Название теста: Ақпараттық жүйе негіздеріPdf көрінісі
Дата24.10.2018
өлшемі36.36 Kb.

Метаданные теста 

Автор теста:  Скакова А.Ж. 

Название теста:  Ақпараттық жүйе негіздері 

Предназначено для студентов специальности: «ИС», «ВТиПО», «СМС» дистанционного обучения 

Семестр: весенний 

Проходной балл: 50  

Время на тест: 30 

Количество кредитов: 2 

Учебный год: 2015/2016 

№ 

Текст вопроса Қандайда бір объектіні басқаруға қажетті қоғамдық қойылған мақсаттарға жету барысындағы ақпараттарды жинау, сақтау, өңдеу, іздеу және беру 

үшін қолданылатын құралдар жиыны: 

Ақпараттық жүйелердің өмірлік циклы бұл- Жады көлемі кемімелі түрде жазылған жауаптың дұрысын таңдаңыз: 1) 1010 байт, 2 байта, 1 Кбайт, 20 бит, 10 бит; 2) 1010 байт, 1 Кбайт, 20 бит, 2 

байта, 10 бит; 3) 1010 байт, 1 Кбайт, 2 байта, 20 бит, 10 бит; 4) 1 Кбайт, 1010 байт, 20 бит, 2 байта, 10 бит; 5) 100 байт, 1010 байт, 20 бит, 1 кбайт, 10 бит 

Бірнеше енгізу арналарынан түсетін хабарламаларды бір шығару арнасына біріктіруді қамтамасыз ететін құрылғы: Бір реквизит-негізден және экономикалық құжатты тұрғызуға жеткілікті әрі мағыналық шаманы білдіретін бірнеше реквизит-белгілерден тұратын 

ақпараттың жиынтығы 

 Үзіліссіз мәнді шаманы дискретті мәнді шамаға айналдыру бұл- Сигналды сипаттайтын негізгі параметрлер: 

Жүйе деп нені атаймыз? Жіберілетін хабарламаға  u(t) байланысты уақыт бойынша тасымалдаушының   f(a,b,c,…) бір параметрінің өзгеруі бұл - 

10 

Модуляцияға кері амал немесе жіберілген хабарламаны бұрынғы түріне келтіру бұл- 11 

Объектілі-бағытталған модельде нысандарды құруға арналған шаблон бұл 

12 

Полиморфизм – бұл 13 

Электр сигналдарын анықтау үшін қолданылатын шамалар: 14 

Жергілікті ақпараттық жүйе – бұл  

15 

Ақпараттық жүйені жасау мен сүйемелдеу процесін қолдайтын программалық құрал   16 

Атрибут – бұл мәліметтер қорындағы ... 

17 

Бастапқы сандық сигнал беріледі: 18 

Мыналардың қайсысы ақпараттық бірліктерге жатады? 

19 

Ақпараттық жүйені жобалағанда канондық жобалау деген – ол 20 

Өңдеу, сақтау және іздеу үрдістерін жылдамдату мен арзандату,  ЭЕМ – нің жадын үнемдеу- 

21 

Мемлекеттік басқару немесе халықпен қарым-қатынас жасаудағы құжат айналымы -  22 

«Максаттар ағашы»  әдісін ұсынған: 

23 

Ақпараттық-кеңес беретін жүйелердің тағайындалуы 24 

Ақпараттық жүйелерді суреттеу әдістері 

25 

Қабылдаушыға керек символдардың кодын ... жояды. 26 

Күрделі жүйенің математикалық моделі ... болады 

27 

Ақпаратты оның көзінен қабылдаушыға беру сәтінде қарастырылатын мәлімет... ақпарат деп аталады: 28 

Ақырғы пайдаланушының ақпаратты қабылдауы ... деп аталатын әртүрлі кедергілердің болуынан қиындауы мүмкін 

29 

Шудың әсер ету бойынша қанша түрі бар: 30 

Хабардың жеке бөліктерінің арасындағы байланыс ... көрінеді: 

31 

Моделдер жүйелер сияқты .... болуы мүмкін: 32 

Ақпараттық өлшемдердің қарастыратын аспектілері: 

33 

Ақпараттың мөлшерінің сандық өлшемін енгізу ... мүмкіндігін береді: 34 

Құрылымдық әдісте ақпаратты өлшеуде ... ақпарат мөлшері ерекшеленеді: 35 

Ақпараттың геометриялық өлшемі нені өлшейді: 

36 

Комбинаторлық өлшемде ақпарат мөлшері ... ретінде анықталады: 37 

Ақпараттың тұтынушы үшін құндылық дәрежесін ... орнатады: 

38 

Ақпараттар теориясы көзқарасымен ақпарат деген не: 39 

 

40 Ақпаратты өлшеудің негізгі үш теориясы: 

41 


Ақпараттар массивін дискретті құру және ақпараттық элементтерді (кванттарды) қарапайым санау арқылы өлшеуді .... теория қарастырады: 

42 


... теория энтропия ұғымын анықталмағандық өлшемі ретінде қайта құрады: 

43 


Ақпараттың құндылығын, пайдасын, мақсаттылығын ескеретін теория: 

44 


Бит арқылы энтропияны бағалайтын Шеннон формуласы: 

45 


Энтропияның бес қасиетінің ішінен қайсысы дұрыс анықталмаған: 

46 


Кедергі болмаған жағдайда ақпаратты тарату жылдамдығын анықтау формуласы: 

47 


Мәліметтерді тарату жылдамдығының өлшем бірлігі: 

48 


Өткізу қабілеттілігі – ақпаратты таратудың ең үлкен жылдамдығын анықтау формуласы: 

49 

Таратудың техникалық жылдамдығы 

50 

Сигнал бұл: 51 

Ақпарат тасымалдаушы ..... бола алады: 

52 

Детерминирленген тербеліс немен анықталады: 53 

АЖ өмірлік циклінің түрлері 

54 

Жалпы ақпараттық артықтық формуласы: 55 

Шуға байланыссыз каналдар үшін Шеннонның негізгі теоремасының дұрыс тұжырымдамасы: 

56 

Шеннон–Фено тиімді кодтау әдісі неге негізделген: 57 

Тиімді кодтар не үшін қажет: 

58 

Хаффман коды жатады: 59 

Кедергіден сақталған кодтау ... қызметін атқарады: 

60 

Амплитуда – бұл: 61 

Күрделі ақпараттық жүйелерге жататындарды көрсетіңіз 

62 

Демодулятор – бұл: 63 

Энтропия функциясын алғаш рет ...  енгізді: 

64 

«Энтропия» термині нені білдіреді: 65 

Кибернетика ғылымы нені зерттейді? 

66 

Кибернетикалық шешімдерді ұзақ мерзімді ғылыми іздеу нәтижесі болып табылатын технология 67 

Жүйелік талдау сатысының  (ІІ саты) қорытынды өніміне нені жатқызамыз 

68 

Ақпарат жүйесінде элементтер арасындағы байланыс не  арқылы жүзеге асады? 69 

Жүйенің эмердженттілігі деген не? 70 

Басқару бөлігін құрайтын мәселелер кешені   

71 

Экономикалық ақпаратты  жіктеу тәсілдері: 72 

Жүйелік талдау не үшін жасалады 

73 

Ақпаратты шығу көзіне байланысты қалай  топтауға болады  74 

Ақпараттық жүйе автоматтандыру деңгейіне қарай қандай топтарға бөлінеді: 

75 

Ақпарат жүйесі үлгісінің деңгейлерге бөлінуі неге мүмкіндік береді? 76 

Құрылымдық белгілеріне қарай АЖ қандай ішкі топтарға бөлінеді? 

77 

Құбылыс, процесс,объект жайлы сапалы ақпарат алу үшін ақпараттарды жинау, өңдеу, тасымалдауда пайдаланылатын үрдіс - бұл  78 

Жалпы жүйелік жобалау шешімдерін, есептерді шешу алгоритмдерін, сонымен қатар автоматтандырылатын басқару жүйесінің экономикалық 

қабілетін бағалау және объектті ендіруге дайындау кезеңдерін қамтитын құжат, бұл  -  

79 


АЖ  - тұрғызу кезеңінде канондық, яғни идеал модель алу  дегеніміз? 

80 


Агрегаттық ақпарат жүйесі - ол 

81 


Деректер қоры бұл -  

82 


Агрегат дегеніміз? 

83 


Кибернетикалық тұрғыдан ақпаратты сандық жағынан өлшеу ненің көмегімен іске асады 

84 


Қандай ақпарат алғашқы семантикалық ақпараттың аналитикалық-синтетикалық және логикалық түрде түрлендірілген нәтижелерін берілген түрде 

қарастыру үшін белгілермен сипаттайды? 

85 

Басқару жүйесі деп- 86 

Қандай жабдықтау – ақпарат жүйесінің тұрғызылуы мен функционирленуін және ұйымдастырылуын реттейтін сұрақтар мен нормативтік 

(мөлшерлік) актілерді, сондай-ақ жүйеге қатысты мамандардың міндеттерінің және жауапкершіліктерінің бірігуін сипаттайды? 

87 


Графтар теориясы әдісімен нені тексеру тиімді? 

88 


Қандай деңгейде ақпаратқа сандық баға қолданылады? 

89 

Ақпараттың мөлшерін, ақиқаттылығын, өзектілігін, қабылдауға қолайлығын, дер кезділігін, бағалығын анықтау - бұл 

90 

Экономикалық ақпаратты сапалық жағынан өлшеу дегеніміз? 91 

Хартли Шенон формуласы бойынша: 

92 

Ақпараттың ішкі мазмұнын, яғни семантикасын ашу деген не? 93 

Автоматтандырылған басқрау жүйесіқандайтүрлергебөлінеді? 

94 

Жүйені синтездеу қандай теорияға негізделеді? 95 

 Ақпаратқа қай деңгейде сандық баға беруге болады? 

96 

 Жағдайға байланысты ақпарат қандай түрлерге бөлінеді? 97 

 Ақпараттың қандай үш деңгейін білесің? 

98 

Қазіргі кезде криптография не үшін қолданылады? 99 

Ақпараттың тауар ретіндегі ерекшелігі қандай?  

100  Ақпарат  бағалылығы неге байланысты анықталады? 

 

 Каталог: images -> files
files -> 4. Минимальная площадь на одно стоматологическое кресло (в кв м)
files -> Региональный центр «Шығыс» управления образования вко жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбы бойынша биология
files -> Сабақтың тақырыбы: Көктем Мақсаты: Көктем тақырыбына шолу жасай отырып, өз ойларын дәлелдеуге дағдыландыру. Міндеттері
files -> Ұбт-ға даярлаудағы тиімді әдістері өскемен 2015
files -> Химиялық таңбасы – аі
files -> Твором фтора простой и эффективный способ профилактики кариеса
files -> 1. Специфические рецепторы


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет