Морфологиялық пәндер кафедрасыДата30.06.2017
өлшемі152.85 Kb.
ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Морфологиялық пәндер кафедрасы044 -42/18


ДӘРІС КОМПЛЕКСІДӘРІС КОМПЛЕКСТЕРІ

Пән: «Адам анатомиясы»

Пән коды: АА 1209

Мамандығы – 5В110300 - «Фармация»

Курс – І, семестр - І

Шымкент - 2014


ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Морфологиялық пәндер кафедрасы044 -42/15


ДӘРІС КОМПЛЕКСІ

Морфологиялық пәндер кафедрасының мәжілісінде талқыланды


Хаттама №_____ «_____» _______ 2014 ж.
Кафедра меңгерушісі, м.ғ.д., профессор __________ Сисабеков Қ.Е.
ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Морфологиялық пәндер кафедрасы044 -42/18


ДӘРІС КОМПЛЕКСІ


Дәріс №1
1. Тақырыбы: Анатомия пәні және оның міндеттері, анатомияның басқа биологиялық пәндер арасындағы орны және медициналық білім берудегі маңызы. Организмнің тіндеріне жалпы мінездеме. Ағза, ағзалар жүйелері мен аппараттары туралы түсінік. Сүйек тінінің пайда болуы, дамуы, өсуі және құрылысының жалпы заңдылықтары. Сүйектердің жіктелуі. Бассүйектің дамуы.
2. Мақсаты: Анатомия мақсаттарын, әдiстерiн зерттеу. Тіндерге, органдарға және органдар жүйелерiне түсiнiк беру. Тiрек-қозғалыс аппаратына жалпы мiнездеме.
3. Дәрiс тезистерi:

Анатомияны: систематикалық, топографиялық деп бөледi. Анатомияның басты әдiсi – кесiп, iрiктеу. Анатомия эмбриологиямен, биологиямен, физиология және гистологиямен тығыз байланысты. Организмнiң структуралық бiрлiгi – клетка. Клеткалардың қосындысы – тін. Тіндер: эпителиальдi, дәнекер, шемiршектi, сүйектi, бұлшық еттiк, нервтi деп бөлiнедi. Ағза – дененiң бөлiгi, оның құрамына бiрнеше тіндер кiредi. Органдар функциясына байланысты қосылып жүйе жасайды. Тұқым жапырақтары – эктодерма, мезодерма, эпидерма. Тұқым көпiршiгi амниотикалық және сары заттардан тұрады. Тiрек – қозғалыс аппараты пассивтiк және активтiк бөлiктерден тұрады. Пассивтiк бөлiкке қаңқа, бас сүйектерi және барлық буындар жатады. Активтiк бөлiкке барлық бұлшық еттер жатады. Эктодермадан терi және оның қосалқылары дамиды, нерв пластинкасынан – нерв түтiгi, жұлын, ми түйiндерi, барлық нерв талшықтары дамиды. Эктодермадан iшек түтiгiнiң бастапқы бөлiгi, тыныс алу жүйесi дамиды. Мезодермадан қаңқа бұлшық еттерi, серозды қуыстардың мезотелиi, жыныс бездерi мен бүйректiң негiздерi және мезенхима дамиды. Тірек-қозғалыс аппаратының анатомиясы.


4. Иллюстрациялы материалдар

Кестелер, слайдтар, муляждар, планшеттер, қаңқа.


5. Әдебиет:

Орыс тілінде:

Негізгі:

 1. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Швецов Э.В. Атлас нормальной анатомии человека, 2-х томах. М.: «МЕДПресс-информ», 2006.


ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Морфологиялық пәндер кафедрасы044 -42/18


ДӘРІС КОМПЛЕКСІ

2. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека, в 2-х томах. М.: «ОНИКС Альянс-В», 2001.

3. Синельников Р.Д. Атлас анатомии челове­ка - I, II, III, IV тома, М.: «Медицина», 1999.

4. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И Анатомия человека, С-П.: «Медицина», 2000.

5. Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека, в 2-х томах. СПб.: «СпецЛит», 2004.

6. Михайлов С.С. Анатомия человека. М., 2000.Қосымша:

1. Гайворонский И.В. Анатомия и физиология человека: Учебник для мед. ВУЗов., СПб.: «СпецЛит», 2004.Қазақ тілінде:

Негізгі:

1. Рақышев А.Р. Адам анатомиясы, І,II том 2004

2. Рақышев А.Р. Адам анатомиясының атласы, І,II том. Алматы: «Кітап», 2006.

3. Жұмабаев У., Әубәкіров Ә.Б., Досаев Т.М. ж.т.б. Адам анатомиясы, атлас. І,II, III, IV том. Астана: «Фолиант», 2005.Қосымша:

1. Тебенов М.Е. Адам анатомиясы (ас қорыту және тыныс алу жүйесі). Оқу құралы. Қарағанды, 1993.Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1. D.Chaurasia’s Human Anatomy. Regional and Applied, Dissection аnd Clinical. Fourth Edition, 2004.

2. Frank H. Netter, M.D. Atlas of Human Anatomy Fourth Edition, 2004.

Қосымша:

1. Chummy S. Sinnatamby. Last’s Anatomy. Regional and Applied. Tenth Edition.


6. Қорытынды сұрақтары (кері байланысы)

 1. Анатомияның мiндеттерi

 2. Анатомиялық зерттеулердiң әдiстерi

 3. Органдар және органдар жүйесi түралы түсiнiк

 4. Тіндердің түрлерi

 5. Сүйектердi зерттеу ғылымы

 6. Синдесмология және миология.

ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Морфологиялық пәндер кафедрасы044 -42/18


ДӘРІС КОМПЛЕКСІ


Дәріс №2
1. Тақырыбы: Нерв жүйесіне кіріспе. Нерв жүйесінің құрылысының жалпы ұстанымдары. Қарапайым және күрделі рефлекторлық доға. Ми қыртысының қалыптасуы. Анализаторлар туралы түсінік
2. Мақсаты: Нерв жүйесiнiң құрылыс ерекшiлiктерiмен функциясын зерттеу.
3. Дәрiс тезистерi:

И. П. Павлов және П.К.Анохиннiң физиологиялық iлiмiнiң негiзiнде нерв жүйесiне функциональдi мiнездеме. Нерв жүйесiнiң организмдегi басқарушы ролi және органдар функциясындағы маңызы, организм бөлiктерiн қосып, бүтiн бiрлiк жасауы, организмдi сыртқы ортамен байланыстыруы. Нерв жүйесiнiң онтогенезiмен филогенезi. Нерв жүйесiнiң құрылыс элементтерi. Нейрон. Нейроглия. Жұлынның, мидың сұр және ақ заттары: ядролары, түйiндерi (нерв глиялары). Нерв талшықтары, түбiршiктерi. Әртүрлi функциялардың орталықтары және өтгiзгiш жолдар, анализаторлар түралы түсiнiк. Жұлынның және мидың элементарлық және интеграциялық аппараттары. Дамуға сәйкес нерв жүйесiнiң бөлiктерi, құрылысы, функциясы, орталық және шеткi бөлiктерге бөлiнуi, сонымен бiрге соматикалық және вегетативтiк болып бөлiнуi.4. Иллюстрациялы материалдар

Кестелер, слайдтар, планшеттер, ми муляжi.


5. Әдебиет:

Орыс тілінде:

Негізгі:

1. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Швецов Э.В. Атлас нормальной анатомии человека, 2-х томах. М.: «МЕДПресс-информ», 2006.

2. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека, в 2-х томах. М.: «ОНИКС Альянс-В», 2001.

3. Синельников Р.Д. Атлас анатомии челове­ка - I, II, III, IV тома, М.: «Медицина», 1999.

4. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И Анатомия человека, С-П.: «Медицина», 2000.

5. Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека, в 2-х томах. СПб.: «СпецЛит», 2004.

6. Михайлов С.С. Анатомия человека. М., 2000.
ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Морфологиялық пәндер кафедрасы044 -42/18


ДӘРІС КОМПЛЕКСІ

Қосымша:

1. Гайворонский И.В. Анатомия и физиология человека: Учебник для мед. ВУЗов., СПб.: «СпецЛит», 2004.Қазақ тілінде:

Негізгі:

1. Рақышев А.Р. Адам анатомиясы, І,II том 2004

2. Рақышев А.Р. Адам анатомиясының атласы, І,II том. Алматы: «Кітап», 2006.

3. Жұмабаев У., Әубәкіров Ә.Б., Досаев Т.М. ж.т.б. Адам анатомиясы, атлас. І,II, III, IV том. Астана: «Фолиант», 2005.Қосымша:

1. Тебенов М.Е. Адам анатомиясы (ас қорыту және тыныс алу жүйесі). Оқу құралы. Қарағанды, 1993.Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1. D.Chaurasia’s Human Anatomy. Regional and Applied, Dissection аnd Clinical. Fourth Edition, 2004.

2. Frank H. Netter, M.D. Atlas of Human Anatomy Fourth Edition, 2004.

Қосымша:


 1. Chummy S. Sinnatamby. Last’s Anatomy. Regional and Applied. Tenth Edition.


6. Қорытынды сұрақтары (кері байланысы)

  1. Нерв жүйесiнiң классификациясы

  2. Нерв жүйесiнiң функциясы

  3. Нейрондардың түрлерi

  4. Синапстар, түрлерi

  5. Рефлекторлық доғаның құрылысы

  6. Нерв жүйесiнiң дамуы


Дәріс №3
1. Тақырыбы: Ангиологияға кіріспе. Қан және лимфа тамырлары құрылысы, тармақталуы және жіктелуінің жалпы ұстанымдары. Микроциркуляция және коллатералды қан айналымы туралы түсінік.

2. Мақсаты: Қан тамырлар жүйесiнiң құрылыс ерекшiлiктерiн, функциясын зерттеу.

3. Дәрiс тезистерi:

Тамырлар жүйесi бөлiнедi: 1. Қан тамырлар жүйесi. 2. Лимфатикалық жүйе. Қан тамырлар жүйесi – жүрек, тамырлар және капиллярлар, жүрек 2 жартыдан тұрады, артериалды, венозды. Аорта сол қарыншадан артериальдi


ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Морфологиялық пәндер кафедрасы044 -42/18


ДӘРІС КОМПЛЕКСІ

қанды алып, бүкiл организмге таратады. Шашта, тырнақтарда, көздiң мүйiздi қабатында тамырлар болмайды. Микроциркуляция – микроскопиялық деңгейдегі тамырлар арнасының қан мен лимфа арасындағы қозғалысы. Коллатеральды қан айналымы бүйірлік жанама қан тамырлары арқылы жүретін қан ағымы. Капиллярдың физиологиялық маңызын айту керек – олардың арқасында клеткалар қоректенедi, артериальдi қан веноздық қанға айналады. Барлық венозды қан оң жүрекшеге құяды, осы жерде үлкен қан айналым шеңберi бiтедi, кiшi қан айналым шеңберi оң қарыншадан өкпе бағанасы болып басталады да өкпеге бағытталады, онда газ алмасу процесi жүредi. Лимфа тамырларының бойында лимфа түйiндерi орналасқан, басты лимфа бағаналары жоғарғы қуыс венаға құяды. Лимфа органдардың өмiр сүру продуктiсi болып саналады. Қан тамырлар жүйесiн бiлу кардиологтарға, терапевтерге, хирургтарға өте қажет.
4. Иллюстрациялы материалдар

Кестелер, слайдтар, жүрек муляжi.5. Әдебиет:

Орыс тілінде:

Негізгі:

1. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Швецов Э.В. Атлас нормальной анатомии человека, 2-х томах. М.: «МЕДПресс-информ», 2006.

2. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека, в 2-х томах. М.: «ОНИКС Альянс-В», 2001.

3. Синельников Р.Д. Атлас анатомии челове­ка - I, II, III, IV тома, М.: «Медицина», 1999.

4. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И Анатомия человека, С-П.: «Медицина», 2000.

5. Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека, в 2-х томах. СПб.: «СпецЛит», 2004.

6. Михайлов С.С. Анатомия человека. М., 2000.

Қосымша:

1. Гайворонский И.В. Анатомия и физиология человека: Учебник для мед. ВУЗов., СПб.: «СпецЛит», 2004.Қазақ тілінде:

Негізгі:

1. Рақышев А.Р. Адам анатомиясы, І,II том 2004

2. Рақышев А.Р. Адам анатомиясының атласы, І,II том. Алматы: «Кітап», 2006.

3. Жұмабаев У., Әубәкіров Ә.Б., Досаев Т.М. ж.т.б. Адам анатомиясы, атлас. І,II, III, IV том. Астана: «Фолиант», 2005.ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Морфологиялық пәндер кафедрасы044 -42/18


ДӘРІС КОМПЛЕКСІ

Қосымша:

1. Тебенов М.Е. Адам анатомиясы (ас қорыту және тыныс алу жүйесі). Оқу құралы. Қарағанды, 1993.Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1. D.Chaurasia’s Human Anatomy. Regional and Applied, Dissection аnd Clinical. Fourth Edition, 2004.

2. Frank H. Netter, M.D. Atlas of Human Anatomy Fourth Edition, 2004.

Қосымша:

1. Chummy S. Sinnatamby. Last’s Anatomy. Regional and Applied. Tenth Edition.


6. Қорытынды сұрақтары (кері байланысы)

 1. Үлкен және кiшi қан айналым шеңберлерi

 2. Артериялардың құрылысы, түрлерi

 3. Веналардың құрылысы, түрлерi

 4. Тамырлардың қанмен қамтамасыз етілу жолдарының тармақталуы

 5. Коллатеральдi қан айналымы

 6. Микроциркуляторлық ағым


Дәріс №4
1. Тақырыбы: Ішкі ағзалар туралы ілімге кіріспе. Ас қорыту жүйесі ағзаларының құрылысы мен дамуының ерекшеліктері.
2. Мақсаты: Iшкi органдардың құрылыс ерекшелiктерiмен функциясын зерттеу.
3. Дәрiс тезистерi:

Iшкi ағзалар, vіsceraе splanchnaе деп кеуде, құрсақ, жамбас қуыстарында орналасқан ағзаларды айтады. Iшкi ағзалар қосылып 4 iрi жүйе жасайды: ас қорыту, тыныс алу, несеп және тыныс жүйелерi. Iшкi органдар зат алмасу, газ алмасу, алмасудың заттарын шығару және көбею процестерiне қатысады. Бұл 4 жүйе түтiк тәрiздi тесiктер арқылы сыртқы ортамен байланысады.

Iшкi ағзалар қуысты және паренхиматозды болып бөлiнедi. Қуысты ағзалар қабаттардан тұрады: сыртқы – серозды оның жақсы дамыған шырыш асты клеткасы. Ортаңғы - бұлшық еттiк – tunica muscularis, және iшкi қабат - tunica mucosa шырышты. Барлық iшкi ағзалар серозды жапырақпен жабылған: плевра, перикард, iш пердесi.

Асқорыту жүйесі, systema digestorium тағамды механикалық және химиялық жолмен өңдеп, тамақтың өңделген бөліктерін сіңіріп, қалған бөліктерін сыртқа бөліп шығаратын ағзалар кешені болып табылады. Адамның асқорыту жолының ұзындығы 8-10 м және ол ауыз қуысы, жұтқыншақ, өңеш, асқазан, жіңішке ішек және тоқ ішек деген бөлімдерге бөлінеді.


4. Иллюстрациялы материалдар

Кестелер, слайдтар, ағзалар муляжi.


5. Әдебиет:

Орыс тілінде:

Негізгі:

1. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Швецов Э.В. Атлас нормальной анатомии человека, 2-х томах. М.: «МЕДПресс-информ», 2006.

2. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека, в 2-х томах. М.: «ОНИКС Альянс-В», 2001.

3. Синельников Р.Д. Атлас анатомии челове­ка - I, II, III, IV тома, М.: «Медицина», 1999.

4. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И Анатомия человека, С-П.: «Медицина», 2000.

5. Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека, в 2-х томах. СПб.: «СпецЛит», 2004.

6. Михайлов С.С. Анатомия человека. М., 2000.
Қосымша:

1. Гайворонский И.В. Анатомия и физиология человека: Учебник для мед. ВУЗов., СПб.: «СпецЛит», 2004.


Қазақ тілінде:

Негізгі:

1. Рақышев А.Р. Адам анатомиясы, І,II том 2004

2. Рақышев А.Р. Адам анатомиясының атласы, І,II том. Алматы: «Кітап», 2006.

3. Жұмабаев У., Әубәкіров Ә.Б., Досаев Т.М. ж.т.б. Адам анатомиясы, атлас. І,II, III, IV том. Астана: «Фолиант», 2005.


Қосымша:

1. Тебенов М.Е. Адам анатомиясы (ас қорыту және тыныс алу жүйесі). Оқу құралы. Қарағанды, 1993.Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1. D.Chaurasia’s Human Anatomy. Regional and Applied, Dissection аnd Clinical. Fourth Edition, 2004.

2. Frank H. Netter, M.D. Atlas of Human Anatomy Fourth Edition, 2004.

Қосымша:

1. Chummy S. Sinnatamby. Last’s Anatomy. Regional and Applied. Tenth Edition.


6. Қорытынды сұрақтары (кері байланысы)

 1. Паренхиматозды ағзалардың жалпы құрылыс принципi

 2. Қуыс органдардың жалпы құрылыс принципi

 3. Ас қорыту жүйесiне морфофункционалдық мiнездеме.

4. Ішкі ағзаларға анықтама беріңіз?

5. Асқорыту жүйесіне анықтама беріңіз?

6. Асқорыту жолының бөлімдерін атаңыз?

Дәріс №5
1. Тақырыбы: Тыныс алу ағзаларының, несеп жыныс жүйесі ағзаларының жалпы сипаттамасы, олардың дамуы.
2. Мақсаты: Несеп ағзалары және жыныс жүйесінің құрылысын және қызметтік ерекшеліктерін оқып білу.
3. Дәрiс тезистерi:

Тыныс алу жүйесі systema respirаtorium. Тыныс алу ағзалары дем алған ауамен бірге өкпе арқылы қанға оттегін жеткізіп, дем шығарған кезде көмірқышқыл газын шығару үшін қызмет етеді. Тыныс алу бетіне ауаның ағынын қамтамасыз ететін тетік қажет. Осымен байланысты, өкпеден басқа тыныс алу жолдары болады, атап айтқанда: мұрын қуысы мен жұтқыншақ (жоғарғы тыныс алу жолдары) содан соң көмей, кеңірдек және бронхылар (төменгі тыныс алу жолдары).

Несеп – жыныс жүйесі, systema urogenitale несеп ағзаларын, жыныс ағзаларын біріктіреді. Бұл ағзалар өзінің дамуы жағынан бір-бірімен тығыз байланысқан және сонымен бірге олардың шығару өзектері не үлкен бір несеп-жыныс түтігіне бірігеді (еркектердегі үрпі жолы), не бір ортақ кеңістікке ашылады (әйелдердегі қынап кіреберісі).

Несеп ағзалары, біріншіден екі безден (бүйректер, олардың экскреті - несеп) және екіншіден, несепті жинап, шығаруға арналған ағзалардан (несепағар, несеп қуығы, несеп шығарғыштан) тұрады.


4. Иллюстрациялы материалдар

Кестелер, слайдтар, ағзалар муляжi.


5. Әдебиет:

Орыс тілінде:

Негізгі:

1. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Швецов Э.В. Атлас нормальной анатомии человека, 2-х томах. М.: «МЕДПресс-информ», 2006.

2. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека, в 2-х томах. М.: «ОНИКС Альянс-В», 2001.

3. Синельников Р.Д. Атлас анатомии челове­ка - I, II, III, IV тома, М.: «Медицина», 1999.

4. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И Анатомия человека, С-П.: «Медицина», 2000.

5. Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека, в 2-х томах. СПб.: «СпецЛит», 2004.

6. Михайлов С.С. Анатомия человека. М., 2000.

Қосымша:

1. Гайворонский И.В. Анатомия и физиология человека: Учебник для мед. ВУЗов., СПб.: «СпецЛит», 2004.Қазақ тілінде:

Негізгі:

1. Рақышев А.Р. Адам анатомиясы, І,II том 2004

2. Рақышев А.Р. Адам анатомиясының атласы, І,II том. Алматы: «Кітап», 2006.

3. Жұмабаев У., Әубәкіров Ә.Б., Досаев Т.М. ж.т.б. Адам анатомиясы, атлас. І,II, III, IV том. Астана: «Фолиант», 2005.Қосымша:

1. Тебенов М.Е. Адам анатомиясы (ас қорыту және тыныс алу жүйесі). Оқу құралы. Қарағанды, 1993.Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1. D.Chaurasia’s Human Anatomy. Regional and Applied, Dissection аnd Clinical. Fourth Edition, 2004.

2. Frank H. Netter, M.D. Atlas of Human Anatomy Fourth Edition, 2004.

Қосымша:

1. Chummy S. Sinnatamby. Last’s Anatomy. Regional and Applied. Tenth Edition.


6. Қорытынды сұрақтары (кері байланысы)

  1. Тыныс алу жүйесiне морфофункционалдық мiнездеме

  2. Несеп-жыныс органдар жүйесiне морфофункционалдық мiнездеме.

3. Тыныс алу ағзалары қандай қызмет атқарады?

4. Жоғарғы тыныс алу жолдарына не жатады?

5. Төменгі тыныс алу жолдарына не жатады?

6. Несеп ағзаларын атаңыз? 1. Еркек жыныс ағзаларын атаңыз?

 2. Ішкі әйел жыныс ағзаларын атаңыз?

 3. Сыртқы әйел жыныс ағзаларын атаңыз?


Дәріс №6
1. Тақырыбы: Эндокринді аппарат және иммундық жүйе ағзаларының морфофункционалдық сипаттамасы, организмнің ағзалары мен жүйелерінің қызметтерін реттеудегі олардың ролі.
2. Мақсаты: Эндокриндi органдарымен иммундық жүйе және сезiм органдарының құрылыс ерекшiлiктерiн, функциясын зерттеу.
3. Дәрiс тезистерi:

Морфологиясына қарағанда iшкi секреттi бездер топтарға бөлiнедi:

Бронхогендi – қалқан және қалқан қасындағы; 2. хромофиндi жүйемен бүйрек үстi бездерi; 3. гипофиз және эпифиз; 4. жыныс бездерi; 5. ұйқы бездерiнiң эндокриндi бөлiгi.

Iшкi секреттi бездердiң шығаратын өзектерi болмайды олардың шығаратындары қанға құйылады. Олардың құрамында ерекше заттар – гормондар болады, олар нервтiк және химиялық корреляция жасайды. Орталық иммундық жүйе органдарына орталық және перифериялық ағзалар жатады. Орталыққа – сүйектiң қызыл кемігі және тимус. Перифериялық ағзаларға – тыныс алу , ас қорыту, несеп-жыныс органдарының лимфоидтық түйiндерi, бадамшалар және көк бауыр жатады.


4. Иллюстрациялы материалдар

Кестелер, слайдтар, муляждар, планшеттер.


5. Әдебиет:

Орыс тілінде:

Негізгі:

1. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Швецов Э.В. Атлас нормальной анатомии человека, 2-х томах. М.: «МЕДПресс-информ», 2006.

2. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека, в 2-х томах. М.: «ОНИКС Альянс-В», 2001.

3. Синельников Р.Д. Атлас анатомии челове­ка - I, II, III, IV тома, М.: «Медицина», 1999.

4. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И Анатомия человека, С-П.: «Медицина», 2000.

5. Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека, в 2-х томах. СПб.: «СпецЛит», 2004.

6. Михайлов С.С. Анатомия человека. М., 2000.

Қосымша:

1. Гайворонский И.В. Анатомия и физиология человека: Учебник для мед. ВУЗов., СПб.: «СпецЛит», 2004.Қазақ тілінде:

Негізгі:

1. Рақышев А.Р. Адам анатомиясы, І,II том 2004

2. Рақышев А.Р. Адам анатомиясының атласы, І,II том. Алматы: «Кітап», 2006.

3. Жұмабаев У., Әубәкіров Ә.Б., Досаев Т.М. ж.т.б. Адам анатомиясы, атлас. І,II, III, IV том. Астана: «Фолиант», 2005.Қосымша:

1. Тебенов М.Е. Адам анатомиясы (ас қорыту және тыныс алу жүйесі). Оқу құралы. Қарағанды, 1993.Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1. D.Chaurasia’s Human Anatomy. Regional and Applied, Dissection аnd Clinical. Fourth Edition, 2004.

2. Frank H. Netter, M.D. Atlas of Human Anatomy Fourth Edition, 2004.

Қосымша:

1. Chummy S. Sinnatamby. Last’s Anatomy. Regional and Applied. Tenth Edition.6. Қорытынды сұрақтары (кері байланысы)

 1. Эндокриндi ағзаларының классификациясы

 2. Iшкi секреттi бездердiң құрылысы.

 3. Иммундық жүйенiң перифериялық және орталық ағзалары.

 4. Тимустың құрылысы мен қызметі.

5. Иммундық жүйенiң перифериялық ағзалары

Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет