ЖҰмыс бағдарламасы пәні : «Психология негіздері» Мамандығы: -0304000 «Стоматология»Дата07.11.2017
өлшемі146.34 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ
Техникалық және кәсіби білім беру факультеті
Қоғамдық пәндер кафедрасы


«БЕКІТЕМІН»

ТжКББФ деканы

________Отыншиев М. А

«_______»______________2010ж.

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Пәні : «Психология негіздері»
Мамандығы: -0304000 «Стоматология»
Біліктілігі : - 0304023- «Дантист»
Курс : 3
Семестр: 6
Сағат саны: 54


Шымкент -2010 ж.

Жұмыс бағдарламасы Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрінің 2010 жылы 5 тамыз №604 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу бағдарламасы негізінде құрастырылды.


Кафедра мәжілісінде қаралды.
«____» _________ 2013 ж. №___ хаттама
Кафедра меңгерушісі, филос.ғ.к, доцент ______ К.Б. Кемелбеков
Әдістемелік кеңестің мәжілісінде бекітілді.
«____»_________2013 ж. №___ хаттама
Әдістемелік кеңестің төрайымы _____________ Н.Р.Джуманкулова

Дайындаған оқытушы: Тілепбаева А.К.Бағдарлама:

1.Алғы сөз.

Әр ғылымның өз саласында объективті ақиқатқа жетуге,заңдылықтарды бейнелеуге және алдын ала болжауға арналған,жүйелі түрде құрылған мәселелері болады.Сол мәселелер ғылыми тұрғыдан зерттеліп,тұжырымдалып,ғылыми пәнге арналады.Қазіргі таңда психология пәнінің мақсаты психикалық құбылыстардың мәнін ғылыми тұрыдан түсіндіру болып табылады.

Психология ғылым ретінде тек психика құбылыстарын зерттеп,анықтауға,бейімдеуге болмайды,сонымен қатар оның мағынасын ашып,жинақтап,белгілі бір заңдылықтарға сүйене отырып,психикалық құбылыстарды,процестерді анықтап,оларды алдын ала болжайды.

«Психология негіздері» курсының оқытылу мақсаты:

Оқытудағы басты мақсат студенттерге психология,педагогикалық ғылымның өз ғасыр дәрежесіне сәйкес жетістіктерінің жалпы сұрақтарын беру.Адам психикасын терең түсініп,жақсы меңгеру үшін керекті факторларды ерекшелеп,белгілеу.

«Психология негіздері» курсының міндеттері:

Студентерден адамның қоршаған ортаны сезінуінің,қабылдауының,түйсінуінің,оны көз алдына келтіруінің (елестету)анализін құру,психологияның пайда болу тарихының беріктілігін көрсету.

Студенттерге танымдық эмоционалдық еріктік процестерінің жеке адамды зерттеу өрісінде(орта)пайда болуын,сонымен қатар оның дербес психологиялық өзгешіліктерін құру(көрсету).

І.2. «Психология негіздері»курсы бойынша студент білуі қажет:

-Психология ғылымының негізгі заңдылықтарын;

-Психофизиология білімінің ерекшелігін;

-Адамның іс әрекет психологиясын;

-Танымдық процестерді;

-Жеке адамның қалыптасу заңдылығын;

-Адамдардың ара қатынасын;

-Психология тарихы мен әлеуметтену ғылымын;

-Жас тұлғаларды тәрбиелеудегі психология ғылымының мәнін аша білу;

-Адамның орталық нерв жүйесінде болатын құбылыстарды анықтай білу;

-Адам мен анатомия физиологиялық жан жақтылығын білу;

-Жалпы жантану және педагогика пәнін зерттей отырып,болашақ медицинада алатын орнын білу.Тақырыптық жоспарТақырып атаулары

Сағат саны

1

Психологияның заты мен міндеттері.Психологиядағы зерттеулердің тәсілдері .

3

2

Сезіну,қабылдау,елестету және қиялдау

3

3

Жады және назар. Ойлау және тіл.Интеллект.

3

4

Танымдық психикалық үрдістердің бұзылуы.

3

5

Сананың психологиялық концепциясы.Өзіндік сана сезім

3

6

Эмоциононалдық үрдістер мен күйлер

3

7

Ерік.Ерік үрдістерінің сатылары.

3

8

Эмоционалдық және ерік сфераларының бұзылуы.

3

9

Тұлға және жеке бас даралылық.Қабілет,нышан және темперамент.

3

10

Тұлғаның бағыттылығы.Мінез.

3

11

Іс әрекет ұғымы. Қажеттілік және мотивтері.

3

12

Тұлғаның қалыптасуы және дамуы.Мнез құлық және «мен концепция»қалыптасуы және дамуы

3

13

Тұлғаның қорғаныс механизмдері.

3

14

Қарым қатынас психологиясы. Қарым –қатынас тәсілдері,түрлері және деңгейлері

3

15

Топтағы,ұжымдағы тұлға аралық қарым қатынас.

3

16

Тұлға аралық қақтығыстар, оларды шешудің жолдары.

3

17

Еңбектің психологиялық қырлары.Кәсіби деңгей.

3

18

Медицинада менеджер қызметінің психологиялық ерекшеліктері.

3
Барлығы

54


3.Пәннің мазмұны.

Кіріспе


Тақырып.1.1.Психология пәнінің мақсаты,міндеттері.Психологиядағы зерттеу әдістері.

Оқыту ақпараты: Психологияның ғылым ретінде қалыптасуы: Психологияның дамуының кезеңдері.Когнитивтік,бихевиориальдық,гуманистік псхология.Психологияның

салалары,тармақтары.Психикалық процестер туралы түсінік. Психологиядағы негізгі зерттеу әдістері.

Оқушы білуі қажет

Оқушы білуі керек

-медицина қызметкерінің жұмысындағы психологиялық ғылымның мағынасы.

-психологиялық бағыт.-Тәжірибелік медицинада психологияның зерттеу әдістерін қолдану.

Бөлім 2. Танымдық психикалық процестер.

Тақырып 2.1 Сезіну,қабылдау,бақылау,елестету,

Оқыту ақпараты: Сезіну формаларының түрлерін, механизмдерін анықтау.Қабылдау туралы ұғым,уақытты қабылдау.Байқау,байқағыштық,елестету.Оқушы білуі қажет

Оқушы білуі керек

-Сезіну мен қабылдаудың ерекшелігін

-Медицина қызметкерінің тәжірибелік еңбегіндегі биологиялық ритмнің орнын
-Модальды анализаторлардың жетекшілігін анықтау (көру,есту,тактикалық)

Тақырып 2.2 Ес пен зейін.Ой.Ойлау.Интеллект.

Оқыту ақпараты:Есті жіктеу,анықтау,естің ерекшелігі,ұмыту.Зейін және түрлері, зейінсіздік.Ойлаудың формалары мен түрлері.Сөз,сөздің жіктелуі.Жалпы интеллектуалдық қабілет.Модальды анализатордың жетекші орнын анықтау(көру,есту,тактикалық).Есте қалдырудың айрықша типтері. IQ коэффициентін анықтау көмегімен интеллект деңгейін бағалау.Оқушы білуі қажет

Оқушы білуі керек

-Есте қалдырудың қолайлы әдістері

-Ойлау процестері
-Есте қалдырудың типтерін анықтау

-IQ коэффициентін анықтау көмегімен интеллект деңгейін бағалау.
Тақырып 2.3 Танымдық психикалық процестердің бұзылуы.

Оқыту ақпараты:Қабылдау,ес,зейін,ойлау мен интеллектінің бұзылуы.Сөйлеудегі .Медицина қызметкерінің психикалық ауытқушылығы бар науқаспен қарым қатынасындағы тактикалық ереже.Оқушы білуі қажет

Оқушы білуі керек

-Танымдық психикалық процестің бұзылуының түрлері

-Медицина қызметкерінің психикалық ауытқушылығы бар науқаспен қарым қатынасындағы тактикалық ереже.

Бөлім 3.Ес және зейін.

Тақырып 3.1.Естің психологиялық концепциялары.Зейін.

Оқыту ақпараты:Ес психиканың дамуының ең жоғары сатысы ретінде. Естің түрлері мен жүйелері.Қоғамдық және дара ес.Ес,Естің бұзылуы.Оқушы білуі қажет

Оқушы білуі керек

-Есте сақтау мен ұмыту арасындағы байланыс

-естен тану мен еске түсіру арасындағы байланыс

Бөлім. 4.Эмоционалды еріктік процестер.

Тақырып. 4.1.Эмоциононалды еріктік процестер, олардың жағдайы.

Оқыту ақпараты.Эмоция психикалық процес ретінде.Эмоционалдық жағдайды жіктеу.Стресс.Стресстің стадиялары.Эмпатия туралы түсінік.Оқушы білуі қажет
-Эмоционалдық жағдайдың түрлері

-Тәжірибелік медицинадағы қажеттілік-Стресс жағдайындағы науқасқа көмек

-Медицина қызметкерінің кәсіби синдромын анықтауТақырып. 4.2.Ерік.Еріктік процестің кезеңдері.

Оқыту ақпараты:Ерік,ұғымы,функциялары.Еріктік процестің кезеңдері.Пайдалы әдеттер арқылы еріктік қасиеттерді қалыптастыру.Стресспен күресу тәсілдері.Стресс жағдайында қалыпқа келтіру.Аутогенндік жаттығулар өткізу.Түрлі жаттығулар арқылы еріктік қасиеттерді қалыптастыру.Оқушы білуі қажет

Оқушы білуі керек

-Науқастың сауығуына еріктік процестердің күштілігінің қажеттілігі

-Пайдалы әдеттер арқылы еріктік қасиеттерді қалыптастыру.


Тақырып. 4.3.Эмоционалды еріктік процестің бұзылуы.

Оқыту ақпараты.Эмоцияның бұзылуы туралы жалпы түсінік: апатия, эйфория, дисфория, депрессия, мания. Еріктің бұзылуы туралы: гипобулия, гипербулия, абулия, негативизм, клептомания, мутизм.Эмоционалдық еріктік процестері бұзылған науқаспен медицина қызметкерінің жұмысы.Оқушы білуі қажет

Оқушы білуі керек

-Эмоцияның бұзылу түрлері

-Еріктік қасиеттердің бұзылуы- Эмоционалдық еріктік процестері бұзылған науқаспен медицина қызметкерінің жұмысы.

Бөлім. 5. Жеке адам.Жеке адамның психологиялық қалыптасуы.

Тақырып. 5.1 Жеке адам және тұлға.Қабілет,ақыл,темперамент.

Оқыту ақпараты: Қазіргі психологиядағы жеке адам мәселесі.Жеке адам құрылымы.Қабілет және ақыл.Темперамент.Гиппократ бойынша темпераментті жіктеу,И.П.Павловтың темпераментті типтерге бөлуі.Темпераментің типтері,сипаттамасы,ұғымы.

Оқушы білуі қажет

Оқушы білуі керек

-Жеке адам психология ғылымының негізгі категориясы ретінде

-Жеке қабілеттілік,табиғи қабілеттілік

-Темпераменттің типтерін анықтау,жеке адам мәселесі.

-Зерттеу мен әңгімелесу кезінде медициналық манипуляция арқылы науқастың мінез құлқын болжау.
Тақырып. 5.2Жеке адам бағыттылығы.Мінез.

Оқыту ақпараты:Жеке адам бағыттылығы.Жеке адам құрылымындағы қасиеттер:Қызығушылық,тілек,идеал,дүниетаным,сенім.Мінез,мінездің қалыптасуы.Психопатия.Темпераментті анықтау және жеке адамның қасиеттері.Тексеру кезінде, медициналық манипуляцияны жүргізуде науқастың мінез құлқын болжау.Өзін өзі жоғары немесе төмен бағалайтын науқастың мінез құлқы.Оқушы білуі қажет

Оқушы білуі керек

-Жеке адам психология ғылымының негізгі категориясы ретінде

-Жеке қабілеттілік,табиғи қабілеттілік
-Темпераменттің типтерін анықтау,жеке адам мәселесі.

-Зерттеу мен әңгімелесу кезінде медициналық манипуляция арқылы науқастың мінез құлқын болжау.Тақырып. 5.3. Тұлға туралы түсінік. Қажеттілік,мотивтері.

Оқыту ақпараты: Тұлғаның жалпы психологиялық құрылымы.Тұлғаның жүйелі қажеттіліктері қажеттілік,мотив,мақсат,іс әрекет,операция.Қажеттілік пен оның жіктелуі.Маслоудың мотивациялық теориясы.
Оқушы білуі қажет

Оқушы білуі керек

-Тұлғаның психологиялық құрылымын

- Мойындалған және мойындалмаған қажеттіліктерді анықтау

Тақырып. 5.4.Жеке адамның қалыптасу мен дамуы.Мнез құлық және «мен концепциясы»

Оқыту ақпараты:Жеке адамның қалыптасуындағы жас ерекшелік:сәбилік,балалық,мектепке дейінгі,төменгі сынып,өтпелі кезең,жастық кезең.Жеке тұлғаның қалыптасуының критериилері. «Мен концепциясы»,құрастырушы жүйелері.Мінез құлық :асоциальды,тәуекелшіл.Жеке адамның девиациялық, мінез құлық түсінігі.Оқушы білуі қажет

Оқушы білуі керек

-Жеке адамның қалыптасуының кезеңдері

-Жеке адамның әлеуметтік қалыптасуын.-Қалыптасқан жеке тұлғаның өлшемдерін анықтау

- Тәуекелшіл және асоциальды мінез құлықты анықтау.Тақырып.5.5.Жеке адамның қорғаныс механизмдері.

Оқыту ақпараты: Жеке адамның қорғаныс механизмдері туралы түсінік.З.Фрейдтің психоаналитикалық мектебі. Жеке адамның қорғаныс механизмінің негіздері: теріске шығару,қалыптасу,проекция, реакция, рационализация, сублимация.Оқушы білуі қажет

Оқушы білуі керек

-Жеке адамның қорғаныс механизмдері

-З.Фрейдтің психоаналитикалық негіздері-З.Фрейдтің психодиагностикасы арқылы жеке адамның қорғаныс механизмдерін қолдану.

Бөлім. 6. Жеке адам және тұлғааралық қарым қатынас.

Тақырып. 6.1 Қарым қатынас психологиясы.

Оқыту ақпараты: Қарым қатынас туралы түсінік.Қарым қатынас түрлері.Коммуникация процесі,кері байланыс механизмі.Коммуникативтік барьер түсінігі.Интерактивті қарым қатынастың жүйесі.. Іскерлік қарым қатынас туралы түсінік.

Оқушы білуі қажет

Оқушы білуі керек

-Қарым қатынас құрылымы, мінездемесі

-Интерактивті қарым қатынас жүйесін құру.

Тақырып. 6.2 Қарым қатынастың деңгейлері мен түрлері,стильдері.

Оқыту ақпараты: Вербальды және вербальды емес қарым қатынас: кинесика, проксемика, такесика, паралингвистика.Қарым қатынастың деңгейлері, Тәжірибелік сабақты невербальды белгімен өткізу,интонациямен жұмыс,

Оқушы білуі қажет

Оқушы білуі керек

-Қарым қатынас құралы.

-Контактілік және өзара қарым қатынастың деңгейлері мен түрлері.-Вербальды және вербальды емес қарым қатынас құралын қолдану.

Тақырып. 6.3.Ұжымда,топта тұлғааралық қарым қатынас.

Оқыту ақпараты:Топ әлеуметтік психологиялық феномен ретінде.Ұжым туралы түсінік,мінездеме.Топты жіктеу.Әсер ету формалары.жетекшілік,басшылық.Қызметтік қарым қатынас,субординация түсінігі. Кіші топтардағы психологиялық процестер :шешім қабылдау,жанжал,қысым жасау.

Тақырып. 6.4.Еңбектің психологиялық аспектілері.Кәсіби деңгей.

Оқыту ақпараты: Маманның түрлері. Кәсіби деңгей.Кәсіби қалыптасу.Кәсіби орта мен кәсіби түсінісу.Кәсіби деңгейге жетудегі кедергі. «Кәсіби қажеттілік», «кәсіби жарамдылық» түсінігі.

Оқушы білуі қажет

Оқушы білуі керек

-Мамандық түрі.


-кәсіби қажеттілік пен кәсіби жарамдылықты анықтау,

Тақырып. 6.5 Тұлғааралық дау жанжал және оларды шешу жолдары.

Оқыту ақпараты:Жанжал түсінігін анықтау.Жанжалдың түрлері,белгілері.

Оқушы білуі қажет

Оқушы білуі керек

«дау жанжал» -түсінігі -

-Жанжалдан шығу жолдары.-Медицина қызметкерінің науқаспен дұрыс қарым қатынас жасауды білуі.4.Оқу әдістемелік жабдықталуы.

4.1.Ұсынылатын әдебиеттер:

Негізгі


1.Қ.Жарықбаев. Жантану негіздері А.,2005

2.Ж.Аймауытов. Психология А.,2000

3.Ә.Алдамұратов. Жалпы психология А.,1996

4.С.Б. Бапбаба. Жантану негіздері А.,2001

5.Р.Г. Илешова. Медициналық психология А.,1994

Қосымша


1.Немов Р.С. «Психология» Издательство М., ВЛАДОС, 2001г.

2.Рогов И.Е. «Общая психология» Издательство М., ВЛАДОС, 2001г.

3.Тертель А.А. «Психология в вопросах и ответах», Издательство М., «Проспект», 2009г.

4.Островская И.В. «Психология. Учебник для медицинских училищ и колледжей». М., «ГЭОТАР-Медиа», 2006г.

5.Полянцева О.И. «Психология для средних медицинских учреждений. Среднее профессиональное образование». Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004г.
4.2.Көрнекілік құралдар және ОТҚ

1.Компьютерлер

2.Плакаттар

3.Интерактивті тақта

4.Электронды оқулық

5.Кестелер


4.3.Тест тапсырмалары (220 тест тапсырмасы қосымша беріледі):

1. Психологияның заты мен міндеттері-25 тест тапсырма;

2. Танымдық психикалық үрдістер-32 тапсырма;

3. Психологиядағы зерттеулердің тәсілдері-25 тапсырма;

4. Тұлға және жеке адам- 45 тапсырма;

5. Қарым қатынас психологиясы-38 тапсырма;6. Тұлғааралық қақтығыстар-16 тапсырма;

7. Кәсіби деңгей-18 тапсырма;


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет