Название курса: Организация и оплата трудаPdf көрінісі
Дата13.10.2018
өлшемі60.5 Kb.

 

Автор теста: Сейдахметов А.С.  

Название курса:  Организация и оплата труда   

Название теста: Организация и оплата труда   

Предназначено для студентов специальности:  «Экономика», каз,отд  

Семестр:   

Проходной балл: 50   

Время на тест: 30  

Количество кредитов: 3  

Учебный год: 2015/2016 Вопросы типа «Выбор» 

Тұңғыш рет еңбектің ғылыми ұйымдастыруының ұстанымдарын кім әзірледі? Ф.Тейлор тұңғыш рет нені ұсынды? 

Г.Форд тұңғыш рет нені ұсынды? Г. Эмерсон тұнғыш рет ұсынды: 

Г.Эмерсонның өнімділіктің он екі қағидасына қайсысы кірмейді?  Адамның материалдық құндылықты өндіруге қажетті физикалық және рухани қабілеттерінің көрсеткіші: 

Еңбекті ұйымдастырудың мануфактуралық өндіріске әсерін алғашқы болып ғылыми тұрғыдан зерттеген ғалым Технологиялық операцияның аяқталған бөлігі: 

Еңбекақының ынталандырушы  функциясы: 10 

Еңбекті ғылыми  ұйымдастыру – дегеніміз? 

11 

Адамдардың материалдық және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін белгілі бір мақсатқа байланысты бағытталған қызметі 12 

Еңбек жағдайына байланысты еңбектің түрі: 

13 

Еңбекті ұйымдастыру қандай жағдайда негізделген? 14 

Өзіндік сипатына байланысты еңбектің түрі: 

15 

Қызметкердің  10 кг ауыр  заттарды  қолмен  көтеруге  немесе  орнын  ауыстыруға  байланысты қызмет  түрлеріне  250  ккал/сағаттан  астам  күш-қуат  жұмсайтын  басқа да  жұмыстар: 

16 


Өндірістің (қызмет көрсетудің) алдыңғы сатысында жүзеге асырылған, еңбек заты мен өндіріс құрал-жабдығына жұмсалған еңбек:  

17 


Кәсіпкердің өндірістік және құқықтық дербестігін көрсететін еңбек: 

18 


Экономикалық ғылым тұрғысынан еңбек бөлінісінің түрлері: 

19 


Технологиялық  тұрғыдан операциялар қандай түрлерге бөлінеді? 

20 


Заңнамаға сәйкес жалақының анықтамасы: 

21 


Нормативтер нормаларға қарағанда: 

22 


Тәжірибеге,  нормалау жұмысын жүргізуші сарапшының интуициясына байланысты нормалау қандай әдіске жатады? 

23 


Өткен кезеңдегі еңбек өнімділігінің нақты мәліметтеріне негізделген  нормалау әдісі: 

24 


Еңбекті нормалаудың негізгі мақсаты: 

25 


Пайдалану аясы бойынша нормалар мен нормативтердің бөлінуі: 

26 


Еңбек нормаларының құрамындағы  ең көп қолданылатын түрі 

27 


Мақсаты бойынша нормалар мен нормативтердің бөлінуі : 

28 

Еңбекті нормалаудыңнегізгі әдісі: 

29 

Салалық арттырушы коэффициенттерді қандай құзырлы орган бекітеді? 30 

Уақыт мөлшеріне әсерін тигізетін  факторлар үнемі: 

31 

ҚР-нің соңғы  Еңбек  кодексі қай жылы қабылданған? 32 

Еңбек заттарын  өндеу үшін адамдардың белгілі мақсатқа бағытталған қызметі  

33 

Өтемақылық қосымша ақы төлеміне жатады 34 

Еңбек ақының ұдайы-өндірістік функциясы: 

35 

Еңбек ақының  ынталандырушы  функциясы: 36 

Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынның еңбекақы қорының мөлшерін жыл сайын қандай орган белгілейді ? 

37 

 Еңбек кодексіне сәйкес,  аптада жұмыс  уакыт ұзақтығы неше сағаттан аспауы тиіс? 38 

Жалақыны  мемлекеттік  реттеудің  негізгі шараларына жатпайды: 

39 

Адамның  өмір  сүруін  қамтамасыз  ету  үшін  қажетті   тағам  өнімдерінің,  тауарлар  мен  қызметтердің  ең  төменгі  мөлшерінің  жиынтығы: 

40 


Жұмыскердің сынақ мерзімі қандай уақыттан аспауы тиіс: 

41 


Еңбек түрлеріне, жағдайына, жұмысшының біліктілігіне байланысты жұмыскерлердің еңбек ақыларын төлеу деңгейін анықтау үшін 

пайдаланылатын нормативтік құжаттар: 

42 

Барлық кәсіптер мен қызметтердің 21 разряд шкаласы: 43 

Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген айлық жалақының ең төменгі мөлшерлері ....кем болмауы керек: 

44 

Жұмыскердің  орташа тізімдік саны мына формуламен анықталады: 45 

Күн көрістің ең төменгі шегі дегеніміз бір адамға қажетті ең төменгі  46 

Кәсіпорындағы еңбек өнімділігінің көрсеткіші: 

47 

Жұмыскерлердің тізімдік саны : 48 

Күрделілілік  деңгейі бойынша орындауға қажетті қызметкердің біліктілік деңгейінің көрсеткіші: 

49 

Еңбек әрекетін растаушы құжат 50 

Қызметкер мен жұмыс берушінің арасында белгіленген жұмыс көлемі үшін алдын-ала жалпы төленетін еңбекақы төлеу жүйесі: 

51 

Кәсіпорыннның мақсатты қызметіне байланысты қызметкерлердің ынталандыру арқылы, олардың өз тұтыну қажеттілігіне қол жеткізуі: 52 

Разрядтар  бойынша  мамандық  шеберлігі  әр  түрлі  жұмыскердің  еңбегіне  төленетін  ақылардың  арақатынасын  анықтаушы  шкала,  

бұл : 

53 


Кәсіпорынның тарифтік жүйесінің элементтеріне жатпайтын көрсеткіштер: 

54 


Мейрам және демалыс күндерде жұмысты атқарған үшін қанша есе  қосымша ақы төленеді? 

55 


Дамыған елдерде ең төменгі және ең жоғарғы жалақының арасында арақатынас 

56 


Кесімді   еңбекақыны қалай есептейді? 

57 


Жалақы мөлшерін анықтаныз, егерде айлық жалақы 100 мың теңге, сыйақы мөлшері 20 %:  

58 


Әлеуметтік сипаттағы төлемдер 

59 


Жұмыс беруші мен қызметкерлердің арасындағы өзара қарым-қатынас ережесі: 

60 


Тарифтік – біліктілік  анықтамалар (справочниктер) нені көрсетеді? 

61 


Мерзімді  еңбекақыны  есептеу  формуласы: 

62 


Неше жасқа  толмаған  адамдарды  ауыр  дене  жұмыстары  мен  еңбек  жағдайлары  зиянды  және  қауіпті  жұмыстарға  қабылдауға  

жол  берілмейді: 

63 

Жұмыскердің  түнгі  жұмыс  уақыты: 64 

Кесімді еңбек ақыға қосымша сыйлықақы төленеді - бұл еңбек ақының қай түрі? 

65 

Мерзімді  еңбекақы қорын  қандай әдіспен есептеу  керек? 66 

Еңбекке ақы төлеудің кесімді түріне енеді: 

67 

Егерде кәсіпорын үшін тапсырысты жедел орындау маңызды болса жалақының қай түрі қолданылады ? 68 

Кесімді еңбек ақы мөлшерін анықтау негізі: 

69 

Дайындалған өнім немесе атқарылған жұмыс (қызмет) көлемімен анықталатын және алдын-ала есептелінетін еңбек ақы? 70 

Республикалық мемлекеттік кәсіпорынның еңбекақы қорының мөлшерін жыл сайын тиісті саланың қандай органы белгілейді? 

71 

Дифференцияланған жалақы төлеу  еңбекке ақы төлеудің қандай жүйесіне жатады? 72 

Тарифсіз жүйеде жұмысшының табысы қандай жағдайға байланысты болады? 

73 

Тарифсіз жүйеде қызметкерлердің біліктілік деңгейін оның: 74 

Жұмыстың ерекше режимі мен еңбек жағдайларына байланысты, қызметкерлердің еңбек міндеттемелерін орындауына байланысты 

ақшалай төлемдер: 

75 


 Жұмыс уақыты –  

76 


  Жалақының тұрақты бөлігі: 

77 


 Қызметкердің еңбек нәтижелері бойынша бір разряд шегінде бірнеше тарифтік ставкаларды белгілеу арқылы еңбекақы төлеу жүйесі 

78 


Қосалқы және қызмет көрсетуші  қызметкерлерге жалақының қай түрі қолданылады: 

79 


Төменде көрсетілген еңбекақы жүйелерінің ішінен әртүрлі критерийлерге байланысты еңбекақыны үлесті бөлуге негізделген жүйені 

анықтаңыз: 

80 

Жалақыны дифферециялаудың объективті факторлары: 81 

Қызметкердің мерзімді ақы төленетін жұмыстарда жұмыс ауысымы бойынша немесе бір айда орындауға белгіленген жұмыс көлемі: 82 

Еңбектің мөлшері мен оның сапасына байланысты жұмыс берушінің қызметкерлерге еңбегі үшін берілетін сыйақының міндетті төлемін 

қамтамасыз ететін қатынастар жүйесі:  

83 


Белгілі бір ұйымдастыру-техникалық жағдайларға байланысты біліктілігі бар қызметкерлердің уақыт бірлігі ішінде қызмет көрсетуге 

тиісті объектілер саны:  

84 

Ресми түрде белгіленген ақы төлеу мөлшері 85 

Мүлік иесінің, нақты өндірістік мақсатқа байланысты өзіне қызмет орнын жасауы, қандай еңбек түріне жатады? 

86 

Кәсіпорындағы белгілі бір кезеңге жоспарланған адам санын олардың орташа жалықысына көбейту арқылы есептелетін көрсеткіші 87 

Пайдаланылмаған жыл сайынғы демалысы үшін төленеді 

88 

Нақты бір кезеңге тарифтік мөлшерге сәйкес жалақының тұрақты бөлігі 89 

Компенсациялық (өтемақылық) қосымша  ақы  төлеміне  жатады: 

90 

Жеке  еңбек  шартының  мазмұнында  келесі  құраушылар  болады, қайсысы оның мазмұнына кірмейді? 91 

Қосымша еңбек ақы түсінігі: 

92 

Тапсырма бойынша атқарылған жұмыс уақыты және реттелген үзіліске енетін уақыт: 93 

Жұмыс  режимі  мен  еңбек   жағдайларына,  жұмысты  орындаған  кездегі  қызметкерлердің шеккен  шығындарының  орнын  

толтыруға   байланысты  ақшалай  төлемдер: 

94 


Ынталандырушы қосымша  ақыға  жатады: 

95 


Кесімді еңбек ақы мөлшерін анықтау негізі: 

96 


Еңбек нарығының Жапондық моделінің ерекшелігі 

97 


Қызметкердің атқарған жұмысын бағалап, ақы төлеу мақсатында еңбек нәтижесінің негізгі көрсеткіштерін топтастыру арқылы ақы 

төлеу жүйесі: 

98 

Қызметкердің үздіксіз бір немесе бірнеше дене мүшелерімен орындалатын аяқталған еңбек қозғалысы: 99 

Еңбек шығынын және оның нәтижесін ғылыми тұрғыдан негіздеп белгілеу 

100 

Дәстүрлі  жүйеде  ең  төменгі  жалақыны  қайта  қарастыруға  негіз  болатын  экономикалық    құбылыс:    101 

Ақшалай нысанда сипатталған , жұмыс уақытының бірлігіне деген еңбекақы мөлшері: 

102 

 Адамның материалдық құндылықтарды өндіруге қажетті физикалық және рухани қабілеттіліктерінің жиынтығы:  103 

Жұмыскердің  қандай  да  бір  салада  қол  жеткізген  ерекше  жетістіктері  үшін  берілетін  марапаттаудың  түрі 

104 

Тарифтік жалақыдан басқа сыйлықақыны қарастыратын, ынталандырушы функцияны жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жалақы түрі: 105 

Белгілі бір тарифтік ставканың бірінші тарифтік ставкасының разрядына қатысты: 

106 

Бонустық жүйенің негізін салушы қай мемлекет болып табылады? 107 

Пайдаға қатысу жүйесінің негізін салушы қай мемлекет болып табылады? 

108 

Нәтижесіне байланысты еңбектің түрі:  109 

Нақты еңбек ақы түсінігі: 

110 

Төменде келтірілген жалақы жүйелерінің ішінен нормалардың белгілі бір деңгейіне жеткендегі әрбір өнім бірлігіне деген бағалардың төмендеуін қарастыратын жүйені бөліп көрсетіңіз: 

111 


Дәстүрлі және жаңашыл бағыттағы еңбек ақы жүйесінің негізігі айырмашылығы 

112 


 Еңбек өнімділігін өлшеудің үш негізгі әдістерін көрсетіңіз 

113 


Номиналды еңбек ақы түсінігі 

114 


Еңбекақыны есептеу аясында тарифтік-біліктілік анықтамалығында көрсетілетін мәлімет 

115 


Персоналды басқару үрдісінде жетекшілер және мамандар сүйенетін ережелер, негізгі жағдайлар мен нормалар – бұл 

116 


Жұмыскердің жұмысы бастығымен, әріптестерімен, клиенттерімен бағалану- кадрларды аттестациялаудың қандай типіне жатады? 

117 

Төлем қабілеті бар сұранысты сәйкестендіру – бұл еңбек ақының қай функциясының мәні? 

118 

Генералдық  ( бас) тарифтік келісім қандай деңгейде қабылданады? 119 

 Атқаратын қызметіне байланысты кәсіпорын персоналының бөліну түрлері: 

120 

 Біліктілік ерекшелігіне байланысты еңбек бөлінісі белгілі бір кәсіп пен мамандық бойынша жұмысшының еңбек үрдісін игерудің деңгейі: 

121 


 Өндірістің процеске қатысуына  байланысы адам еңбегіне ақы төлеуді қамтамасыз ету - бұл еңбек ақының қай функциясының мәні? 

122 


Еңбек кооперациясының ең көп тараған түрі: 

123 


Дәрігер-хирургтың еңбегін қандай еңбек түріне жатқызуға болады? 

124 


Д.К:Советкиннің ғылыми еңбектерінде өндірістік үрдіс қандай құрамдас бөлімдерге бөлінеді: 

125 


Еңбекті ұтымды(оңтайлы) ұйымдастырудың барлық деңгейде мүмкін болатынын дәлелдеген ғылым: 

126 


Еңбек өнімділігінің ең тиімді әдістерін құру мақсатында нормативті микроқозғалыстарды жобалау мен «тербиелиги» әдісін ұсынған 

ғалым: 


127 

Еңбек өнімділігіне әсері бойынша шешуші рөл атқаратын психологиялық факторлар екенін анықтаған ғалым: 

128 

Еңбек бөлінісі дегеніміз адамдардың өнім өндіру және  қызмет көрсету барысындағы : 129 

 Еңбек ресурстарының сапалық  көрсеткіші 

130 

Өндірісте пайдаланылатын технологияның ерекшеліктеріне байланысты еңбек бөлінісінің түрлері: 131 

Еңбек өнімділігінің жақсартудың басты факторы ретінде еңбек қимылын, яғни микроэлементті нормалауды жан-жақты зерттеген 

132 

Микроэлеметтік нормалау арқылы алынған нормалардың артықшылығы: 133 

Еңбек сыйымдылығының бірлігі болып табылады 

134 

Төмендегі елдердің қайсысы өмір сүру құнының өсуімен байланысты үстеме ақы қосылатын төлемдермен ерекшеленеді 135 

Қайталанып отыратын еңбек операциялары  мен оның элементтерін орындауға жұмсалған жұмыс уақытын зерделеу  әдісі : 

136 

Хронометраж жүргізу кезінде уақыт өлшемінің дәлдігі, зерделейтін операцияның қандай сипатына байланысты? 137 

Хронометраждық жұмыс нәтижесінің негізгі құжаты: 

138 

Өзіндік фотографияның артықшылығы: 139 

 Қызметкер үшін ҚР жеке дара деңгейде әлеуметтік әріптестік жүзеге асырылады:   

140 

 Жұмыс  уақытын өлшеуде фотографияның  қандай түрі ең жоғары  дәлдікті қамтамасыз етеді? 141 

Жұмыс уақытының шығынын, агрегаттарды пайдалану уақыты мен оның жұмыс режимін бірлесе отырып жүргізу: 

142 

Персоналды басқару қызметінің түрлерін атаңыз 143 

 Шет елдердегі сыйлықақы тағайындау жүйесінің бірі – Роуан жоспарының мәні неде? 

144 

Бонустық жүйе төмендегідей құраушыдан тұрады: 145 

Кейінге қалдырылған төлем жүйесі (КҚТЖ) әлемнің қай мемлекетінде кең дамыған: 

146 

Ортақ шешім арқылы анықталатын еңбекақы жүйесімен ерекшеленетін мемлекет: 147 

Жеке келісімшарт бойынша анықаталатын төлемнен еңбекақы төлейтін мемлекет 

148 

Әрбір жұмыскерге жекелей тағайындалған еңбекақымен ерекшеленетін мемлекет 149 

 Тұрақты еңбекақы мөлшері өсу үрдісіне бағытталған мемлекет 150 

Германияда жалақы төлеудің негізі қандай құжатпен бекітілген Каталог: images -> files
files -> 4. Минимальная площадь на одно стоматологическое кресло (в кв м)
files -> Региональный центр «Шығыс» управления образования вко жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбы бойынша биология
files -> Сабақтың тақырыбы: Көктем Мақсаты: Көктем тақырыбына шолу жасай отырып, өз ойларын дәлелдеуге дағдыландыру. Міндеттері
files -> Ұбт-ға даярлаудағы тиімді әдістері өскемен 2015
files -> Химиялық таңбасы – аі
files -> Твором фтора простой и эффективный способ профилактики кариеса
files -> 1. Специфические рецепторы


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет