Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігініңжүктеу 47.04 Kb.

Дата13.10.2018
өлшемі47.04 Kb.

Қоршаған ортаны қорғау 

және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі мамандығы


Мамандық төлқұжаты

5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі

- оқу мерзімі 4 жыл;

- оқу түрі: күндізгі;

- білім беру деңгейі: жоғары;Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері:

• табиғатты құраушы, техногендік, әлеуметті, 

ақпараттық жүйелер және олардың 

құраушыларына әсер ететін кәсіпорындар мен 

ұйымдар;

• су, жер, биотикалық және өзге ресурстар 

қоршаған ортаны қорғау тіршілік қауіпсіздігінің 

анықталатын факторлары;

• технологиялық жүйелерді, тораптарды, енгізу 

және пайдалану, сонымен бірге төтенше 

жағдайлардан қорғануды әзірлеумен айналысатын 

ұйымдар;


• өртті, экологиялық, химиялық, радиациялық және 

де басқа қауіптерді болдырмауға мүмкіндік 

жасайтын жобалау институттары, бюро, фирмалар 

және экономиканың басқа объектілері.Кәсіби қызмет түрлері: 

Еңбек және ТЖ департаменттерінің қызметкері, сонымен бірге 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігіне қарасты  және 

барлық кәсіпорындардағы әлеуметтік қорғану және еңбекті қорғау 

қызметтерінің маманы ретінде қызмет жасай алады

.


Не

үшін


«

Қоршаған


ортаны

қорғау


және

өмір


тіршілігінің

қауіпсіздігі мамандығы

»?

- Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті– Қазақстандағы Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

мамандарын

дайындайтын бірден-бір

жетекші


оқу

орны болып

табылады.

-

1994жылдан бастап

Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің

қауіпсіздігі

мамандары даярлана бастады.Студенттерді университетке қабылдау тәртібі ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің нормативтік құжаттарымен анықталып, студенттер 

құрамын  қалыптастыру ғылыми және педагогикалық кадрларды 

дайындау үшін мемлекеттік білім тапсырысын орналастыру арқылы 

жүзеге асады. 

Көптілдік (полиязычье) саясатын енгізу мақсатында университетте 

дайындық бөлімі «Foundation» бағдарламасы жұмыс жасайды. Оның 

тыңдаушыларына бір жыл дайындықтан кейін 1 курска түсу құқығы 

берілді. Азаматтарды жоғары оқу орындарына берілген арыздары 

бойынша Ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ) мен кешенді тестілеу 

нәтижелері бойынша берілген сертификаттардың баллдарына сәйкес 

конкурс негізінде жүзеге асады. 

Студенттер құрамын  қалыптастыру саясаты қабылдау рәсімі, кәсіптік 

бейімделу түрлері, университеттің академиялық мүмкіндіктері жайлы 

жұртшылыққа ақпарат беру, әлеуметтік қолдау механизмдері, оның ішінде оқу 

төлемақысына жеңілдіктер беру (УЕ-ХҚТУ-037-2014 «Ақылы оқу негізінде 

оқуға түсушілерге берілетін жеңілдіктер»), жатақана қызметтеріне  қолайлы 

тарифтердің нормативтік талаптарынан тұрады.

Оқуға түсу 


ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР

Модуль-Жаратылыстану пәндері І

Математика

Физика І


Модуль-Жаратылыстану пәндері ІІ

Математика ІІ

Физика ІІ

Химия


Химиялық талдау және санитария

Химиялық талдау

Өндірістік санитария

Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері

Модуль– Инженерлік жүйелер

Инженерлік графика (Сызба)

Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықта

р

Өнеркәсіптік технология қауіпсіздігіТехника және технология қауіпсіздігі

Бақылау және өлшеудің әдістері мен құралдары

Өнеркәсіптік экология І

Антропогенді өзгерістер

Геоэкология

Су ресурстарын тиімді басқару

Климаттың ғаламдық өзгерістері

Қоршаған орта обьектілерін талдау

Ауа сапасын басқару

Физика-химиялық талдау әдістері

Өндіріс қауіпсіздігін техникалық реттеу

Қоршаған ортаны қорғаудың талаптары

Техникалық өндірістік құжаттар

Радиациялық қауіпсіздік негіздері

Қоршаған ортаға әсерді бағалау

Метрология, стандарттау және сертификаттау

Өндіріс саларының технологиялық сипаты

Мұнай-газ өндірісіндегі және химиялық салалардағы негізгі 

технологиялар

Металлургия және машина жасау өндірісіндегі негізгі 

технологиялар

Өндірістік қалдықтарды залалсыздандыру және пайдаға асыруОқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен 

Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

1-курста

–университет базасында («Машат» шатқалында, 

ботаникалық бақта) өтетін «Оқу тәжірибесі І» - 3 апта; 

2,3-курстарда

Қаратау мемлекеттік табиғи қорығында, 

Машат шатқалыда, Экология және химия кафедрасында 

өтетін «Өндірістік тәжірибе» - 2,5апта;

4- курста

Қаратау мемлекеттік табиғи қорығында, Машат 

шатқалыда, Экология және химия кафедрасында өтетін 

«Мамандық бойынша өндірістік тәжірибе» - 10 апта; 

4-курста


Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-

түрік университеті, Экология және химия кафедрасының 

ғылыми-зерттеу лабораторияларында және Экология 

Ғылыми-зерттеу институтында өтетін «Диплом алды 

тәжірибе» -5 апта.

Іс-тәжірибе Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

• Кипр университеті

• «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы»

• Қ.Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университет

• Экология Ғылыми-зерттеу институты

• ОҚО бойынша экология департаменті

• АҚ «Кентау трансформатор зауыты»

• «Табыс-2005» ЖШС

• «Кентау сервис»


Бізде қандай үйірмелер бар? 

Экология


және

химия


кафедрасында

«GREEN


GROWTH» және «ЖАС ЗЕРТТЕУШІЛЕР» студенттік

ұйымдары жұмыс атқарады. Студенттер мен жас

ғалымдар

ғылыми


жұмыстарын

талаптарға

сәйкестендіріп,

халықаралық

ғылыми

конференцияларға қатысып, жоғары көрсеткіштергеие болуда.

Тіршілік  қауіпсіздігі және қоршаған 

ортаны қорғау маманы болғыңыз келсе, 

сіздің ең басты мақсатыңыз: 

экологиялық,

этикалық,

құқықтық


мәдениетті,

дене


мәдениетін,

ойлау


мәдениетін қалыптастырып, экологиялық

және


техникалық

құжаттаманы

жасап,

кәсіпорындардың,ұйымдардың

жобаларын, бағдарламаларын әзірлеу және

құрастыруды

меңгеру,


ғылыми

тәжірибелік-зерттеу жұмыстарын жүргізе

білу және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігіне

және қоршаған ортаны қорғау, төтенше

жағдайлардағы қорғауға қатысты кәсіптік

қызметтің барлық аспектілерін меңгере

білуге тиістісіз.


Оқытушы-профессорлар құрамы 

5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі  мамандығы бойынша маман дайындауды жүзеге асыратын 

«Экология және химия» кафедрасы кадрлар әлеуетінің  ғылыми 

дәрежелілігі   88%  пайызды құрайды. Бұл сандық мәлімет өлкеміздің, 

еліміздің қоршаған табиғи ортасының  сапасын қадағалап, бақылап, 

қажет болған жағдайда бастапқы қалпына келтіру шараларын 

жүргізетін мамандарды дайындаудағы сапалық көрсеткіш болып 

табылады. Оқытушы-профессор құрамының арасында 6 «Қазақстан 

Республикасының ЖОО-ның үздік оқытушысы» жұмыс істейді. 

Алтынбекова М.О., Мейірбеков А.Т.

(2009 жылғы грант иегерлері), 

Дәрібаев Ж.Е.

(2011 жылғы грант иегері),  

Ақбасова А.Ж.

(2012 жылғы 

грант иегері), 

Нұрділлаева Р.Н.

(2013 жылғы гран

т иегері), 

Жылысбаева Г.Н.

(2016 жылғы грант иегері).Химия ғылымдарының

кандидаты, профессор м.а., 

“Экология ж/е 

химия”кафедра меңгерушісі

Техника ғылымдарының

кандидаты, ХҚТУ 

профессоры

Химия ғылымдарының

кандидаты, доцент м.а.

Биология 

ғылымдарының

кандидаты, доцент 

м.а.

Техника 

ғылымдарының

кандидаты, доцент 

м.а.

Химия 

ғылымдарының

кандидаты, доцент 

м.а.

Техника 

ғылымдарының

кандидаты, аға 

оқытушы

PhD доктор, аға 

оқытушы

магистр 

оқытушы

Оқытушы-профессорлар құрамы

Біздің түлектер

Бекмырза  Әселхан 

Қыдырбайқызы 

Экология және химия 

кафедрасы Экология 

мамандығының 

1 курс магистрі

Қалдарбек Салтанат 

Ғылыми зерттеу 

институтының лаборант ы

Қабылбекова 

Ұлжалғас 

Аралбекқызы

ТОО «Исар сервис» 

Еңбекті қорғау және 

техника қауіпсіздігі 

инженері


Құрметті талапкер! 

Жер шарында қоршаған ортаның ахуалы

күннен-күнге

шиеленісе түсуде.

Бұрын-

соңды болмаған жағдайлар орын алыпотыр.

Қоршаған ортаны қорғау, табиғи

байлықтарды ұлғайту және сақтау, оларды

тиімді


пайдаланумен

қатар


қоршаған

ортаны өндіріс қалдықтарынан, өндірістен

шыққан

шайынды


сулардан,

улы


химикаттардан

және


басқа

да

түрліқалдықтармен

ластануға

жол

бермеуге


қоғам болып жұмылып қызмет жасауымыз

керек.


Ал,

енді


ойланыңыз,

осы айтылғанталаптарға сай болуға шамаңыз жете ме?

: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Беттің және ауыз қуысы ағзаларының туа пайда болған ауытқуларының көріністерін анықтай білу
2016 -> Анатомо-физиологические особенности кожи. Кожа это трехмерная пограничная ткань Кожа
2016 -> Аппарат для локальной криотерапии фирмы tur therapietachnik GmbH
2016 -> Анальный полип. Что такое анальный полип?
2016 -> Уметь распознавать проявления врожденной патологии лица и органов полости рта; уметь распознавать проявления врожденной патологии лица и органов полости рта
2016 -> Дентальная имплантация
©stom.tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет