«Еуропа және Америка елдерінің ортағасыр тарихы» пәнінен аралық бақылауға арналған дайындық сұрақтарыДата22.02.2018
өлшемі67.37 Kb.
«Еуропа және Америка елдерінің ортағасыр тарихы» пәнінен аралық бақылауға арналған дайындық сұрақтары

 1. Орта ғасырлар тарихы» пәніне кіріспе.

 2. Орта ғасырлар тарихы пәнінің мазмұны.

 3. Орта ғасырлардың хронологиялық шеңбері және негізгі кезеңдері.

 4. Феодалдық қоғамдық жүйе, оның ерекшеліктері.

 5. Рим империясындағы дағдарыс.

 6. Рим империясындағы әлеуметтік-экономикалық дағдарыс.

 7. ІІІ-V ғғ.-дағы Рим империясындағы қоғамдық және мемлекеттік өзгерістер.

 8. Диоклетиан мен І Константин императорлардың әкімшілік реформалары.

 9. Батыс Рим империясының құлауы және варварлық мемлекеттердің құрылуы.

 10. ІV-V ғғ.-да Рим империсы территориясына герман тайпаларының басып кіруі.

 11. V ғасырда Батыс Еуропаға ғұндардың баса-көктеп кіруі.

 12. Батыс Рим империясының құлауы.

 13. V-VІ ғғ.-дағы Батыс Еуропадағы әлеуметтік-экономикалық саяси және этникалық өзгерістер.

 14. Франк мемлекетінде феодализмнің дамуы.

 15. Франк мемлекетінің құрылуы.

 16. Франктердің шаруашылық тұрмысы

 17. Франктердің қоғамдық құрылысы.

 18. IV-XII ғасырлардағы Византия империясы.

 19. Шығыс Рим (Византия) империясының құрылуы.

 20. Юстинианның тұсында мемлекеттің нығаюы.

 21. ІІІ Лев Исавр мен оның мирасқорларының иконаға қарсы күрес саясаты.

 22. ІХ-ХІ ғғ.-дағы Византияның сыртқы саясаты.

 23. VІ-XI ғасырлардағы батыс және оңтүстік славяндар.

 24. Ұлы Моравия мемлекеті.

 25. Чехияда алғашқы феодалдық мемлекеттің пайда болуы.

 26. Ежелгі Поляк мемлекетінің құрылуы.

 27. Полабтық және поморлық славяндар.

 28. Бірінші Болгар мемлекетінің құрылуы.

 29. Ерте орта ғасырлардың аяғындағы Батыс Еуропа.

 30. ІХ-ХІ ғасырлардағы Франция.

 31. ІХ ғ.-ХІ ғ. басындағы Германия.

 32. ХІ ғ. аяғына дейінгі Италия

 33. ІХ-ХІ ғасырдағы Солтүстік Еуропа.

 34. ІХ-ХІ ғасырдағы Англия.

 35. Шығыс Еуропа далаларындағы ерте феодалдық мемлекеттер.

 36. Хазар қағанатының құрылуы.

 37. Хазар қағанатының әкімшілік құрылысы мен шаруашылығы.

 38. Еділ бұлғарлары.

 39. Ортағасырлық қалалардың пайда болуы және дамуы.

 40. Батыс Еуропадағы өндіргіш күштер дамуындағы жетістіктер.

 41. Қала қолөнері. Цехтық ұйымдар.

 42. Қалалардың сеньорлармен күресі және оның нәтижесі.

 43. ХІ-ХV ғасырлардағы Франция.

 44. ХІ-ХV ғасырлардағы Францияның экономикалық дамуы.

 45. ХІІ-ХІІІ ғғ.-дағы король үкіметінің күшеюі.

 46. Сословиелік монархияның таптық мәні.

 47. Жүзжылдық соғыстың себептері және басталуы.

 48. Жакерия.

 49. Жанна д,Арк және Франциядағы патриоттық қозғалыс.

 50. Жүзжылдық соғыстың Франция үшін әлеуметтік-экономикалық және саяси нәтижелері.

 51. ХV ғ. аяғында Францияны саяси біріктірудің аяқталуы.

 52. ХІ-ХV ғасырлардағы Германия.

 53. ХІ-ХІІІғғ.-дағы «Қасиетті Рим империясының» саяси жағдайы.

 54. Германияның сыртқы саясаты.

 55. Солтүстік Герман қалаларының дамуы.

 56. Қалалардың одақтары.

 57. «Алтын булла» және Германияның саяси бытыраңқылығының бекуі.

 58. ХІ-ХV ғасырлардағы Чехия.

 59. ХІ-ХІІІ ғасырларда феодалдық қатынастардың дамуы.

 60. Чехиядағы немістердің отаршылдығы.

 61. Король өкіметін күшейту.

 62. Гусшілдер қозғалысы. (1419-1434 жж.)

 63. ХІ-ХVғасырлардағы Польша.

 64. Польшада феодалдық қатынастардың дамуы.

 65. Король өкіметінің әлсіреуі және Польшаның үлестерге бөлшектенуі.

 66. Тевтон Орденімен күрес.

 67. ІІІ Казимир және Польшаның дамуындағы өзгерістер.

 68. ХІ-ХVғасырлардағы Венгрия, Валахия және Молдавия.

 69. Венгер мемлекетінің құрылуы.

 70. ХІІІ-ХІV ғғ.-дағы феодалдық бытыраңқылық.

 71. Венгер мемлекетінің сыртқы саясаты.

 72. Валахия және Молдавия князьдықтарының құрылуы.

 73. ХІІ-ХV ғасырлардағы оңтүстік славян елдері.

 74. Болгария мен Сербия Византия өкіметінің қол астында.

 75. Екінші Болгар патшалығы.

 76. ХІІ-ХІV ғасырлардағы Сербия.

 77. Сербия мен Болгарияны Осман империясының бағындыруы.

 78. ХІ-ХV ғасырлардағы Скандинавия елдері.

 79. Скандинавия елдерінде феодалдық қатынастардың қалыптасу ерекшеліктері.

 80. Данияда король өкіметінің күшеюі.

 81. Швеция, Норвегия және Исландия.

 82. VI-XV ғасырлардағы Батыс Еуропадағы шіркеу.

 83. Христиан шіркеуінің феодалдық қоғамдағы ролі.

 84. 1054-жылғы шіркеудің бөлінуі.

 85. Клюни қозғалысы және ҮІІ Григорий папаның саясаты.

 86. XІІІ-XV ғасырлардағы Шығыс Еуропа және Русь.

 87. Ұлы Литва князьдігі.

 88. ХІІІ-ХV ғасырларағы Русь.

Негізгі әдебиеттер.

 1. Алексеев В. С., Трифонова Н. Т. , «История средних веков. Конспект лекций». Ростов на-Дону, 2003

 2. Егер О. «Всемирная история». Том ІІ. «Средние века».Москва - Санкт-Петербург, 2001.

 3. «История средних веков». В 2-х томах, под редакцией Карпова С. П. Москва, 2003.

 4. «История средних веков. Европа». Минск-«Харвест», 2000.

 5. «Средние века». Под редакцией Будановой В. П. Москва, 2010.

 6. Осокин Н. А. «История средних веков», Мн: «Харвест», 2003.

 7. Альфан Л. Великие империи варваров. От Великого переселения народов до тюркских завоеваний XI века. -М.: Вече: СПб.: евразия, 416с. 2006

 8. Виймар П. Крестовые Походы: миф и реальность священной войны: -СПб.: Евразия, 383(1)с. (Серия "Историческая библиотека"). 2006

 9. Диплон М. История кельтских королевств: Научно-популярное изд. -М.: Вече: СПб.: Евразия, 512с. 2006

 10. Будановой А.П. Средние века. -М.: ОЛИСС, Эксмо, 432с.: ил. 2006 (Всемирная история, для школьников и студентов.)

 11. Фолкс Ч. Средневековые доспехи. Мастера оружейнего дела. -М.: ЗАО Центрполиграф, 207с. 2006

Қосымша әдебиеттер

 1. Азимов А. «История Англии. От ледникового периода до Великой хартий вольностей». Москва, 2004.

 2. Аяғанов Қ. «Орта ғасырлар тарихы». (ХV-ХVІІ ғғ.) Алматы, «Рауан»-1998.

 3. Арзаканян М. Ц., Ревякин А. В., Уваров П. Ю. «История Франции». Москва, 2005.

 4. Басовская Н. И. «Столетняя война: леопард против лилии». Москва, АСТ- 2003.

 5. Виймар П. «Крестовые походы: миф и реальность священной войны». (Перевод Журавлевой Д. А.). Санкт-Петербург, 2003.

 6. «Всемирная история». / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек и др. Мн: «Современный литератор». Том-8. «Крестоносцы и монголы». 2000.

 7. «Всемирная история». / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек и др. Мн: «Современный литератор». Том-10. «Возрождение и реформация Европы». 2000.

 8. «Всемирная история». / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек и др. Мн: «Современный литератор». Том-12. «Начало колониальных империй». 2000.

 9. Грановский Т. Н. «Лекций по истории Средневековья». Москва «Наука», 1987.

 10. Дубровская О. Н. «Краткая история войн и сражений». Москва, 2002.

 11. Дэвис Н. «История Европы». Москва, 2006.

 12. «История средних веков». Хрестоматия в 2-х томах. Составители: Степанова В. Е., Шевеленко А. Я. Москва «Просвещение», 1988.

 13. «История человечества». / Байер Б., Бирнштайн У., Гельсхофф Б. И др. Перевод с немецкого Врублевская Н. А. и др. Москва, АСТ- 2002.

 14. Кенигсбергер Г. Г. «Средневековая Европа. 400-1500 гг.». Перевод с англииского. Москва, 2001.

 15. Куглер Б. «История крестовых походов». Перевод с немецкого Пантелеева Л. Ф. Ростов на-Дону, 1996.

 16. Меринг Ф. «История войн и военного искусства». Санкт-Петербург – Москва, 2000.

 17. Рыжов К. В. «Монархи мира». Москва, 2002.

 18. Тревельян Д. М. «История Англии». Смоленск, 2005Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет