ОҚытушыға арналған пәннің бағдарламсыжүктеу 201 Kb.
Дата18.07.2017
өлшемі201 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-X.1.ХХ/01-20__ПОӘК

«Экологиялық биотехнология»

Оқытушыға арналған пәнінің бағдарламасы
ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


050701 «Биотехнология» мамандығы үшін

«Экологиялық биотехнология» пәнінен арналғанОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

БАҒДАРЛАМСЫ

Семей


2013

АЛҒЫ СӨЗ


1ӘЗІРЛЕНДІ

«Стандарттау және құрылыс материалдарының технологиясы» кафедрасымен

Орындаушы______________ 20 ж доцент Ж.К. МОЛДАБАЕВА

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Стандарттау және құрылыс материалдарының технологиясы» кафедрасының отырысында

Хаттама №____ «___» _______ 20 ж


Кафедра меңгерушісі ____________ Ж.Х.КӘКІМОВА

2.2 Инженерлік-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында

Хаттама №___ «___»_______ 20 ж.
Төрайымы ______________Ж.К.МОЛДАБАЕВА
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басылымға келісілді

Хаттама №___ «_____»________20 ж.
ПОӘК Төрайымы _____________А.А.МОЛДАЖАНОВА
4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ

Мазмұны1 Қолдану саласы

 1. Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Пәннің оқыту мазмұны

5 Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар тізімі

6 Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы

7 Оқу әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандырылу картасы


8 Әдебиеттер1ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«Экологиялық биотехнология» пәнінің оқу-әдістемелік комплексінің құрамына кіретін оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы «050701»- «Биотехнология» мамандығындағының студенттеріне арналған.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Экологиялық биотехнология» пәнінің оқытушысы үшін берілген пән бойынша жұмыс оқу бағдарламасы келесі құжаттардың ұсыныстары мен талаптарына сәйкес оқу үрдісінің ұйымдастыру тәртібін орнатады:

-050701-«Биотехнология» мамандығының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты , ГОСО РК 3.08.076-2006, Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігінің 2004 жылғы 7 тамыздағы № 671 бұйрығымен бекітілген және еңгізілген.

- СТУ 042 РГКП-СГУ-8-2007 Университеттің «Пәннің оқу әдістемелік комплексін жетілдіруіне және хаттауына қойылатын жалпы талаптар» стандарты

-ДП 042-08.10.12-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік комплексінің мазмұны» құжатталған іс жосығы

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1.Пәннің қысқаша мазмұны. Экологиялық биотехнология биотехнологияның негізгі салаларының бірі болып табылады.

Қоршаған ортаның мәселелерін, мысалы, қалдықтарды қайта өңдеу, суды тазарту, ластануды жою, т.с.с. мәселелерін шешу үшін биотехнологиялық әдістерді ерекше қолдану экологиялық биотехнология пәнін құрайды. Экологиялық биотехнология — бұл биохимия, микробиология, гендік инженерия, химиялық технология жетістіктерін бірге қолданып, қоршаған ортаны қорғау мен сақтаудың жаңа саласы. Лас заттардың экожүйе айналымында микорағзалар үлкен рөл атқарады. Микроағзалардың әрекетін тағамдық, фармацевтикалық, химиялық өнеркәсіпте және гендік инженерияда қолдануымен қатар, енді оларды адамның тіршілік әрекетінің қалдықтарын қайта өңдеу үшін қолдану мүмкіндігі туды. Қалалардың өсуі мен өнеркәсіптердің дамуына байланысты үлкен экологиялық мәселелер пайда болды, бұл – су қоймаларының ластануы, улы заттардың,сонымен қатар канцерогенді заттардың жиналуы, тұрмыс қоқыстары мен қалдықтардың жиналуы, ауаның ластануы. Алайда адам қолымен жасалынған көптеген төмен малекулалы қосылыстар (улы химикаттар, детергентер) және жоғары малекулалы полимерлер микроағзалар әрекетінен ыдырамайды, яғни мұнда аса жетілдірілген технологиялар қажет.3.2 Пәнді оқыту мақсаты:

 • әртүрлі ағынды сулардың негізгі сипаттамаларымен таныстыру;

 • табиғаттағы зат алмасу процесстеріне белсенді қатысуы нәтижесінде табиғи тепе-теңдіктің сақталуына әсер тигізетін микроағзалардың маңыздылығын көрсету;

 • биотехнологияның негізгі ұстанымдарымен таныстыру, сыртқы ортаның объектілерін тазарту үшін қолданылатын биореактор түрлерімен таныстыру;

 • Микроағзалардың мүмкіндіктері мен оларды биотехнологияда ағынды суларды тазарту, биогаз алу және қоршаған ортану сауықтандыру үшін қолдануы туралы түсінік беру;

 • Жаңа ұрпақ биокатализаторларын – иммобильденген ферменттер мен бүтін микробты жасушаларды қолдануға негізделген биотазартудың жаңа технологияларымен таныстыру; өсімдіктер мен топырақ микроағзаларымен қатынасқан және ерекше қасиеттері бар ауыр металлдар мен радионуклидтармен, органикалық ластаушылармен ластанған топырақты тазарту үшін қолданылатын биоремедиация ұстанымдарына түсінік беру;

 • Экологиялық мәселелерді шешуде жаңа қасиеттері бар микроғзалар жасау арқылы гендік инженерия мүмкіндіктерін көрсету;

 • Теориялық білімді тәжірибеде бекіту; ағынды суларды және топырақты тазарту сипатамалары және жұмыстары үшін әмбебап әдістерді қолдануға тәжірибелік машық беру.

 • научить применять полученные знания для разработки стратегий по решению конкретных экологических проблем.

3.3 Пәнді оқудың негізгі мақсаты:

3.4 Оқу нәтижесі:

Пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек:

- знать …;

- владеть …;

- усвоить …;

- уметь …;

- понимать …;

- иметь …;

- приобрести ….

Органикалық және биологиялық химия, математика, информатика, физика, өсімдіктану, жануартану, генетика және микробиологияның, т.б. жалпы курстарын меңгеру.

Тірі жүйе тіршілігінің негізгі заңдылықтарын, олардың табиғатта өзара байланысын, адамның қоршаған орта күйіне әсер ету сипатын білу. Экологиялық ахуалға әсер ететін табиғи және техногенді шарттар.

Курсты биотехнологтарды дайындаудың бастапқы кезеңінде оқыта бастау, студенттерге пәнді терең меңгеруге, теориялық білімді семинарлар мен тәжірибелік сабақтарда бекітуге мүмкіндік береді.3.5.Курстың пререквизиттері: «Микроағзалар биотехнологиясы», «Экология» пәндері.

3.6. Курстың постреквизиттері:

3.7. Оқу жоспарынан үзінді көшірме:

1-ші кестеКурс

Семестр

Кредиттер

ДР

(сағ.)


СПЗ

(сағ.)


СЛЗ

(сағ.)


ОБӨЖ

(сағ.)


Барлығы (сағ.)

Қорытынды бақылау түрі

4

7

3

30

15

-

22,5

67,5

емтихан4 ПӘННІҢ ОҚЫТУ МАЗМҰНЫ
2-ші кесте

Тақырып атауы және оның мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары

Кіріспе.

1

Суды аэробты тазарту процестері

1

Гомогенді реакторлар

1

Қозғалыссыз биопленкалы реакторлар.

1

Суды анаэробты тазарту процесстері.

1

Суды анаэробты тазарту процессінің биохимиясы және микробиологиясы.

2

Ашу процессіне арналған өнеркәсіптік аппараттар.

2

Аэротенкада ағынды суларды белсенді лаймен тазарту үшін қолданылатын бактерияларды үздіксіз культивирлеу.

2


Қатты қалдықтар. Шикі белсенді лай.

1


Лайды қайта өңдеу.

1

Лайды аурусыздандыру және жою.

1

Қатты қалдықтардың биодеградациясы.

1

Токсинді және қауіпті қалдықтарды жою

1

Экологиялық биотехнологияда қолданылатын иммобильденген жасушалар.

1

Иммобильденген жасушалар бекіген реакторлар түрлері.

2

Минералды шикізатты бактериалды сілтілендіру.

1

Сульфидті минералдардың бактериалды қышқылдануын пайдалану.

1

Органикалық қалдықтарды компостирлеу.

1

Компостирлеудің микробиологиялық аспектілері.

1

Компосты қолдану.

1

Сабанның биодеградациясы.

1

Лактобациллалар пробиотикалық ағзалар ретінде.

1

Силос өндірісі.

1

Биопестицидтер.

1

Қоршаған ортаның ластануымен микроағзалардың көмегімен күресу.

2

Барлығы

30

Тәжірибелік сабақтар

Суды аэробты тазарту процесстері

2

Суды анаэробты тазарту процесстері

2

Ағынды суларды тазарту үшін қолданылатын бактерияларды уздіксіз культивирлеу

2

Лайды қайта өңдеу.


1

Лайды аурусыздандыру және жою.

1


Экологиялық биотехнологияда қолданылатын иммобильденгенн жасушалар

2

Минералды шикізатты бактериалды сілтілендіру

2

Сабанды компостирлеу және биодеградациялау

2

Ауыл шаруашылығында биотехнологиялық баламалар

1

Барлығы

15

ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАРЛЫҚ) САБАҚТАР5 СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ

 1. Ағынды суларды алдын ала тазарту.

 2. Ағынды суларды анаэробты тазарту процесінде токсинділік және ингибирлеу.

 3. Араластыру реакторлары.

 4. Анаэробты байланысты процесс.

 5. Лизис және жасырын өсу.

 6. Лайды радиациялық өңдеу.

 7. Эрлифты аппараттар.

 8. Ағынды суларды аэрациялау.

 9. Ағынды суларды аэрациялаудың эксплуатациялық аспектілері.

 10. Бактериалар шығаратын еріткіштерді қолдану.

6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3-ші кестеТақырыбы

Көрнекі құралдар, плакаттар

Өздік тұрғыда оқып-үйрену сұрақтары

Бақылау түрі

Дәр.сабақт.

Тәж.сабақт.

Практ.

сабақ


1

2
4

5

6

Кіріспе.


Биотехнология мүмкіндіктері және жақындағы бірнеше жылда оның болашағы.
Суды аэробты тазарту процесстері

1
Слайдтар

Эксплуатация ерекшеліктері және өнімділігі.

Жұмысты қорғау

Гомогенді реакторлар

1

видеофильм

Гомогенді реакторларды қолдану.

Жұмысты қорғау

Қозғалыссыз биопленкалы реакторлар

1
Слайдтар

Қозғалыссыз биопленкалы реакторларды қолдану.

Жұмысты қорғау

Суды анаэробты тазарту процесстері

2
Плакаттар, кестелер, слайдтар

Суды анаэробты тазарту процессінің формальды кинетикасы.

Жұмысты қорғау

Суды анаэробты тазарту процессінің биохимиясы және микробиологиясы.

2Микроағзалардың антагонизмі және синергизмі.

Жұмысты қорғау

Ашу процесстеріне арналған өнеркәсіптік аппараттар

2
Плакаттар, кестелер, слайдтар

Араластыру реакторлары.

Жұмысты қорғау

Аэротенкада ағынды суларды белсенді лаймен тазарту үшін қолданылатын бактерияларды үздіксіз культивирлеу.

3
Слайдтар

Флокула пайда болуы

Жұмысты қорғау

Қатты қалдықтар. Шикі белсенді лай.

4Лайдың модификациясы.

Жұмысты қорғау

Лайды қайта өңдеу.

4
Слайдтар

Лайдың аэробты ашуы.

Жұмысты қорғау

Лайды аурусыздандыру және жою.

5
Плакаттар, кестелер, слайдтар

Лайды термоөңдеу.

Жұмысты қорғау

Қатты қалдықтардың биодеградациясыСлайдтар

Қалдық үйінділерінде жиналатын өнімдерді қолдану.
Токсинді және қауіпті қалдықтарды жою.СлайдтарЭкологиялық биотехнологияда қолданылатын иммобильденген жасушалар.

6
Слайдтар

Иммобильденген жасушаларды агрегациялау.

Жұмысты қорғау

Иммобильденген жасушалар бекіген реакторлар түрлері.

6
Слайдтар

Жалған сұйықтатылған қабатты реакторлар.

Жұмысты қорғау

Минералды шикізатты бактериалды сілтілендіру

7
Плакаттар, кестелер, слайдтар

Опырылулар мен үймелерді сілтілендіру.

Жұмысты қорғау

Сульфидті минералдардың бактериалды қышқылдануын пайдалану. .

7
Плакаттар, кестелер, слайдтар

In situ кенін бактериалды сілтілендіру.

Жұмысты қорғау

Органикалық қалдықтарды компостирлеу.

8
Плакаттар, кестелер, слайдтар

Биохимиялық аспектілер.

Жұмысты қорғау

Компостирлеудің микробиологиялық аспектілері

8
Плакаттар, кестелер, слайдтар
Жұмысты қорғау

Компосты қолдану.

8

Плакаттар, кестелер, слайдтар

Компостирлеу процессінің шығуы.

Жұмысты қорғау

Сабанның биодеградациясы

8
Плакаттар, кестелер, слайдтар

Фитотоксиндер- өсу ингибиторлары ретінде.

Жұмысты қорғау

Лактобациллалар пробиотикалық ағзалар ретінде

9
Плакаттар, кестелер, слайдтар

Лактобациллалардың пробиотикалық белсенділік механизмі.

Жұмысты қорғау

Силос өндірісі

9
Плакаттар, кестелер, слайдтар

Силосты қоспалар

Жұмысты қорғау

Биопестицидтер.

9
Плакаттар, кестелер, слайдтар

Бактериялар.

Саңырауқұлақтар.Жұмысты қорғау

Қоршаған ортаның ластануымен микроағзалардың көмегімен күресу.Плакаттар, кестелер, слайдтар

Детоксикация табиғи жүйесінің эволюциясы.

Жұмысты қорғау


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРЫЛУ КАРТАСЫ

4-ші кестеОқу-әдістемелік құралдар оқулықтарының атаулары

Дана саны

Студенттер саны

Қамтамасыздану пайызы

1

2

3

4

Экологиялық биотехнология


Өнеркәсіптік биотехнология негіздері
39
Биотехнология негіздері
39
Малекулярлық және генетикалық биотехнология
39
Ағынды суларды биологиялық тазарту процессінің интенсификация әдістері.
39

8 ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Негізгі

8.1.1 Экологическая биотехнология: пер с англ./ Под ред. К.Ф. Форстера, Д.А. Дж. Вейза. – Л.: Химия, 1990. – 384с.

8.1.2 Бирюков В.В. Основы промышленной биотехнологии. Бирюков В.В. – М.: КолосС, 2004. – 296с

Алматы.: 2003г. 450с.

8.1.3 Бейли ДЖ., Оллис Д. Основы биохимической инженерии. В 2т.-М.: Мир, 1989.592с.

8.1.4 Бирюков В.В., Кантере В.М. Оптимизация периодических процессов микробиологического синтеза. –М.: Наука, 1985.292с.

8.1.5 Ферментация и технология ферментов / Д.Уонг, Ч. Коней и др.: Пер. с англ. /Под ред. К.А. Калунянца. М.: Легкая и пищевая промышленность,1983,336с.

8.1.6 Гюнтер Л. И., Аграноник Р. Я., Гольдфарб Л. Л. Сбраживание осадков городских сточных вод в метантенках. М., 1986.

8.1.7 Евилевич А. 3., Евилевич М. А. Утилизация осадков сточных вод. Л.: Стройиздат, 1988.

8.1.8 Ксенофонтов Б. М.„ Рожков И. С. Обезвоживание и утилизация избы­точного активного ила и осадков сточных вод. М., 1987.
8.2 Қосымша

8.2.1 Сассон А. Биотехнология: свершения и надежды: Пер. с англ. /Под ред. В.Г. Дебабова. –М.: Мир, 1987. 412с.

8.2.2 Яковлев Технология микробиологического синтеза. Л.: Химия, 1987.272с.

8.2.3 Мосичев М.С., Складнев А.А., Котов В.Б. Общая технология микробиологических производств. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. 264с.

8.2.4 Биотехнология: принципы и применение / под ред. И. Хиггинса: пер. с англ. М.: Мир, 1988.

8.2.5 Варежкин Ю. Л1, Михайлова А. И,, Терептьев А, М. Методы интенси­фикации процесса биологической очистки сточных вод. М., 1987.

8.5.6 Голубовская Э. К. Микроорганизмы очистных сооружений. Л.: ЛИСИ, 1985.

8.2.7 Карелин Я. А., Жуков Д. Д., Журов В. И. Очистные канализационные установки в странах Западной Европы. М.: Стройиздат, 1977.

8.2.7 Мельдер X. А., Пааль Л. Л. Малогабаритные канализационные очистные установки. М.: Стройиздат, 1987.

8.2.8 Ротмистров М. И., Гвоздяк П. И., Ставская С. С- Микробиологическая очистка воды. Киев: Наукова думка, 1978.

8.2.10 Микробиология (ВИНИТИ Итоги науки и техники. Т, 4. Теория и прак­тика непрерывного культивирования микроорганизмов/Под ред. И. Л. Работнова, А. С. Смирнова. М., 1975.

8.2.11 Аграноник Р. Я. Технология обработки осадков сточных вод с приме­нением центрифуг и ленточных фильтр-прессов. М.: Строниздат, 1985.

: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
©stom.tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет