Мустафина С.С. ______________


Психология және педагогика кафедрасы050103 - педагогика және психология бакалавр мамандығының

күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналғанЕңбек психологиясы пәні

050503 – психология бакалавр

мамандығының студенттеріне арналғанпәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
20 _ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ Е.И.Бурдина 20__ж. «____» ________

Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған_____________________________ 20 _ж. «_____»____________№____ хаттама


ОӘК төрағасы________________ Е.Н.Жуманкулова 20 _ж. «_____»___________
КЕЛІСІЛГЕН

Кафедра меңгерушісі ______________ Е.И.Бурдина 20__ж. «____» ________

1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

1.1 Кіріспе

Еңбек психологиясы – еңбек психологиясының нақты формаларының қалыптасу заңдылықтары туралы психологиялық білімдер жүйесі жайлы және адамның еңбекте деген қатынасы туралы ғылы.

Бұл пән кәсіби іс-әрекет түрлерінің психологиялық жүйесін, профессиографиясы; кәсіпкер қалыптасуын; еңбек психологиясының өзекті мәселелерін; еңбек әрекетін басқару; еңбек дағдыларын қалыптасу заңдылықтарын; еңбек іс-әрекеті кезінде адамның шаршау, жұиыс қабілеті сияқты психофизиологиялық күйлер дамуын зерттейді.

Еңбек психологиясына деген бағдар психология мамандығын бітіруші кез-келген студентке керек. Қоғам кез келген психологтардан экспериментті бағалау, талдау, тұлға ерекшеліктерді есепке алу, еңбекті реттеу т.б. аймақтардан белгілі бір дайындықтарды күтеді.1.2 Пәнді оқыту мақсаты:

Пәннің білім беру мақсаты:

Студенттерді келесі білім берумен қамтамасыз ету керек: • еңбек психологиясының пәні мен мақсат-міндеттері туралы;

 • өз елімізде және шетелде еңбек психологиясының даму тарихы туралы;

 • жүйе ретіндегі еңбек процесінің құрылымы және ондағы адамның негізгі ролі туралы;

 • еңбек психологиясы аймағындағы зерттеуді құрастырудағы әдіснамалық, теориялық және әдістік негіздер туралы;

 • кәсіптің көптүрлілігі және оларды топтастырудағы психологиялық принциптер туралы;

 • адамның кәсіби қызметінің психикалық реттеушілері, оларды қалыптастыру мен бағалаудың психологиялық белгілері туралы;

 • еңбек психологиясында қолданылатын әдістер туралы;

 • пәннің өзекті, перспективті мәселелері туралы.

Пәннің тәрбиелік мақсаты:

 • психика заңдылықтары мен фактілеріне деген қызығушылықты студенттердің бойында дамыту және қалыптастыру;

 • бітірушілердің бойында бейімделу жағдайларына деген қабілеттер мен дайындықты студенттер бойында қалыптастыру.

Пәнді оқу міндеттері:

Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде:

- еңбектің түрлері туралы нақты және ғылыми реттелген түсініктері;

- еңбектің арнайы психологиялық аспектілерін және адамның еңбек субъектісі ретіндегі ерекшеліктерін сипаттаушы ғылыми ұғымдар жүйесі;

- болашақ мамандар-психологтар өндірістегі психолог жұмысының әдісін, мазмұнын және формасын, бұл жұмыстың теоретикалық негізін білуі керек;

- негізіг кәсіби іскерліктер мен дағдыларды меңгеруге қажетті бағдарды алу;

- практикалық іс-әрекетінде туындайтын қолданбалы міндеттер туралы нақты ойлар қалыптасуы керек;

- бұл міндеттердің барлығын орындайтын психолог туралы бейне болуы керек.

2 Пререквезиттер:

- жалпы психология;

- әлеуметтік психология,

- жас ерекшелік психология;

- педагогикалық психология;

- дифференциалдық психология;

- басқару психологиясы.

Сабақ түрлері ұжымдық, топтық және жеке дара.

Курс аяқталған соң, меңгерілген білім бойынша студенттер емтихан тапсырады.


Тематический план Форма

дисциплины СО ПГУ 7.18.2/07


3. Пән мазмұны


3.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптардың атауы

Сағат саны

Дәріс

Тәжірибе

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Еңбек психологиясына қысқаша шолу.

Еңбек психологиясының әдіснамалық және теориялық негізі2

1

5

2

Адам және еңбек. Еңбек психологиясының негізгі түсініктері.

Еңбектің психологиялық белгілері.2

1

5

3

Еңбек объектісі және құрылымы

2

1

5

4

Еңбек субъектісі және оның құрылымы (ішкі және сыртқы)

2

1

5

5

Еңбек субъектісінің ішкі құрылымы

2

1

5

6

Еңбектің психикалық басқарушылары

2
6

7

Адамның қалыптасуы мен дамуы еңбек субъетісі ретінде.

Еңбек субъектісінің кәсіби даму кезеңдері2

1

5

8

Кәсіпкер тұлғасының дамуы.

1
6

9

Кәсіпті психологиялық зерттеу.

Психологиялық кәсіпке кіріспе.2

1

5

10

Кәсіпті психологиялық топтастыру

1

1

5

11

Профессиография

2

1

5

12

Қолданбалы еңбек психологиясы.

Кәсіби бағдар және кеңес берудің психологиялық негіздері.2

1

5

13

Кәсіби таңдау, жұмысқа қабылдау және кадрларды іріктеудің психологиялық аспектілері.

1

1

6

14

Өндірістік оқыту кәсіби дайындық мәселесі ретінде.

2

1

6

15

Кәсіби жұмыс қабілеттерін жоғарлатудың психологиялық аспектілері.

2

1

5

16

Еңбек іс-әрекеті кезіндегі адамның психикалық күйі.

2

1

6

17

Еңбек қауіпсіздігінің психологиялық сұрақтары.

1

1

5

Барлығы : 135

30

15

90
3.2 Сыртқы оқу бөліміне арнайы тематикалық жоспарТақырыптардың атауы

Сағат саны

Дәріс

Тәжірибе

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Еңбек психологиясына қысқаша шолу.

Еңбек психологиясының әдіснамалық және теориялық негізі1

0,5

7

2

Адам және еңбек. Еңбек психологиясының негізгі түсініктері.

Еңбектің психологиялық белгілері.1

0,5

7

3

Еңбек объектісі және құрылымы

1

0,5

7

4

Кәсіби іс-әрекеттегі субъект психологиясы. Еңбек субъектісі және оның құрылымы (ішкі және сыртқы)

1

0,5

7

5

Еңбек субъектісінің ішкі құрылымы

1

0,5

7

6

Еңбектің психикалық басқарушылары

1
7

7

Адамның қалыптасуы мен дамуы еңбек субъетісі ретінде.

Еңбек субъектісінің кәсіби даму кезеңдері1

0,5

7

8

Кәсіпкер тұлғасының дамуы.

0,5
7

9

Кәсіпті психологиялық зерттеу.

Психологиялық кәсіпке кіріспе.0,5

0,5

6

10

Кәсіпті психологиялық топтастыру

0,5
7

11

Профессиография

0,5

0,5

7

12

Қолданбалы еңбек психологиясы.

Кәсіби бағдар және кеңес берудің психологиялық негіздері.0,5
7

13

Кәсіби таңдау, жұмысқа қабылдау және кадрларды іріктеудің психологиялық аспектілері.

0,5

0,5

7

14

Өндірістік оқыту кәсіби дайындық мәселесі ретінде.

0,5

0,5

7

15

Кәсіби жұмыс қабілеттерін жоғарлатудың психологиялық аспектілері.

0,5

0,5

6

16

Еңбек іс-әрекеті кезіндегі адамның психикалық күйі.

0,5
7

17

Еңбек қауіпсіздігінің психологиялық сұрақтары.

0,5

0,5

7

Барлығы : 135

12

6

117


3.3 Теориялық курстың мазмұны

Еңбек психологиясына қысқаша шолу.

1 тақырып. Еңбек психологиясының әдіснамалық және теориялық негізі

Еңбек психологиясы – еңбек және еңбекші туралы психологиялық білімдер саласы ретінде. Еңбек психологиясы құрылымының жалпы сипаттамасы. Еңбек психологиясы оқу пәні және кәсіп ретінде. Адам және кәсіп туралы психологиялық және пәнаралық ғылыми білімдерддің аралас аймақтары.

Адам мен кәсіп арасындағы сәйкестілік сұрағын шешетін ғылыми білім саласы ретіндегі еңбек психологиясының пәні мен мақсат-міндеттері.

Еңбек психологиясының эмпирикалық танымдық әдістері: бақылау және оның түрлері; И.Н.Шпильрейн және С.Г.Геллрштейн өңдеген еңбек әдісінің маңызы; сұрақтама әдістер (әңгімелесу, интервью, анкета); құжаттарды зерттеу әдісі; экспериментті бағалау әдісі; іс-әрекет өнімдерін талдау әдісі; қате әрекеттерді талдау әдісі; биографиялық әдіс; А.А.Лялуновтың алгоритмдік әдісі; тәуелсіз сипаттамаларды жалпылау әдісі.

Диагностикалау әдістері: еңбек психологиясындағы эксперименталды әдіс (лабораториялы және табиғи); субъектінің әр түрлі психологиялық психофизиологиялық және тұлғалық мінездемелерін диагностикалаудың блпнкілі және құралды әдістері.

Эмпирикалық мәліметтерді қайта өңдеу және талдау әдістері: сапалық сипаттамаларға салыстырмалы талдау жасау; статистикалық талдау жасау әдісі. Өндірістік жағдайларды психологиялық интерпретациялау әдістері; еңбек психологиясындағы салыстырмалы, лонгитюдты және кешенді әдістер.Адам және еңбек. Еңбек психологиясының негізгі түсініктері.

2 тақырып. Еңбек психологиясының негізгі түсініктері. Еңбектің психологиялық белгілері.

Еңбектің психологиялық белгілері. «Эргатикалық функция», «эргатикалық жүйе» түсінігі, эргатикалық функцияның негізгі түрлері және оның еңбек тарихындағы эволюциясы.3 тақырып. Еңбек объектісі және құрылымы.

Еңбек объектісі және негізгі түрлері. Еңбек пәні еңбек объектісі белгілерінің психикалық бейнелерін бағдарлаушы және тұрақты әлеуметтік жүйе ретінде. Еңбек мақсаттары (объективті тапсырылған және субъективті қабылданған). Психикалық ақиқат ретінде еңбек әрекеті, оның түрлері. Еңбек құрал-жабдықтары және оның түрлері (қолдық, механикалық, автоматикалық және автоматтандырылған, функционалды). Еңбектің объективті және субъективті жағдайлары.4 тақырып. Кәсіби іс-әрекеттегі субъект психологиясы. Еңбек субъектісі және оның құрылымы (сыртқы және ішкі).

Еңбек субъектісі «еңбек процесі» жүйесіндегі ең негізгі компонент ретінде. Еңбек субъектісі әр деңгейлі жүйе ретінде. Еңбек субъектісінің сыртқы құрылымы: («бөлек іс-әрекет»), психологиялық әрекеттер мен операциялар (іскерліктер мен дағдылар). Еңбек субъектісінің ішкі құрылымы (іс-әрекеттің ішкі жағдайлары): кәсіби іс-әрекеттің мотивациялық, когнитивті, эмоционалды-ерікті көрсеткіштері.5 тақырып. Еңбек субъектісінің ішкі құрылымы

Кәсіби іс-әрекет құрылымындағы басқарушы және коммуникативті процестер. Қабілеттер кәсіби іс-әрекет факторы ретінде. Қабілет және интеллект. Интеллект кәсіби іс-әрекет басқарушысы ретінде. Адамның еңбек процесіне керек, өзекті кәсіби маңызды сапалар. Іс-әрекеттің жеке-дара стилі.6 тақырып. Еңбектің психикалық басқарушылары.

Еңбектің психикалық басқарушыларының негізгі топтарына қысқаша шолу (объект бейнесі; субъект бейнесі; субъект-объектілі қатынас бейнелері). Кәсіпкердің өзіндік сана-сезімі, оның құрылымы, қалыптастыру жағдайлары. Еңбек іс-әрекетіндегі, тұлғаның кәсіби қалыптасуындағы өзіндік ұйымдастырушылықтың рөлі.Адамның қалыптасуы мен дамуы еңбек субъектісі ретінде.

7 тақырып. Еңбек субъектісінің кәсіби даму кезеңдері.

Адамның жастық дамуы еңбек субъектісі ретінде. Еңбек субъектісінің кәсіпке дейін дамуы (Д.Б.Эльконин, Е.А.Климов типологиясы). «Кәсіп таңдау» кезеңіндегі еңбек субъектісінің дамуы (кәсіби «старт» және өмірлік жолды жобалау. Кәсіби дайындық кезеңіндегі даму және кәсіпкер қалыптасуы.8 тақырып. Кәсіпкер тұлғасының дамуы.

Кәсіптендірілу тұлғаны кәсіпкерге айналдыру процесі ретінде. Кәсіптендірілудің негізгі кезеңдері. Тұлғаның кәсіби қалыптасуындағы прогрессивті кезең. Кәсіби іс-әрекет мотивтерінің қалыптасуы. Кәсіби білімдер мен көзқарастардың қалыптасуы. Кәсіби маңызды сапалардың қалыптасуы. Тұлғаның кәсіби қалыптасуындағы регрессивті кезеңнің дамуы. Тұлғаның кәсіби деформациясы.Кәсіпті психологиялық зерттеу.

9 тақырып. Психологиялық кәсіпке кіріспе.

«Кәсіп», «мамандық», «іскерлік», «лауазым» түсініктері. Еңбек топтасының құрылымы (еңбектің тапсырылған мақсаттары, еңбек міндеттері, еңбек құралдарының жүйесі, кәсіби міндеттер жүйесі; құқық жүйесі, өндірістік орта, еңбектің заттық және әлеуметтік жағдайлары).10 тақырып. Кәсіпті психологиялық топтастыру.

Кәсіпті топтастыруды құрастырудың психологиялық белгілері. Қолдану мақсаттары. Кәсіпті топтастырудың принциптері. Кәсіпті психологиялық топтастыруға қысқаша шолу. Кәсіптің көп белгілі және көп деңгейлі психологиялық топтастыруы (Е.А.Климов бойынша кәсіптің негізгі түрлері, кластары, білімдері, топтары), оның құрылымы және қолдану мүмкіндіктері. Дж.Холланд бойынша кәсіпті топтастыру.11 тақырып. Профессиография,

Профессиография адамның кәсіби іс-әрекетін жән кәсіпті психологиялық зерттеу құралдары ретінде.

Психологиялық профессиографияның принциптері мен әдістері. Кәсіби іс-әрекетті жүйесі зерттеу әдіснамасы. Профессиография бағдарламасы. Профессиография қорытындыларын көрсету формалары (профессиограмма және психограмма). Профессиография әр түрлі кәсіптік іс-әрекет түрлеріне тахникалық және психофизиологиялық мінездеме беруші ретінде. Профессиографияны құру ерекшеліктері. Профессиография сызбалары: ақпараттық диагностикалық, әдістемелік болжамалылық.

Қолданбалы еңбек психологиясы.

12 тақырып. Кәсіби бағдар және кеңес берудің психологиялық негіздері.

Кәсіби бағдар кешенді әлеуметтік мәселе ретінде. Кәсіби бағдардың негізгі міндеттері: жақын және перспективті. Кәсіби бағдар мақсаты. Кәсіби бағдар формасы. Кәсіби кеңес беру. Кәсіби кеңес беру жағдайларының түрлері. Кәсіби кеңес беру анықтамасы және негізгі бағыттары. Кәсіби кеңес беру әдістері.13 тақырып. Кәсіби таңдау, жұмысқа қабылдау және кадрларды іріктеудің психологиялық аспектілері.

Кәсіби таңдау және кадрларды іріктеу. Кәсіби таңдау анықтамасы. Салыстырмалы және абсолютті кәсіпке жарамдылық. Кәсіби таңдау аспектілері: медициналық, физиологиялық, педагогикалық және психологиялық. Кәсіби таңдау тиімділік жағдайлары. Кәсіби таңдау кезеңдері.14 тақырып. Өндірістік оқыту кәсіби дайындық мәселесі ретінде.

Өндірістік оқыту аймағындағы еңбек психологиясының міндеттері. Аналитикалық әдістерімен оқыту. Оқыту әдістері. Жұмысшыларды оқыту және іскерліктерін жоғарлату.15 тақырып. Кәсіби жұмыс қабілеттерін жоғарлатудың психологиялық аспектілері.

«Өнімділік», «жұмысқа қабілеттілік», «еңбекке қабілеттілік» түсініктерінің анықтамасы. Еңбек өнімділігінің детерминаттары. Өнімділік көрсеткіштері. Өндірістік іс-әрекет ұзақтығының өнімділік өзгеруіне тәуелділігі. Э.Крепелин және Е.А.Деревянко бойынша өнімділік қисығы. Адам ағзасының Гессе бойынша жұмыстың эрготропты және трофотропты кезеңдеріндегі жұмыс қабілеттерінің өзгеруі.16 тақырып. Еңбек іс-әрекеті кезіндегі адамның психикалық күйі.

Еңбек іс-әрекеті процесіндегі адамның функционалды күйі. Психикалық қажу теориясы (Л.Дюрич, М.Губач, А.Губсер және Э.Крепелин). Монотондық күйі және психикалық сатурация. Жұмыс уақыты кезіндегі еңбек режимі мен еңбек демалыстары. Психикалық қажу және басқа да жүйелерді өлшеу әдістері. Іс-әрекеттің экстремалды жағдайлары және стресс күйі.17 тақырып. Еңбек қауіпсіздігінің психологиялық сұрақтары.

Травматизмге байланысты Марбе теориясы. Жүйке жүйесі сапасы жән травматизм. Травматизмге байланысты факторлар. Аяқ-асты болатын жағдайлардың әлеуметтік-психологиялық қайнар көздері. Травматизмді анықтайтын психофизиологиялық көрсеткіштер.


3.4 Семинар сабақтарының тақыраптары.

 1. Еңбек психологиясының әдіснамалық және теориялық негіздері

 2. Ењбек психологиясыныњ негізгі єдістері

 3. Ењбек психологиясыныњ негізгі т‰сініктері

 4. Ењбек объектісі жєне ќ±рылымы

 5. Ењбек субъектісініњ сыртќы жєне ішкі ќ±рылымы

 6. Ењњбектіњ психикалыќ регуляторлары

 7. Психологиялыќ кєсіпке кіріспе

 8. Профессиография

 9. Ењбек іс-єрекеті мотивациясы

 10. Т±лѓаныњ индивидуалды-типологиялыќ ерекшеліктері мен кєсіби мањызды сапалары

 11. Адамныњ ењбек субъектісі ретінде дамуы жєне кєсіби µмірлік жолы

 12. Кєсіби µзін-µзі аныќтау. Кєсіби тањдау мен кєсіби кењес беру

 13. ¤ндірістік оќыту кєсіби дайындыќ мєселесі ретінде. Кєсіби кадрлар ќалыптасуындаѓы психологиялыќ мєселелер

 14. Кадрлар бейімделуініњ психологиялыќ с±раќтары. Ењбек іс-єрекетіндегі адамныњ психикалыќ к‰йлері

 15. Ењбек ќауіпсіздігініњ психологиялыќ с±раќтары


3.5 Күндізгі жєне сырттай оқу бөліміне арналған СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

Сағат көлемі
1

Дәріске дайындалу. Әдебиет көздерін конспектілеу

Конспект

Сабаққа қатысу


30

12
2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу


15

6
3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды зерделеу

Баяндама


Баяндаманы қорғау

20

77
4

Өзіндік зерттеу жұмыстарын орындау, оларды тапсыру.

Конспект, кестелер


Коллоквиум немесе сынақ

10

10
5

Семестрлік тапсырмаларды орындау

Бақылау жұмысы


Бақылау жұмысты қорғау

10

7
6

Бақылау іс-шараларына дайындалу

Аралық және қорытынды бақылау (тестілеу,емтихан)

5

5
Барлығы:

90

117Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар
1 тақырып. Еңбек психологиясының сипаттамасына шолу

Жеке дара және топтық еңбек субъектілердің қалыптасу мен жұмыс жасау аймағындағы тәжірибелік мақсаттардың шешімдер, әдістері мен жолдарды өңдеу және олардың жағдайларын зерттейтін Еңбек психологиясы, еңбек пен еңбек ететіндер туралы ғылыми білімдер бағыты ретінде. Осы аталған сұрақтар бойынша конспект әзірлеу.

Әдебиеттер: [1] 19-35 бет, [6] 15-36 бет, қосымша әд. [4] 95-111 бет

2 тақырып. Еңбек үрдісі және оның компоненттері

Еңбек өнімдері мен объектілері және олардың түрлері. Еңбек мақсаттары қалаған болашақтың субъектілік образдар ретінде. Еңбек құралдары мен құрал-саймандары және олардың жіктелуі.

Еңбек жағдайлары. Әр түрлі еңбек үрдістеріндегі объектік еңбек жағдайлардың жалпы түрлер сипаттамасына шолу. Аталған мәселелер бойынша семинар сабағына дайындалу.

Әдебиеттер: [2] 25-46 бет, [3] 39-60 бет, [6] 58-84 бет3 тақырып. Еңбек субъектісі және оның құрылымы

Еңбек субъектісі эргатикалық жүйесінің басты компоненті ретінде. Еңбек субъектісінің зерттеу деңгейлері. Еңбек іс-әрекетінің психикалық реттеуіштері: білімдер, икемдер, мамандық тәжірибесі, құндылықтар бағыттаулары, қызығушылықтар, мақсаттар, түрткілер, мамандық сана-сезімі.

Аталған сұрақтар бойынша конспект дайындау.

4 тақырып. Еңбектегі жеке даралық мәселесі

Аудиториялық сабақ мазмұнына кірмеген материалды зерттеу. Қысқаша конспект әзірлеу.

Әдебиет: [2] 128-189 бет, [4] 96-107 бет, [5] 87-103 бет, [6] 108-122 бет.

5 тақырып. Психологиялық мамандықтану

Профессиографияның принциптері. Мамандықтың мақсаттары және оларды жүзеге асыруының еңбек әрекеттердің ерекшеліктері. Аталған сұрақтар бойынша отандық және шет елдердің әдебиеттерін қарастыру.

Әдебиет: [7] 22-35 бет, [8] 71-83 бет, қосымша. [6] 33-45 бет

6 тақырып. Еңбек мотивациясы

Хоторн эксперименттері, ғылыми басқаруындағы адамдар қатынасының концепциясы және еңбекпен қанағаттау мәселесі. Аталған сұрақтар бойынша семинар сабағына дайындалу.7 тақырып. Адамның дамуы еңбектің субъектісі ретінде

Адамды дамыту мамандық өмірлік еңбегі мен еңбек субъектісі ретінде. Тұлғаның мамандық дамуының нормативтік күйзелістері. Еңбек психологиясы мен акмеология. Аталған сұрақтарды ескере отырып қысқаша конспектәзірлеу. Әдебиет: [3] 10-12 бет, [7] 13-59 бет, қосымша. [5] 24-35 бет


3.6 Сырттай оқитын студенттерге арналған бақылау жұмыстары


 1. Еңбек психологиясының пәні және міндеті

 2. Еңбек психологиясының әдістері

 3. Еңбек туралы психологиялық білімінің мәдени-тарихи негіздерінің дамуы

 4. Ғылым жүйесінде еңбек психологиясының орны және оның негізгі әдістемелік принциптері

 5. Мамандық іс-әрекет туралы түсінік

 6. Психологиялық іс-әрекеттің психологиялық құрылымы

 7. Іс-әрекеттің негізгі түрлері мен типтері

 8. Іс-әрекет қалыптасуында психологиялық механизмдер

 9. Еңбек процестерінің физиологиялық негіздері

 10. Кәсіби іс-әрекет құрылымдағы коммуникативті процестер

 11. Қабілет кәсіби іс-әрекеттің факторы ретінде

 12. Негізгі кәсіби қасиет түсінігі

 13. Кәсіби іс-әрекеттің функционалды қалып регулятор ретінде

 14. Кәсіби іс-әрекеттің регуляциясында эмоционалды-еріктік процестер

 15. Еңбек іс-әрекетінің мотивациясы

 16. Кәсіби іс-әрекеттегі ұжымдық субьект түсінігі

 17. Маман тұлғасының дамуы

 18. Кәсіби дайындық

 19. Кәсіби бағыттау

 20. Кәсіби кеңес беру

 21. Кәсіби аттестация

 22. Науқастар мен мүгедектердің әлеуметтік-еңбектік психологиялық аспектілер

 23. Кәсіби іс-әрекеттің түсінігі

 24. Еңбек процесінің физиологиялық негіздері

 25. Қабілет кәсіби іс-әрекеттің факторы ретінде

 26. Функционалды қалып кәсіби іс-әрекеттің регуляторы ретінде

Выписка из рабочего Формаучебного плана Ф СО ПГУ 7.18.1/10

специальности(ей)


050905 – психология бакалавр

мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірме
Пәннің атауы: «Еңбек психологиясы»


Оқу түрі

Бақылау түрі

Сағ. бойынша студенттердің жұм. көлемі

Семестр және курс бойынша сағаттың бөлінуі

емтихан

сынақ

КП

КР

РГР

Бақылау жұмысы

Барлығы

Дәріс

Тәж

лаб

СӨЖ


Дәріс

Тәж

лаб

СӨЖ

Жалпы

ауд

СӨЖ

ЖОБ базасында күндізгі

6
135

45

90

5 семестр

6 семестр

30

15
905 семестр

6 семестр

ЖОБ базасында сырттай

6

6

135

18

117

6


6

6
117
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер тізімі

 1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1977.

 2. Дмитриева М.А. и др. Психология труда и инженерная психология. Л., 1979.

 3. Иванова Е.М. Основы психологического изучения профессиональной деятельности. М.: Изд-во Моск. ун-та. 1987.

 4. Климов Е.А. Введение в психологию. М.: Изд-во МГУ, 1992.

 5. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств нервной системы. Казань, 1969.

 6. Климов Е.А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной консультации. М.: Знание 1983.

 7. Психологические проблемы профессиональной деятельности. М.:1991.

 8. Никифоров Г., Дмитриева М., Снетков В.. Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента. СПб.: Питер, 2001.

 9. Практикум по инженерной психологии и психологии труда. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983.

 10. Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы. М., 1970. С.99-107.

 11. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М., 1986.

 12. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии - 2-е изд. М.: Педагогика, 1989. - т. гл. труд, учение игра.

 13. Ганзен В.А. Системные описания в психологии ЛГУ, 1984

 14. Шадриков В.Д. Проблема системогенеза профессиональной деятельности. – М.: Наука 1982

 15. Методология инженерной психологии, психологии труда и управления М.: Наука, 1981.

 16. Психология труда. Пер. со словац. Общ. редакц. К.К. Платонова. М.: Профиздат, 1979,

 17. Решетова З.А. Психологические основы профессионального обучения. М.: Изд-во МГУ, 1985.

 18. Введение в практическую эргономику. / Под ред. В.П.Зинченко Е.Б.Моргунова. М.: МИРЭА, 1990. 80 с.

 19. Психология менеджмента /Под ред. Г.С.Никифорова. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1997.

 20. Нургалиева Е., А. Нурмагамбетов Комментарий к Закону о труда, в Республике Казахстан. Алматы, 2000.

 21. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на Дону, "Феникс", 1996. – 736 с.

Қосымша әдебиеттір тізімі:

 1. Котелова Ю.В. Очерки по психологии труда М.: Изд-во МГУ, 1986.

 2. Психология труда. Перевод со словацкого М.: Профиздат, 1979

 3. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. М., 1976.

 4. Асеев В.Г. Преодоление монотонности труда в промышленности. М., 1974.

 5. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности. СПб,1991

 6. Вопросы психофизиологии труда (п/р Асеева В.Г.). Иркутск, 1971

 7. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. М.: 2001.

 8. Какурина И.Т. Методика изучения трудовой мотивации. М., 1990.

 9. Ковалев В.И., Сырникова Н.А. Мотивы труда и адаптации рабочих // Психологич. журнал. - 1985. - № 6.

 10. Крягжде С.П. Управление формированием профессиональных интересов // Вопросы психологии. - 1975. - № 3.

 11. Иванова Е.М. Психотехнология изучения человека в трудовой деятельности. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992.

 12. Климов Е.А. Информационно-поисковая система "профессиография". Л.: Профтехиздат, 1972.

 13. Климов С.А. Путь в профессию. Л.: Лениздат, 1974.

 14. Климов Е.А. Психологическое содержание труда и вопросы воспитания. Серия: Педагогика и психология. М., - 1986. - № 3.

 15. Климов Е.А., Носкова О.Г. История психологии труда в России. М., 1992.

 16. Кулагин В.В. Основы профессиональной психодиагностики. Л., 1984.

 17. Толочек В. А. Стили деятельности: модель стилей трудовой деятельности. М., 1992.

 18. Хакер, Винфрид Инженерная психология и психология труда. М.: 1985.

 19. Щукин М.Р. О структуре индивидуального стиля трудовой деятельности // Вопросы психологии. - 1984. - № 6.

 20. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология СПб: Питер, 2001.

 21. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. М., 1984.

 22. Борисова Е.М., Психологическая диагностика в школьной профориентации // Вопросы психологии. -1988. - № 1.

 23. Небылицин В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий. М.: Наука 1986.

 24. Пряжников Н.С. Профориентационные игры. М.: ТГУ, 1991.

 25. Шадриков Вл.Д. Психологические аспекты расстановки кадров.

 26. Зинченко В.П., Мунипов В.М. Основы эргономики М.: Изд-во МГУ,1

 27. Зараковский Г.М., Павлов В.В. Закономерности функциониров; эргатических систем. М.: Радио и связь, 1987.

 28. Климов Е.А. Психология профессионала. - Москва-Воронеж, 1996.

 29. Климов Е.А. Психологическое содержание труда и вопросы воспитания М.,1986.

 30. Климов Е.А. Развивающийся человек в мире профессий. Обнинск. 1

 31. Маркова А.К. Психология профессионализма. -М.,1996.

 32. Мир профессий. Человек-природа. - М.,1985.

 33. Мир профессий. Человек-техника. - М.,1987.

 34. Мир профессий. Человек-техника. - М.,1988.

 35. Мир профессий. Человек-человек. - М.,1986.

 36. Мир профессий. Человек-знаковая система. - М.,1988.

 37. Мир профессий. Человек-художественный образ. - М.,1987.

 38. Овсянникова В.В. Динамика "образа своей профессии" в зависимости степени приобщения к ней // Вопр. психологии. -1981, №5.

 39. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. - Харьков: ООО "Фортуна Пресс", 1998

 40. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология М.: 2001, с. 7

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет