«Құқықтану негіздері» пәні бойынша тесттік тапсырмалар 8 сынып тестілері Құқық қабілеттілк бұл…Дата10.04.2018
өлшемі155.93 Kb.
«Құқықтану негіздері» пәні бойынша тесттік тапсырмалар

8 - сынып тестілері

1. Құқық қабілеттілк - бұл…

А) Міндеттерге ие болушылық

В) Құқық иелену мүмкіндігі

С) Жауапкершілік

D) Құқық пен міндеттеге ие болу мүмкіндігі

E) Барлық жауап дұрыс2. Конституциялық құқық қандай қызметтерді атқарады?

А) Саяси, болжамдық

В) Салыстырмалы

С) Экономикалық-әлеуметтік

D) Философиялық

Е) Тарихи3. Аталған құбылыстардың қайсысы мемлекеттік-құқықтыққа жатады?

А) Саяси ойлау

В) Саяси сана

С) Дәстүр, мораль

D) Заңдылық, құқықтық сана, құқықтық қатынас

E) Барлық жауап дұрыс4. Қазақстан Республикасы – әлеуметтік мемлекет. Бұл деген ...

А) мемлекет халықтың барлық топтарының қамын ойлайды

В) мемлекет бір үстем топтың мүддесін ойлайды, осы топқа лайықты заң шығарады

С) нарық пен нарықтық қатынастар дамыған мемлекет

D) мемлекет тек зейнеткерлер туралы ойлайды

E) мемлекет сыртық қарыз бойынша жауап береді5. Өркениетті қоғамда мемлекеттің басты қызметі қандай?

А) ирригациялық қызмет

В) шаруашылқ қызмет

С) салық салу

D) адам құқықтары мен мүдделерін қорғау

E) Барлық жауап дұрыс6. Әкімшілік құқық жеке құқық саласы ретінде пайда болды:

А) XIX ғасырда

В) XVII ғасырда

С) XVI ғасырда

D) XVIII ғасырда

E) XV ғасырда7. Қай ел әкімшілік құқықтың дамуына үлкен тарихи үлес қосты?

А) Франция және Германия

В) АҚШ және Ұлыбритания

С) Ресей және Франция

D) Жапония және Қытай

E) Барлық жауап дұрыс8. Неке мына жасқа толған тұлғалар арасында қиылады ...

А) 20 жас

В) 18 жас

С) 15 жас

D) 16 жас

E) 17 жас9. Азаматтық бойынша мәселелердің шешімі қайта қарастырылуы мүмкін…

А) Премьер-министрмен

В) ҚР СІМ

С) ҚР ІІМ

D) Президентпен

Е) Қайта қарастырылуы мүмкін емес.10. ҚР Президенті үміткері үшін қойылған шектелім…

А) 8 жыл

В) 10 жыл

С) 15 жыл

D) 12 жыл

E) 20 жыл11. Құқық қабілеттілк - бұл…

А) Міндеттерге ие болушылық

В) Құқық иелену мүмкіндігі

С) Жауапкершілік

D) Құқық пен міндеттеге ие болу мүмкіндігі

E) кінәлілік12. Заңды тұлға мемлекеттік тіркеуден келесі органдардан өту керек:

А) әділет

В) ҚР Үкіметі

С) ҚР ІІМ

D) жергілікті басқару органдарынан

E) барлық жауап дұрыс13. Көрсетілген анықтамалардың қайсысы ҚР Конституциялық құқығының пәнін анықтайды?

А) конституциялық нормалармен реттелетін қатынастар

В) мемлекеттік құбылстар

С) сот прецеденттері

D) саяси үрдістер

E) экономикалық үрдістер14. Конституциялық нормалардың негізгі қағидалары ...

А) халықаралық шарттарға негізделеді

В) әкімшілік құқықтың негізі болып табылады

С) халықаралық нормалар болып табылады

D) құқықтың негізі болып табылады

E) барлық жауап дұрыс15. Азаматтықтан шығу туралы өтініш қай мемлекеттік органға беріледі?

А) Соттарға

В) ІІМ мен СІМ

С) Әділет министрлігіне

D) Маслихаттарға

E) Әкімдіктерге16. Қай жастан бастап ҚР азаматы дауыс беруге қатыса алады?

А) 18 жастан

В) 16 жастан

С) 21 жастан

D) 20 жастан

E) 25 жастан17. «Қаржы» термині теңдестіріледі:

А) банктермен

В) доллармен

С) ақшамен

D) векселдермен

E) барлық жауап дұрыс18. Мемлекеттің ішкі функциясы:

А) елді қорғау қызметі

В) әлеуметтік қызмет

С) әлемдік тәртіпті қолдау қызметі

D) лаңкестікпен күрес қызметі

E) бітімгерлік19. Төлемақы бұл…

А) еңбек


В) сыйақы

С) материалдық көмек

D) жұмысшының мүмкіндігіне, саны мен сапасына байланысты еңбек төлемі, қандай да бір еңбек үшін қосымша төлем о

E) барлық жауап дұрыс20. Конституциялық құқық ғылымының негізгі қайнаркөзі…

А) Конституция

В) ғылыми теория

С) Үкімет қаулылар

D) Президент жарлықтары

E) Сот тәжірибесі21. Мемлекеттік биліктің үстемдігін көрсететін мемлекеттің белгісі.

А) заң шығарушылық

В) суверенитет

С) құқық қабілеттілік

D) қабілеттілік

E) жауапкершілік22. Мемлекеттің сыртқы қызметі

А) ел қорғанысы;

В) азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау;

С) салық салу;

D) экологиялық қызмет;

E) барлық жауап дұрыс23. Еңбек құқығының пәні:

А) діни қатынастар

В) отбасылық қатынастар

С) еңбек қатынастары

D) салықтық қатынастар

E) саяси қатынастар24. Қандай нормативтік актіде адам және азамат құқықтары, бостандықтары мен міндеттері бекітілген:

А) Конституцияда

В) бұйрықта

С) жарлықта

D) шешімде

E) барлық жауап дұрыс25. Конституцияның преамбуласы…

А) негізгі бөлім

В) кіріспе бөлім

С) қорытында бөлім

D) Үкіметке арналған тараулар

E) бөлімдер9 - сынып тестілері

1. Заң шығарушы орган:

А) Үкімет

В) Сот

С) ПрокуратураD) Парламент

E) Конституциялық Кеңес2. ҚР Қарулы Күштерінің бас қолбасшысы

А) Президент

В) Мемлекеттік хатшы

С) Премьер-министр

D) Қорғаныс министрі

E) барлық жауап дұрыс3. «Қаржы» термині теңдестіріледі:

А) банктермен

В) доллармен

С) ақшамен

D) векселдермен

E) акциялармен4. ҚР қос азаматтық мүмкін бе?

А) Президенттің рұқсатымен

В) Премьер-министрдің шешімімен

С) Ия, мүмкін

D) Жоқ, мүмкін емес

E) барлық жауап дұрыс5. Зады жауапкешілік – бұл…

А) кез келген қоғамдық қатынастар

В) құқық бұзушылық субъектісінің құқық нормаларымен көрсетілген жағымсыз салдарына төзу міндеттері

С) құқық пен бостандық

D) құқықтың негізгі қағидалары

E) іс-әрекет бостандығы6. Құқық бұзушылық құрылымының элементтерін көрсетіңіз

А) субъект, құқық нормасы

В) объект, құқық нормасы

С) құқықтық қатынастар, құқықтық сана

D) субъект, субъективтік жақ, объект, объективтік жақ

E) барлық жауап дұрыс7. ҚР Конституциясы бойынша мемлекеттік биліктің қайнаркөзі:

А) қызметкерлер

В) крестьяндар

С) халық


D) жұмысшылар

E) жастар8. «Әкімшілік» сөзі латын тілінде нені білдіреді?

А) билік


В) қоғам

С) мемлекет

D) басқару

E) барлық жауап дұрыс9. Әкімшілік тұтқынға алу - бұл:

А) тұлғаның жеке бостандығын қысқа уақытқа шектеу

В) тұрақты негізде тұтқынға алу

С) белгісіз уақытқа тұтқынға алу

D) ұзақ уақытқа тұтқынға алу

E) қылмыс фактісі бойынша тұтқынға алу10. Қоғамдық және мемлекеттік өмірдің маңызды мәселелері бойынша жалпы халықтық дауыс беру – бұл ...

А) пікіртерім

В) референдум

С) сауалнама

D) митинг

E) барлық жауап дұрыс11. ҚР Конституциясының 1 – бабында көрсетілген мемлекеттің жоғарғы құндылығы:

А) адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандығы

В) құқық

С) өмір


D) құқық пен мінддетер

E) бостандық12. Жергілікті өкілдік органдар:

А) қоғамдық ұйымдар

В) маслихаттар

С) ақсақалдар кеңесі

D) ветерандар кеңесі

E) барлық жауап дұрыс13. ҚР Конституциясы бойынша мемлекеттік биліктің қайнаркөзі:

А) жұмысшылар

В) халық

С) крестьяндар

D) қоғам

E) қызметкерлер14. Жергілікті атқарушы органдар:

А) маслихаттар

В) құрылтай

С) әкімдіктер

D) апаттық қызмет

E) барлық жауап дұрыс15. Ақша бірлігі – бұл…

А) айналым ережесі

В) ақша белгісінің заңнамамен бектілген белгісі

С) қарым-қатынас ережесі

D) қаржы институты

E) қаржы операциясы16. Әділет министрлігі:

А) аудандық орган

В) ҚР орталық атқарушы орган

С) областтық орган

D) заң шығарушы орган

E) барлық жауап дұрыс17. Нормалық жұмыс уақыты бұл…

А) бос уақыттың ұзақтылығы

В) демалыстың ұзақтылығ

С) жұмыс уақытының ұзақтылығы

D) қажеттілік бойынша ұзақтылық

E) жарлық бойынша ұзақтылық18. Әкімшілік құқық бөлінеді:

А) Ерекше және арнайы бөлімдерге

В) Жалпы және аранйы бөлімдерге

С) Жалпы жіне ерекше бөлімдерге

D) Тек ерекше бөлім

E) Барлық жауап дұрыс19. Еңбек шарты бұл…

А) жеткізілім

В) жұмысшы мен жұмыс беруші арасындағы келесім

С) мәміле

D) жарғы

E) баянат20. Конституциялық нормалардың негізгі белгілері ...

А) халықаралық шарттарға негізделеді

В) әкімшілік құқықтың негізі болып табылады

С) халықаралық нормалар болып табылады

D) құқықтың негізі болып табылады

E) барлық жауап дұрыс21. ҚР Конституциясының 15-бабына сәйкес адамның табиғи құқығы:

А) Еңбек


В) Ар

С) Өмір


D) Намыс

E) Бостандық22. Мемлекетті басқа саяси ұйымдардан ажырататын белгі:

А) халықаралық ұйымдармен байланыс

В) конституциялық актінің бар болуы

С) меншікке ие болуы

D) ғарышты игеруге монополия

E) барлық жауап дұрыс23. Отбасы қағидасы бойынша мемлекеттің пайда болу үрдісін көрсететін теория:

A) теологиялық

B) патриархалдық

C) органикалық

D) шарттық

E) психологиялық24. Әкімшілік құқықтың пәні:

A) маслихаттар мен әкімдіктер қызметінің саласы

B) мемлекеттік басқару органдары қызметінің саласындағы қатынастар

C) тергеуді прокурорлық қадағалау саласы

D) қоғамдық бірлестіктер қызметінің саласы

E) барлық жауап дұрыс25. «Происхождение семьи, частной собственности и государства» еңбегінің авторы

A) К. Маркс

B) В.И. Ленин

C) Ф. Энгельс

D) Жан-Жак-Руссо

E) Л.Д. Троцкий10 - сынып тестілері

1. Заңды тұлға келесідей сипатқа ие ұйым:

A) филиалдар

B) меншік құқықғына ие, бірақ шаруашылық дербестікке ие емес

C) шаруашылық дербестік, оқшауландырылған мүлік

D) өкілдік

E) аумақтық бірлік2. Өркениетті мемлекеттің басты қызметі…

А) салық салу

В) шаруашылық-ұйымдастырушылық

С) адам мүдделерін қорғау

D) түсірілген топтарды қанау

E) барлық жауап дұрыс3. Әкімшілік құқық жатқызылады:

А) Жария салаға

В) Жеке салаға

C) Жеке және жария институттарды қоса алғандағы кешенді салаға

D) Жеке институттар басым кешенді салаға

E) барлық жауап дұрыс4. Әкімшілік құқықтың пәні болып табылмайды:

A) атқарушы органдар қызметінің саласы

B) әкімдіктер қызметінің саласы

C) бақылау органдары қызметінің саласы

D) саяси партиялар қызметінің саласындағы қатынастар

E) барлық жауап дұрыс5. Мемлекеттік құрылым бұл:

А) билік органдарының құрылу тәртібі

В) ҚР жоғары мекеме

С) Мемлекеттің аумақтық құрылымы

D) Қоғам ұйымының тәсілі

E) Басқару нысаны6. Прокурор санкциясынсыз тұлға қанша уақытта қамауға алынады?

А) 6 тәуліктен көп емес

В) 72 сағаттан көп емес

С) 2 аптадан көп емес

D) 3 аптадан көп емес

E) 10 тәуліктен көп емес7. Әкімшілік құқық бұл:

A) Моральдық нормалар

B) қоғамдық қатынастар жүйесі

С) әкімшілік-құқықтық нормалар жүйесі

D) әлеуметтік нормалар

E) барлық жауап дұрыс8. Әкімшілік құқық зерттейді:

A) мемлекеттік органдар мен ұйымдар жүйесіндегі басқаруды

B) қоғамдық бірлестіктердегі басқаруды

C) мемлекеттік емес ұйымдардағы басқаруды

D) жоғары өкілдік органдардағы басқаруды

Е) діни бірлестіктердегі басқаруды9. Әкімшілік құқық ғылым ретінде пайда болды:

A) Австралияда

B) Азия елдерінде

C) АҚШ-да

D) Еуропа елдерінде

E) барлық жауап дұрыс10. Кәсіпкерлік қызметтің субъектісі:

A) мемлекет, жеке немесе заңды тұлға

B) қабілетсіз жеке тұлғалар

C) құқыққа қабілетсіз жеке тұлғалар

D) филиалдар

E) жеке кәсіпкерлер11. Азаматтыққа қабылдау мәселелері бойынша шығарылады:

А) Хабарлама

В) Бұйрық

С) Жарлық

D) Өкім

E) барлық жауап дұрыс12. Жалған бакротқа ұщырау бұл:

A) қарыздарды әдейі дәрменсіздікке әкелу

B) банкроттықты мойындау туралы қарыздардың жалған өтініш

C) санация

D) бітімгерлік келісім

E) мәміле13. Жүктерді және жолаушыларды тасымалдау келісімі қандай міндеттемеге жатады?

A) банктік міндеттеме

B) мүлікті меншікке беру бойынша міндеттеме

C) мүлікті пайдалануға беру туралы міндеттеме

D) қызмет көрсету бойынша міндеттеме

E) барлық жауап дұрыс14. Азаматтықтың тоқтатылу негізі:

А) шетелдікпен неке қию

В) азаматтықтан шығу, азаматтықтан айырылу

С) шетелде білім алу

D) ауыр қылмыс жасау

E) әкімшілік құқық бұзушылық15. Конституцияның қай бабы адамның өмірге құқығын бекітеді?

А) 10 - бап

В) 16- бап

С) 15- бап

D) 20- бап

E) 12- бап16. Саяси пана беру мәселесін кім шешеді?

А) Премьер-министр

В) Сыртқы істе министрі

С) Әкімдер

D) Президент

E) Әділет министрі17. Тәуелсіз билікке ие:

А) Жалпы қоғам

В) халықарлық ұйымдар

С) мемлекет

D) Президент

E) барлық жауап дұрыс18. Мемлекеттің негізгі белгісі.

A) мемлекеттік суверенитет

B) билік, дәстүр

C) ұлттық валюта

D) ту, елтаңба, гимн

E) конституция19. Салық пәні:

А) құнды қағаздар

В) салық объектісінің материалды көрінісі

С) акциздер

D) кіріс салығы

E) барлық жауап дұрыс20. Конституциялық нормалардың өзінділігі …

А) өз күшіне бірден енеді

В) өзіндік қолдану

С) 1 жылдан соң енеді

D) Үкіметке байланысты

E) Парламентке байланысты21. Конституциялық заңдылық - бұл…

А) ережелер жүйесі

В) конституциялық нормаларды барлығының қатаң сақтауы

С) негіз қалаушы бастама

D) мемлекеттік органдардың анықталған өкілеттіктері

E) барлық жауап дұрыс22. Заманауи мемлекеттің әлеуметтік міндеті.

A) бір топтың өзге топпен жаншуы

B) адамдардың сөйлесу құралы

C) коммуникация құрылысы

D) қоғамдағы бұзушылықтарды басу

E) ұлттық қауіпсіздік23. Кез келген типтегі мемлекетке тән қызмет

A) шаруашылық-ұйымдастырушылықя

B) түсірілген топтарды жаншу

C) мәдени-тәрбиелік

D) елдің қорғанысы

E) барлық жауап дұрыс24. Азаматтық принципі бойынша біріктіретін барлық қоғамның жалғыз өкілі

А) Партиялық ұйымдар

В) Қоғамдық ұйымдар

С) Мемлекет

D) Діни ұйымдар

E) Саяси партиялар25. Банкрот бұл:

A) ынтымақты жауапкершілік

B) бітімгершілік келісім

C) дәрменсіздігі сотпен белгіленген қарыздар

D) біріккен жауапкешілік

E) барлық жауап дұрыс11 - сынып тестілері

1. ҚР ұлттық банкіне жетекшілік жүргізіледі:

A) ҚР Парламентімен

B) ҚР Үкіметімен

C) ҚР Президентімен

D) ҚР Ұлттық банк төрағасымен

E) Премьер-министрмен2. Бұрынырақтағы әкімшілік құқықтың атауы

A) Муниципалды құқық

B) Жария құқық

C) мемлекеттік әкімшілік құқығы

D) Полициялық құқық

E) барлық жауап дұрыс3. Әкімшілік құқық ғылым ретінде дамыды:

A) Еуропа елдерінде

B) Азия елдерінде

C) АҚШ-да

D) Африка елдерінде

E) Ұлыбританияда4. Конституциялық қағидалар – бұл…

А) Құқықтық жауапкершіліктің түрі

В) Конституциялық заңдылық

С) Негіз қалаушы бастама

D) Мемлекеттік органдардың өкілеттігі

E) барлық жауап дұрыс5. Әкімшілік құқықтың әдістері:

A) Диспозитивті

B) Императивті

C) Императивті және диспозитивті

D) Диспозитивті, ерекше жағдайларда императивті

E) барлық жауап дұрыс6. Қылмыс бұл…

A) ұрлық


B) қылмыстық заңмен тыйым салынған әрекеттер, оны жасағаны үшін қылмыстық жаза тағайындалады

C) жаза


D) тонау

E) қарақшылық7. Әкімшілік құқықтың әдістері:

A) Диспозитивті, ерекше жағдайларда императивті

B) Императивті

C) Императивті және диспозитивті

D) Диспозитивті

E) барлық жауап дұрыс8. Әкімшілік құқықтың жалпы бөлімінің институтына кіреді:

A) Құқықтық тәртіп

B) Қауіпсіздікті қамтамасыз ету

C) Азаматтар субъект ретінде

D) Жедел қызмет

E) Анықтау9. Федерация – бұл…

A) мемлекетаралық одақ

B) біртұтас мемлекет

C) субъектілер нақты жайттарда суверенитетке ие;

D) уақытша одақ

E) барлық жауап дұрыс10. Салық объектісі?

А) жеке тұлғалар

В) заңды тұлғалар

С) заң салықтық міндеттердің пайда болуын шарттайтын заңи фактілер

D) салық төлеуші

E) айыппұл11. Салық субъектісі – бұл:

А) салық төлеуге міндетті емес тұлға

В) салық төлеуге міндетті тұлға

С) салық төлеуге міндетті заңды тұлға

D) жеке тұлға

E) барлық жауап дұрыс12. Кең мағынада салыққа жатқызады:

А) ақшалай құралдар

В) ақшалай түсімдер

С) мемлекет кірісіне түсетін кез келген ақшалай құралдарды алу

D) қаржы құралдары

E) акциялар, облигациялар13. Тоталитарлы саяси режимнің белгісі

A) қоғам өмірінің барлық саласын мемлекеттендіру

B) билік органдарын таңдау

С) заңмен билікті шектеу

D) құқықтық бақылау

E) барлық жауап дұрыс14. Мемлекеттік биліктің үстемдігін іште және оның тәуелсіздігін сыртта көрсететін мемлекеттің белгісі

А) Суверенитет

В) Құқық субъектілік

С) Құқықтық қабілеттілік

D) Алға басушылық

E) Жауапкершілік15. Заңды білмеу жауапкершіліктен бостады ма?

А) Босатады

В) кәмелетке толмағандарды ғана

С) жоқ, босатпайды

D) жағдайға байланысты

E) барлық жауап дұрыс16. Әкімшілік құқық көп жағдайда қолданады:

A) рұқсат ету және тыйым салу

B) белгілеу және тыйым салу

C) рұқсат ету және белгілеу

D) рұқсат ету

E) мадақтау17. Шаруашылық субъектілерінің пайда болуының құрылтайлық тәртібі тән:

A) жеке тұлғалар үшін

B) мемлекет үшін

C) жеке меншікке негізделген кәсіп үшін

D) қоғамдық бірлестіктер үшін

E) барлық жауап дұрыс18. Салық элементтері:

А) кіріс салығы

В) қосылған құн салығы

С) салықты қолдану тәртібін анықтайтын салықтың құрамдас бөліктері

D) жер салығы

E) көлікке салық19. Әкімшілік құқықтың әдістері:

A) Диспозитивті

B) Императивті

C) Императивті және диспозитивті

D) Диспозитивті, ерекше жағдайларда императивті

E) барлық жауап дұрыс20. Азаматтардың жеке куәлігін алу мерзімін белгілеу кезінде қолданылатын әкімшілік құқытың әдісі – бұл...

A) шектеу қою

B) рұқсат ету

C) тыйым салу

D) позитивті міндеттеу

E) мадақтау21. Әкімшілік теріс қылық үшін жауапкершілікті белгілеу кезінде қолданылатын әдіс – бұл ...

A) уәкілеттік

B) рұқсат ету

C) тыйм салу

D) шкетеу қою

E) барлық жауап дұрыс22. Меншік құқығы тұрады:

A) билік етуден (пайдаланудан)

B) ие болудан, пайдаланудан, билік етуден (пайдаланудан)

C) ие болужан

D) жедел басқарудан

E) мүлкін алудан23. Мемлекет пен құқықтың пайда болуының әлеуметтік себебі.

A) отбасы мен таптардың пайда болуы мен тұқымын жіктеу

B) еңбек өнімділігінің өсімі

С) еңбектің қоғамдық бөлінуі

D) жеке меншіктің пайда болуы

E) барлық жауап дұрыс24. Жария-саяси билік – бұл ... жүйесі

A) нормативті-құқықтық актілер

B) қоғамды басқаратын мемлекеттік органдардың

С) қоғамдық ұйымдардың

D) құқық, дәстүр, мораль нормаларының

E) саяси партиялардың25. Мемлекеттің қызметі деген не?

A) оның белгілері мен құрылымы

B) мемлекеттік билікті ұйымдастыру әдістері

С) оның қызметінің негізгі бағыттарыD) билікті іске асыру әдістері

E) барлық жауап дұрыс
Каталог: files
files -> 1 дәріс : Кіріспе. Негізгі түсініктер мен анықтамалар. Тиеу-түсіру жұмыстары жөніндегі жалпы түсініктер
files -> Қыс ең зақымданатын жыл мезгілі. Бірақ жаралану, сынық, тоңазу, үсіп қалу біздің қысқы тұрмыстың міндетті салдары емес
files -> Қазақ халқының ұлттық ойындары
files -> Тема: Детский травматизм. Травма мягких тканей лица и органов рта у детей. Особенности первичной хирургической обработки ран лица. Показания к госпитализации ребенка
files -> Тематичний план практичних занять


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет