Оқытушы үшін «Орта ғасырлар тарихы»Дата22.02.2018
өлшемі227.12 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
Құжат СМЖ 3 дәрежелі

ПОӘК

ПОӘК


042-16-02.1.09/03-2013


«Орта ғасырлар тарихы»

Оқу- әдістемелік кешені

5В011400 -«тарих»

мамандығына арналғанРедакция №1
Оқытушы үшін
«Орта ғасырлар тарихы»
011400 «тарих» мамандығы үшін

СЕМЕЙ -2013

ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

5В011400 «тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасы негізінде жасалған. Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Тарих» кафедрасының оқытушысы, т.ғ.к., доцент З. Қ. Мұқатаева.

«______» __________ 2013 ж.

2 ҚАРАЛДЫ


  1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Тарих» кафедрасының отырысында

Хаттама №______ «__»________ 2013 жыл
Кафедра меңгерушісі ____________ Н.Мухаметжанова
2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды

Хаттама №______ «__»________ 2013 жыл


ОӘБ төрағасы_________ Ш.Кеңесбаева

3 БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама №______ «__»________ 2013 жыл


ОӘК төрағасы_________ Г.Искакова
4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ (немесе № «___» ____ 201_ ж. баспа ОРНЫНА)

Мазмұны :


1. Қолдану аясы
2. Нормативтік сілтемелер
3.Жалпы ереже

4.Оқу пәнінің мазмұны

5.Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі
6.Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
7.Оқу-әдістемелік әдебиеттердің қамтамасыз етілу картасы

8. Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ
Курс орта ғасырлар кезеңіндегі Батыс елдерінің тарихы, ортағасырлар қоғамының дамуының маңызды мәселелері мен заңдылықтарын оқуға арналады. Курс студенттердің тарихы танымын қалыптастырып, адамзат тарихын ғылыми тұрғыдан тануға жағдай жасауға бағытталған.

ҚР ЖО мемлекеттік стандарты және курстың типтік бағдарламасы бойынша жасалған. Курс ортағасырлар кезеңіндегі Батыс елдерінің тарихы, ортағасырлар қоғамының дамуының маңызды мәселелері мен заңдылықтарын оқуға арналады. Курс студенттердің тарихы танымын қалыптастырып, адамзат тарихын ғылыми тұрғыдан тануға жағдай жасауға бағытталған.
 1. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды :

- ҚР МЖМБС 3.08. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақ халқының рухани мәдәнеиетінің тарихы» пәнінің типтік оқу бағдарламасы негізінде жасалған.

- СТУ 042- РГКП-СГУ -8-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін жасау және ресімдеудің жалпы талабы» университет стандарты

- ДП 042- 08.10.10.12-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжатталған процедура


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

Курс


Сем

естр


Кре

дит


Дә

ріс


Семи

нар


СО

ӨЖ


СӨЖ

Бар-

лығы


Бақылау форма

сы


4

1

2

15

15

15

45

90

емтихан3.1 Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Курс орта ғасырлар кезеңіндегі Батыс елдерінің тарихы, ортағасырлар қоғамының дамуының маңызды мәселелері мен заңдылықтарын оқуға арналады. Курс студенттердің тарихы танымын қалыптастырып, адамзат тарихын ғылыми тұрғыдан тануға жағдай жасауға бағытталған.

Ортағасырлар тарихы ежелгі дүние тарихының жалғасы және жаңа заман тарихына дейінгі кезеңді қамтитын аралық деңгейде болғандықтан, жалпы тарихтың негізгі оқиғалары, процесстері, құбылыс, заңдылықтарын үйретуге мүмкіндік береді.

Хронологиялық шегі дәстүрлі қалыптасқандай V ғасыр, Батыс Рим империясының құлауынан басталады. Феодализмнің қалыптасуы, дамуы (антикалық және варварлық әлемдер синтезі), феодалдық, ұлттық мемлекеттердің пайда болуы, даму, әлеуметтік, экономикалық, саяси даму ерекшеліктері негізінде қарастырылады.

Оқыту барысында тарихи методологияның жетістіктері қолданылады. Өркениеттілік, формациялық таным жолдары жоққа шығарылмайды, олардың тиімді жақтары ескеріліп, студенттердің өзіндік көзқарасын қалыптастыру жүзеге асырылады.
3.2 Пәнді оқытудың мақсаты: Ортағасырлар тарихын оқытудағы негізгі мақсат ортағасырлық еуропалық елдердің тарихи дамуының негізгі мәселелері, құбылыстары, заңдылықтарын оқыту.
3.3 Пәнді оқыту міндеттері: Студенттерді ортағасырлық еуропалық қоғамның дамуының негізгі процесстерімен, заңдылықтарымен таныстыру, жеке елдер мен аймақтардың даму ерекшеліктерін көрсету. Ортағасырлық қоғамның адамзат тарихында алатын орнын, маңызын, ерекшелігін ашып көрсету. Курс теориялық біліммен қатар практикалық іскерлік, дағдыларды қалыптастыруға, студенттердің тіл деректерін нақты танып, сөйлеу, жазу мәдениетін жетілдіру, олардың ғылыми зерттеу жұмыстарына бейімделуіне де баса назар аударады.
3.4 Курс аяқталған соң студент:


 • Курстың пәнін, міндеттерін білуге тиіс;

 • Мамандық бойынша мемлекеттік стандарт, типтік бағдарлама негізінде Батыс елдерінің орта ғасырлар тарихы курсының негізгі мазмұнын білуге тиіс;

 • Тарих ғылымындағы ортағасырлар тарихын зерттеу барысы, жетістіктерін білуге тиіс;

 • Тарихи материалдарды сын тұрғысынан талдай білуі тиіс;

 • Тарихи деректермен жұмыс істей білу, сын тұрғысынан қарастыру;

 • Курс барысында алған теориялық білімдерін педагогикалық практика барысында, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізе білу барысында қолдана білуге тиіс.


3.5 Пәннің пререквизиттері: Курс теориялық біліммен қатар практикалық іскерлік, дағдыларды қалыптастыруға, студенттердің тіл деректерін нақты танып, сөйлеу, жазу мәдениетін жетілдіру, олардың ғылыми зерттеу жұмыстарына бейімделуіне де баса назар аударады.
3. 7 Оқу жоспарынан көшірме

Кесте 1

Курс


Сем

естр


Кре

дит


Дә

ріс


Семи

нар


СО

ӨЖ


СӨЖ

Бар-

лығы


Бақылау форма

сы


4

7

2

15

15

30

30

90

емтихан 1. ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ БОЙЫНША)

Кесте -2Тақырып

Сағат саны

Балл
«Орта ғасырлар», «феодализм» түсініктерінің категориялық мәні, хронологиялық шегі.

2

1

1

ҮІ-ХІ ғасырлардағы Батыс және оңтүстік славяндар.

2

1

2

Шығыс Еуропа далаларындағы көшпенділер және ерте феодалдық мемлекеттер.

2

1

3

Чехия.

2

1

4

ХІ-ХҮ ғғ. Польша.

2

1

5

ХІ-ХҮ ғғ. Венгрия.

2

1

6

Валлахия, Молдавия княздықтары және Трансильвания.

2

1

7

ХІІ-ХҮ ғғ. Славян елдері.

2

1
Кейінгі орта ғасырлық Еуропа, даму ерекшеліктері.

2

1

8

Көшпенділер және оңтүстік шығыс Еуропадағы феодалдық мемлекеттер Х-ХІҮ ғғ.

2

1

9

ХҮІ-ХҮІІ ғасырлардың І-ші жартысындағы Венгрия, Трансильвания, Молдавия, Валахия.

2

1

10

Балкан елдері Осман империясының қол астында

2

1
Еуропалық елдердің даму қорытындылары.

2

1

11

Тақырыптары бойынша курс жұмысы

17

5
Корытынды тест

2

2
Барлығы:

45

Семинар сабақтарының тақырыптары.

1 Семинар. Варварлар әлемі «Ұлы қоныс аудару».

Жоспары:

Варварлар тайпалары: германдар, хелеттер, славяндар.

Ғұндар және Еуропа.

Варварлық мемлекеттері.2 Семинар. Франк мемлекеті.

Жоспары:

Меровиттер кезіндегі Франк мемлекеті.

К.Мартелдің реформалары.

Ұлы Карл империясы.3 Семинар. Византия.

Византия Юстиниан кезінде.

Билік үшін күрес.Мәні.

Византияның сыртқы саясаты.

а) арабтармен күрес.

б) Византия – орыс қатынастары.4 Семинар. Крест жорықтары.

Жоспары:

Крест жорықтарының себептері.

Крест жорықтарының барысы.

Кретшілер мемлекеттері. Діни-рыцарлық ордендар.

Крест жорықтарының нәтижелері, салдары.

5 Семинар. Жүз жылдық соғыс.

Жоспары:

Жүз жылдық соғыстың себептері, басталуы.

Жүз жылдық соғыстың негізгі шайқастары.

Жанна д Арк.

Жүз жылдық соғыстың аяқталуы, қортындылары.

6 Семинар. Уот Тайлер бастаған шаруалар көтерілісі.

Жоспары:

Англиядағы шаруалардың жағдайы. «Қара өлім».

У.Тайлер бастаған көтерілістің барысы.

Нәтижелері, салдарлары.7 Семинар. Орта ғасырлық шіркеу.

Жоспары:

Христиан діні,орны.

Папа мемлекеті.

Клюншілік қозғалыс.

Инквизация.

8 Семинар. Ерте орта ғасырлар кезеңіндегі мәдениет.

Жоспары:

Мәдениеттің даму ерекшеліктері.

Романдық және итикалықстиль.

Ғылым, ьілім.9 Семинар. Ұлы географиялық ашулар.

Жоспары:

Колумбқа дейінгі кезеңдегі теңізде жүзу.

Христофор Колумб (баяндама).

Колумбтан кейін Америка континентін зерттеу.

Мексиканы Испандық отарлау.

Эрнандо Кортес.

Перуді отарлау.

Отарлаудағы католик шіркеуінің ролі.

Ұлы географиялық ашулардың салдары мен маңызы.

10 Семинар. ХҮІ-ХҮІІ ғ. бірінші жартысындағы Франция.

Жоспары:

Людвик ХІІ ғ. француз абсолютизімінің саяси жүйесі.

Феодалдық ақсүйектермен күрес және мемлекетті орталықтандыру шаралары.

Ришелье (баяндама)

Ришельенің «Саяси өсиеті».

а) Ришелье абсолюттік монархияның дворяндарға қатысы туралы.

б) Ришелье монархияның буржуазияға көзұарасы туралы.

в) Ришельенің абсолюттік монархияның халыққа қатысты саясатына көзқарастары.11 Семинар. Англия ХҮІ-ХҮІІ ғ.б.

Жоспары:

Ағылшын реформацияның алғышарттары.

Англиядағы реформаның кезеңдері.

Англикан шіркеуінің құрылымы, қызметі.

Пуритандар: мақсаттары, бағдарламалары, қызметі.

«Қоршаулардың» себептері, сипаты.

«Қоршаулардың» әлеуметтік салдарлары, ағылшын шаруаларының жағдайларының өзгеруі.

Абсолюттік мемлекеттің саясаты: қоршауға қарсы заңдар, «Қанды заңдар».

1549 ж. көтеріліс: барысы, бағдарламалары, маңызы.

12 Семинар. ХҮІ ғасырдың басы ХҮІІ ғасырдың бірінші жартысындағы Испания.

Жоспары:

ХҮІ ғасырдың басындағы Испанияның даму қорытындылары.

Ү Карлдың билігі ішкі және сыртқы саясаты.

ХҮІ ғ. 2-жартысы-ХҮІІ ғ.бғ жартысындағы Испанияның саяси дамуы. Испан абсолютизмінің ерекшеліктері.

Әлеуметтік – экономикалық жағдайы, Испан экономикасының дағдарысының басталуы.

13 Семинар. Реформация және шаруалар соғысы кезеңідегі Германия.

Жоспары:

Мартин Лютердің реформациясы (баяндама)

Шаруалар соғысының себептері.

Соғыс қимылдарының барысы.

Томас Мюкцер(баяндама)

Көтерісшілердің бағдарламалары: «Статьяланған хат», «12 статья», «Гейльбренн бағдарламасы»(Салыстырмалы талдау)

Реформация мен Шаруалар соғысының нәтижелері және маңызы.

14 Семинар. Итальян гуманизмі

Жоспары:

Итальян гуманизмі: мәні, кезеңдері, өкілдері.

Гуманистік идеологияның негізін салушылар: Данте, Петрарка, Бокаччо.(баяндамалар).

Италиядағы саяси ойдың дамуы.(ХҮІ-ХҮІІғ.б.).

Н.Макиавелли мен Т.Кампанелла мемлекеттік саяси концепциялары. (баяндамалар).

15 Семинар. ХҮІғ.-ХҮІІғ. Басындағы халықаралық қатынастар.

Жоспары:


 1. Дипломатиялық қызметтің қалыптасуы.

2. Халықаралық шиеленістердің ошақтары:

А) Габсбургтер, Франция және Англия арасындағы қайшылықтар.

Б) Европалық мемлекеттер мен Осман империясының қарым-қатынастары.

В) Солтүстік Европа елдері арасындағы Балтық теңізінде үстемдік үшін күрес.

3. Отызжылдық соғыс:

А) Соғыстың себептері, барысы, европалық мемлекеттер коалициясы.

Б) Вестфаль бітімі. Отызжылдық соғыстың қорытындылары, салдарлары.
5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
5.1 Оқытушымен бірлесе жүргізілетін студенттердің өздік жұмыстарыТапсырма

Сағат саны

Балл

Мерзімі

Бақылау түрі
«Орта ғасырлар», «феодализм» түсініктерінің категориялық мәні, хронологиялық шегі.

2

1

2

Библеография

1

ҮІ-ХІ ғасырлардағы Батыс және оңтүстік славяндар.

2

1

2

Конспект, ауызша жауап

2

Шығыс Еуропа далаларындағы көшпенділер және ерте феодалдық мемлекеттер.

2

1

3

Конспект, тест

3

Чехия.

2

1

4

Конспект, ауызша жауап

4

ХІ-ХҮ ғғ. Польша.

2

1

4

Конспект, ауызша жауап

5

ХІ-ХҮ ғғ. Венгрия.

2

1

5

Конспект, ауызша жауап

6

Валлахия, Молдавия княздықтары және Трансильвания.

2

1

6

Сарапта

ма

кесте7

ХІІ-ХҮ ғғ. Славян елдері.

2

1

6

Конспект, тест
Кейінгі орта ғасырлық Еуропа, даму ерекшеліктері.

2

1

7

Салыстырмалы кесте

8

Көшпенділер және оңтүстік шығыс Еуропадағы феодалдық мемлекеттер Х-ХІҮ ғғ.

2

1

8

Конспект, кесте

9

ХҮІ-ХҮІІ ғасырлардың І-ші жартысындағы Венгрия, Трансильвания, Молдавия, Валахия.

2

1

8

Конспект, ауызша жауап

10

Балкан елдері Осман империясының қол астында

2

1

9

Салыстырмалы кесте
Еуропалық елдердің даму қорытындылары.

2

1

9

коллоквиум

11

Тақырыптары бойынша курс жұмысы

17

5

10

Курс жұмысы
Корытынды тест

2

2

15

Жазбаша жумыс
Барлығы:

45

5. 2 Студенттердің өздік жұмыстары (СӨЖ)
Тапсырма

Сағат саны

Балл

Мерзімі

Бақылау түрі

1

Ю. Цезарь «Галл соғысы туралы жазбалары»

3

0,2-0,5

2

Мәтін мен жұмыс

2

Тацит «Германия»

3

0,2-0,5

3

Мәтін мен жұмыс

3

«Салика правдасы»

3

0,2-0,5

4

Мәтін мен жұмыс

4

ҮІ-ІХ ғғ. англо-саксон заңдарының мәтіні

3

0,2-0,5

5

Мәтін мен жұмыс

5

Каролингтер мемлекетіндегі жер қатынастары

3

0,2-0,5

6

Мәтін мен жұмыс

6

Орта ғасырлық поэмалар

3

0,2-0,5

7

Мәтін мен жұмыс

7

Крест жорықтары деректер бойынша

3

0,2-0,5

8

Мәтін мен жұмыс

8

«Еркіндіктің ұлы хартиясы»

3

0,2-0,5

9

Мәтін мен жұмыс

9

1381 жылғы шаруалар көтерілісі бағдарламасы

3

0,2-0,5

10

Мәтін мен жұмыс

10

Германиядағы шаруалар көтерілісі бағдарламалары «12 статья».

3

0,2-,5

11

Мәтін мен жұмыс

11

Тақырыптары бойынша курс жұмысы

15

5

11-15

Курс жұмысы
Барлығы:

456 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

Кесте 4Оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың атаулары .

дана.

Студент. саны

% қамтылу1
2


3
4

5
6


7

8
9


10

11

1213

14
15


16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

29


30
31

Основная литература:

Л.Н. Боголюбов Человек и общество М., 1996

Камю А. Бунтующий человек: философия, политика, искусство М.,1990

Малышевский А. Р. Мир человека М., 1995

Мир философии М., 1991

Ершов Ю. Т. Человек. Социум. История М., 1990

Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии М., 1990

Философия: учение о бытие, познании и ценностях человеческого существования М., 1999

Лось В. А. Человек и природа М., 1978

Фурсов В. И. Экологические проблемы окружающей среды М., 1991


Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке М., 1990

Антология исследований культуры. Интерпретации цивилизации М., 1997

Романов В.Н. Историческое развитие культуры М., 1991

Рассел Б. Мудрость Запада М., 1991

Родионова И. А. Глобальные проблемы человечества М., 1998

Букреев В.И. Этика права М., 1999

Смоленцев Ю. М. Мораль и нравы М., 1989

Искакова Г.К. Права человека в Республике Казахстан., Алматы,1999

Азбука права Авт.:Л.В. Аникеева,

Бобряшова и др., Алматы, 1996

Права человека: основные международные документы М., 1997

Габозов И. А. Философия политики М., 1998

Зеркин Д. П. Основы политологии М., 1997

Тэнасе А. Культура и человек М., 1977

Культура и общественный прогресс 1974

Тимошников В. Культурология А., 2003

Романов В.Н. Историческое развитие культуры М., 1991

Назарбаева С. А. Этика жизни А., 2001

Филатов В. П. Научное познание и мир человека М., 1989

Алексеев П. К. Наука и мировоззрение М., 1993


Турсунов А. Человек и мироздание М., 1986

Алов А. А. Мировые религии М., 1998

Кулаков А. Е. Религии мира М., 1997

Токарев С. А. Религия в истории народов мира М., 1996

Ислам, религия, общество, государство М., 1984

Религия и общество М., 1996


1

1


1
1

1
1


1

1

11
1

1

1


1

1
1
1


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1


1
1

10

10
10

10
10


10

10

10


10
10

10


10

10

1010
10
10
10
10
10
10

10
10


10
10
10
10

10

1010
10
10

7 ӘДЕБИЕТТЕР  1. Негізгі әдебиеттер:

1. Виппер Р.Ю. История средних веков.

 1. Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. -М., 1992

 2. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь.

 3. История Европы. Т.2. Средневековая Европа. –М., 1992

 4. История Европы. Т.3. От средневековья к новому времени. –М., 1993

 5. История средних веков. Под.ред. Удальцовой З.В. и Карпова С.П. Т.1-М., 1991-1992

 6. История средних веков. Под.ред. Карпова С.П. Т.1-2.-М., 2000

 7. Кобищанов Ю.М. Теория большой феодальной формации. //ВИ, 1992, №№4-5

 8. Төленов. Орта ғасырлар тарихы.

 9. Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. –М., 1974

 10. Практикум по истории средних веков.

 11. Февр Л. Бой за историю. –М., 1991

 12. Шпенглер О. Закат Европы.

 13. Хрестоматия по истории средних веков.


8.2 Қосымша әдебиеттер:

 1. Бессмертный Ю. Жизнь и смерть в средние века. –М., 1991

 2. Блок М. Феодальное общество. //В кн. Блок М. Апология истории.

 3. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, VІІІ-ХVІІІ вв. Т.І. Структуры повседневности: возможное и невозможное. –М., 1986; Т.2. Игры обмена. –М., 1988; Т.3. Время мира. –М., 1992

 4. Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс. ХІІІ-ХVІ вв. В 2-х томах. –М., 1977

 5. Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. –М., 1990

 6. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. –М., 1989

 7. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. –М., 1989

 8. История Венгрии. В 3 тт. Т.1. –М., 1971

 9. История Византии. В 3 тт. ТТ 1,2. –М., 1967

 10. История Италии. В 3 тт. Т 1. –М., 1970

 11. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. В 3 тт. Т.1. –М., 1985; Т.2. –М., 1986

 12. История Франции. В 3 тт. Т.1. –М., 1972

 13. Кардини Л.П. Истоки средневекового рыцарства. –М., 1987

 14. Карсавин Л.П. Монашество в средние века. –М., 1992

 15. Конрад Н.И. Запад и Восток. –М., 1966

 16. Маркс К. Формы, предшествующие капиталистическому производству. –соч. 2-е изд. Т.46., Ч.1.

 17. Тойнби А. Постижение истории.

 18. Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции ХІІІ-ХV вв. –М., 1989

 19. Хейзинга И. Осень средневековья. –М., 1988

 20. Эйнхарт. Жизнь Карла Великого. //Прометей. Вып. ХІ. –М., 1977

 21. Энгельс Ф. К истории древних германцев. //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.19

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет