Межелік бақылау Осы тақырыптар бойынша тезаурустік тест тапсыруДата08.07.2018
өлшемі45.11 Kb.
Межелік бақылау-1. Осы тақырыптар бойынша тезаурустік тест тапсыру

 1. Физикалық химия пәні мен мазмұны. Оның негізгі бөлімдері.

 2. Физикалық химияның даму сатылары.

 3. Зат құрылысы. Полярлы және полярсыз молекулалар.

 4. Поляризация. Полярланғыштық. Мольдік рефракция

 5. Химиялық термодинамиканың негіздері және оның химиялық процестерге қолданылуы.

 6. Термодинамиканың бірінші заңы.

 7. Термодинамикалық жүйелер және параметрлер.

 8. Ішкі энергия, энтальпия, жылу және жұмыс.

 9. Күй функциясы және процестер функциясы.

 10. Жылу эффектілері. Гесс заңының салдары

 11. Жылу сыйымдылық. Нақты және орташа, мольдік, атомдық және меншікті жылусыйымдылық.

 12. Идеальды газдардың жылу сыйымдылығы.

 13. Тұрақты қысымда және тұрақты көлемде жүретін процестердің жылуы.

 14. Жылу эффектілердің температураға тәуелділігі. Кирхгоф теңдеуі

 15. Термодинамикалық 2 заңы. Қайтымды және қайтымсыз процестер..

 16. Энтропия және термодинамикалық ықтималдылық.

 17. Қайтымды және қайтымсыз процестер үшін термодинамиканың екінші заңының аналитикалық формуласы.

 18. Энтропия. Энтропияның өзгерісі оңашаланған жүйелердегі жүретін процестердің бағытын анықтайтын критериі.

 19. Стандарттың қалыпты жағдайда реакцияның бағытын анықтау потенциалдар.

 20. Изобара-изотермиялық және изохора-изотермиялық потенциалдар (Гибсс және Гельмгольц энергиялары).

 21. Изобаралық потенциал өзгерісінің температураға тәуелділігі (Гибс-Гельмгольц теңдеулері).

 22. Химиялық тепе-тендік. Химиялық тепе-тендіктің ұғымы, түрлері.

 23. Химиялық тепе-тендікке әсер ететің факторлар. Массалар әрекеттесу заңы.

 24. Ле-Шателье принципы.

 25. Фазалық тепе теңдік. Теориялық негіздері.

 26. Гиббстың фазалар ережесі. Фазааралық өту жылуы, температура және қысым арасындағы байланыс.

 27. Клаузиус Клайперон теңдеуін қорыту және оны интегралдау.

 28. Гиббстың фазалар ережесін бір компонентті жүйе күйінің диаграммасына қолдану.

 29. Су күйінің диаграммасы.

 30. Клаузиуса-Клайперон теңдеуі.

 31. Біркомпонентті жүйелер. Күй диаграммасы

 32. Екі компонентті жүйелердің күй диаграммасы.

 33. Конгурэнтті және ингонгурэнтті балқитын қосылыстар.

 34. Ерітінділер ұғымы, түрлері.

 35. Ерітінділердің концентрациялары.

 36. Еріткіштің қаннықан буы. Рауль заңдары. Раульдің 1 заңы.

 37. Эбулиоскопия. Криоскопия.

 38. Үш компонентті жүйелер. Үш компонентті жүйелер диаграммалары.

 39. Үш компоненті жүйелердің құрамын графикалық сипаттау әдістері. Шектеулі еритін үштік сұйықтар диаграммасы (Т -const).

 40. Таралу коэффициенті. Экстракция.

Межелік бақылау-2. Осы тақырыптар бойынша тезаурустік тест тапсыру

 1. Электрохимия.

 2. Электролит ерітінділері. Күшті және әлсіз электролиттер.

 3. Электролиттік диссоциацияның термодинамикасы.

 4. Аррениус теориясы. Освальттың суйылту заңы.

 5. Дебай және Хюккель теориясы.

 6. Электролит ерітінділердің электрөткізгіштігі.

 7. Электрөткізгіш күштері мен электродты потенциалдар.

 8. Электродты потенциалдардың пайда болуының қазіргі кездегі көзғарасы.

 9. Қос электрлік қабат.

 10. Тепе-тендікті электродты потенциал.

 11. Сутек шкаласы бойынша электрлік потенциалдар.

 12. Гальваникалық элементтер. Даниэля-Якоби элементі.

 13. ЭКК-ның температураға тәуелдігі. Гиббса-Гельмгольц тендеуі.

 14. Бірінші, екінші текті және тотығу-тотықсыздану электродтар.

 15. Гальваникалық тізбектер. Химиялық және концентрлік тізбектер.

 16. Электролиз. Химиялық кинетика және катализ. Формальді кинетиканың негізгі түсініктері.

 17. Реакция жылдамдығы, молекулалық, концентрацияға жылдамдығының тәуелдігі. Жылдамдық константасы.

 18. Бірінші, екінші, үшінші текті реакциялар және олардың константалар.

 19. Температураның химиялық жылдамдығына әсері. Аррениус тендеуі.

 20. Катализ туралы негізгі ілімдері.

 21. Гомогендік катализ. Гетерогендік катализ. Ферментативті катализ.

 22. Гетерогенді катализ теориялары

 23. Коллоидтық химия. Дисперсті жүйелер. Жалпы қасиеті және олардың жіктелінуі.

 24. Коллоидты жүйелерді дисперлеу және конденсациялық әдістермен алу.

 25. Мицелла құрылысы. Диффузиялық және адсорбциялық қабаттар.

 26. Дисперсті жүйелердің молекула-кинетикалық және оптикалық қасиеттері. Броундық қозғалыс. Диффузия. Осмос қысымы.

 27. Жарықтың шашырауы. Релей теңдеуі.

 28. Бугер-Ламберт-Бэр заңдылығы.

 29. Оптикалық зерттеу әдістері.

 30. Ультрамикроскопия. Электронды микроскопия.

 31. Нефелометрия.

 32. Турбидометрия

 33. Беттік құбылыстар. Адгезия және Когезия.

 34. Жұғу. Беттік керілу.

 35. Адсорбция. Фрейндлих теңдеуі.

 36. Лэнгмюр теңдеуі. Мономолекулалы адсорбция теориясы.

 37. Полимолекулярлы адсорбция теориясы.

 38. Жоғары молекулалық қосылыстар ертінділерінің түзілуі және қасиеттері.

 39. ЖМҚ жалпы сипаттамасы. Жіктелінуі және алынуы.

 40. Полимердің ерткішпен әрекеттесуі. Полимердің ісінуі және еруі.

Каталог: ebook
ebook -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> Как лечить аденому простаты
ebook -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет