Жұмыс бағдарламасы «Атмосфераны қорғаудың техника және технологиясы»жүктеу 106.36 Kb.
Дата17.07.2017
өлшемі106.36 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы


Рабочая программа Форма

Ф СО ПГУ 7.18. 2/06

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Сәулет-құрылыс факультеті
«Азық-түлік өнімдері технологиясы және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы

Жұмыс бағдарламасы
«Атмосфераны қорғаудың техника және технологиясы» пәннің

050731 « Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»

мамандығы студенттеріне арналған

Павлодар


Лист утверждения к рабочей Форма

программе дисциплины, ФСО ПГУ 7.18.1/08

разработанный на основании

рабочего учебного плана

Бекітемін

ОЖ жөніндегі проректор

_________Н.Э. Пфейфер

200__ж. «___»_________


Құрастырушы: аға оқытушы _________________ Б.З. Омарова


«Азық-түлік өнімдері технологиясы және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Атмосфераны қорғаудың техника және технологиясы» пәнінен

050731 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығы студенттеріне арналған.

Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқулық жоспары негізінде өндірілген 050731 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығына, №____ хаттама, «____» _________200__ж. С.Торайгырова атындағы ПМУ Ғылыми кеңесі мәжілісінде бекітілген


Кафедра мәжілісінде ұсынылған «___» ___________ 200__ж.

Хаттама № ___


Кафедра меңгерушісі ___________________ Қ. Т.Саканов

СҚ факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданды

«___»____________ 200__ж. Хаттама №___

ӘК төрағасы ______________________ В.А. Козионов


Келісілді

Факультетің деканы ________________ М.Қ. Кудерин «___»_________200__ ж.ОӘК мақұлданды

ОӘК бастығы _____________________ А.А.Варакута «___»_________200__ ж.

1 Пәнді оқыту мақсаты:

 • теоретикалық білім алумен технологиялық және желдету қалдықтарынан ластанумен атмосфераны қорғау сұрақтарымен практикалық сабақтарда танысу;

 • олардың қауіптілігі және атмосфераның ластануын төмендеу әдістері туралы шешімдер қабылдау.Студент білуі тиіс:

 • атмосфера құрамы негізгі ластайтын заттардан қорғау объектісі;

 • атмофераны қорғау стратегиясы және олардың сапалық критериі;

 • өндірістік қалдықтарды ластаған заттардың құрамын төмендету процестері және әдістері;

 • желдету және түтіндік мұнара арқылы газды ақпаның таралу зандылықтары.Студент істей тиіс:

 • әртүрлі мекемелердің ластайтын заттардың қалдықтарының салмағын анықтау;

 • атмосферадағы зиянды заттардың бөлінуін төмендететін, технологиялық процестерін жүргізу немесе тазалау әдістерін таңдау;

 • қазіргі заманға сәйкес тазарту қондырғыларын таңдау және оның тиімділігін анықьау;

 • тазаланған қалдықтарға сейілтуді дұрыс ұйымдастыру және жер бетін ластайтын заттардың концентрациясын есептеутазаланған қалдықтарға сейілтуді дұрыс ұйымдастыру және жер бетін ластайтын заттардың концентрациясын есептеу2 Пререквизиттер:

«Атмосфераны қорғаудың технология және технологиясы» пәннің бағдарламасы келесі пәндердің базасында негізделген:

«Өндірістік экология», «Гидрогазодинамика және аэродинамика», «Қоршаған ортаны бақылау және қорғау әдістері», «Экология».

Тематический план Форма

Дисциплины Ф СО ПМУ 7.18.2/073 Пәннің мазмұны

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

п/п

Тақырып атауы

Сағаттың саны

Дәріс

Тәж

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Кіріспе


2

Атмосфералық ауаның негізгі қүрылымы, ауаның тіршіліктегі маңызы


3

Атмосфералық ауаның ластануының негізгі көздері


4

Аэрозольдің және қатты бөлшектердің қалдықтарынан тазалау техникасы


5

6

Атмосфера – қорғау объектісі


7

Өндірістік қалдықтарынан тұратын зиянды заттардың атмосферада сейілуі


БАРЛЫҒЫ:

30

15

90


Курстің теориялық мазмұны
1 тақырып Кіріспе

Жердің атмосферасы – биосфераның үш орталығы. Атмосфераның құрылымы және оның табиғи газдың құрамы. Жердің палеотмосферасы және Гейдің гипотезасы. Ластайтын заттар. Ксенобиотиктер.


2 тақырып Атмосфералық ауаның негізгі қүрылымы, ауаның іршіліктегі маңызы

Атмосфералық ауаның қүрамы . Атмосфераның өзін-өзі тазартатын әдісі және биохимияның ролі. Атмосфера ауасындағы заттардың йналымы.

3 тақырып Атмосфералық ауаның ластануының негізгі көздері

Атмосфералық ауаның табиғи және антропогендік ластануы.

4 тақырып Аэрозольдің және қатты бөлшектердің қалдықтарынан

5 тақырып Ластану қоспаларын практикалық өндірістің

6 тақырып Атмосфера – қорғау объектісі

7 тақырып Өндірістік қалдықтарынан тұратын зиянды заттардың атмосферада сейілуі

Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны2 тақырып Атмосфералық ауаның негізгі қүрылымы, ауаның тіршіліктегі маңызы

- Әртүрлі технологиялық процестер ушін ауаны ластайтын заттардың массасын және олардың концентрациясын есептеу.


3 тақырып Атмосфералық ауаның ластануының негізгі көздері

- Шаң – күл ұстағыш қондырғыларының тиімділігі есептеу және таңдау.

- Көп сатылы жүйелердің желдетуімен ауаны шаңнан тазалау есебі.
4 тақырып Аэрозольдің және қатты бөлшектердің қалдықтарынан тазалау техникасы

- SO2 – ден тазалаудың негізгі параметрлерінің сүлбелерін есептеу, NO2 - төмендету абсорбция , адсорбция және газ түтіндерін рециркуляциялау әдістері.


7 тақырып Өндірістік қалдықтарынан тұратын зиянды заттардың атмосферада сейілуі

 • Құрылысты есепке алып және бір көзді, көп көзді - әртүрлі жағдайлар үшін атмосфераға қалдықтарды сейілтудің қортындысында концентрация қоспаларын есептеу.


СӨЖ мазмұны


п/п

СӨЖ-дін түрі

Есепті баяндама түрі

Бақылаудың түрлері

Сағаттың санасы

1

Дәрістер сабақтарына дайындалу

Ауызша сүрау

Сабақта жұмыс істеу

7,5

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, ұй тапсырмасын істеу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатынасу

15

3

Аудиториялық оқу мазмұнына кірмеген сұрақтарды оқу

Конспектер

Сабақта жұмыс істеу

17,5

4

Рубеждік бақылауға дайындалу

Бақылау

РБ тестілеу

5

Барлығы

90


Студентерге өздік жұмысқа арналған тақырыптар


 1. Кіріспе

Биосфераның экосистемасына атмосфераның ластануының тигізетін әсері..

 1. Атмосфералық ауаның негізгі қүрылымы, ауаның тіршілікке маңызы

Ауа атмосферасын қорғау туралы заң. Қазақстанның өндірістік орталығы және ауылдық жердің ауасының сапасы.

 1. Атмосфералық ауаның ластануының негізгі көздері

Органикалық ортаның құрамы (қатты, сұйық) және оның жануы. Технологиялық қалдықтардың атмосфераға ену жолдары.
4 Аэрозольдің және қатты бөлшектердің қалдықтарынан тазалау
5. Ластану қоспаларын практикалық өндірістің технологиясы және 6. Атмосфера – қорғау объектісі

7. Өндірістік қалдықтарынан тұратын зиянды заттардың
Выписка из рабочего Форма

учебного плана Ф СО ПГУ 7.18.1/10

специальности
Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме

«Өмір тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығы 050731

«Атмосфераны қорғаудың техника және технологиясы»


Оқу түрі

Тексеру түрі

Сағат бойынша жұмыс көлемі

Сағаттың курс және семестр бойынша бөлінуі

Емтихан

Сынақ

КЖ

КЖ

ЕГЖ

БЖ

барлығы

Дәріс

Тәжирібе

Лаб

СӨЖ

Дәріс

Тәжірібе

Лаб.

СӨЖ

Барлығы

Ауд.

СӨЖ

күндізгі, орта білім базасында т/ж 2006

-

-

-

-

-

-

135

45

90

5 семестр

6 семестр

-

-

-

-

30

15

-

90


Әдебиеттердің тізімі
Негізгі әдебиеттер:

 1. Айтқажы Қазбеков Атмосфералық ауа бассейінін ластанудан қорғау: Лекциялар конспектісі «Көкше-Полиграфия». Г. Көкшетау

 2. Ласкорин Б.Н., Громов Б.В. и др. Проблемы развития безотходных производств. Стройиздат. М.: - 1981. 207 с

 3. Серкин В.Т. «Техника и технология защиты воздушного бассейна» Каз ГАСА. Алматы. 2000. 145 с.

 4. Старк С.Б. Газоочистные аппараты и установки в металлургическом производстве. Учебное пособие для ВУЗов. Издание 2-е. «Металлургия». М.:-1990. 396 с.


Қосымша әдебиеттер:


 1. Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы . гидрометеоиздат.Л.:-1985

 2. Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД – 86. Госкомгиромет. Гидрометеоиздат. Л.: - 1987.

 3. Пирумов А.И. Обеспыливание воздуха. Стройиздат.М.:-1974. 207 с .

 4. Рихтер Л.А. Тепловые электрические станции и защита атмосферы. Энергия. М.:-1975. 312 с

 5. Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды. Химия. М.:-1989. 352 с

 6. Руководство по расчёту загрязнения воздуха на промплощадках. Стройиздат. М.: - 1977.

 7. Сборник методик по расчёту выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, КАЗЭКОЭКСП, Алматы, 1996 г .

 8. Справочник проектировщика (под ред. А.Г. Старроверова), часть 2-я. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Стройиздат. М.-1978.

 9. Старк С.Б. Пылеулавливание и очистка газов в металлургии. Металлургия. М.: -1977. 328 с
: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности
©stom.tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет