Жерге орналастыру өндірісін ұйымдастыруДата13.10.2018
өлшемі211.78 Kb.
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф2 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджменті жүйесі

Силлабус

( студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ им. Д. Серикбаева

ШҚМТУ


БЕКІТЕМІН
ТКМФ деканы

А. Адрышев

« »________________2014 ж.ЖЕРГЕ ОРНАЛАСТЫРУ ӨНДІРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

Силлабус
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА


Силлабус

5В090700 «Кадастр» мамандығы


Оқу түрі: күндізгі
Курс 3

Семестр 6

Кредит саны 3

Дәрістер 15 сағат

Іс-тәжірибелік сабақтар 30 сағат

СОӨЖ 30 сағат

СӨЖ 60 сағат

Емтихан 6 семестр

Өскемен

Усть-Каменогорск2014

Силлабус 5В090700 «Кадастр» мамандығының студенттеріне арналып, Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты негізінде «Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасында дайындалды.


«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасының отырысында талқыланды.


Кафедра меңгерушісі Қ.Хасенов
___________ ж № ___ хаттама
Тау-кен металлургиялық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Төрайымы Г. Нұршайықова
___________ ж № ___ хаттама

Дайындаған

оқытушы А.Оралбекова
Норма бақылаушы Т.Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ ОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ


«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы, тау-кен металлургиялық факультеті (Г3-218 дәрісхана)

Пән жүргізетін оқытушы: Оралбекова Айнұр Оралбекқызы, оќытушы

Жұмыс телефоны: 54-07-76

Дәрісханалық сағат және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.


1. ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


  1. Оқылатын пәннің сипаттамасы

«Жерге орналастыру өндірісін ұйымдастыру» пәнінде жерге орналастыру жұмыстарын жүргізетін кәсіпорындарды ашу, тіркеу, ұжымдағы жұмысты ұйымдастыру технологиясы мен идеологиясын оқу қарастырылады.
  1. Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері

Пәннің оқу мақсаты: жерге орналстыру өндірісін ұйымдастырудың теориялық негіздерін оқу.1.3 Пәнді меңгеру нәтижелері
Білімі:

Білім алушылар білуге тиіс: • жерге орналастыру жұмыстарын ұйымдастыру бойынша кәсіпорындарды ұйымдастырудың (құрудың) экономикалық, технологиялық және заңды негіздері бойынша түсінігі болу қажет. Жерге орналастыру жұмыстарын орындайтын кәсіпорынды ашу тәртібін білу


Дағдылары:

- кәсіпорында жұмысты ұйымдастыруды, негізгі ұйымдастыру құжаттарын толтыру


Құзыреттері:

 • Нормативтік-құқықтық құжаттармен жұмыс істеу;
  1. Пререквизиттар

«Жерге орналастыру өндірісін ұйымдастыру» пәнін оқу барысында студенттердің геодезия, жерге орналастыруды жобалау, жұмыстық жобалау, топырақтану, жер кадастры пәндері бойынша білімдері қажет.
  1. Постреквизиттар

Курстан алған білімдері 5В090700 «Кадастр», 5В090300 «Жерге орналастыру» мамандықтары бойынша кәсіби әрекетті терең меңгеру үшін қажет.
 1. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырыптың атауы, оның мазмұны

Еңбек сыйымды-лығы,

сағ

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1. Жерге орналастыру жұмыстарын ұйымдастыру мен технологиясы ғылыми пәнінің заты мен әдісі. Басқа ғылыми пәндермен байланысы. Өндірісіті ұйымдастыру функциялары мен әдістері, принциптері. Жүйелік тәсіл.

1

1-8

Тақырып 2. Технологияның дамуы мен өндірісті ұйымдастырудың тарихи очеркі. Дамудың болашағы мен стратегиясы, жағдайы.

1

1-8

Тақырып 3. Жерге орналастыру өндірісінің технологиясы мен деңшейлері, кезеңдері, құрылымы, мазмұны.

1

1-8

Тақырып 4. Технология – көркемдік, шеберлік, орындаушылық шеберлігі. Еңбек заты – неден жасау қажет, еңбек құралы, әдістеме –тәсілдер мен әдістердің байланысы .

1

1-8

Тақырып 5. Өндірісіті ұйымдастыру түсінігінің бірыңғай мәні – құру, объект және басқару үрдісі.

1

1-8

Тақырып 6. Өндірісіті ұйымдастыру – өндірістік кәсіпорынды құру. Өндірісіті ұйымдастырудың технологиялық, экономикалық және заңды міндеттері.

1

1-8

Тақырып 7. Өндірісіті ұйымдастыру – қоғамдық ұйымның формасы ретінде, басқару объектісі. Ұйымдастырушылық құрылым – сызықтық, функционалды, аралас.

1

1-8

Тақырып 8. Өндірісіті ұйымдастыру басқару объектісі ретінде. Басқару әдістері – экономикалық, функционалды-әкімшілік, әлеуметтік-психологиялық. Басқару функциялары.

1

1-8

Тақырып 9. Өндірісіті болжау, жоспарлау. Стратегиялық ұзақ мерзімді және жедел жоспарлау. Жоспарлау жүйесі – өндірісітің көлемі бойынша, материалды-техникалық жабдықтау, айлық төлемақы бойынша, жұмысшылардың саны бойынша, пайда, шығындар бойынша.

1

1-8

Тақырып 10. Жұмысты қаржыландыру. Ұаржының қызметтері. Қаржыландыру көздері. Өндірістің шаруашылық есебі және рентабельдігі.

1

1-8

Тақырып 11. Технологиялық (геодезиялық, топырақ және т.б.) және материалды-техникалық қамсыздандыру.

1

1-8

Тақырып 12. Маркетинг – нарықты зерттеу. Конкурстық өтініштер және бағалы ұсыныстар, өндірістік тапсырыстардың техникалық-экономикалық негіздемесі және жобалық-сметалық қамтамасыз ету. Прейскуранттар, бағалары (бағалардың жинағы).


1

1-8

1

2

3

Тақырып 13. Еңбектің сұраныстарын негіздеу. Жалақы төлеу және сыйақы. Келісім-шартты және уақытша төлемдер. Төлеу жүйесі – тура келісімді, келісімді-сыйақылы, келісімді-прогрессивті, аккордты. Материалды емес көздер, еңбекке алғыс беру тәсілдері мен әдістері.

1

1-8

Тақырып 14. Жобалық-іздестіру жұмыстарын нормалау. Уақыттың, санның нормалары. Нормалау әдістері. Ірілендірілген және дифференциалды нормалары. Шығарудың бірыңғай нормалары және олардың бағалары.

1

1-8

Тақырып 15. Ақпаратпен қамтамасыз ету. Жедел қарастыру-ақпаратты талдау, әсер етуді қамтамасыз ету, есепке алу мен бақылау.

1

1-8

Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар

Тақырып 1. Жаңадан ашылатын кәсіпорынның құрылымдық-логикалық сызбасы мен міндеттері, мақсаты, бизнес-ойлары, миссиясы, стратегиясы.

2

1-8

Тақырып 2. Құрылтайшылар жиналысының хаттамасын, құрылтайшылық келісім-шарты және кәсіпорынның жарғысы.

2

1-8

Тақырып 3. Кәсіпорынды статистика басқармасында, салық қызметінде, әділет басқармасында тіркеу.

2

1-8

Тақырып 4. Лицензия алу үшін қажетті құжаттар мен өтініштерді рәсімдеу.

2

1-8

Тақырып 5. Ұйымдастырушылық шаралар (шот ашу, ұжымдық келісім-шарт рәсімдеу, жеке еңбек келісімдері).

2

1-8

Тақырып 6. Тендерге қатысу үшін қажетті құжаттарды рәсімдеу (әдістемелік және технологиялық қамтамасыз ету туралы анықтама, қаржы жағдайы, кадрлардың болуы мен біліктілігі)

2

1-8

Тақырып 7. Жұмыстарды орындауға келісім-шарттар (сметалар, графиктер, қосымша келісім-шарттар)

2

1-8

Тақырып 8. Жұмыстарды өндіруге сметалар.

2

1-8

Тақырып 9. Орындаушының келісім-шарттары (сметалар, графиктер, қосымша келісім-шарттар)

2

1-8

Тақырып 10. Тексеру актілері, түзетуді және жұмысты қабылдауды анықтау. Рецензиялар мен жарнамалар.

2
Тақырып 11. Орындалған жұмыстар бойынша орындаушылық жұмыстар және жалақылар бойынша есептер.

2
Тақырып 12. Іс-сапарларды рәсімдеу. Алдын-ала төлеу есептері

2
Тақырып 13. Келісім-шарттарды есепке алу (есептің жеңілдетілген түрі)

2
Тақырып 14 Бюджетке түсетін міндетті түрдегі және салықтық төлем ақылар бойынша есептерді рәсімдеу.

2

1-8

Тақырып 15. Есептерді қорғау мен рәсімдеу, орындалған жұмыстардың аттестацисы)

2
Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1. Кәсіпкерліктің маңызы және ерекшеліктері

2

1-8

Тақырып 2. Кәсіпкерліктің экономикадағы орны

2

1-8

Тақырып 3. Кәсіпкерлік қызмет түрлері

2

1-8

1

2

3

Тақырып 4. Қазақстанда кәсіпкерлікті ұйымдастыру нысандары

3

1-8

Тақырып 5. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың негізгі бағыттары

3

1-8

Тақырып 6. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

3

1-8

Тақырып 7. Акционерлік қоғам

2

1-8

Тақырып 8. Акционерлік қоғам құжаттары

3

1-8

Тақырып 9. Құрылтай жиналысы

3

1-8

Тақырып 10. Құрылтай шарты

3

1-8

Тақырып 11. Жалпы жиналыс.

2

1-8

Тақырып 12. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы

2

1-8
  1. Курстық жобаның (жұмыстың) мазмұны және оның орындалуына қойылатын талаптары

Бұл курс бойынша оқу бағдарламасында курстық жобаны (жұмысты) орындау қарастырылмаған.
2.3 Өздік жұмыс тапсырмалары (СӨЖ)


Тақырып

Тапсырманың

мазмұны және мақсатыҰсыны-латын әдебиет-

тер


Дайын-дау мерзімі

Бақылау

түрі


Тапсыру уақыты

1

2

3

4

5

6

Жерге орналастыру өндірісі технологиясының даму болашағы және әлемдік тәжірибесі.

Салыстырмалы талдау жасау

1-8

1 апта

реферат

Рейтинг-тік апта

Жерге орналастыру өндірісін ұйымдастырудың даму болашағы және әлемдік тәжірибесі – құрылымының және өндірістік қатынастарының

Заңнамалық құжаттармен танысу

1-8

1 апта

реферат


Рейтинг-тік апта

Жерге орналастыру мен кадастрда ГАЖ қолдану болашағы және тәжірибесі

Заңнамалық құжаттармен танысу

1-8

1 апта

реферат


Рейтинг-тік апта

Нарықтық жағдайдағы жерге орналастыру – ҚР даму болашағы мен мәселелері

Заңнамалық құжаттармен танысу

1-8

1 апта

реферат


Рейтинг-тік апта

2.4 Пән тапсырмаларының орындалу және тапсыру кестесі


Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Дәріс конспектісі


Ауызша жауап алу

6

6

6

6

5

5

6

6

7

7

7

7

7

7

7

реферат


Аралық тестілеу


3030

Барлығы

9

9

9

9

8

8

9

39

10

10

10

10

10

10

40

3 ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 1. Қазақстан Республикасының жер кодексі. 2003 ж 20 маусым №442-II

 2. Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И. Менеджмент. М, 2000 г

 3. Абдраимов Б.Ж. Земельный процесс в Республике Казахстан. Выпуск 1: Алматы: Юрист, 2001.

 4. Чешев А.С. Основы землепользования и землеустройства: МарТ, 2002.

 5. Леонов В.И. Совершенствование планирования и организации землеустроительных работ на основе комплексного моделирования производственного процесса: кадастр - М., 2005.

 6. Бурихин Н.Н. Землеустроительное проектирование и организация землеустроительных работ: М. : Колос. 1974.

 7. Волков С.Н. Землеустройство. Землеустроительное проектирование. Внутрихозяйственное землеустройство М. : Колос. 2001.

 8. Волков С. Н. Землеустроительное проектирование и организация землеустроительных работ: М.: Колос, 1998.
 1. БІЛІМДІ БАҒАЛАУ
  1. Оқытушының қоятын талаптары

Оқытушының қоятын талаптары: • студенттер сабақ кестесіндегі дәрістік және іс-тәжірибелік сабақтарға қатысуға міндетті;

 • студенттердің сабаққа қатысуы сабақтың басында тексеріледі. Студент сабаққа кешіккен жағдайда, дәрісханаға ақырын кіріп, жұмысқа кірісуі керек, ал үзіліс кезінде оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу сабақтан бір рет қалумен тең;

 • балл көрсеткіші арқылы есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру керек. Жұмыс уақытылы тапсырылмаса, қойылатын балл төмендейді. Барлық жұмыстарды тапсырмаған студенттерге емтиханға кіруге рұқсат берілмейді;

 • қанағаттанарлық бағасын алған студентке аралық бақылауды қайтадан өтуге рұқсат берілмейді;

 • Рср = (Р1 + Р2)/2 орташа рейтингісі 50%-дан кем болған студенттерге емтиханға кіруге рұқсат берілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондарды ажырату қажет;

 • студент сабаққа іскерлік киім киіп келуі керек.


4.2 Баға критериі
Барлық тапсырмалардың түрлері 100 балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оған дәрістерге, іс-тәжірибелік сабақтарға қатысу мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімге ағымдағы бақылау жасау семестрдің 7 және 15 апталарында тест түрінде өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*:


Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, үлес салмағы, %

Қатысу

Конспекті дәрістер

Зертханалық жұмыстарды

қорғау


ЕГЖ орындау

ЕГЖ орындау қорғау


Ағымдағы тестілеу

Барлығы

Рейтинг 1

24
4630

100

Рейтинг 2

21
4930

100

Әр пәннен өткізілетін емтихан емтихандық сессия кезеңінде тест түрінде жүргізіледі.

Пән бойынша студент білімінің қорытынды бағасын құрайтын көрсеткіштер:

- 40% қорытындысы, емтиханда алған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім көрсеткіші.

Қорытынды баға есебінің формуласы:


, (1)
мұндағы Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтердің бағасына сәйкесінше қойылатын цифрлік эквивалент;

Э – емтиханда алған бағаның цифрлік эквиваленті.


Қорытынды әріп түріндегі баға және балл көрсеткішінің цифрлік эквиваленті:


Әріп жүйесіндегі баға

Балл көрсеткішінің цифрлік эквиваленті

Пайыздық түрі,

%

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағаттанарлықсыз


4.3 Қорытынды бақылауға арналған мәлімет


 1. Жерге орналастыру жұмыстарын ұйымдастыру мен технологиясы ғылыми пәнінің заты мен әдісі. Басқа ғылыми пәндермен байланысы. Өндірісті ұйымдастыру функциялары мен әдістері, принциптері. Жүйелік тәсіл.

 2. Технологияның дамуы мен өндірісті ұйымдастырудың тарихи очеркі. Дамудың болашағы мен стратегиясы, жағдайы.

 3. Жерге орналстыру өндірісінің технологиясы мен деңшейлері, кезеңдері, құрылымы, мазмұны.

 4. Технология – көркемдік, шеберлік, орындаушылық шеберлігі. Еңбек заты – неден жасау қажет, еңбек құралы, әдістеме.

 5. Өндірісіт ұйымдастыру түсінігінің бірыңғай мәні – құру, объект және басқару үрдісі.

 6. Өндірісіті ұйымдастыру – өндірістік кәсіпорынды құру. Өндірісті ұйымдастырудың технологиялық, экономикалық және заңды міндеттері.

 7. Өндірісті ұйымдастыру – қоғамдық ұйымның формасы ретінде, басқару объектісі ретінде. Ұйымдастырушылық құрылым – сызықтық, функционалды, аралас.

 8. Өндірісті ұйымдастыру – басқару объектісі ретінде. Басқару әдістері – экономикалық, функционалды-әкімшілік, әлеуметтік-психологиялық. Басқару функциялары.

 9. Өндірісті болжау, жоспарлау. Стратегиялық ұзақ мерзімді және жедел жоспарлау. Жоспарлау жүйесі – өндірісітің көлемі бойынша, материалды-техникалық жабдықтау, айлық төлемақы бойынша, жұмысшылардың саны бойынша, пайда бойынша, шығындар, амортизация

 10. Жұмысты қаржыландыру. Қаржының қызметтері. Қаржыландыру көздері. Өндірістің шаруашылықтық есебі және рентабельдігі.

 11. Технологиялық (геодезиялық, топырақ және т.б.) және материалды-техникалық қамсыздандыру.

 12. Маркетинг – нарықты зерттеу. Конкурстық өтініштер және бағалы ұсыныстар, өндірістік тапсырыстардың техникалық-экономикалық негіздемесі және жобалық-сметалық қамтамасыз ету. Прейскуранттар, бағалары.

 13. Еңбектің сқраныстарын негіздеу. Жалақы төлеу және сыйақы. Келісім-шартты және уақытша төлемдер. Төлеу жүйесі – тура келісімді, келісімді-сыйақылы, келісімді-прогрессивті, аккордты. Материалды емес көздер, еңбекке алғыс беру тәсілдері мен әдістері.

 14. Жобалық-іздестіру жұмыстарын нормалау. Уақыттың, санның нормалары. Нормалау әдістері. Ірілендірілген және дифференциалды нормалары. Шығарудың бірыңғай нормалары және олардың бағалары.

 15. Ақпаратпен қамтамсыз ету. Жедел қарастыру – ақпаратты талдау, әсер етуді қамтамасыз ету, есепке алу мен бақылау.

 16. Кәсіпорындарды құру мен тіркеу тәртібі, технологиялық және лицензиялық қамтамасыз ету.

 17. Материалды-техникалық, әдістемелік және технологиялық қамтамасыз ету.

 18. Маркетингтік жәнеқаржылық қамтамсыз ету. Бюджеттік және келісімді тапсырыстар.

 19. Жобалық-іздестіру жұмыстарын өндіруге бағалардың тізімі – кеңестік, қазақстандық және ресейлік.

 20. Жерге орналастыру және кадастрлық жұмыстарды өндіруге сметалар.

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1 дәріс : Кіріспе. Негізгі түсініктер мен анықтамалар. Тиеу-түсіру жұмыстары жөніндегі жалпы түсініктер
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальностей 5В071200 «Машиностроение», 5В012000 «Профессиональное обучения»
MethodBook -> Методические указания по итоговому контролю Мамандық: 5В071200- «Машина жасау» Оқу түрі: күндізгі күндізгі қысқартылған Өскемен
MethodBook -> Kазақстан Республикасының бiлiм және ғылым министрлiгi Д. Серiкбаев
MethodBook -> Лекциялар тақырыптары толығымен 30 сағат көлемінде слайдтың сүйемелдеуімен компьютерлық аудиторияларда оқылады
MethodBook -> А. М. Сидоренко автокөлік құралдары
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070600 Геология және пайдалы казбалар кенорындарын барлау Өскемен Усть-Каменогорск 2014 Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Геология және кен ісі»


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет