Г. А. Таспенова «6M050700 Менеджмент» «Мамандық пәндерін оқыту әдістемесі»Pdf көрінісі
Дата25.10.2018
өлшемі55.28 Kb.

«НАРХОЗ УНИВЕРСИТЕТІ» АҚ 

 

  

Ғылыми-педагогикалық магистратура 

«Менеджмент»   кафедрасының 

            2016 

ж. __________________ 

мәжілісінде № ___ хаттамамен 

Бекітілген 

«Менеджмент»   кафедрасының 

меңгерушісі э.ғ.к.,  доцент 

____________ 

Г.А. Таспенова 

 

 «6M050700 – 

Менеджмент» 

 

 

«Мамандық пәндерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша емтихан сұрақтары  

№1 СҰРАҚТАР БЛОГЫ 

ТАҚЫРЫП  1.  «Менеджмент»  мамандығы  пәндерін  оқыту  пәні  мен 

әдістемесі 

Дидактиканы зерделеудің пәні, нысандары және негізгі міндеттерін атаңыз 

Заманауи дидактика аясында оқыту заңдарына сипаттама беріңіз  ТАҚЫРЫП 2. Оқыту теориясы 

«Оқыту», «оқу», «білім алу» ұғымдарына сипаттама беріңіз  

Блум таксономиясы бойынша білім алу мақсаттарының деңгейлеріне сипаттама беріңіз 

ТАҚЫРЫП 3.  Заманауи оқыту әдістері. Оқыту әдістерінің жіктемесі 

Экономикалық  пәндерді  оқыту  тәжірибесінде    қарастырылған  оқу үдерістерін атаңыз  

Оқыту әдісінің мәні мен маңызын, ерекшеліктерін түсіндіріңіз ТАҚЫРЫП  4.  «Менеджмент»  мамандығы  пәндерін  оқытудың  оқу 

үдерісінде зерттеу және үлгілеу  

Үлгілеудің артықшылықтары мен кемшіліктерін сипаттаңыз Оқсу  сабақтарын  өткізуде  оқытудың  белсенді  және  интерактивті 

үлгісінің қолданылу маңызын түсіндіріңіз  

ТАҚЫРЫП 5.  Жоғары мектептегі кооперативтік оқыту  

Менеджерлер  мен  экономистерді  оқытуда    тиімді  нысан  ретінде  кейстердің ролін анықтаңыз  

10 


Тікелей оқытудың мәні мен маңызын ашып көрсетіңіз 

ТАҚЫРЫП 6. ЖОО-ғы оқытуда көрнекі құралдар  

11 


Оқу үдерісіндені көрнекі құралдардың ролін ашып көрсетіңіз 

12 


Экономикалық пәндерді зерделеуде қолданылатын көрнекілік 

нысандары мен түрлерін тізіп көрсетіңіз ТАҚЫРЫП 7.  Оқу үдерісіндегі бақылау функциялары, талаптары және 

негізгі нысандары  

13 


Білім мен дағдыны бағалау және бақылау мәнін ашып көрсетіңіз 

14 


Университеттегі  «көшіру»,  «плагиатпен»  күрес  шараларына  сипаттама 

беріңіз   

15 


Студенттердің білімін бақылау нысандарын атаңыз 

ТАҚЫРЫП 8. «Менеджмент» мамандығы пәндері бойынша дәріс, оны 

дайындау және орындау  

16 


Дәрістің түрлерін бөліп көрсетіңіз 

17 


Дәрістің оқу үдерісіндегі мәні мен маңызы, тағайындалуын түсіндіріңіз  

18 


Дәрістің негізгі құрылымдық элементтерін ретпен көрсетіңіз  

ТАҚЫРЫП  9.    Оқу  үдерісіндегі  семинарлық  сабақтардың  мәні  мен 

орны  

19 


Семинарлық сабақтың мәні мен маңызы және оның дәрістен 

ерекшелігін анықтаңыз  

20 

Семинарлық сабақтарда оқытушының ролін ашып көрсетіңіз 21 

Тәжірибелік сабақтардың нысандарына сипаттама беріңіз ТАҚЫРЫП  10.  Студенттердің  өзіндік  жұмысын  ұйымдастыру 

әдістемесі  

22 


Студенттердің өзіндік жұмысының ұйымдастырылуына сипаттама 

беріңіз 


23 

Рейтингтік оқыту жүйесінде студенттердің өзіндік жұмысынын мәні 

мен маңызын ашып көрсетіңіз 

24 


Студенттердің өзіндік жұмысының ұйымдастырылуында оқытушы мен 

студенттің ролдерін ашып көрсетіңіз ТАҚЫРЫП 11.  Оқыту құрылымындағы бақылау. Сұрау.  

25 


Білімді тексеруге қойылатын талаптарды тізіп көрсетіңіз 

26 


Оқу үдерісіндегі бақылау функцияларын тізіп көрсетіңіз 

27 


Білім сапасын анықтауға қойылатын талаптарды тізіп көрсетіңіз  

ТАҚЫРЫП 12.  Педагогикалық әсер ету. Жоғары мектептегі тәрбиелік 

жұмыс 

28   


Идеологиялық жұмыстың мәні мен маңызын ашып көрсетіңіз  

29 


Педагогтикалық әсер ету үдерісінің құраушыларын анықтаңыз  

30 


Студенттердің  ғылыми-зерттеу  жұмыстарына  жетекшілікке  сипаттама 

беріңіз  №2 СҰРАҚТАР БЛОГЫ 

ТАҚЫРЫП  1.  «Менеджмент»  мамандығы  пәндерін  оқыту  пәні  мен 

әдістемесі 

 Оқытудың негізгі қағидаларының өзара байланысын анықтаңыз 

Экономикалық пәндер мен жалпы пәндерді оқыту әдістемесінің ерекшеліктерін анықтап, талдаңыз  

«Менеджмент» мамандығы пәндерін оқытудың ерекшеліктерін көрсетіңіз  

ТАҚЫРЫП 2.  Оқыту теориясы 

Білім беру өнімін құруда  қатысу деңгейі бойынша оқыту түрлеріне талдау жасаңыз 

Оқу матреиалын меңгеру деңгейлерін атаңыз және оларға сипаттама беріңіз  

ТАҚЫРЫП 3.  Заманауи оқыту әдістері. Оқыту әдістерінің жіктемесі 

Педагогикалық  тәжірибеде  оқытудың  әртүрлі  әдістерінің  пайда  болу қажеттіліктерін түсіндіріңіз  

Тікелей оқыту әдісінің ерекшеліктеріне сипаттама беріңіз Оқу әдістерін топтастырыңыз және оларға сипаттама беріңіз  ТАҚЫРЫП  4.  «Менеджмент»  мамандығы  пәндерін  оқытудың  оқу 

үдерісінде зерттеу және үлгілеу 

Мамандық пәндерін оқытуда зерттеудің қажеттілігін негіздеп түсіндіріңіз 

10 


Проблемалық жағдайды қалай қалыптастыруға болады? Нақты 

мысалдар келтіріңіз 

11 

Үлгілеу әдісінің ерекшеліктерін бөліп көрсетіңіз ТАҚЫРЫП 5.  Жоғары мектептегі кооперативтік оқыту 

12 


Кооперативтік оқыту мәні мен маңызын талдаңыз  

13 


Кооперативтік оқытудың негізгі құраушы теорияларына талдау 

жасаңыз 


ТАҚЫРЫП 6.  ЖОО-ғы оқытуда көрнекі құралдар 

14 


Оқу үдерісінде оқытудың техникалық құралдарының тағайындалуына 

талдау жасаңыз  

15 

Көрнекі құралдарды қолдану барысында оқытушы қандай әдістемелік нұсқауларды басшылыққа алғаны дұрыс, түсіндіріңіз  

16 


Оқытудың көрнекі құралдарының негізгі нысандарын тізіп көрсетіңіз  

ТАҚЫРЫП 7.  Оқу үдерісіндегі бақылау функциялары, талаптары және 

негізгі нысандары 

17 


Емтихан сұрақтары мен билеттердің құрылу тәртібін түсіндіріңіз  

18 


 

Студенттердің  емтихандағы  білімін  бағалау  талаптарын  сипаттама 

беріңіз  

ТАҚЫРЫП 8. «Менеджмент» мамандығы пәндері бойынша дәріс, оны 

дайындау және орындау 

19 


Дәрістің қандай тәсілін «тиімді» деп ойлайсыз, түсіндіріңіз  

20 


Оқу  үдерісіндегі  дәрістің  артықшылықтары  мен  кемшіліктерін  бөліп 

көрсетіңіз  ТАҚЫРЫП  9.    Оқу  үдерісіндегі  семинарлық  сабақтардың  мәні  мен 

орны 

21 


Оқытушының семинарға дайындық үдерісін сипаттаңыз  

22 


Экономикалық пәндер үшін дәстүрлі семинарлық сабақтардың 

нысандарын атап көрсетіңіз  

23 

Тәжірибелік сабақтарды бағалау талаптарын бөліп көрсетіңіз ТАҚЫРЫП  10.    Студенттердің  өзіндік  жұмысын  ұйымдастыру 

әдістемесі 

24 


Экономикалық пәндер бойынша тест құруда қандай әдісті қолданған 

тиімді деп ойлайсыз, түсіндіріңіз  

25 

Оқытушы мен аудитория арасындағы кері байланысты қалай тиімді ұйымдастыруға болады, түсіндіріңіз 

ТАҚЫРЫП 11.   Оқыту құрылымындағы бақылау. Сұрау 

26 


«Менеджмент» мамандығының пәндерін оқытудың оқу үдерісінде 

қолданылатын бақылау нысандары мен әдістерін тізіп көрсетіңіз  

27 

Тәжірибелік сабақтарда сұрау жүргізудің қажеттілігін түсіндіріңіз   ТАҚЫРЫП 12.   Педагогикалық әсер ету. Жоғары мектептегі тәрбиелік 

жұмыс 

28 


Студенттерді  құқықтық,  экологиялық  және  экономикалық  тәрбие 

рольдеріне талдау жасаңыз  

29 

«Менеджмент»  мамандығының  пәндерін  оқыту  әдістемесінде педагогикалық өзара әсер ету үлгісінің қолданылуын сипаттаңыз  

30 


Оқытушының тәрбиелік жұмыстарының мүмкінді жоспарын құрыңыз  

№3 СҰРАҚТАР БЛОГЫ 

ТАҚЫРЫП  1.  «Менеджмент»  мамандығы  пәндерін  оқыту  пәні  мен 

әдістемесі 

Экономикалық категориялардың  тұжырымдалу 

ерекшеліктерін 

түсіндіріңіз  

Блум  таксономиясы  бойынша  «түсіну»  және  «синтез»  деңгейлерін салыстырыңыз 

Блум  таксономиясы  бойынша  «білім»  және  «талдау»  деңгейлерін салыстырыңыз 

ТАҚЫРЫП 2.  Оқыту теориясы 

Л.  В.  Занков  және  В.  В.  Давыдов  –  Д.  В.  Элькониннің тұжырымдарының әдістемелік қағидаларын салыстырыңыз 

Білім  беру  парадигмаларын  салыстырыңыз:  мақсаттар,  жетістік талаптары,  ұйымдастырушылық  аспект,  білім  берудің  өнімділігі, 

ролдердің табиғаты  

Оқыту парадигмасы мен оқу парадигмасын талдаңыз  ТАҚЫРЫП 3.  Заманауи оқыту әдістері. Оқыту әдістерінің жіктемесі 

Әртүрлі талаптар бойынша оқыту әдістерін жүйелендіріңіз Интерактивті оқыту әдісі мен тікелей оқыту әдісінің қалай 

үйлестірілетінін түсіндіріңіз 

Интерактивті  оқыту  әдісінің  артықшылықтары  мен  кемшіліктерін талдаңыз 

ТАҚЫРЫП  4.  «Менеджмент»  мамандығы  пәндерін  оқытудың  оқу 

үдерісінде зерттеу және үлгілеу 

10 


Зерттеу әдісін қалай тиімді ұйымдастыруға болады, ойыңызды 

тұжырымдаңыз 

11 

Оқу үдерісін ұйымдастыру қағидасы ретінде үлгілеу әдісінің қадамдарын бөліп көрсетіңіз 

12 


«Менеджмент» мамандығының пәндерін оқыту әдістемесінде заманауи 

білім берудің педагогикалық технолоияларын сипаттаңыз ТАҚЫРЫП 5.  Жоғары мектептегі кооперативтік оқыту 

13 


Біріккен оқытудың үлгілеріне салысырмалы талдау жасаңыз  

14 


Әлеуметтік  өзара  тәуелділік  пен  когнититвті-дамушылық  теорияға 

             

 

Құрастырушы:                                                                        Абдулина Г.А.  

салыстырмалы талдау жасаңыз ТАҚЫРЫП 6.  ЖОО-ғы оқытуда көрнекі құралдар 

15 


LCD  проектор  және  оқытудың  заманауи  құралдарын  қолдану 

қажеттілігі бойынша ойыңызды тұжырымдаңыз  

16 

Көрнекіліктер және олардың түрлеріне сипаттама беріңіз ТАҚЫРЫП 7.  Оқу үдерісіндегі бақылау функциялары, талаптары және 

негізгі нысандары 

17 


Өтілген  және  жаңадан  өткен  материалдың  игерілу  деңгейін  тексеру 

мақсатымен қолданылатын бақылау әдістерін бөліп көрсетіңіз  

18 

Педагогикалық бақылау тұжырымына сипаттама беріңіз 19 

 

«Менеджмент»  мамандығы  пәндері  бойынша  тесттерді  құру әдістемесін түсіндіріңіз 

ТАҚЫРЫП 8. «Менеджмент» мамандығы пәндері бойынша дәріс, оны 

дайындау және орындау 

20 


Оқытушының дәріс сабағын бағалау талаптарын тізіп көрсетіңіз 

21 


Дәрісте толық байланысты орнату талаптарын бөліп көрсетіңіз 

22 


Дәрістік қарым-қатынаста «үзілістердің» ролдерін түсіндіріңіз 

ТАҚЫРЫП  9.    Оқу  үдерісіндегі  семинарлық  сабақтардың  мәні  мен 

орны 

23 


Семинарлық сабақтардың сапасын бағалау талаптарын бөліп көрсетіңіз 

24 


Студенттермен іскерлік ойындарды ұйымдастыру бойынша әдістемелік 

нұсқауларды  сипаттаңыз ТАҚЫРЫП  10.    Студенттердің  өзіндік  жұмысын  ұйымдастыру 

әдістемесі 

25 


Курстық  және  бітіруші  біліктілік  жұмыстарын  дайындау  үдерісін 

сипаттаңыз 

26 

Студенттердің  ғылыми  конференцияларға  қатысуы  үшін  баяндамалар мен  мақалаларға  жетекшілік  жасау  бойынша  әдістемелік  нұсқауларға 

сипаттама беріңіз ТАҚЫРЫП 11.   Оқыту құрылымындағы бақылау. Сұрау 

27 


Тестік тапсырмалардың мазмұнын сипаттаңыз 

28 


Студенттердің құзіреттіліктері аясында «білім», «меңгеру», «дағды» 

деңгейлері бойынша тестік тапсырмалардың құрылымын түсіндіріңіз ТАҚЫРЫП 12.   Педагогикалық әсер ету. Жоғары мектептегі тәрбиелік 

жұмыс 

29 


Оқу үдерісінде тәрбиелік жұмыстар аясында патриоттық сезімді дамыту 

элементтерін бекіту бойынша шараларды сипаттаңыз  30 

«Менеджмент» мамандығын оқыту әдістемесіне қатысты педагогикалық әсердің элементтерін талдаңыз 

Каталог: images -> files
files -> 4. Минимальная площадь на одно стоматологическое кресло (в кв м)
files -> Региональный центр «Шығыс» управления образования вко жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбы бойынша биология
files -> Сабақтың тақырыбы: Көктем Мақсаты: Көктем тақырыбына шолу жасай отырып, өз ойларын дәлелдеуге дағдыландыру. Міндеттері
files -> Ұбт-ға даярлаудағы тиімді әдістері өскемен 2015
files -> Химиялық таңбасы – аі
files -> Твором фтора простой и эффективный способ профилактики кариеса
files -> 1. Специфические рецепторы


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет