«Пайдалы қазбалардың кен орындарын барлау және дайындау жөніндегі Орталық комиссияда» мәселені қарастыру кезінде жер қойнауын пайдаланушыларға арналған жадынамаДата17.07.2017
өлшемі145.23 Kb.
«Пайдалы қазбалардың кен орындарын барлау және дайындау жөніндегі Орталық комиссияда» мәселені қарастыру кезінде жер қойнауын пайдаланушыларға арналған

ЖАДЫНАМА


1. Жер қойнауын пайдаланушы пайдалы қазбалардың кен орындарын барлау және игеру жөніндегі Орталық комиссияға (БИОК) жобалау құжаттарын, аңдатпаны қағаз тасымалдаушыда 3 (үш) данада және электронды тасымалдаушыда 10 (он) данада, сондай-ақ БИОК туралы Бекітілген ережеге және осы Жадынаманың қосымшаларына сәйкес нысан бойынша өтініш жібереді.

2. БИОК-қа мынадай жобалау құжаттары ұсынылады:

1) мемлекеттік экологиялық сараптамасы бар іздестіру және бағалау жұмыстары;

2) мынадай міндетті сараптамалары бар тәжірибе-өнеркәсіптік өндіру арқылы бағалау жұмыстары:

мемлекеттік экологиялық;

өнеркәсіптік қауіпсіздік облысындағы;

санитарлық-эпидемиологиялық;

3) мынадай міндетті сараптамалары бар өнеркәсіптік әзірленімдер:

мемлекеттік экологиялық;

өнеркәсіптік қауіпсіздік облысындағы;

санитарлық-эпидемиологиялық;

жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану облысындағы.

3. БИОК тағайындаған тәуелсіз сарапшының сараптамалық қорытындысы.

Сараптамалық қорытынды ұсыныстық сипатқа ие және жобалау құжаттарының міндетті қосымшасы болып табылады.

4) сондай-ақ, жер қойнауын пайдаланушының және тәуелсіз сарапшының толтырылған және қол қойылған анкета-сауалнамасы (үлгісі қоса тіркеледі) және жоба бойынша тұсаукесер материалы қосымшаға сәйкес қағаз тасымалдаушыда 15 данада ұсынылады;

5) жер қойнауын пайдаланушы атынан әрекет ететін тұлғаның мүдделерді көрсету және тиісті міндеттемелерді қабылдап, өтінішпен байланысты кез келген құжаттарға қол қою өкілеттіктері (құрылтайшының шешімі, жалпы жиналыстың хаттамасы, бұйрық, сенімхат және т.б.).

3. Жер қойнауын пайдаланушылардың өтініштері осы Жадынаманың 2 және 3-тармақтарында көрсетілген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, олар жер қойнауын пайдаланушыға себебі көрсетіліп жазбаша нысанда қайтарылады.

1-қосымша


Пайдалы қазбаларды барлау және

игеру жөніндегі Орталық комиссияға

 

 

Өтінішжобалау құжатын қарастыруға арналған

 

____________________________________________________________(жобалау құжатының атауы)

 

1. Жер қойнауын пайдаланушы ________________________________________________________(заңды тұлғаның Т.А.Ә., атауы)

2. Лицензия, серия, № _____ берілген______________________________________________________________________

(объектілер, пайдалану мерзімі)

Берілген күні ______________________________________________________________

Беру мақсаты______________________________________________________________

(барлау, өндіру, бірлескен – барлау және өндіру)

3. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт _____________________________

__________________________________________________________________________

(Құзыретті орган және жер қойнауын пайдаланушы)

арасында ___________________________________________________________________ жасалды

(күні)

Мемлекеттік тіркеу актісі № _______, күні _____________________4. Жобалау құжатын әзірлеуші ұйымның атауы__________________________________

__________________________________________________________________________

Жобалау жұмыстарын жүргізу құқығына арналған Лицензияның (сертификаттың) нөмірі, күні және берілген мерзімі

__________________________________________________________________________

 

Өтінішке жобалау құжатының 3 (үш) данасы қоса тіркеледі. 

Жобалау құжатын ұсынатын кәсіпорын басшысының Т.А.Ә. және қолы 

М.О.


2-қосымша
БИОК-та жобалау құжаттарын қарастыру шеңберінде жер қойнауын пайдаланушы ұсынатын ақпарат


 1. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша ақпарат.

СҰРАҚТАР

ЖАУАПТАР

1.1.Жер қойнауын пайдаланушы:
1.2.Компания құрылтайшылары туралы ақпарат:
1.3.Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт:
1.4. Енгізілген өзгерістер мәнін қысқаша көрсетіп, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың барлық бұрын қол қойылған толықтырулары:
1.5.Бұрын қабылданған ҚМК хаттамалары, шешімдер мен ұсынымдардың мәні қысқаша көрсетілген объект жөнінде БИОК шешімдері:
1.6. Жобалау үшін негіздеме:
1.7. Жобаның атауы, сондай-ақ жобаның құрамын атап көрсету:
1.8. Жобалау ұйымы, лицензия күні және нөмірі:
1.9. Келісімшарт күшіне енген күннен бастап ЛКШ-ны орындау жай-күйі (орындамау себептері, егер мұндайлар болса):
2.0. Жылдар бойынша бөлу арқылы, ұсынылатын инвестициялар көлемі:
2.1. Келісімшарттың қолданыс мерзімі бойынша (өзгерістер енгізілген кезде оларды да көрсету), әлеуметтік дамуға аударымдар бойынша келісімшарттан үзінді. 1. Жобаға қосымшалар.

2.1. 24.06.2010ж. №291-V «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» ҚРЗ 66-бабына сәйкес жоба бойынша сараптама нөмірлерін және күндерін көрсету;

1)мемлекеттік экологиялық -_____________________________

2)өнеркәсіптік қауіпсіздік облысындағы -_____________________________

3)санитарлық-эпидемиологиялық -_____________________________

4)жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану облысындағы - ______________________________
2.2.Жобаның барлық қолда бар қосымшаларын атап көрсету:
2.3.Конкурстық ұсыныстың немесе тікелей келіссөздер хаттамасының көшірмесін қоса тіркеу:
2.4.Жұмысты орындауға бас жобалаушы лицензиясының нөмірін және күнін көрсету:

3.1.Өндіруге арналған жоба бойынша негізгі көрсеткіштер.

3.1.1.Жай-күйі бойынша кен орнының бекітілген қорлары (ҚМК хаттамасының нөмірі және күні), сондай-ақ ҚМК ұсынымдары:
3.1.2.Жылдар бойынша өндіру көлемдері:
3.1.3.Негізгі жобалық шешімдер және олар кен орындарын дайындаудың анағұрлым тиімді әдістеріне сәйкес келе ме:
3.1.4.Кен орнын тыңғылықтау технологиясы:
3.1.5.Пайдалы қазбаларды бірінші реттік қайта өңдеу көзделе ме (қандай көлемде):
3.1.6.Минералды шикізатты қайта өңдеу үшін, пайдалы қазба қайда және қандай көлемде жеткізіп берілетін болады:
3.1.7.Келісімшарттық аумақты қайтару болжана ма (жылдар бойынша көрсету):
3.1.8. Келісімшарттық аумақтың ауданы (тыңғылықтауға тартылатын аудан), сұлбалық карта:
3.1.9.Жылдар бойынша бөлу арқылы физикалық және ақшалай мәндегі жоба бойынша жұмыс көлемдері:
3.1.10. Жоба бойынша негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер (NPV, IRR, өтімділік мерзімі және басқа көрсеткіштер):
3.1.11.Жобаның тиімділігін талдау:

3.2.Тәжірибе-өнеркәсіптік өндіруге арналған жоба бойынша негізгі көрсеткіштер.

3.2.1.Кен орны бойынша бекітілген қорлар (ҚМК хаттамасының нөмірі және күні), сондай-ақ ҚМК ұсынымдары:
3.2.2 Тәжірибе-өнеркәсіптік өндіру мақсаты:
3.2.3.Негізгі жобалық шешімдер және олар кен орнын тәжірибе-өнеркәсіптік өндіру кезіндегі анағұрлым тиімді әдістерге сәйкес келе ме:
3.2.4.Жылдар бойынша тәжірибе-өнеркәсіптік өндіру көлемдері:
3.2.5. Тәжірибе-өнеркәсіптік өндіру көлемдерін негіздеу, сондай-ақ ҚМК ұсынымдарын көрсету (ҚХК, ҚМК хаттамасы және т.б.):
3.2.6. Минералды шикізатты қайта өңдеу технологиясын тыңғылықтау үшін, пайдалы қазба қайда және қандай көлемде жеткізіп берілетін болады:
3.2.7. Пайдалы қазбаларды бірінші реттік қайта өңдеу көзделе ме (қандай көлемде):
3.2.8.Келісімшарттық аумақты қайтару, жылдар бойынша жазу:
3.2.9. Келісімшарттық аумақтың ауданы (қайтару болжана ма), сұлбалық карта:
3.2.10. Жылдар бойынша бөлу арқылы физикалық және ақшалай мәндегі жоба бойынша жұмыс көлемдері:
3.3.Іздестіру және бағалау жұмыстарына арналған жоба бойынша негізгі көрсеткіштер.

3.3.1.Егер бар болса (теңгерімдік, теңгерімнен тыс, болжамды, авторлық және басқа қор түрлері), келісімшарттық аумақ ауданы бойынша қолда бар қорлар:
3.3.2.Барлау жұмыстарының мақсаты:
3.3.2. Келісімшарттық аумақ ауданы (жоба бойынша бүкіл аудан тартылды ма), сұлбалық карта:
3.3.3. Жылдар бойынша бөлу арқылы физикалық және ақшалай мәндегі жоба бойынша жұмыс көлемдері (жоба бойынша қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін жұмыс көлемдері мен қаржы шығындары жеткілікті ме):
3.3.4.Негізгі жобалық шешімдер және олар кен орнын барлаудың анағұрлым тиімді әдістеріне сәйкес келе ме:
3.3.5.Барлау жұмыстары аяқталғаннан кейін күтілетін нәтижелер:
3.3.6.Кен орнының барланушылығы:
3.3.7.Келісімшарттық ауданды қайтару, жылдар бойынша жазу:
Жоба бойынша жер қойнауына арналған келісімшарт шартына кіретін сұрақтар.

4.1.Ұсынылатын инвестициялар көлемі:
4.2. Келісімшарттық ауданды қайтару бойынша міндеттемелерді жылдар бойынша жазу:
4.3.Жоба бойынша ұсынылатын әлеуметтік аударымдар:
4.4.Тауарлардағы, жұмыстардағы және көрсетілетін қызметтердегі, жоба бойынша ұсынылатын қазақстандық мөлшер:
4.5.Жер қойнауына арналған келісімшарттың жұмыс бағдарламасының жобасы:
 1. 2011 жылғы 24 маусымдағы «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» ҚР Заңының 76, 78, 79-баптарына сәйкес ақпарат

5.1.Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар жүргізу кезінде адам өмірінің, денсаулығының және қоршаған ортаның қауіпсіздігі қамтамасыз етіле ме:
5.2. Жер қойнауын пайдаланудың оң практикасына негізделген жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізудің анағұрлым тиімді әдістері мен технологиялар таңдала ма;
5.3.Қазақстан Республикасында жасап шығарылған жабдық, материалдар және дайын өнім пайдаланыла ма, олардың конкурс және техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі шартымен;
5.4. Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар жүргізу кезінде жұмыстардың, қызметтердің қазақстандық өндірушілері тартыла ма, ауа, теміржол, су және басқа көлік құралдарын қоса алғанда, егер бұл көрсетілетін қызметтер стандарттарға, Қазақстан Республикасының бейрезиденттері көрсететін біртекті жұмыстар мен қызметтердің баға және сапа сипаттамаларына сәйкес келсе;
5.5. Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар жүргізу кезінде қазақстандық кадрларға басымдық беріле ме;
5.6.Қазақстан Республикасының азаматтарын дайындауды және қайта даярлауды қаржыландыру жүзеге асырыла ма;
5.7. Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар жүргізу кезінде тарихи-мәдени мұра объектілері сақтала ма;
5.8.Міндетті экологиялық сақтандыру шарттары жасалды ма;
5.9.Келісімшарттық аумақтағы барлық бұрын бұрғыланған ұңғымалар теңгерімге қабылданды ма, олар бойынша мониторинг жүргізіле ме;
5.10.Жер қойнауының жай-күйіне мониторинг және кен орнын дайындауға бақылау жүргізетін ұйым қамтамасыз етіле ме;
5.11. Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер тізілімінде компания тіркелген бе;
5.12.Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушы, сондай-ақ оның мердігерлері Заң талаптарына сәйкес, қазақстандық өндірушілерден тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға міндетті, олардың жобалау құжатының және Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі шартымен;

Басшы Т.А.Ә. (қолы) _____________________________
Күні:

3-қосымша


БИОК-та жобалау құжаттарын қарастыру шеңберінде тәуелсіз сарапшы ұсынатын ақпарат


 1. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт және қарастырылатын жобалау құжаты бойынша жалпы ақпарат.

  СҰРАҚТАР

  ЖАУАПТАР

   1. Тәуелсіз сарапшының Т.А.Ә.:
   1. Жұмыс орны және тәуелсіз сарапшы жөнінде басқа ақпарат:
   1. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт, сондай-ақ, енгізілген өзгерістер қысқаша сипатталған барлық бұрын қол қойылған толықтырулар:
   1. Жер қойнауын пайдаланушы:
   1. Жобалау ұйымы, лицензия күні және нөмірі:
   1. Жобалау үшін негіздеме:
   1. Жобаның атауы, сондай-ақ жобаның құрамын атап көрсету:
   1. Бұрын қабылданған ҚМК хаттамалары, шешімдер мен ұсынымдардың мәні қысқаша көрсетілген объект жөнінде БИОК шешімдері :
   1. Жылдар бойынша бөлу арқылы, ұсынылатын инвестициялар көлемі:
 2. Жобаға қосымшалар.

2.1.24.06.2010ж. №291-V «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» ҚРЗ 66-бабына сәйкес жоба бойынша сараптама нөмірлерін және күндерін көрсету;

1)мемлекеттік экологиялық -_____________________________

2)өнеркәсіптік қауіпсіздік облысындағы -_____________________________

3)санитарлық-эпидемиологиялық -_____________________________

4)жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану облысындағы - ______________________________
2.2. Жобаның барлық қолда бар қосымшаларын атап көрсету:
3.1. Өндіруге арналған жоба бойынша негізгі көрсеткіштер.

3.1.1. Жай-күйі бойынша кен орнының бекітілген қорлары (ҚМК хаттамасының нөмірі және күні), сондай-ақ ҚМК ұсынымдары:
3.1.2.Жылдар бойынша өндіру көлемдері:
3.1.3. Негізгі жобалық шешімдер және олар кен орындарын дайындаудың анағұрлым тиімді әдістеріне сәйкес келе ме:
3.1.4.Кен орнын тыңғылықтау технологиясы:
3.1.5. Пайдалы қазбаларды бірінші реттік қайта өңдеу көзделе ме (қандай көлемде):
3.1.6. Минералды шикізатты қайта өңдеу үшін, пайдалы қазба қайда және қандай көлемде жеткізіп берілетін болады:
3.1.7. Келісімшарттық аумақты қайтару болжана ма (жылдар бойынша көрсету)
3.1.8. Келісімшарттық аумақтың ауданы (тыңғылықтауға тартылатын аудан), сұлбалық карта:
3.1.9. Жылдар бойынша бөлу арқылы физикалық және ақшалай мәндегі жоба бойынша жұмыс көлемдері:
3.1.10. Жоба бойынша негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер (NPV, IRR, өтімділік мерзімі және басқа көрсеткіштер):
3.1.11.Жобаның тиімділігін талдау:
3.2. Тәжірибе-өнеркәсіптік өндіруге арналған жоба бойынша негізгі көрсеткіштер.

3.2.1. Кен орны бойынша бекітілген қорлар (ҚМК хаттамасының нөмірі және күні), сондай-ақ ҚМК ұсынымдары:
3.2.2 Тәжірибе-өнеркәсіптік өндіру мақсаты:
3.2.3. Негізгі жобалық шешімдер және олар кен орнын тәжірибе-өнеркәсіптік өндіру кезінде анағұрлым тиімді әдістерге сәйкес келе ме:
3.2.4.Жылдар бойынша тәжірибе-өнеркәсіптік өндіру көлемдері:
3.2.5. Тәжірибе-өнеркәсіптік өндіру көлемдерін негіздеу, сондай-ақ ҚМК ұсынымдарын көрсету (ҚХК, ҚМК хаттамасы және т.б.):
3.2.6. Минералды шикізатты қайта өңдеу технологиясын тыңғылықтау үшін, пайдалы қазба қайда және қандай көлемде жеткізіп берілетін болады:
3.2.7. Пайдалы қазбаларды бірінші реттік қайта өңдеу көзделе ме (қандай көлемде):
3.2.8. Келісімшарттық ауданды қайтару, жылдар бойынша жазу:
3.2.9. Келісімшарттық аумақтың ауданы (қайтару болжана ма), сұлбалық карта:
3.2.10. Жылдар бойынша бөлу арқылы физикалық және ақшалай мәндегі жоба бойынша жұмыс көлемдері:
3.3.Основные показатели по проекту на поисковые и оценочные работы.

3.3.1. Егер бар болса (теңгерімдік, теңгерімнен тыс, болжамды, авторлық және басқа қор түрлері), келісімшарттық аумақ ауданы бойынша қолда бар қорлар:
3.3.2.Барлау жұмыстарының мақсаты:
3.3.2. Келісімшарттық аумақ ауданы (жоба бойынша бүкіл аудан тартылды ма), сұлбалық карта:
3.3.3. Жылдар бойынша бөлу арқылы физикалық және ақшалай мәндегі жоба бойынша жұмыс көлемдері (жоба бойынша қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін жұмыс көлемдері мен қаржы шығындары жеткілікті ме):
3.3.4. Негізгі жобалық шешімдер және олар кен орнын барлаудың анағұрлым тиімді әдістеріне сәйкес келе ме:
3.3.5.Барлау жұмыстары аяқталғаннан кейін күтілетін нәтижелер:
3.3.6.Кен орнының барланушылығы:
3.3.7. Келісімшарттық ауданды қайтару, жылдар бойынша жазу:
Қарастырылатын жоба бойынша ескертулер, қорытындылар, ұсынымдар және ұсыныстар.

4.1.Жоба бойынша ескертулер:
4.2.Жоба бойынша қорытындылар:
4.3. Жоба бойынша ұсынымдар мен ұсыныстар:

Тәуелсіз сарапшы Т.А.Ә. (қолы) _____________________________
Жетекші Т.А.Ә. (қолы) _____________________________
Күні:

Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет