Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәрежебет1/47
Дата31.01.2017
өлшемі8.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

5В011100 – «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 - “Информатика” мамандығы бойынша «Информатика бакалавры» академиялық беріледі.

Оқу деңгейлері (сатылары): бакалавр

Бағдарламаға қабылдау жөніндегі талаптар: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгеруге тілек білдіруші тұлғалардың білімінің алдыңғы деңгейі – орта білім. Бакалаврға азаматтарды қабылдау тәртібі жоғары оқу орнында білім берудің кәсіби оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру мекемелеріне қабылдаудың Типтік ережелеріне сәйкес анықталады.

ЖОО-да бір академиялық кезеңді аяқтауы, оның ішінде оқу үлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, жаратылыстанудың, компьютерлік және ақпараттық технологиялардың дамуының тенденциялары мен перспективалары туралы, бұл технологиялардың қолданбалы есептерді шешуде қолдану тәсілдері мен әдістері туралы түсінік болуы керек; компьютерді меңгеруі, қазіргі инструментальдық құралдарды қолдана білу; қазіргі ақпараттық технологияларды пайдалану.Бағдарламалардың білім беру және кәсіби мақсаттары/оқуды одан әрі жалғастыру мүмкіндігі: Отандық және халықаралық еңбек нарығын сай бәсекеге қабілетті ғылыми-педагогикалық мамандар даярлау. Білім алушыны интеллектуалдық тұрғыда дамыту, информатика саласы бойынша құзіретті мамандарды тәрбиелеу.

Информатиканы оқыту теориясы және әдістемесі бойынша практикалық және теориялық әрекеттерге байланысты эмпериялық және теориялық білімді, дағдыны қамтитын жеке тұлғаның сапасын қалыптастыру.5В011100 – «Информатика» мамандығын бітіруші 6M011100-«Информатика» магистратурада білімін жалғастыруына болады.

Кредиттер көрсетілген бағдарламаның құрылымы: 129 кредит+ 8 кредит (дене шынықтыру)+8 кредит (оқу практикасы)+6 кредит (педагогикалық практика)+6 кредит (өндірістік практика)+3 кредит(қорытынды аттестация) - (ECTS-240 кредит)Пәннің коды, шифры

Пән атауы

Қазақстандық кредит саны

ECTS бойынша
Жалпы білім пәндері

33

50
Міндетті компонент

33

50

КТ 1101

Қазақстан тарихы

3
Inf1102

Информатика

3
ОТKN 1103

Өмір тіршілігі қауіпсіздігінің негіздері

2
Ale 1104

Әлеуметтану

2
ETD 2105

Экология және тұрақты даму

2
К(О)Т 1106

Қазақ (орыс) тілі

6
ETN 2107

Экономикалық теория негіздері

2
ShT 1103

Шетел тілі

6
KN 2109

Құқық негіздері

2
Saya 2110

Саясаттану

2
Fil 2111

Философия

3Базалық пәндер

64

96
Міндетті компонент

20

30

PMK1201

Педагогикалық мамандыққа кіріспе

1
PED 2202

Педагогика

3
Etn2203

Этнопедагогика

2
PAD1204

Психология және адам дамуы

3
OoT2205

Өзін-өзі тану

2
ZhFMG2206

Жасөспірім физиологиясы және мектеп гигиенасы

2
КК(О)Т 3207

Кәсіби қазақ(орыс) тілі

2
KBShT3208

Кәсіби-бағытталған шетел тілі

2
IOA 3309

Информатиканы оқыту әдістемесі

3Таңдау компоненті

44

66

ZhM 1201

1.Жоғары математика

3
EM 1201

2. Элементарлық математика

Prog 1202

1. Программалау

3
ADS 1202

2.Алгоритмдер және деректер структурасы

DM 1203

1.Дискретті математика

3
SA 1203

2.Сандық әдістер

EZhA 2204

1.Есептеу жүйелерінің архитектурасы

3
SM 2204

2. Символдық математика

KG 2205

1.Компьютерлік графика

3
HT 2205

2. HTML-технологиялары

PTT 2206

1. Программалау технологиясы және тілдер

3
AT 2206

2. Ақпараттық технологиялар

OBP 2207

1. Объектіге бағытталған программалау

3
EON2207

2. Электрондық оқыту негіздері

КМ2208

1.Компьютерлік математика

3
DP2208

2.Дербес электрондық есептеуіш машинасындағы практикум

KPZh3209

1.Қолданбалы программалық жабдықтау

3
BIKZh3209

2.Баспа ісіндегі компьютерлік жүйелер

PZhT 3210

1. Программалаудың жаңа технологиялары

3
PTTTA 3210

2.Программалау тілдерінің теориясы және трансляция әдістері

OIAT 3211

1. Оқытудағы инновациялық әдістер мен технологиялар

3
PK 3211

2.Перифериялық құрғылар

KZhAK 3212
SN 3212

1. Компьютерлік жүйелерде ақпараттық қорғау

2. Схемотехника негіздері3
BKT 3213

1. Берілгендер қоры теориясы

3
MOT 3213

2. Бұлтты технологияларға кіріспе

MOP 321

1.Мультимедиалық оқыту программалары

3
KEA 3214

2. Көппроцессорлы ЭЕМ-дер архитектурасы
Кәсіби пәндер

32

48
Міндетті компонент

5

7

TZhTa3301

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2
ITN1302

Информатиканың теориялық негіздері

3Таңдау компоненті

27

40

WD 3301

1.Web-дизайн

3
WAT 3301

2.Web-беттерді әзірлеу технологиялары
OPZhAT 3302

1.Оқу процесіндегі жаңа ақпараттық технологиялар

3EOKKT 33022.Электрондық оқыту ресурстарын құру технологиялары
ATN 3303


1. Анимациялық технологиялар негіздері

3
IM 3303

2.Имитациялық модельдеу

EZhZhT 3304


1.Есептеу жүйелері, желілер және телекоммуникациялар

3
GT 3304

2.Графтар теориясы

DKAZh 4305


1.Деректер қоры және ақпараттық жүйелер

3
ST 4305

2.Сандық технологиялар

PE4306

1.Параллель есептеулер

3
OAOZ4306

2.Оптимизациялық әдістер және операцияларды зерттеу

ShKMIOA 4307

1. Шағын комплектілі мектептерде информатиканы оқыту әдістемесі

3
4307

2. Программалау көмегімен олимпиадалық есептерді шешу әдістері
KZh 4308

1. Компьютерлік желілер

3
ZhIN 4308

2. Жасанды интеллект жүйелері

OZ 3309


1.Мобильді байланыс технологиялар

3
OZh 3309

2.Операциялық жүйелер
Жалпы кредит саны

129

193


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қазақстан тарихы

Пәннің коды: КТ 1101

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Тайман С. –тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

Курстың мақсаты: Қазақстан тарихының ертедегі дәуірінен бастап, бүгінге дейін негізгі кезеңдері туралы оның этногенезі, Қазақ халқы мемлекеттілігінің орнығуы мен дамуының үздіксіздігі, сабақтастығы туралы объективтік тарихи білім беру.

Деректемелер/Пререквизиттері: - жоқ.

Курстың/пәннің мазмұны: тарихты зерттеу әдіснамасы мен Қазақстан тарихының хронологиясы. Қазақстан ежелгі дәуірде – тас, қола, темір кезеңдері, алғашқы қауым және күрделі ұйымдастырылған, әлеуметтік дифференцияланған қоғамның қалыптасу дәуірі – сақтар, үйсіндер, қаңлылар, ғұндар. Қазақстан орта ғасыр кезеңінде – түрік мемлекеттері, моңғол шапқыншылығы, қазақ халқының және мемлекеттілігінің эволюциясы, қазақ хандығының құрылуы. Қазақстан Ресей империясының құрамында. «Алаш» қозғалысы мен «Алаш – Орда» үкіметінің тарихы. Қазақстан Кеңес өкіметінің орнауы жылдарында. ХХ ғ. Қазақстанның саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуы. Қазақстанның тәуелсіз Республика ретінде қалыптасуы.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Қазақстан тарихы Очерктерi. - Алматы, 1994.

2. Қазақстан тарихы І-V-том. - Алматы, 1996-2010 ж.ж.

3. Мыңжан Н. Қазақтың көне тарихы. - Алматы, 1992

5. ГумилевЛ. Көне түрiктер. - Алматы, 1992

6. Салғарин Қ. Қазақтың қилы тарихы. - Алматы, 1993

7. Көмеков А. Қыпшақтардың саяси тарихы, қарым-қатынастары. - Алматы, 1994.

8. Маданов Х. Ұлы дала тарихы. - Алматы, 1994ж.

9. Бекмаханов ХІХ ғ 20-40 жж Қазақстан. - Алматы, 1992

10.Қозыбаев М. Жауға шаптым ту байлап. - Алматы, 1990

11. Қазақстан тарихы очерктер. - Алматы, 1994.

12. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. - Алматы, 1995ж

13. Аничкин И. Жанкожа Нурмухамедулы. - Алматы, 1997г

14. Нурпейсов Н. Алаш пен Алашорда. - Алматы, 1994ж

15. Назарбаев Н.А. Казахстан-2030. - Алматы, 1997г

16. ҚР Конституциясы. - Алматы, 1995 ж.17. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз». 28 қаңтар, 2011жыл. Егемен Қазақстан.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, мемлекеттік емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Информатика

Пәннің коды: Inf 1102

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Шамсиева Н.С. -педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Информатика пәнiн оқыту мақсаты студенттерге есептердi компьютер көмегiмен шешу әдiстерiн оқыту және оларды компьютерлiк жүйе мен ақпараттық технологияларды болашақ қызметiнде тиiмдi қолдануына дайындау болып табылады. Информатиканың негiзгi ұғымдарын игеру мақсатында студенттердiң “алгоритмдiк“ ойлау дағдыларын қалыптастыру, ақпаратты қазiргi қоғамның ресурсы ретiнде бейнелеу және ақпараттық ресурстарды басқару әдiстерiн оқыту; Студенттердi қазiргi заманғы озық әмбебап компьютерлердiң құрылысымен таныстыру және олардың компьютерде жұмыс iстеу дағдысын қалыптастыру; Студенттерге алгоритмдiк тiлдердi, программалау әдiстерiн, ақпараттық жүйелер негiздерiн оқыту; Қазiргi заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкiндiктерiн ашып көрсету және олардың даму перспективасын түсiндiру.

Деректемелері/Пререквизиттері: орта мектеп “Информатика” пәнінің курсы

Курстың/пәннің мазмұны: Информатика пәнi ақпараттың құрылымын, жалпы қасиеттерiн, сонымен қатар оны жинау, өңдеу, сақтау, тасымалдау және сипаттау әдiстерiн зерттейдi. Ақпаратты сипаттау және өңдеу, оның құрылымы мен түрлерiн талдау әдiстерiн бiлуi тиiс; Басқарушылық сипаттағы есептердi компьютер көмегiмен шешудiң алгоритмдерi мен программаларын жасау әдiстерiн меңгеруi тиiс; Дербес компьютермен, операциялық жүйелермен, түрлi редакторлармен, кестелiк процессорлармен, деректер қоймасын басқару жүйелерiмен, қолданбалы программалар пакетiмен жұмыс iстеу дағдыларын қалыптастыруға және компьютерлiк желi қызметiн қолдана бiлуге тиiс; Деректер қоймаларын, ақпараттық жүйелерiн жобалау және жасауды үйрену; Арнайы есептердi щешуге арналған қолданбалы программалық қамсыздандыруды жасай бiлу; Компьютерлiк жүйелер мен ақпараттық технологиялардың заман талабына сай жиi өзгерiске түсуiн қадағалай бiлу.

Ұсынылатын әдебиет:

  1. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б.Б., Дәулетқұлов А.Б. Жаңа Ақпаратлық технологиялар: Информатикадан 30 сабақ -Алматы, ЖТИ, 2004-408 б.

  2. Симонович С.В. и др. Информатика. Базовый курс -СПб, Питер, 2003г.

  3. Мюллер С. Модернизация и ремонт персональных компьютеров. - М.: Бином, 1997.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Өмір тіршілігі қауіпсіздігінің негіздері

Пәннің коды: OТKN 1103

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Жиенбаева Л.Б. -аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттердің болашақ маман, азамат ретінде төтенше жағдай кезіәнде өзін-өзі ұстай білуі, өзіндік көмек және өзара көмек көрсете алуы мен хабарлау, басқару жұмыстарын ұйымдастыру жолдарын оқытады, практикалық іс-әрекеттерге үйретеді.

Деректемелері/ пререквизиттерi: орта мектеп “Химия”, “Биология” пәндерінің курстары

Курстың/пәннің мазмұны:

Кіріспе. ТЖ кезіндегі АҚ міндеттері мен орны АҚ құрылымдары.. Тіршілік қауіпсіздігін ұйымдастырудың негіздері. ҚР АҚ туралы заңы.7.05.1997ж. Төтенше жағдайлардың жіктелуі. ЖЗҚ түрлері, қауіпті өндірістік нысандардағы аварияларға сипаттама.Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖтуралы ҚРзаңы.5.07.1996ж. Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ сипаттама.Апат, авария, зілзала. Қазақстандағы табиғи сипаттағы ТЖ. Химиялық қауіпті нысандардағы авариялар кезінде жүргізілетін іс-шаралар. ҚӘУЗ олардың жіктелуі.Уланған кезде көрсетілетін алғашқы көмек. Өрттер мен жарылыстар.Табиғи және техногендік өрттер.Өрттен қорғауға арналған іс-шаралар.Өрт сөндіру құралдары. Жұқпалы аурулар олардың алдын алу Карантин, Обсервация. Сақтандыру іс-шараларының түрлері. Жарақаттанғанда, қан кеткенде,сүйек сынғанда, буын шыққанда, күйгенде, үсігенде көрсетілетін алғашқы көмек. Жарақатқа таңғыш қою әдістері. Жарақат көрсеткіштері және оның себептерін зерттеу әдістері.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет