Курсы: 1 студенттің ӨзіндікДата05.07.2017
өлшемі305.42 Kb.ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Фармакогнозия және химия кафедрасы044 -52/18-( )

беттің -беті«Ботаника» пәні бойынша СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ

Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы

Фармакогнозия және химия кафедрасы
Мамандық: 051103 «Фармация»

Пәні: Ботаника

Курсы: 1
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК

ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ

2014-2015 оқу жылы

Кафедра мәжілісінде талқыланды.

Хаттама №

Кафедра меңгерушісі,х.ғ.д.,проф. Патсаев Ә.Қ

1 Тақырып1. Тақырыбы:Фармацияда ботаника пәнінің маңызы.Емдік шикізат ретінде өсімдіктің маңызы.Дәрілік зат ретінде жасуша шырынын қолдану.

2. Мақсаты:Ботаниканы фармакогнозия пәнінің базалық ғылымы ретінде оқып үйрену,өсімдік ағзасын оның морфологиясын, эмбриологиясын, физиологиясын, анатомиясын оқып үйрену. Өсімдіктің табиғаттағы ролін оның жер бетіндегі тіршілік үшін маңызын түсіне білу.3. Тапсырмалар:

1. Өсімдік-жер бетіндегі тіршілік көзі.

2. Өсімдіктердің фармациядағы маңызы.

3. Өсімдіктердің дәрілік шикізат ретіндегі маңызы.

4. Өсімдіктердің биосфера тіршілігіндегі және табиғаттағы зат айналымындағы маңызы.

5. Өсімдіктің морфологиялық және анатомиялық құрылысын оқып үйрену оларды дәрілік өсімдік шикізатын диагностикалауда пайдалану.

6. Өсімдік әлемінің дамуының биологиялық заңдылықтары.

7. Жасуша сөлі.Жасуша сөлінің құрамы мен қасиеті.

8. Қоректену мен алмасудағы вакуольдің ролі

4. Орындау түрі: Реферат. Тақырып бойынша глоссарийлер. Тесттік тапсырмалар құрастыру. Ситуациялық есептер дайындау (кейс-стади). Кроссвордтар.Постерлі баяндама. Тақырып бойынша эссе. Кластерлер, Презентациялар. Ғылыми-танымал статьялар, оригиналды басылымдар талдауы. Ғылыми басылымға шолу, Тақырыптық альбом, Портфолио және т.б

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері: тапсырмаларды орындау мерзімі, талдауды ұқыпты жасау, қорытындылар мен ұсыныстарды келтіру, берілген көлемнен аспау.

6.Тапсыру мерзімі: семестрдің 2 аптасы

7. Әдебиеттер:

Негізгі:

1. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.Қосымша:

1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,288

8. Бақылау:

1. Дәрілік зат ретінде жасуша сөлін қолдану:алкалоидтар,гликозидтер,илік заттар,витаминдер және басқалар.

2. Жасушаға заттардың өту заңдылықтарының қазіргі заманғы түсінігі.

3. Жасушаның осмостық қасиеттері.

4. Осмостық қысым,тургор,плазмолиз.

5. Осмос,белсенді тасымалдау,пиноцитоз.

6. Вакуоль деген не? Жасуша сөлі деген не? Оның химиялық құрылысы қан

2 Тақырып1.Тақырыбы: Өсімдіктердің өсуі мен дамуы.Өсу фазасы.Дамудын негізгі сатылары. Ұзақ және қысқа күннің өсімдігі.

2. Мақсаты: Өсімдіктердің өсуі мен дамуын оқып-зерттеу.Теориялық және тәжірибелік дағдының деңгейін анықтау.

3. Тапсырмалар:

1.Өсімдіктің өсуі.

2.Өсімдіктің қозғалысы мен даму ритмi

3.Геотропизмге,фототропизмге,хемотропизмге,гидротропизмге сипаттама беру.

4.Настикалық қозғалыс.

5. Өсімдіктің дамуы.

6. Өсімдіктің тіршілік ұзақтығы.

7.Өсуге сыртқы фактордың әсері.

8.Өсуге қатысатын заттар.

9.Тропизмдер,олардың физиологиялық негіздері.

10.Дамудың негізгі сатылары.

4. Орындау түрі: Реферат. Тақырып бойынша глоссарийлер. Тесттік тапсырмалар құрастыру. Ситуациялық есептер дайындау (кейс-стади). Кроссвордтар.Постерлі баяндама. Тақырып бойынша эссе. Кластерлер, Презентациялар. Ғылыми-танымал статьялар, оригиналды басылымдар талдауы. Ғылыми басылымға шолу, Тақырыптық альбом, Портфолио және т.б

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері: тапсырмаларды орындау мерзімі, талдауды ұқыпты жасау, қорытындылар мен ұсыныстарды келтіру, берілген көлемнен аспау.

6. Тапсыру мерзімі: 3 апта

7. Әдебиеттер:

Негізгі:

1. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.Қосымша:

1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,288.б

8. Бақылау:

1.Өсімдіктің өсуі туралы түсінік.

2.Орта факторлары және өсу мен даму процестері.

3.Өсімдіктің дамуының жалпы заңдылықтары.

4.Фитогормондар.

5.Фототропизм.

6.Ұзақ және қысқа күннің өсімдігі.

3 Тақырып1. Тақырыбы: Жер асты мүшелері. Тропизмдер.

2. Мақсаты:Жер асты мүшелерін оқу.Құрылыстарының ерекшеліктерін диагностикалауды,микропрепараттарды дайындауды үйрену.

3. Тапсырмалар:

1.Тамырлардың түр өзгерістерін сипаттау.

2.Тамыржеміс пен тамыртүйнекке сипаттама беріңіз.

3.Тамыржемістің тамыртүйнегінен айырмашылығы неде?

4.Өсімдіктің қай бөлігінен тамыржеміс пайда болады?4. Орындау түрі: Реферат. Тақырып бойынша глоссарийлер. Тесттік тапсырмалар құрастыру. Ситуациялық есептер дайындау (кейс-стади). Кроссвордтар.Постерлі баяндама. Тақырып бойынша эссе. Кластерлер, Презентациялар. Ғылыми-танымал статьялар, оригиналды басылымдар талдауы. Ғылыми басылымға шолу, Тақырыптық альбом, Портфолио және т.б

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері: тапсырмаларды орындау мерзімі, талдауды ұқыпты жасау, қорытындылар мен ұсыныстарды келтіру, берілген көлемнен аспау.

6. Тапсыру мерзімі: семестрдің 4 аптасы

7. Әдебиеттер:

Негізгі:

1. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.Қосымша:

1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,288

8. Бақылау:

1.Тамырсабақ дегеніміз не?

2.Тамырсабақты тамырдан қалай ажыратады?

3.Түйнектердің шығу тегі қандай?

4.Тікенектер мен мұртшалардың шығу тектері қалай болуы мүмкін?
4 Тақырып

1. Тақырыбы: Дәрілік өсімдіктердің морфологиясының ерекшеліктері.Дара жарнақты және қос жарнақты өсімдіктердің өсінділерінің құрылысы.Өркенді жүйе.Өркендер морфологиясы.

2. Мақсаты:Дара жарнақты және қос жарнақты өсімдіктердің өсінділерінің құрылысын,өркенді жүйені оқып үйрену..Теориялық және тәжірибелік дағдылар деңгейін анықтау.

3. Тапсырма:

1. Қандай өркенді ұзарған өркен деп атайды?

2. Қандай өркенді қысқарған өркен деп атайды?

3. Моноподиальды бұтақтанған өркенмен симподиальды бұтақтанған өркеннің айырмашылықтары неде?

4.Төбесінен бұтақтанудың бүйірінен бұтақтанудан айырмашылығы неде?

4. Орындау түрі: Реферат. Тақырып бойынша глоссарийлер. Тесттік тапсырмалар құрастыру. Ситуациялық есептер дайындау (кейс-стади). Кроссвордтар.Постерлі баяндама. Тақырып бойынша эссе. Кластерлер, Презентациялар. Ғылыми-танымал статьялар, оригиналды басылымдар талдауы. Ғылыми басылымға шолу, Тақырыптық альбом, Портфолио және т.б

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері: тапсырмаларды орындау мерзімі, талдауды ұқыпты жасау, қорытындылар мен ұсыныстарды келтіру, берілген көлемнен аспау.

6. Тапсыру мерзімі: семестрдің 5 аптасы

7. Әдебиеттер:

Негізгі:

1. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.

Қосымша:

1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,2888.8. Бақылау:

1.Бүйірінен бұтақтанғанда өстердің қандай смстемалары болады?

2.Түптеніп өсу дегеніміз не?

3.Өркенді жүйелердің түрлері мен формалары.

5 Тақырып

1. Тақырыбы:Бактериялар және көк-жасыл балдырлардың құрылысы,көбеюі,қоректену тәсілі.Төменгі сатыдағы өсімдіктердің медико-биологиялық маңызы.

2. Мақсаты:Бактериялардың,көк-жасыл балдырлардың құрылысы,көбеюі,қоректенуін оқып үйрену.

3. Тапсырма:

1Көк-жасыл балдырлардыңқұрылысының ерекшеліктері неде?

2.Көк-жасыл балдырлардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы қандай?

3.Бактерия бөлімі.Жалпы сипаттамасы,морфлолгиясы,жіктелуі.

4.Бактериялық жасушаның құрылысы.

4. Орындау түрі: Реферат. Тақырып бойынша глоссарийлер. Тесттік тапсырмалар құрастыру. Ситуациялық есептер дайындау (кейс-стади). Кроссвордтар.Постерлі баяндама. Тақырып бойынша эссе. Кластерлер, Презентациялар. Ғылыми-танымал статьялар, оригиналды басылымдар талдауы. Ғылыми басылымға шолу, Тақырыптық альбом, Портфолио және т.б

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері: тапсырмаларды орындау мерзімі, талдауды ұқыпты жасау, қорытындылар мен ұсыныстарды келтіру, берілген көлемнен аспау.

6. Тапсыру мерзімі: семестрдің 6 аптасы7. Әдебиеттер:

Негізгі:

1. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.

Қосымша:

1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,2888.

8. Бақылау:

1.Бактерияның негізгі формалары.

2.Бактерияның тіршілік көзі.

3.Бактерияның көбеюі.

4.Бактериялардың қоректенуі.

5.Бактериялардың тыныс алуы.

6 Тақырып

1. Тақырыбы: Саңырауқұлақтар құрылысының ерекшелігі, қоректену тәсілі және кобею түрлері. Қыналар.

2. Мақсаты: төменгі және жоғарғы қатардағы саңырауқұлақтардың кобеюі мен құрылысын оқып үйрену. Дамуындағы негізгі заңдылықтар.

3. Тапсырмалар:

1. Саңырауқұлақтар бөлімі

2. Базидиомициттер мен дейтермицеттер класы

3. Қыналар бөлімі

4. Саңырауқұлақтар мен қыналарға өсімдік әлемінің өкілі ретінде сипаттама

5. Сапрофиттер, паразит- саңырауқұлақтар, олардың ерекшеліктері

6. Саңырауқұлақтар мен қыналардың тәжірибелік және медицинада қолдануы.

7. Саңырауқұлақтар мен қыналардың көбею типі

8. Саңырауқұлақтар мен қыналардың қоректену типі

9. Қалталы Саңырауқұлақтар класына сипаттама беріңіз, мицелий құрылысы, кобею әдістері, қоректену типі, тіршілік ортасы және тәжірибелік қолданылуы.4. Орындау түрі: Реферат. Тақырып бойынша глоссарийлер. Тесттік тапсырмалар құрастыру. Ситуациялық есептер дайындау (кейс-стади). Кроссвордтар.Постерлі баяндама. Тақырып бойынша эссе. Кластерлер, Презентациялар. Ғылыми-танымал статьялар, оригиналды басылымдар талдауы. Ғылыми басылымға шолу, Тақырыптық альбом, Портфолио және т.б

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері: тапсырмаларды орындау мерзімі, талдауды ұқыпты жасау, қорытындылар мен ұсыныстарды келтіру, берілген көлемнен аспау.

6. Тапсыру мерзімі: семестрдің 8 аптасы7. Әдебиеттер:

Негізгі:

1. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.

Қосымша:

1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,2888. Бақылау:

1. Қоректену түріне байланысты саңырауқұлақтар қандай ағзаларға жатады?2. Саңырауқұлақтардың өмір сүру ортасын, географиялық таралуын сипаттау.

3.Гифалар, мицелий, грибница дегеніміз не?

4.Саңырауқұлақтардың денесі неден тұрады?

5. Плектенхима дегеніміз не? Оның денесі неден тұрады?Плектинхама дегеніміз не? Ол неден түзіледі?

6.Гифалар неден тұрады? Олардың қабырғасының құрылысы қандай?

7. Бекткейлік (экзогенді, сыртқы) және ішкі (эндогенді) мицелийге сипаттама беру.

8. Саңырауқұлақтардың өмір сүруі қандай?

9. Саңырауқұлақтарға кобеюдің қай әдістері тән?

10. Саңырауқұлақтарда вегетативті кобею қалай жүзеге асады?

11. Саңырауқұлақтарда жыныссыз кобею қалай жүзеге асады?

12. Саңырауқұлақтарда жынысты кобею қалай жүзеге асады?

13. Саңырауқұлақтар қандай кластарға бөлінеді?

14. Таксонометриялық орналасудың, вегетативті және жемісті дене жасушасының құрылысын, кобеюін сипаттау. Мукордың, ашытқының, қара күйенің, сморчоктың медицинадағы, ауыл шаруашылығындағы, заттар айналымындағы маңызы.

15. Саңырауқұлақтардың медицинадағы, ауыл шаруашылықтағы, тәжірибеде қолданудағы маңызы.


7 Тақырып

1. Тақырыбы: Мүк тәрізділер бөлімі. Құрылысы, кобеюі, қоректену әдістері. Табиғатта, медицинада, фармацияда маңызы.

2. Мақсаты: Мүк тәрізділердің құрылысын, кобеюін және қоректену әдістерін оқып үйрену. Дамуындағы негізгі заңдылықтар.

3. Тапсырмалар:

1. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің шығу тегі.

2. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің жалпы сипаттамасы, жіктелуі.

3. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің төменгі сатыдағы өсімдіктерден айырмашылығы.

4. Мүк тәрізділер мен Плаун тәрізділерге жалпы сипаттама.

5. Бауыр және жапырақ сабақты мүктер.

6. Мысал ретінде маршанцияның морфологиялық және анатомиялық организациясы.

7. Мысал ретінде көкек зығырының морфологиялық және анатомиялық организациясы.

8. Табиғатта, медицинада, фармацияда маңызы.

4. Орындау түрі: Реферат. Тақырып бойынша глоссарийлер. Тесттік тапсырмалар құрастыру. Ситуациялық есептер дайындау (кейс-стади). Кроссвордтар.Постерлі баяндама. Тақырып бойынша эссе. Кластерлер, Презентациялар. Ғылыми-танымал статьялар, оригиналды басылымдар талдауы. Ғылыми басылымға шолу, Тақырыптық альбом, Портфолио және т.б

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері: тапсырмаларды орындау мерзімі, талдауды ұқыпты жасау, қорытындылар мен ұсыныстарды келтіру, берілген көлемнен аспау.

6. Тапсыру мерзімі: семестрдің 9 аптасы

7. Әдебиеттер:

Негізгі:

1. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.

Қосымша:

1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,288

8. Бақылау:

1. Жоғарғы және төменгі сатыдағы өсімдіктерге жалпы түсінік.

2. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер. Споралалылар. Мүк тәрізділер бөлімі.

3. Бауыр және жапырақ сабақты мүктер, олардың сипаттамасы, өмірлік циклы, құрылысы, мүк тәрізділердің кобеюі, буын кездесуі.

4. Жапырақ сабақты мүктердің буын кездесуі және тұқым ядролық фазасы.

5. Маршанцияның жынысты және вегетативті кобеюі.

6. Нағыз мүктердің бауыр мүктерден негізгі айырмашылықтар.

7. Бірдей – және әр түрлі споралы өсімдік.

8. Фармацияда, медицинада, табиғатта маңызы ролі.
8 Тақырып

1. Тақырыбы: Плаун тәрізділер бөлімі. Құрылысы, кобеюі, қоректену әдістері. Табиғатта, медицинада, фармацияда маңызы.

2. Мақсаты: Плаун тәрізділердің құрылысын, кобеюін және қоректену әдістерін оқып үйрену. Дамуындағы негізгі заңдылықтар.

3. Тапсырмалар:

1. Плаун тәрізділер бөлімі. Сипаттамасы, жіктелуі.

2. Плаун тәрізділер класы.Түйреуіш Плаунның спорофиті мен гаметофитінің морфологиялық сипаттамасы.

3. Мысал ретінде таңдамалы плаунның сипаттамасы.

4 Табиғатта, медицинада, фармацияда маңызы.4. Орындау түрі: Реферат. Тақырып бойынша глоссарийлер. Тесттік тапсырмалар құрастыру. Ситуациялық есептер дайындау (кейс-стади). Кроссвордтар.Постерлі баяндама. Тақырып бойынша эссе. Кластерлер, Презентациялар. Ғылыми-танымал статьялар, оригиналды басылымдар талдауы. Ғылыми басылымға шолу, Тақырыптық альбом, Портфолио және т.б

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері: тапсырмаларды орындау мерзімі, талдауды ұқыпты жасау, қорытындылар мен ұсыныстарды келтіру, берілген көлемнен аспау.

6. Тапсыру мерзімі: семестрдің 10 аптасы

7. Әдебиеттер:

Негізгі:

1. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.

Қосымша:

1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,288.

8. Бақылау:

1.Өкілдерінің шығу тегі, тіршілік формасы

2. Жынысты жыныссыз буындарының сыртқы және ішкі құрылысының ерекше белгілері

Микрофиллия жапырағының шығу тегі. Тіршілік циклының ерекшеліктері, тең және әртүрлі споралылық

3. Таралуы, саны, медицинада қолданылуы.

4. Жіктелуі


9 Тақырып

1. Тақырыбы: Қырықбуын тәрізділер бөлімі. Құрылысы, кобеюі, қоректену әдістері.

2. Мақсаты: Қырықбуын тәрізділердің құрылысын, көбеюін және қоректену әдістерін оқып үйрену. Дамуындағы негізгі заңдылықтар.

3. Тапсырмалар:

1. Қырықбуындылар бөлімі, жіктелуі, құрылысы.

2. Спорофиттер мен гаметофиттердің морфологифлық сипаттамасы.

3. Дала қырықбуынның буын кездесуі, өмірлік циклы

4 Табиғатта, фармацияда, медицинада маңызы және ролі.4. Орындау түрі: Реферат. Тақырып бойынша глоссарийлер. Тесттік тапсырмалар құрастыру. Ситуациялық есептер дайындау (кейс-стади). Кроссвордтар.Постерлі баяндама. Тақырып бойынша эссе. Кластерлер, Презентациялар. Ғылыми-танымал статьялар, оригиналды басылымдар талдауы. Ғылыми басылымға шолу, Тақырыптық альбом, Портфолио және т.б

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері: тапсырмаларды орындау мерзімі, талдауды ұқыпты жасау, қорытындылар мен ұсыныстарды келтіру, берілген көлемнен аспау.

6. Тапсыру мерзімі: семестрдің 11 аптасы7. Әдебиеттер:

Негізгі:

1. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.

Қосымша:

1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,288.

8. Бақылау:

1. Бөлімнің жалпы сипаттамасы:тіршілік циклы, вегетативті органдарының морфолого-анатомиялық ерекшеліктері, сорофиттің дамуы мен құрылысы

2. Жынысты буынның ерекшеліктері

3. Өкілдерінің экологиялық ерекшеліктері, географиялық таралуы және маңызы

Бөлімнің шығу тегінің мәселелері, оның эволюциясы. Қырықбуындылардың жіктелуі
10 Тақырып

1. Тақырыбы: Папоротник тәрізділер бөлімі. Құрылысы, кобеюі, қоректену әдістері.

2. Мақсаты: Папоротник тәрізділердің құрылысын, көбеюін және қоректену әдістерін оқып үйрену. Дамуындағы негізгі заңдылықтар.

3. Тапсырмалар:

1. Папоротник тәрізділер бөлімі, жіктелуі, құрылысы.

2. Қоректенуі.көбеюі

3. Еркек усасырдың морфологиялық сипаттамасы.

5. Буын кездесуі, өмірлік циклы

6. Табиғатта, фармацияда, медицинада маңызы және ролі.


4. Орындау түрі: Реферат. Тақырып бойынша глоссарийлер. Тесттік тапсырмалар құрастыру. Ситуациялық есептер дайындау (кейс-стади). Кроссвордтар.Постерлі баяндама. Тақырып бойынша эссе. Кластерлер, Презентациялар. Ғылыми-танымал статьялар, оригиналды басылымдар талдауы. Ғылыми басылымға шолу, Тақырыптық альбом, Портфолио және т.б

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері: тапсырмаларды орындау мерзімі, талдауды ұқыпты жасау, қорытындылар мен ұсыныстарды келтіру, берілген көлемнен аспау.

6. Тапсыру мерзімі: семестрдің 11 аптасы7. Әдебиеттер:

Негізгі:

1. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.

Қосымша:

1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,288.

8. Бақылау:

1. Еркек усасырдың мысалы ретінде папоротниктерге сипаттама

2. Папоротниктің өмірлік циклы.

3. Папоротниктің буын кезектесуі және тұқым ядролық фазасы.


11 Тақырып

1.Тақырыбы: Жалаң тұқымдылар және қабықша тұқымдылар бөлімі. Құрылысы,көбеюі,қоректену әдістері.

2.Мақсаты: Жалаң тұқымдылар және қабықша тұқымдылар өсімдіктерінің құрылысы,көбеюін,тіршілік ортасын оқып үйрену.

3.Тапсырмалар:

1.Тұқымды өсімдіктерге сипаттама беріңіз.

2.Жоғары сатыдағы өсімдіктер.Архегониальды.Жалаң тұқымдылар бөлімі.

3.Стробил турулы түсінік.

5.Қырықбуынды қылшаның дамуының прогрессивті белгілері.

6. Медицинада,фармацияда маңызы.

7. Қабықша тұқымдылар бөлімінің мысал ретінде қырықбуынды қылшаның жалпы сипаттамасы.

8. Қабықша тұқымдылар класы. Қылша.Құрылысының ерекшеліктері және көбеюі.

9. Қылша стробилі.

4. Орындау түрі: Реферат. Тақырып бойынша глоссарийлер. Тесттік тапсырмалар құрастыру. Ситуациялық есептер дайындау (кейс-стади). Кроссвордтар.Постерлі баяндама. Тақырып бойынша эссе. Кластерлер, Презентациялар. Ғылыми-танымал статьялар, оригиналды басылымдар талдауы. Ғылыми басылымға шолу, Тақырыптық альбом, Портфолио және т.б

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері: тапсырмаларды орындау мерзімі, талдауды ұқыпты жасау, қорытындылар мен ұсыныстарды келтіру, берілген көлемнен аспау.

6. Тапсыру мерзімі: семестрдің 12 аптасы7. Әдебиет:

Негізгі:

1. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.

Қосымша:

1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,288 б.

8. Бақылау:

1.Жалаң тұқымдылар бөлімінің мысал ретінде кәдімгі қарағайдың жалпы сипаттамасы.

2.Вегетативті және репродуктивті мүшелердің құрылысы,тұқымның қайта құрылуы.

3.Қабықша тұқымдылар бөлімінің мысал ретінде қырықбуынды қылшаның жалпы сипаттамасы.

4. 5.Мысал ретінде кәдімгі қарағайдың буын кезектесуі және тұқым ядролық фазасы.
12 Тақырып

1. Тақырыбы:Өсімдіктер географиясы.Ортаның экологиялық факторлары.Экологиялық өсімдіктер тобы.Жарық және көлеңке жапырақтары.

2. Мақсаты: Өсімдіктер экологиясын оқып үйрену.Теориялық және тәжірибелік дағдылар деңгейін анықтау.Жарық және көлеңке жапырақтарды оқып үйрену.

3. Тапсырмалар:

1.Негізгі түсініктер.

2.Экологиялық география.Экологиялық географияның тапсырмалары қандай?

3.Негізгі экологиялық факторлар.Оларды қалай жіктейді?

4.Жапырақ деген не?

5.Жарық және көлеңке жапырақтарға сипаттама беріңіз.

6.Өсімдіктерде жапырақ қандай роль атқарады?

7.Жапырақтың өмір сүру ұзақтығы.4. Орындау түрі: Реферат. Тақырып бойынша глоссарийлер. Тесттік тапсырмалар құрастыру. Ситуациялық есептер дайындау (кейс-стади). Кроссвордтар.Постерлі баяндама. Тақырып бойынша эссе. Кластерлер, Презентациялар. Ғылыми-танымал статьялар, оригиналды басылымдар талдауы. Ғылыми басылымға шолу, Тақырыптық альбом, Портфолио және т.б

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері: тапсырмаларды орындау мерзімі, талдауды ұқыпты жасау, қорытындылар мен ұсыныстарды келтіру, берілген көлемнен аспау.

6. Тапсыру мерзімі: семестрдің 13 аптасы7. Әдебиет:

Негізгі:

1. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.

Қосымша:

1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,288 б.8. 8. Бақылау:

1.Қандай өсімдіктерді индикаторлар деп атайды?

2.Табиғатты қорғау мен ауылшаруашылық саласындағы экологияның маңызы қандай?

3.Жапырақ қалай түседі?

4.Жапырақтың физиологиялық қызметі.
13 Тақырып

1. Тақырыбы:Қазақстанның әртүрлі экологиялық аймақтарының өсімдік жабындысы.Қазақстанның улы және сирек кездесетін өсімдіктері.

2. Мақсаты: Қазақстанның түрлі экологиялық аймақтарындағы өсімдік жабындысын зерттеу.Теориялық және тәжірибелік дағдылар деңгейін анықтау.

3. Тапсырма:

1.Фитоценология(геоботаника).Фитоценоз.

2.Өсімдік аймақтары мен белдері.

3. Қазақстанның өсімдіктерінің негізгі типтері.

4. Өсімдік топтануы туралы негізгі түсінік.

4. Орындау түрі: Реферат. Тақырып бойынша глоссарийлер. Тесттік тапсырмалар құрастыру. Ситуациялық есептер дайындау (кейс-стади). Кроссвордтар.Постерлі баяндама. Тақырып бойынша эссе. Кластерлер, Презентациялар. Ғылыми-танымал статьялар, оригиналды басылымдар талдауы. Ғылыми басылымға шолу, Тақырыптық альбом, Портфолио және т.б

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері: тапсырмаларды орындау мерзімі, талдауды ұқыпты жасау, қорытындылар мен ұсыныстарды келтіру, берілген көлемнен аспау.

6. Тапсыру мерзімі: семестрдің 14 аптасы7. Әдебиеттер:

Негізгі:

Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.

Қосымша:

1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,288 б.8. 8. Бақылау:

1.Жердің өсімдік жабынының аймақтылығы деген не?Қазақстанның негізгі өсімдіктерінің өсу аймақтары қандай?

2.Интразональды деп қандай өсу зоналарын атайды?

3.Қазақстанның жабайы және сирек кездесетін өсімдіктері.

4.Өсімдік жабындысының типтері.
14 Тақырып

1. Тақырыбы: Аралық бақылау

2. Мақсаты: Теориялық және тәжірибелік дағдылардың деңгейін анықтау

3. Тапсырма:

1. Өсімдік-жер бетіндегі тіршілік көзі. Жасуша теориясы.Өсімдік жасушасының құрылысы.

2. Өсімдік ұлпалары : түзуші, негізгі, жабынды, механикалық,бөлгіш, өткізгіш. Өткізгіш шоқтар.Құрылысы және қызметі.

3. Өсімдіктердің вегетативті мүшелері; тамыр,сабақ,жапырақ.Тамырдың морфологиясы, физиологиясы, анатомиясы. Тамыр жүйесінің типі.Сабақ құрылысының типі. Жапырақ морфологиясы, анатомиясы.

4. Ботаникалық микротехниканың негіздері. Жасушаның бөліктері және пішіні. Өсімдік жасушасының органоидтарының құрылысы мен қызметі. Қор заттары мен кристалдар.

5. Түзуші, негізгі және жабын ұлпалардың өсімдікте орналасуы және құрылыс ерекшелігі.

6. Бөлгіш, механикалық және өткізгіш ұлпалардың құрылыс ерекшелігі. Өсімдікте орналасуы, жіктелуі және құрылысы. Өткізгіш шоқтар.

7. Өркендер құрылысының жалпы заңдылықтары. Тамыр және өркен жүйесі. Тамыр мен сабақтың морфологиясы мен анатомиясы.

8. Жапырақтардың морфологиялық және анатомиялық құрылысы. Жіктелуі.

9. Ботаниканың фармация үшін маңызы. Өсімдік дәрілік шикізат алу көзі. Жасуша сөлінің құрамдас бөліктерінің дәрілік зат ретінде қолданылуы.

10. Өсімдіктің өсуі мен дамуы. Өсу фазасы. Дамудың негізгі сатылары.

11. Дәрілік өсімдіктердің морфологиялық белгілері. Дара жарнақты және қос жарнақты өсімдіктердің өскіндерінің құрылысы. Өркендер жүйесі. Өркендер морфологиясы.

12. Бактерия және Балдырлар бөлімінің құрылысы, көбеюі, қоректену әдістері.

13. Саңырауқұлақтар бөлімінің өкілдерінің құрылыс ерекшеліктері, көбеюі, қоректену әдістері.

4. Орындау түрі: Тесттік тапсырмалар, әңгімелесу

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері:

6. Тапсыру мерзімі: семестрдің 7 аптасы

7. Әдебиеттер:

Негізгі:

Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. .Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.

Қосымша:

1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,288 б.8. 8. Бақылау:

1. Ботаника пәні және оның басқа пәндермен өзара байланысы

2. Ботаниканың фармациядағы маңызы, ботаниканың даму тарихы.

3. Қазақстанның ботаниканың дамуына үлес қосқан ғалымдары.

4. Өсімдіктің даму сатысы.Тірі өсімдік ағзасының жіктелуі. Тірі өсімдік ағзасының белгілері.

5. Өсімдік дәрілік зат алу көзі.

6. Ботаникалық микротехника ,оның маңызы, қолданылуы.

7. Ботаника ғылым ретінде,ботаника тараулары.

8. Оптикалық микроскоп, оның құрылысы, микроскоппен жұмыс істеу ережесі.

9. Өсімдік кесінділерін зерттеуде қолданылатын микроскоп түрлері.

10. Жасуша туралы ғылым . Жасуша теориясының негізгі ережелері.

11. Прокариоттық және эукариоттық жасушалар,олардың ерекшеліктері.

12. Өсімдік жаушасының құрылысы.Протопласт- жасушаның тірі бөлігі, құрылыс ерекшелігі.

13. Протопластың тіршілік нәтижесінде түзілетін эргастикалық заттар.

14. Цитоплазма құрылысы және оның қасиеттері

15. Цитоплазманың негізгі органоидтары, оларға сипаттама

16. Жасушада жүретін физиологиялық процесстер

17. Жасуша органоидтары, және олардың құрылысы

18. Пластидтар, олардың типтері, құрылысы, тіршілік үдерісіндегі маңызы

19. Өсімдік жасушасындағы қазіргі заманғы ядроның құрылысы,физикалық күйі,пішіні, жасушадағы мөлшері мен орналасуы

20. Ядроның бөліну фазалары: митоз, мейоз, амитоз

21. Вакуоля, оның қызметі

22. Жасуша шырыны, олардың атқаратын қызметі

23. Жасушаның кірме заттары: крахмал, липидтер, қор ақуызы; олардың қызметі

24. Жасуша қабықшасы, пайда болуы, құрылымы, өсуі, физикалық және химиялық қасиеттері

25. Тургор, плазмолиз, деплазмолиз дегеніміз не?

26. Осмос және диффузия құбылысына түсінік беріңіз.

27. Перидерма және тоз қабаты.

28. Ауа және су ұлпалары, құрылысы, қызметі.

29. Вакуоль, оның қызметі.

30. Механикалық ұлпалардың құрылымдық элементтері – склереидтер, құрылысы, түрі және қызметі.

31. Өткізгіш ұлпалар, жоғарғы және төменгі ағыс, құрылысы, қызметі.

32. Төменгі ағыс – флоэма, біріншілік және екіншілік флоэма, құрылысы, қызметі.

33. Өсімдік ұлпалары, олардың жіктелуі.

34. Меристемалық немесе түзуші ұлпалар, олардың түрлері

35. Ассимиляциялық ұлпа (хлоренхима), оның құрылысы

36. Жабындық ұлпалар, шығу тегі, қызметі, жіктелуі, өсімдікте орналасуы.

37. Біріншілік жабындық ұлпалар. Эпидермис, устьица олардың түрлері, қызметі

38. Механикалық ұлпалар, олардың негізгі түрлері: колленхима, склеренхима, склереидтер

39. Негізгі ұлпалар , олардың қызметі.

40. Қор жинаушы ұлпа, құрылысы, қызметі

41. Екіншілік жабындық ұлпалар.

42. Механикалық ұлпа түрі – колленхима, оның құрылысы, түрлері қызметі

43. Төменгі ағыс жолдары - ксилема, алғашқы және екіншілік ксилема, олардың құрылысы, қызметі. Трахеидтер және түтіктер

44. Механикалық ұлпа түрі – склеренхима, оның құрылысы, түрлері қызметі

45. Сабақтың соңғы анатомиялық құрылысы

46. Өркен және өркендер жүйесі, бүршік, оның қүрылысы, түрлері, қызметі

47. Сыртқы секреция (бөліп-шығарушы) ұлпалары: безді трихомалдар, бездер, нектарниктер, осмоферлер, асқорыту бездері

48. Өткізгіш шоқтар немесе түтікті – талшықты шоқтар. Олардың вегетативті органдарда орналасуы, құрылысы, қызметі және түрі.

49. Жапырақ, оның түрлері, қызметі, морфологиялық құрылысы

50. Тамырдың метаморфозы

51. Тамырлардың алғашқы анатомиялық құрылысы

52. Тамырдың соңғы анатомиялық құрылысы

53. Өркеннің түрлері және метаморфозы

54. Өркеннің түрлері және метаморфозы

55. Сабақ, оның қызметі, сабақтың алғашқы анатомиялық құрылысы

56. Сабақтың соңғы анатомиялық құрылысы

57. Жай жапырақтардың тақтасының пішінінің, жиегінің, негізінің, ұшының түрлері

58. Өсімдіктердің вегетативті мүшелері, гомологиялық және аналогиялық мүшелер

59. Даражарнақты және қосжарнақты өсімдіктердің өсінділерінің құрылысы.

60. Жай жапырақтардың тақтасының пішінінің, жиегінің, негізінің, ұшының түрлері

61Көп жылдық өсімдіктердің сабағының құрылысы

62. Бөліп шығарушы ұлпалар, түрлері, құрылысы, қызметі

63. Ішкі секреция (бөліп шығарушы) ұлпалары: жасуша-идиобласттар, бөліп-шығарушы ұяшықтар, смола жолдары, эфирлі-май каналдары, сүт жолдары

64. Тамырлар және тамырлар жүйесі, тамырдың өркеннен айырмашылығы, құрылысы, қызметі, түрлері

15 Тақырып

1. Тақырыбы: Аралық бақылау

2. Мақсаты: Теориялық және тәжірибелік дағдылардың деңгейін анықтау

3. Тапсырма:

1. Төменгі және жоғарғы сатыдағы саңырауқұлақтар. Қыналар. Вегетативті және жемісті денелердің жасушаларының құрылысы, көбею тәсілдері.

2. Жоғарғы сатыдағы өсімдіктер. Мүктәрізділер және плаунтәрізділер бөлімі. Жіктелуі. Адам өмірінде, табиғаттағы, фармациядағы және медицинадағы маңызы.

3. Қырықбуындар және папоротниктәрізділер бөлімі. Жіктелуі. Адам өмірінде, табиғаттағы, фармациядағы және медицинадағы маңызы.

4. Тұқымды өсімдіктер: жалаң тұқымды және қабықша тұқымдылар бөлімі. Жалпы сипаттама. Вегетативті және репродуктивті мүшелерінің құрылысы.

5. Жабық тұқымдылар бөлімі. Кластарға бөлінуі; даражарнақты және қосжарнақты. Гүлді өсімдіктердің систематика негіздері. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің медико-биологиялық маңызы.

6. Гүлдің құрылысы мен бөлімдері, формуласы және диаграммасы. Жемістер мен тұқымдардың құрылысы. Жемістердің жіктелуі. Жоғары сатыдағы өсімдіктерді анықтау.

7. Қосжарнақтылар класы. Боскүлтелілік қатары. Магнолиялар, лаврлылар, сарғалдақтар, бөріқарақаттар тұқымдастарына сипаттама. Раушангүлділер тұқымдасы. Итмұрындар, , алмалар, алхорыларға сипаттама

8. Қосжарнақтылар класы. Боскүлтелілік қатары. Бұршақгүлділер қатары. Мимозалылар, цезалпинділер, бұршақтар, шатыршагүлділер, Шатыршагүлділер және Көкнәрлар тұқымдастарына сипаттама.

9. Қосжарнақтылар класы. Біріккен күлтелілік қатары. Ерінгүлділер немесе Тауқалақайлар, Айлаулықтар, сабынкөктер, алқалар тұқымдастарына сипаттама. Біржабындылар қатары. Талдар және шамшаттар тұқымдастарына сипаттама.

10. Қосжарнақтылар класы. Астрагүлділер қатары. Астрагүлділер тұқымдасы. Түтікшетүстес және тілшелігүлдер қатарына сипаттама. Даражарнақтылар класы. Лалагүлділер,астықтар тұқымдастарына сипаттама.

4. Орындау түрі: Тесттік тапсырмалар, әңгімелесу

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерийлері: 5-6 бет. (Кіріспе,негізгі бөлім,қорытынды,әдебиеттер)

6. Тапсыру мерзімі: семестрдің 15 аптасы

7. Әдебиеттер:

Негізгі:

Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.

Қосымша:

1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,288 б.8. 8. Бақылау:

1. Систематика биологиялық ғылым. Жүйелер және жүйелену түрі.

2. Таксономиялық категориялар және таксондар. Өсімдіктерді жүйелеу әдістері.

3. Нағыз бактериялар патшалығы. Құрылысы, көбеюі, тіршілік орны, медико-биологиялық маңызы.

4. Көк-жасыл балдырлар бөлімін сипаттау, ол қанша түрді біріктіреді, жалпы белгілері, көбею әдісі, негізгі қатарлар, маңызы.

5. Балдырларға жалпы сипаттама беріңіз. Балдырлардың жалпы бөлімдерін және қоректену типін атаңыз.

6. Көк-жасыл балдырларды сипаттау, ол қанша түрді біріктіреді, жалпы белгілері, көбею әдісі, негізгі қатарлар, маңызы.

7. Көк-жасыл балдырларды сипаттау, ол қанша түрді біріктіреді, жалпы белгілері, көбею әдісі, негізгі қатарлар, маңызы.

8. Багрянка және қызыл балдырларды сипаттау, ол қанша түрді біріктіреді, жалпы белгілері, көбею әдісі, негізгі қатарлар, маңызы.

9. Динофиттер бөлімін сипаттау, ол қанша түрді біріктіреді, жалпы белгілері, көбею әдісі, негізгі қатарлар, маңызы.

10. Диатомды балдырлар бөлімін сипаттау, ол қанша түрді біріктіреді, жалпы белгілері, көбею әдісі, негізгі қатарлар, маңызы.

11. Бурыл балдырларды сипаттау, ол қанша түрді біріктіреді, жалпы белгілері, көбею әдісі, негізгі қатарлар, маңызы.

12. Балдырлардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы

13. Саңырауқұлақтарға жалпы сипаттама беріңіз. Негізгі бөлімдерін және қоректену типін атаңыз

14. Хитридиомицеттер бөлімін сипаттау, жалпы белгілері, көбею әдістері, негізгі қатарлар, маңызы.

15. Зигомицеттер бөлімін сипаттау, жалпы белгілері, көбею әдістері, негізгі қатарлар, маңызы.

16. Аскомицеттер бөлімін сипаттау, жалпы белгілері, көбею әдістері, негізгі қатарлар, маңызы.

17. Базидиомицеттер бөлімін сипаттау, жалпы белгілері, көбею әдістері, негізгі қатарлар, маңызы.

18. Дейтеромицеттер бөлімін сипаттау, жалпы белгілері, көбею әдістері, негізгі қатарлар, маңызы.

19. Қыналар бөлімін сипаттау, жалпы белгілері, көбею әдістері, негізгі қатарлар, маңызы.

20. Өсімдіктер әлемі. Бөлімдер мен топтары. Споралы өсімдіктер.

21. Мүктәрізділердің құрылысы, көбеюі, тіршілік орны. Маңызы.

22. Плаунтәрізділердің құрылысы, көбеюі, тіршілік орны. Маңызы.

23. Қырықбуындылардың құрылысы, көбеюі, тіршілік орны. Маңызы.

24. Папоротниктәрізділердің құрылысы, көбеюі, тіршілік орны. Маңызы.

25. Тұқымды өсімдіктер.Қылқанжапырақталарды мысалында жалаңтұқымдылардың құрылысы, көбеюі, тіршілік орны.

26. Қарағаайлардың мысалында жалаңтұқымдылардың көбеюі, тіршілік орны.

27. Гүлді өсімдіктердің шығу тегі. Гүлді өсімдіктердің негізгі жүйелері

28. Өсімдіктің репродуктивті органдары.Гүл. Гүлдің морфологиясы. Гүл.шоғырларының құрылысы мен түрлері.

29. Андроцей мен гинецейдің құрылысы

30. Тұқымбүршігі.Жабықтұқымды өсімдіктердің тұқымбүршігі мен ұрық қабының құрылысы

31. Жемістердің морфологиясы және олардың жіктелуі, таралуы, қолданылуы.Тұқымның құрылысы,физиологиясы, қолданылуы

32. Гүлді өсімдіктердің негізгі таксономиялық топтары. . Қосжарнақтылар мен даражарнақтылар өкілдерінің негізгі айырмашылықтары

33. Қосжарнақтылар класы. Боскүлтелілік қатары. Магнолиялар тұқымдастарына сипаттама.

34. Ранункулидтер қатары. Сарғалдақтар, бөріқарақаттар, көкнәрлар тұқымдастарына сипаттама.

35. Кариофиллидтер қатары. Қалампырлар және тарандар тұқымдастарына сипаттама.

36. Гамамелидидтер қатары. Шамшаттар мен қайыңдар тұқымдастарына сипаттама.

37. Дилленидтер қатары. Шайқурайлар мен берескілер тұқымдастарына сипаттама.

38. Дилленидтер қатары. Примулалар мен шегіргүлдер тұқымдастарына сипаттама.

39. Дилленидтер қатары. Асқабақтар мен айқасгүлділер тұқымдастарына сипаттама.

40. Дилленидтер қатары. Құлқайырлар мен жөкелер тұқымдастарына сипаттама.

41. Дилленидтер қатары. Стеркулиялар, сүттігендер, қалақайлар тұқымдастарына сипаттама.

42. Розидтер қатары Тасжарғандар, жасаңшөптер,крыжовниктер тұқымдастарына сипаттама.

43. Розидтер қатары. Раушандар, мирттер, бұршақтар тұқымдастарына сипаттама.

44. Розидтер қатары. Аткаштандар, анакардиялар, зығырлар тұқымдастарына сипаттама.

45. Розидтер қатары. Итшомырттар, жиделер тұқымдастарына сипаттама.

46. Ламиидтер қатары. Жиделер, рияндар тұқымдастарына сипаттама.

47. Ламиидтер қатары. Горечавкалар, кендірлер тұқымдастарына сипаттама.

48. Ламиидтер қатары. Алқалар тұқымдастарына сипаттама.

49. Ламиидтер қатары. Сабынкөктер тұқымдастарына сипаттама.

50. Ламиидтер қатары. Бақажапырақтар тұқымдастарына сипаттама.

51. Ламиидтер қатары. Тауқалақайлар тұқымдастарына сипаттама.

52. Ламиидтер қатары. Аралиялар тұқымдастарына сипаттама.

53. Астеридтер қатары. Шатыршагүлділер тұқымдастарына сипаттама.

54. Астеридтер қатары. Жимолосттар тұқымдастарына сипаттама.

55. Астеридтер қатары. Шүйгіншөптер, субеделер тұқымдастарына сипаттама.

56. Астеридтер қатары. Лилидтер қатары. Күрделігүлділер тұқымдастарына сипаттама.

57. Даражарнақтылар класы. Мелантилер, лапыздар, лилиялар, асфоделалар, амариллистер тұқымдастарына сипаттама..

58. Лилидтер қатары. Меруергүлдер, диоскореялар тұқымдастарына сипаттама.59. Коммелинидтер қатары. Астықтар тұқымдастарына сипаттама.

60. Аридтер қатары. Аронниктер, иірлер тұқымдастарына сипаттама.


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет