Өсімдіктерді қорғау саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарыДата03.12.2017
өлшемі285.32 Kb.


Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы «__» ________

№ ___


және Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «__» ________

№ ___

бірлескен бұйрығына


1-қосымша

Өсімдіктерді қорғау саласындағы тәуекел

дәрежесін бағалау өлшемшарттары

1. Жалпы ережелер
1. Осы өсімдіктерді қорғау саласындағы тәуекелдер дәрежесін бағалау өлшемшарттары (бұдан әрі – Өлшемшарттар) тексерілетін субъектілерді тәуекел дәрежелеріне жатқызу және іріктеп тексеру жүргізу кезінде тексерілетін субъектілерді іріктеу үшін 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 143-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді.

2. Осы Өлшемшарттарда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

бақылау субъектілері – мемлекеттік фитосанитариялық бақылауға жататын, оның ішінде пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдік, фумигациалық, авиациялық және жерүсті тәсілдерімен сақтау және қолдану, пестицидтерге (улы химикаттарға) тіркеу және өндірістік сынақтарын жүргізу, сондай-ақ пестицидтерді (улы химикаттарды) зарарсыздандыру жөніндегі қызметтерді жүзеге асыратын объектілерді пайдаланатын жеке және заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілген пестицидтер (улы химикаттар) – мемлекеттік тіркеуден өткен және Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілген пестицидтердің (улы химикаттардың) тізіміне енгізілген пестицидтер (улы химикаттар);

объективті өлшемшарттар – бақылау субъектілерін (объектілерін) өсімдіктерді қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау жөніндегі жеке кәсіпкерлік саласындағы тәуекел дәрежесіне байланысты және жекелеген бақылау субъектісінен (объектісінен) тәуелсіз іріктеу үшін қолданылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары;

субъективті өлшемшарттар – бақылау субъектілерін (объектілерін) бақылау субъектісінің (объектісінің) қызметінің нәтижелеріне байланысты таңдау үшін пайдаланылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары;

тәуекел – тексерілетін субъекті қызметінің нәтижесінде, адамдардың және жануарлардың жаппай улануы, ауыл шаруашылығы егістіктеріне пестицидтермен (улы химикаттармен) химиялық өңдеу жүргізу кезінде егістіктердің жойылуы, пестицидтерді (улы химикаттарды) сақтау немесе қолдану кезіндегі апат нәтижесінде топырақтың, судың және өсімдіктер жабынының ластануы, пестицидтерді (улы химикаттарды) зарарсыздандыру шарттарының бұзылуы кезінде жануарлар әлемі объектілері санының азаюы және олардың өмір сүру ортасының нашарлауында көрініс тапқан оның салдарларының ауырлық дәрежесін ескере отырып, адам денсаулығына немесе өміріне, қоршаған ортаға, жеке және заңды тұлғалардың заңды мүдделеріне, мемлекеттің мүліктік мүддесіне зиян келтіру ықтималдығы;

тәуекелдерді бағалау жүйесі – бақылау органдары тексерулерді тағайындау мақсатында жүргізетін іс-шаралар кешені.

3. Іріктеп тексерулер тәуекелдің жоғары дәрежесіне жатқызылған бақылау субъектілеріне қатысты қолданылады.

Жоспардан тыс тексерулер және бақылаудың өзге нысандары тәуекелдің жоғары дәрежесіне жатқызылған және тәуекелдің жоғарғы дәрежесіне жатқызылмаған бақылау субъектілеріне қатысты қолданылады.

4. Іріктеп тексерулерді өткізу жиілігі жылына бір реттен жиі бола алмайды.

5. Іріктеп тексерулер жүргізілетін тәуекел дәрежесін талдау мен бағалаудың қорытындылары бойынша бір жылға құрастырылатын, реттеуші мемлекеттік органның немесе жергілікті атқарушы органның бірінші басшысы бекітетін іріктеп тексерулер тізімдерінің негізінде жүргізіледі. Іріктеп тексерулер тізімі құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті органға тиісті есеп беру кезеңіне дейін он бес күнтізбелік күн мерзімінен кешіктірілмей жолданады.

6. Іріктеп тексерулердің тізімдері мыналарды:

субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің ең жоғарғы көрсеткіші бар бақылау субъектісінің артықшылығын;

тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік органның лауазымды тұлғаларына түсетін жүктемені ескере отырып құрастырылады.

7. Іріктеп тексерулерге арналған өлшемшарттар объективті және субъективті өлшемшарттар негізінде құрастырылады.2. Объективті өлшемшарттар
8. Ауыл шаруашылығы өндірісінде пайдаланылатын пестицидтер (улы химикаттар) қоршаған ортаға, адамдар мен жануарлардың өмірі мен денсаулығына әлеуетті қауіп-қатер туғызатын әлеуетті қауіпті химиялық заттар болып табылады.

Бақылау субъектілері қызметінің нәтижесінде оның ықтимал кері салдарларының ауыртпалық дәрежесін ескере отырып, объективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесін бағалауға сәйкес адам өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, жеке және заңды тұлғалардың заңды мүдделеріне, мемлекеттің мүліктік мүдделеріне ең көп зиян келтіретін, қызметі пестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану, сақтау және зарарсыздандыруға байланысты бақылау субъектілері тәуекелдің жоғары дәрежесіне жатады.

9. Өсімдіктерді қорғау саласында ең үлкен әлеуетті қоғамдық тәуекелдерді ескере отырып, тәуекелдің жоғары дәрежесіне мына бағыттар бойынша қызметті жүзеге асыратын бақылау субъектілері жатады:

пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдік және фумигациялық тәсілдермен қолдану;

пестицидтерді (улы химикаттарды) әуе және жер үсті тәсілдерімен (аэрозольдік және фумигациялық тәсілдерді қоспағанда) қолдану;

пестицидтерді (улы химикаттарды) сақтау;

тыйым салынған және жарамсыз болып қалған пестицидтерді (улы химикаттарды) және олардан босаған ыдыстарды зарарсыздандыру;

пестицидтердің (улы химикаттардың) тіркеу және өндірістік сынақтарын жүргізу.3. Субъективті өлшемшарттар
10. Субъективті өлшемшарттар өрескел, елеулі, болмашы болып үш дәрежеге бөлінген және осы Өлшемшарттарға қосымшада келтірілген тексеру парақтарында тізбеленген органикалық өсімдіктерді қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілер талаптарының (бұдан әрі – талаптар) негізінде әзірленген.

11. Өрескел бұзушылық – «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының кодексімен көзделген әкімшілік жауапкершілікке әкеліп соқтыратын өсімдіктерді қорғау, химиялық қауіпсіздік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген талаптарды егістердің жойылуына, адамдар мен жануарлардың жаппай улануына, қоршаған табиғи ортаның (топырақ, ауа) және ауыл шаруашылығы өнімдерінің ластануына әкелетін немесе әкелуі мүмкін, пестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану, сақтау және залалсыздандыру шарттары мен технологияларын сақтамау бөлігінде бұзу.

Елеулі бұзушылық - өсімдіктерді қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген талаптарды пестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану және сақтау, пестицидтерді (улы химикаттарды) және олардан босаған ыдыстарды зарарсыздандыру жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде персоналда жеке қорғану құралдарының және арнайы киімнің болмауы, адамдардың улануы мен қоршаған табиғи ортаның (топырақ, ауа) ластануына әкелуі мүмкін пестицидтерге (улы химикаттарға) тіркеу және өндірістік сынақтар жүргізу әдістемелері мен мерзімдерін сақтамау, оны қарау бойынша өсімдіктерді қорғау жөніндегі мемлекеттік инспектор анықталған Қазақстан Республикасының өсімдіктерді қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылықтарды әкімшілік жауапкершілікке тартпай, жою бойынша нұсқама жазған шағымның болуы бөлігінде бұзу.

Болмашы бұзушылық - пестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану және сақтау кезінде жұмыстарды құжаттандырылған есепке алудың (пестицидтерді (улы химикаттарды) есепке алудың тігілген және нөмірленген кіріс-шығыс кітабының) жоқтығы.

12. Субъективті өлшемшарттарді анықтау мына кезеңдерді қолдану арқылы жүзеге асырылады:

деректер базасын қалыптастыру және ақпарат жинау;

ақпараттарды талдау және тәуекелдерді бағалау.

13. Деректер базасын қалыптастыру және ақпараттарды жинау, Қазақстан Республикасының өсімдіктерді қорғау саласындағы заңнамаларын бұзатын бақылау субъектілерін анықтау үшін қажет.

Бақылау субъектілері бойынша ақпараттарды талдау үшін мынадай ақпарат көздері пайдаланылады:

бақылау субъектілері, оның ішінде автоматтандырылған ақпараттық жүйелер арқылы, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекциясы комитетінің аумақтық инспекцияларына ұсынатын фитосанитариялық есептілік мониторингінің нәтижелері;

бұрын жүргізілген тексерулердің нәтижелері. Бұл ретте, бұзушылықтың ауырлық дәрежесі (өрескел, елеулі, елеусіз) тексеру парақтарында көрсетілген заңнама талаптары сақталмаған жағдайда белгіленеді;

пестицидтермен (улы химикаттармен) ауыл шаруашылығы егістіктеріне химиялық өңдеулер жүргізу кезінде адамдардың және жануарлардың жаппай улануында, пестицидтерді (улы химикаттарды) сақтау немесе қолдану кезіндегі апаттарда топырақтың, судың және өсімдіктер жабынының ластануында, пестицидтерді (улы химикаттарды) зарарсыздандыру шарттары бұзылған кезде жануарлар әлемі объектілері санының азаюында және олардың өмір сүру ортасының нашарлауында көрініс тапқан бақылау субъектілерінің кінәсінен туындаған, қолайсыз оқиғалардың тіркелген жағдайларының болуы;

расталған шағымдар мен өтініштердің болуы және олардың саны.

14. Бақылау субъектілерінің тәуекел дәрежесін бағалау осы Өлшемшарттардің 13-тармағында айқындалған ақпарат көздерінің негізінде осы Өлшемшарттарге қосымшаға сәйкес субъективті өлшемшарттар бойынша жүзеге асырылады.

15. Субъективті өлшемшарттарді талдау және бағалау ең көп әлеуетті тәуекелі бар тексерілетін субъектіге қатысты тексеруді шоғырландыруға мүмкіндік береді.

Тәуекел дәрежесін талдау және бағалау кезінде нақты тексерілетін субъектіге қатысты бұрын ескерілген және пайдаланылған субъективті өлшемшарттардің деректері қолданылмайды.

16. Субъективті өлшемшарттардің тәуекел дәрежесінің жалпы көрсеткіші 0-ден 100-ге дейінгі шкала бойынша бағаланады.

Кем дегенде бір өрескел бұзушылық болса, тексерілетін субъектіге 100 тәуекел дәрежесі көрсеткіші беріледі және елеулі және елеусіз бұзушылықтар есепке алынбайды.

Өрескел дәрежедегі бұзушылық анықталмаған жағдайда, тәуекел дәрежесінің көрсеткішін анықтау үшін елеулі және болмашы дәрежедегі бұзушылықтар бойынша жиынтық көрсеткіш есептеледі.

Елеулі бұзушылықтар көрсеткішін айқындау кезінде


0,7 коэффициенті қолданылады және бұл көрсеткіш мына формула бойынша есептеледі:

http://adilet.zan.kz/files/0659/78/00016.jpgРз = (http://adilet.zan.kz/files/0659/78/00016.jpgР2 х 100/http://adilet.zan.kz/files/0659/78/00016.jpgР1) х 0,7

мұнда:


 http://adilet.zan.kz/files/0659/78/00016.jpgРз – елеулі бұзушылықтардың көрсеткіші;

 http://adilet.zan.kz/files/0659/78/00016.jpgР1 – елеулі бұзушылықтардың жалпы саны;

 http://adilet.zan.kz/files/0659/78/00016.jpgР2 – анықталған елеулі бұзушылықтардың саны.

Болмашы бұзушылықтардың көрсеткішін айқындау кезінде


0,3 коэффициенті қолданылады және бұл көрсеткіш мына формула бойынша есептеледі:

 http://adilet.zan.kz/files/0659/78/00016.jpgРн = (http://adilet.zan.kz/files/0659/78/00016.jpgР2 х 100/http://adilet.zan.kz/files/0659/78/00016.jpgР1) х 0,3

мұнда:


  • Рн – болмашы бұзушылықтардың көрсеткіші;

  • http://adilet.zan.kz/files/0659/78/00016.jpgР1 – болмашы бұзушылықтардың жалпы саны;

  •  http://adilet.zan.kz/files/0659/78/00016.jpgР2 – анықталған болмашы бұзушылықтардың саны.

Тәуекел дәрежесінің жалпы көрсеткіші (http://adilet.zan.kz/files/0659/78/00016.jpgР) 0-ден 100-ге дейінгі шкала бойынша есептеледі және мына формула бойынша елеулі және болмашы бұзушылықтардың көрсеткіштерін қосу арқылы анықталады:

  • Р = http://adilet.zan.kz/files/0659/78/00016.jpgРз + http://adilet.zan.kz/files/0659/78/00016.jpgРн

мұнда:
http://adilet.zan.kz/files/0659/78/00016.jpgР – тәуекел дәрежесінің жалпы көрсеткіші;
 http://adilet.zan.kz/files/0659/78/00016.jpgРз – елеулі бұзушылықтардың көрсеткіші;

 http://adilet.zan.kz/files/0659/78/00016.jpgРн – болмашы бұзушылықтардың көрсеткіші.

17. Тәуекел дәрежесінің жалпы көрсеткіштері бойынша бақылау субъектісі мыналарға жатады:

тәуекелдің жоғары дәрежесіне – тәуекел дәрежесінің көрсеткіші 60-тан 100-ге дейін болғанда және оған қатысты іріктеп тексерулер жүргізіледі;

тәуекелдің жоғары дәрежесіне жатпайтындарға – тәуекел дәрежесінің көрсеткіші 0-ден 60-қа дейін болғанда және оған қатысты іріктеп тексерулер жүргізілмейді.

Өсімдіктерді қорғау саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына қосымшаӨсімдіктерді қорғау саласындағы бақылау субъектілері үшін
тәуекел дәрежесінің субъективті өлшемшарттарыБұзу өлшемшарттары

(ауырлық дәрежесі төменде көрсетілген талаптар сақталмаған кезде белгіленеді)Бұзу дәрежесі

1

2

3

Бақылау субъектілері Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің аумақтық инспекцияларына ұсынатын фитосанитариялық есеп мониторингінің нәтижелеріҰсыну, өсімдіктерді қорғау саласындағы заңнамамен бекітілген фитосанитариялық есепке алу нысандарына сәйкес фитосанитариялық есептілікті уақтылы ұсынуға тең

өрескел

Бұдан бұрын жүргізілген тексерулердің нәтижелері:
пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдік және фумигациялық тәсілдермен қолдану жөніндегі қызметті жүзеге асыратын субъектілер үшінҚазақстан Республикасы аумағында қолдануға рұқсат етілген пестицидтер (улы химикаттар) тізіміне енгізілген пестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану регламенттеріне (шығыс нормасына, өңдеу тәсілі мен еселігіне, шектеулерге) сәйкес қолдану

өрескелМеншік құқығында немесе өзге заңдық негізде пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдік және фумигациялық тәсілдермен қолдану жөніндегі арнайы техниканың болуы

өрескелМеншік құқығында немесе өзге заңдық негізде пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдік және фумигациялық тәсілдермен қолдану жөніндегі арнайы техникаүшін пайдаланылатын көлік құралының болуы

өрескелТіркелушінің (өндірушінің) пестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану жөніндегі ұсынымдарының болуы және оларға сәйкес пестицидтерді (улы химикаттарды) қауіпсіз қолдану шарттарын сақтау

өрескелТіркелуіші (өндіруші, жеткізуші, импорттаушы) ұсынған пестицидтің (улы химикаттың) қауіпсіздік паспортының болуы және оларға сәйкес пестицидтерді (улы химикаттарды) қауіпсіз қолдану шарттарын сақтау

өрескелПестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде персоналда жеке қорғану құралдарының және арнайы киімнің болуы

елеуліПестицидтерді (улы химикаттарды) есепке алудың тігілген және нөмірленген кіріс-шығыс кітабының болуы

болмашы

пестицидтерді (улы химикаттарды) авиациялық және жерүсті тәсілдерімен (аэрозольдік және фумигациялық тәсілдерді қоспағанда) қолдану жөніндегі қызметті жүзеге асыратын субъектілер үшінҚазақстан Республикасы аумағында қолдануға рұқсат етілген пестицидтер (улы химикаттар) тізіміне енгізілген пестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану регламенттеріне (шығыс нормасына, өңдеу тәсілі мен еселігіне, шектеулерге) сәйкес қолдану

өрескелАуыл шаруашылығы дақылдарын химиялық өңдеу бойынша іс-шараларды жүргізу кезінде меншік құқығында немесе өзге заңдық негізде пестицидтерді (улы химикаттарды) авиациялық және жерүсті тәсілдерімен қолдану жөніндегі арнайы техниканың болуы

өрескелАуыл шаруашылығы дақылдарын химиялық өңдеу бойынша іс-шараларды жүргізу кезінде меншік құқығында немесе өзге заңдық негізде пестицидтерді (улы химикаттарды) авиациялық және жерүсті тәсілдерімен қолдану жөніндегі арнайы техника үшін пайдаланылатын көлік құралының болуы

өрескелТіркелушінің (өндірушінің) пестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану жөніндегі ұсынымдарының болуы және оларға сәйкес пестицидтерді (улы химикаттарды) қауіпсіз қолдану шарттарын сақтау

өрескелТіркелуіші (өндіруші, жеткізуші, импорттаушы) ұсынған пестицидтің (улы химикаттың) қауіпсіздік паспортының болуы және оларға сәйкес пестицидтерді (улы химикаттарды) қауіпсіз қолдану шарттарын сақтау

өрескелӨсімдіктерді пестицидтермен (улы химикаттармен) химиялық өңдеу жөніндегі іс-шараларды жүргізу кезінде қауіптілік немесе ықтимал қауіптілік тұрғысынан ескерту белгілері мен таңбаларын пайдалану

өрескелПестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде персоналда жеке қорғану құралдарының және арнайы киімнің болуы

елеулі

8.

Пестицидтерді (улы химикаттарды) есепке алудың тігілген және нөмірленген кіріс-шығыс кітабының болуы

болмашы

пестицидтерді (улы химикаттарды) сақтау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын субъектілер үшінМеншік құқығында немесе өзге заңдық негізде пестицидтерді (улы химикаттарды) сақтауға арналған қоймалық үй-жайлардың болуы

өрескелПестицидті (улы химикатты) тіркеушінің (өндірушінің) пестицидтерді (улы химикаттарды) сақтау жөніндегі ұсынымдарына сәйкес пестицидтерді (улы химикаттарды) қауіпсіз сақтау шарттарын сақтау

өрескелСақталатын пестицидтердің (улы химикаттардың) ыдыстарындағы затбелгілерде көрсетілген талаптарға сәйкес пестицидтерді (улы химикаттарды) қауіпсіз сақтау шарттарын сақтау

өрескелҚойманың жобалық құжаттамасында көзделген қойма сыйымдылығынан аспайтын мөлшерде пестицидтердi (улы химикаттарды) сақтау

өрескелӨздерінің физикалық-химиялық қасиеттері (ұшпалылығы, тотығуы), өрт қауіптілігі және жарылу қауіптілігі, реакциялық белсенділігі, сақтаудың температуралық режимдері бойынша сәйкес келмейтін пестицидтерді жеке-жеке сақтау шарттарын сақтау

өрескелҚойманы құрғақ сүзгі элементтері бар ағымды және сорып шығару желдеткіштерімен жабдықтау

өрескелСақталатын пестицидтер (улы химикаттар) ыдыстарының затбелгілерінде көрсетілген пестицидтер (улы химикаттар) төгілген жағдайда, оларды бейтараптандыруға арналған қажетті мөлшердегі қатерсіздендіру құралдарының болуы

өрескел

  1. 5.

Пестицидтерді (улы химикаттарды) сақтау жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде персоналда жеке қорғану құралдарының және арнайы киімнің болуы

елеулі

  1. 6.

Пестицидтерді (улы химикаттарды) есепке алудың тігілген және нөмірленген кіріс-шығыс кітабының болуы

болмашы

пестицидтерді (улы химикаттарды) және олардан босаған ыдыстарды зарарсыздандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын субъектілер үшінПестицидтерді (улы химикаттарды) тіркеушілер (өндірушілер, жеткізушілер, импортаушылар) ұсынатын ұсынымдар мен пестицидтердің (улы химикаттардың) қауіпсіздік паспортында көрсетілген, жарамсыз болып қалған пестицидтерді (улы химикаттарды) және олардан босаған ыдыстарды зарарсыздандыру әдістері мен технологияларының болуы

өрескелМақсаты бойынша әрі қарай пайдалануға жарамсыз болып қалған бірінші қауіптілік сыныбындағы пестицидтерді (улы химикаттарды) саңылаусыздықты қамтамасыз ететін және қоршаған ортаның пестицидтермен (улы химикаттармен) ластануы мүмкіндігін болдырмайтын сыйымдылықтарда сақтау шарттарын сақтау

өрескелЕкінші қауіптілік сыныбындағы пестицидтерді (улы химикаттарды), қажет болған жағдайда, арнайы ішпектері бар (пестицидтің (улы химикаттың) ерекшелігіне байланысты) полимер материалдардан жасалған көп қабатты ыдысқа салу шарттарын сақтау

өрескелМеншік құқығында немесе өзге заңдық негізде тыйым салынған, жарамсыз болып қалған пестицидтерді (улы химикаттарды) және олардан босаған ыдыстарды тиеу, тасу және түсіру үшін механикаландыру құралдарының болуы

өрескелПестицидтерді (улы химикаттарды) және олардан босаған ыдыстарды зарарсыздандыру жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде персоналда жеке қорғану құралдарының және арнайы киімнің болуы

елеулі

пестицидтерге (улы химикаттарға) тіркеу және өндірістік сынақтар жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын субъектілер үшінПестицидтерге (улы химикаттарға) тіркеу және өндірістік сынақтар жүргізу үшін тіркелуші ұсынған тәжірибелік үлгілердің және сәйкестік сертификаты бар зауыттық орамдағы эталондық пестицидтердің (улы химикаттардың) және пестицидтердің (улы химикаттардың) әсер етуші заттарының талдамалық стандарттарының болуы

өрескелӨсімдіктерді қорғау саласындағы уәкілетті органның ведомствосы бекіткен пестицидтерге (улы химикаттарға) тіркеу және өндірістік сынақтар жүргізу жоспарларына сәйкес пестицидтерді (улы химикаттарды) қолданудың тіркелуші мәлімдеген регламенттерін сақтау

өрескелӨсімдіктерді қорғау саласындағы уәкілетті органның ведомствосы бекіткен пестицидтерге (улы химикаттарға) тіркеу және өндірістік сынақтар жүргізу жоспарларына сәйкес дақылдар өсірудің негізгі топырақтық-климаттық аймақтарында зиянды организмдердің ерекшеліктерін (таралу аймағын, экономикалық мәнін, ұрпақ санын, ауру қоздыратын қасиетін, төзімділігін) ескере отырып, пестицидтерге (улы химикаттарға) тіркеу және өндірістік сынақтар жүргізу шарттарын сақтау

өрескелПестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде персоналда жеке қорғану құралдарының және арнайы киімнің болуы

өрескелПестицидтерге (улы химикаттарға) тіркеу және өндірістік сынақтар жүргізу әдістемелері мен мерзімдерін сақтау

елеуліПестицидтерді (улы химикаттарды) есепке алудың тігілген және нөмірленген кіріс-шығыс кітабының болуы

болмашы

Бақылау субъектісінің кінәсінен туындаған қолайсыз оқиғалар туындауының тіркелген жағдайларының болуы


Ауыл шаруашылығы егістіктерін Қазақстан Республикасы аумағында қолдануға рұқсат етілмеген пестицидтермен (улы химикаттармен) химиялық өңдеу жүргізу жөніндегі іс-шараларды жүргізу кезінде адамдар мен жануарлардың улануы, өсімдіктердің жойылуы

өрескелХимиялық өңдеу жөніндегі іс-шараларды жүргізу кезінде адамдардың мен жануарлардың улануына, ауыл шаруашылығы егістіктердің жойылуына әкеп соққан, Қазақстан Республикасы аумағында рұқсат етілген пестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану регламенттері мен технологияларын бұзу

өрескелПестицидтерді (улы химикаттарды) сақтау кезінде авариялар болуынан топырақтың, судың, өсімдік жабынының ластануы

өрескелҚоршаған ортаның пестицидтермен (улы химикаттармен) ластануына әкеп соқтырған арнайы қоймалардың (көмбелердің) аумақтарында пестицидтерді (улы химикаттарды) сақтау шарттарын сақтамау

өрескел

Расталған шағымдар мен өтініштердің бар болуы және саныҚазақстан Республикасы аумағында қолдануға рұқсат етілмеген пестицидтерді (улы химикаттарды) пайдаланатын бақылау субъектілеріне расталған шағымның болуы

өрескелОны қарау бойынша өсімдіктерді қорғау жөніндегі мемлекеттік инспектор бақылау субъектісінің қызметі ерекше жағдайларда, үш күн мерзімінен көп емес, аталған мерзімде міндетті түрде сотқа шағым арыз түсіре отырып, соттың шешімінсіз тоқтатқан немесе тыйым салған шағымның болуы

өрескелҚазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, Қазақстан Республикасының өсімдіктерді қорғау туралы заңын бұзған жағдайда, оны қарау бойынша тексеру субъектісі өсімдіктерді қорғау жөніндегі мемлекеттік инспектор әкімшілік жауапкершілікке тартқан шағымның болуы

өрескелОны қарау бойынша өсімдіктерді қорғау жөніндегі мемлекеттік инспектор анықтаған Қазақстан Республикасының өсімдіктерді қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылықтарды әкімшілік жауапкершілікке тартпай, жою бойынша бақылау субъектісіне нұсқама жазылған шағымның болуы

елеулі

Қазақстан Республикасы


Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы «__» ________

№ ___


және Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «__» ________

№ ___

бірлескен бұйрығына


1-қосымша

Өсімдіктерді қорғау саласындағы тексеру парағы

_________________________________________________________ қатысты

(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті топтарының атауы)
Тексеру тағайындаған мемлекеттік орган___________________________________
____________________________________________________________________
Тексеру тағайындау туралы акті________________________________________

(№, күні)


Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы_______________________________

____________________________________________________________________


Тексерілетін субъектінің (объектінің) (жеке сәкестендіру нөмірі) бизнес-сәйкестендіру нөмірі __________________________________________________

____________________________________________________________________

Орналасқан мекенжайы________________________________________________
Талаптар

тізбесі


Талап етіледі

Талап

етілмейдіТалаптарға сәйкес келеді

Талаптарға сәйкес келмейді

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің аумақтық инспекцияларына фитосанитариялық есептілік ұсынатын бақылау субъектілеріне қатыстыҰсыну, өсімдіктерді қорғау саласындағы заңнамамен бекітілген фитосанитариялық есепке алу нысандарына сәйкес фитосанитариялық есептілікті уақтылы ұсынуға тең

пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдік және фумигациялық тәсілдермен қолдану жөніндегі қызметті жүзеге асыратын субъектілерге қатыстыПестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдік және фумигациялық тәсілдермен қолдану жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясының болуыҚазақстан Республикасы аумағында қолдануға рұқсат етілген пестицидтер (улы химикаттар) тізіміне енгізілген пестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану регламенттеріне (шығыс нормасына, өңдеу тәсілі мен еселігіне, шектеулерге) сәйкес қолдануМеншік құқығында немесе өзге заңдық негізде пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдік және фумигациялық тәсілдермен қолдану жөніндегі арнайы техниканың болуыМеншік құқығында немесе өзге заңдық негізде пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдік және фумигациялық тәсілдермен қолдану жөніндегі арнайы техника үшін пайдаланылатын көлік құралының болуыТіркелушінің (өндірушінің) пестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану жөніндегі ұсынымдарының болуы және оларға сәйкес пестицидтерді (улы химикаттарды) қауіпсіз қолдану шарттарын сақтауТіркелуіші (өндіруші, жеткізуші, импорттаушы) ұсынған пестицидтің (улы химикаттың) қауіпсіздік паспортының болуы және оларға сәйкес пестицидтерді (улы химикаттарды) қауіпсіз қолдану шарттарын сақтауПестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде персоналда жеке қорғану құралдарының және арнайы киімнің болуыПестицидтерді (улы химикаттарды) есепке алудың тігілген және нөмірленген кіріс-шығыс кітабының болуы

пестицидтерді (улы химикаттарды) авиациялық және жерүсті тәсілдерімен (аэрозольдік және фумигациялық тәсілдерді қоспағанда) қолдану жөніндегі қызметті жүзеге асыратын субъектілерге қатыстыҚазақстан Республикасы аумағында қолдануға рұқсат етілген пестицидтер (улы химикаттар) тізіміне енгізілген пестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану регламенттеріне (шығыс нормасына, өңдеу тәсілі мен еселігіне, шектеулерге) сәйкес қолдануАуыл шаруашылығы дақылдарын химиялық өңдеу бойынша іс-шараларды жүргізу кезінде меншік құқығында немесе өзге заңдық негізде пестицидтерді (улы химикаттарды) авиациялық және жерүсті тәсілдерімен қолдану жөніндегі арнайы техниканың болуыАуыл шаруашылығы дақылдарын химиялық өңдеу бойынша іс-шараларды жүргізу кезінде меншік құқығында немесе өзге заңдық негізде пестицидтерді (улы химикаттарды) авиациялық және жерүсті тәсілдерімен қолдану жөніндегі арнайы техника үшін пайдаланылатын көлік құралының болуыТіркелушінің (өндірушінің) пестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану жөніндегі ұсынымдарының болуы және оларға сәйкес пестицидтерді (улы химикаттарды) қауіпсіз қолдану шарттарын сақтауТіркелуіші (өндіруші, жеткізуші, импорттаушы) ұсынған пестицидтің (улы химикаттың) қауіпсіздік паспортының болуы және оларға сәйкес пестицидтерді (улы химикаттарды) қауіпсіз қолдану шарттарын сақтауӨсімдіктерді пестицидтермен (улы химикаттармен) химиялық өңдеу жөніндегі іс-шараларды жүргізу кезінде қауіптілік немесе ықтимал қауіптілік тұрғысынан ескерту белгілері мен таңбаларын пайдалануПестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде персоналда жеке қорғану құралдарының және арнайы киімнің болуыПестицидтерді (улы химикаттарды) есепке алудың тігілген және нөмірленген кіріс-шығыс кітабының болуы

пестицидтерді (улы химикаттарды) сақтау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын субъектілерге қатыстыМеншік құқығында немесе өзге заңдық негізде пестицидтерді (улы химикаттарды) сақтауға арналған қоймалық үй-жайлардың болуыПестицидті (улы химикатты) тіркеушінің (өндірушінің) пестицидтерді (улы химикаттарды) сақтау жөніндегі ұсынымдарына сәйкес пестицидтерді (улы химикаттарды) қауіпсіз сақтау шарттарын сақтауСақталатын пестицидтердің (улы химикаттардың) ыдыстарындағы затбелгілерде көзделген талаптарға сәйкес пестицидтерді (улы химикаттарды) қауіпсіз сақтау шарттарын сақтауҚойманың жобалық құжаттамасында көзделген қойма сыйымдылығынан аспайтын мөлшерде пестицидтердi (улы химикаттарды) сақтауӨздерінің физикалық-химиялық қасиеттері (ұшпалылығы, тотығуы), өрт қауіптілігі және жарылу қауіптілігі, реакциялық белсенділігі, сақтаудың температуралық режимдері бойынша сәйкес келмейтін пестицидтерді жеке-жеке сақтау шарттарын сақтауҚойманы құрғақ сүзгі элементтері бар ағымды және сорып шығару желдеткіштерімен жабдықтауСақталатын пестицидтер (улы химикаттар) ыдыстарының затбелгілерінде көрсетілген пестицидтер (улы химикаттар) төгілген жағдайда, оларды бейтараптандыруға арналған қажетті мөлшердегі қатерсіздендіру құралдарының болуыПестицидтерді (улы химикаттарды) сақтау жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде персоналда жеке қорғану құралдарының және арнайы киімнің болуыПестицидтерді (улы химикаттарды) есепке алудың тігілген және нөмірленген кіріс-шығыс кітабының болуы

пестицидтерді (улы химикаттарды) және олардан босаған ыдыстарды зарарсыздандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын субъектілерге қатыстыПестицидтерді (улы химикаттарды) тіркеушілер (өндірушілер, жеткізушілер, импортаушылар) ұсынатын ұсынымдар мен пестицидтердің (улы химикаттардың) қауіпсіздік паспортында көрсетілген, жарамсыз болып қалған пестицидтерді (улы химикаттарды) және олардан босаған ыдыстарды зарарсыздандыру әдістері мен технологияларының болуыМақсаты бойынша әрі қарай пайдалануға жарамсыз болып қалған бірінші қауіптілік сыныбындағы пестицидтерді (улы химикаттарды) саңылаусыздықты қамтамасыз ететін және қоршаған ортаның пестицидтермен (улы химикаттармен) ластануы мүмкіндігін болдырмайтын сыйымдылықтарда сақтау шарттарын сақтауЕкінші қауіптілік сыныбындағы пестицидтерді (улы химикаттарды), қажет болған жағдайда, арнайы ішпектері бар (пестицидтің (улы химикаттың) ерекшелігіне байланысты) полимер материалдардан жасалған көп қабатты ыдысқа салу шарттарын сақтауМеншік құқығында немесе өзге заңдық негізде тыйым салынған, жарамсыз болып қалған пестицидтерді (улы химикаттарды) және олардан босаған ыдыстарды тиеу, тасу және түсіру үшін механикаландыру құралдарының болуыПестицидтерді (улы химикаттарды) және олардан босаған ыдыстарды зарарсыздандыру жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде персоналда жеке қорғану құралдарының және арнайы киімнің болуы

пестицидтерге (улы химикаттарға) тіркеу және өндірістік сынақтар жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын субъектілерге қатыстыПестицидтерге (улы химикаттарға) тіркеу және өндірістік сынақтар жүргізу үшін тіркелуші ұсынған тәжірибелік үлгілердің және сәйкестік сертификаты бар зауыттық орамдағы эталондық пестицидтердің (улы химикаттардың) және пестицидтердің (улы химикаттардың) әсер етуші заттарының талдамалық стандарттарының болуыӨсімдіктерді қорғау саласындағы уәкілетті органның ведомствосы бекіткен пестицидтерге (улы химикаттарға) тіркеу және өндірістік сынақтар жүргізу жоспарларына сәйкес пестицидтерді (улы химикаттарды) қолданудың тіркелуші мәлімдеген регламенттерін сақтауӨсімдіктерді қорғау саласындағы уәкілетті органның ведомствосы бекіткен пестицидтерге (улы химикаттарға) тіркеу және өндірістік сынақтар жүргізу жоспарларына сәйкес дақылдар өсірудің негізгі топырақтық-климаттық аймақтарында зиянды организмдердің ерекшеліктерін (таралу аймағын, экономикалық мәнін, ұрпақ санын, ауру қоздыратын қасиетін, төзімділігін) ескере отырып, пестицидтерге (улы химикаттарға) тіркеу және өндірістік сынақтар жүргізу шарттарын сақтауПестицидтерді (улы химикаттарды) қолдану жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде персоналда жеке қорғану құралдарының және арнайы киімнің болуыПестицидтерге (улы химикаттарға) тіркеу және өндірістік сынақтар жүргізу әдістемелері мен мерзімдерін сақтауПестицидтерді (улы химикаттарды) есепке алудың тігілген және нөмірленген кіріс-шығыс кітабының болуы
Лауазымды адам (дар):__________________ _______ ___________________________________________
   (лауазымы)   (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда))      
______________ ____________ ____________________________________
(лауазымы)      (қолы)        (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда))      
Тексерілетін субъектінің басшысы:
______________ ____________ ____________________________________
(лауазымы)      (қолы)        (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда))      
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Беттің және ауыз қуысы ағзаларының туа пайда болған ауытқуларының көріністерін анықтай білу
2016 -> Анатомо-физиологические особенности кожи. Кожа это трехмерная пограничная ткань Кожа
2016 -> Аппарат для локальной криотерапии фирмы tur therapietachnik GmbH
2016 -> Анальный полип. Что такое анальный полип?
2016 -> Уметь распознавать проявления врожденной патологии лица и органов полости рта; уметь распознавать проявления врожденной патологии лица и органов полости рта
2016 -> Дентальная имплантация


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет