«Әуезов және әлем әдебиеті»Дата04.11.2017
өлшемі112.13 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ

құжаты


ПОӘК

ПОӘК 042-18-28.1.23/02-2013


ПОӘК

«Әуезов және әлем әдебиеті» пәнінің студентке арналған жұмыс бағдарламасы

______2013 жылғы

№ 1басылым5 В 050117- Қазақ тілі мен әдебиеті

5 В 020500 – Филология

В 012100 - Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына арналған

«Әуезов және әлем әдебиеті»

ПӘНІНІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ


2014

Кіріспе

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Ақтанова А.С. – қазақ әдебиеті кафедрасының п.ғ.к.

_____________ «___» ___________20___ жыл.

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Қазақ әдебиеті кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.

Кафедра меңгерушісі _______________ Ақтанова А.С

2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.

Төрайым _________________Сабырбаева Р.Қ

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20 ___жыл.

ОӘК төрағасы _________________Искакова Г.К.

4  «____» __________ 20___ж. шыққан ПОӘК-нің

№ 1 БАСЫЛЫМЫ

Мазмұны

1 Жалпы ережелер

2 Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу

3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары

4 Курс форматы

5 Курс саясаты

6 Бағалау саясаты

7 Әдебиеттер

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет:


Ақтанова А.С. – қазақ әдебиеті кафедрасының доценті, ф.ғ.к.


Кафедра: Қазақ әдебиеті

Ақпараттық қатынас: телефон: 8-775-502-49-93

Сабақ өтетін орын: №8 оқу ғимараты, 222 дәрісхана

Кредит саны: 2

1.3 Пәннің қысқаша мазмұны:

Бұл пән бойынша мынандай маңызды теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады: әдебиет туралы ғылым және оның салалары; әдебиеттану ғылымының қосалқы салалары; әдебиеттің халықтығы, ұлттығы мен жалпыадамзаттық сипаттары; көркем шығарманың тақырыбы мен идеясы, сюжеті мен композициясы; көркем бейне оның жасалу жолдары; көркем туынды тілі, өлең құрылысы. әдеби процесс, әдебиеттің тектері мен түрлері, көркемдік әдіс, ағым, бағыттар.

1.4 Пәнді оқытудың мақсаты:

Курсты өту барысында әдебиет теориясы ауқымындағы поэтика, стиль, жанр тәрізді негізгі мәселелермен шектелмей, әдебиеттанудың өэге салалары: әдебиет тарихын зерттеу аялары мен жолдары, историография, библиография пәндерінің мән, сыры, текстология мен әдебиет сынының теориялық, практикалық ерекшеліктерін ашып беру.

1.5 Пәнді оқытудың міндеттері:

«Әуезов және әлем әдебиеті» бұрын өтілетін «Әдебиеттануға кіріспе» пәнінде қысқаша баяндалып кететін ұғымдар мен категорияларды эстетика қағидаларымен тамырлас алып, жан-жақты терең қамтуға тиіс. Әдебиет туралы теориялық ой-пікірлердің қалыптасу кезеңдерін қазіргі дәуірге дейінгі аралықта мейлінше толымды жүйелеп саралау қажет. Көркем шығармаға талдау жасаудың ғылыми принциптерін игеру, әдебиет пен фольклорды зерттеп үйренуге қажетті біліммен қаруландыру; әдеби шығарманың мазмұны мен пішінінің арақатынасының сырын ұғыну; әдебиеттану ғылымын құрайтын ұғымдармен, категориялармен танысып, игеру; әдеби даму процесі, оның заңдылықтары, көркемдік тәжірибе дәстүрі мен жаңашылдық мәселелерін көркемдік тұрғыда қабылдай білу; көркемдік, оның өзіндік болмысын, көркемдік өлшемдерін біліп, танитын талғам қалыптастыру; әдеби туындының ішкі, сыртқы аспектілерін саралай алып, түрлі қырынан талдай білуге жаттықтыру.

1.6 Курс аяқталған соң студент: • Көркем шығарманы талдаудың ғылыми принциптерін игеріп, әдебиет тарихы мен көркем туындыны зерттеуге қажетті біліммен қаруланады.

 • әдебиеттану ғылымын құрайтын ұғымдарды, категорияларды теориялық тұрғыда терең игереді.

 • өз бойында көркемдікті танитын талғам қалыптастырады.

 • әдеби туындының ішкі, сыртқы аспектілерін саралап, түрлі қырынан талдауды үйренеді.

 • қазіргі әдебиеттанудың өзекті мәселелерімен таныс болады.

 • теориялық білімді практикада қолдана білуді үйренеді.

 • зерттеу жұмысына икем-дағдысы қалыптасады.

 • кәсіби қарым-қатынас жағдайларын меңгереді.

1.7 Курстың пререквизиттері

1.7.1 Әдебиеттануға кіріспе

1.7.2 Әлем әдебиетінің тарихы

1.7.3 Қазақ әдебиетінің тарихы

1.8 Курстың постреквизиті:

1.8.1 Қазақ әдебиеті сынының тарихы

1.8.2 Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі

Семинар тақырыптары

Семинар № 1

1. М.Әуезовтің алғашқы әңгімелері.

2. «Қорғансыздың күні» әңгімесіне көркемдік талдау

3. «Жетім, «Барымта», «Оқыған азамат», «Үйлену» әңгімелеріндегі кейіпер мен автор.

Семинар № 2 1. М. Әуезовтің алғашқы мақалаларындағы қазақ халқының қоғамдық-әлеуметтік өсу жолы.

 2. «Қазақтың өзнеше мінездері», «Адамдық негізі-әйел» мақалаларындағы адам болмысы

 3. «Ғылым», «Ғылым тілі», «Қайсысын қолданамыз» мақалаларын талдау.

Семинар № 3

 1. М. Әуезов - қазақ драматургиясының негізін қалаушы.

 2. «Еңлік-Кебек» пьесасындағы тарихилық.

 3. «Хан Кене» пьесасындағы тарихилық пен тартыс.

Семинар № 4

 1. М. Әуезовтің қазақ әдебиетінің тарихы туралы ой-пікірлері

 2. «Қазақ әдебиетінің қазіргі дәуірі», «Әдебиет ескілігін жинаушыларға», «...Мағжанды сүйемін»т.б. мақалаларындағы қазақ әдебиеті тарихы мәселелері.

Семинар № 5

 1. М. Әуезов және фольклортану мәселелері

 2. «Айтыс», «Қозы-көрпеш-Баян сұлу», «Ертегі», «Зар заман ақындары»т.б. мақалаларын талдау

Семинар № 6

1.М. Әуезовтің «Қилы заман» повесінің тарихи және көркемдік негіздері

2. «Қараш-қараш оқиғасы» повесіндегі адам тағдыры мәселесі

Семинар № 7

1.М. Әуезовтің «Абай» және «Абай жолы романдарымен қалай жаздым» мақаласын талдау

2. «Абай жолы» романы – классикалық әдебиет үлгісі

Семинар № 8


 1. «Абай жолы » романындағы тарихилық пен көркемдік

 2. «Абай жолы » романындағы Абай мен Құнанбай бейнелерін сомдаудағы ерекшелік

 3. «Абай жолы » романындағы қазақ қыздарының бейнесі

Семинар № 9

1.«Абай жолы» романындағы романындағы кейіпкер психологиясы

2. «Абай жолы» романының поэтикасы

Семинар № 10

1.М. Әуезовтің «Абай Құнанбайұлы» зерреуінің абайтанудағы орны

2. Қазіргі абайтану және М. Әуезов мұрасы

Семинар № 11

1. М. Әуезов қазақ театрының негізін қалаушылардың бірі

2. Тетр тарихы, театр өнері туралы мақалаларын талдау

Семинар № 12

1.М. Әуезовтің «Өскен өркен» романының көркемдік ерекшелігі

2. «Өскен өркен » романының кейіпкерлер жүйесі

Семинар № 13

1.М. Әуезовтің қазақ қоғамдық ой - пікірінің , мәдениетінің қалыптасуына қосқан үлесі

2. М. Әуезовтің сөздері мен баяндамалары

Семинар № 14 1. М. Әуезовтің хаттарының тарихы

 2. М. Әуезовтің жеке өмірбаянына қатысты хаттары

Семинар № 15

 1. М. Әуезов өмірі мен шығармашылағының зерттелу тарихы

 2. Қазіргі әуезовтану ғылымының бағыт-бағдары, соңғы зерттеулер  1. Студенттердің өз бетімен оқытушының басшылығымен орындайтын жұмысы шеңберіндегі тапсырмалар жоспары.

Тақырыптары

Жұмыс түрі

Тапсыру мерзімі

баға


1

«Көксерек», «Кінәшіл бойжеткен» әңгімелері


Оқып, талдау

ІІ апта

1

2

«Қаралы сұлу» әңгімесіндегі психологизм

Оқып, талдау

ІІІ апта

1

3

М. Әуезов очерктері

Оқып, талдау

ІҮ апта

1

4

«Қара қыпшақ Қобыланды» пьесасын талдау

Оқып, талдау

Ү апта

1

5

«Пушкин мен Абай», «Абай құнанбаев творчествосын зерттеудің маңызды мәселесі» мақалалары

Конспект

ҮІ апта

1

6

«Тіл және әдебиет мәселесі», «Тағы да көркем әдебиет тілі туралы» мақалалары

Конспект

ҮІІ апта

1

7

«Театр, музыка кадры», «Жақсы пьеса – сапалы әдебиет белгісі» мақалалары

Конспект

ҮІІІапта

1

8

«Қазақ халқының эпосы мен фольклоры» мақаласы

Конспект

ІХапта

1

9

«Қазақ әдебиетінің тарихын жасау мәселелері» мақаласы

Конспект

Хапта

1

10

«Абай» трагедиясы

Оқып, талдау

ХІапта

1

11

«Түнгі сарын»

Оқып, талдау

ХІІапта

1

12

«Жамбылдың айтыстағы өнері»

Конспект

ХІІІапта

1

13

«Манас туралы»

Конспект

ХІҮ апта

1

14

М. Әуезов хаттары

Оқуға

ХҮ апта

1

15

М. Әуезовтің сөздері

Оқуға

ХҮ апта

1

СӨЖ тапсырмалары


Сабақ тақырыптары

Жұмыс түрі

өткізу мерзімі

баға


1

«Абай жолы» романының 1,2 тарауын оқу

Ауызша тапсыруІІ апта

1


2

«Абай жолы» романының 3,4 тарауын оқу

Ауызша тапсыру


ІІ апта

1

3

«Абай жолы» романының 5,6 тарауын оқу

Ауызша тапсыру


ІІІ апта

1

4

«Абай жолы» романының 7,8, тарауын оқу

Ауызша тапсыруІІІ апта

1

5

«Абай жолы» романының 9, 10 тарауын оқу

Мысал теру

ІҮ апта

1


6

«Абай жолы» романының 11, 12 тарауын оқу

Мысал теру

ІҮ апта

1

7

«Абай жолы» романының 13,14 тарауын оқу

Конспект

Ү апта

1

8

«Абай жолы» романының 1-кітабын талдау

Пікір алмасу

Ү апта

1

9

«Абай жолы» романының 2-кітабының 1,2 тарауы


Мысал теру

ҮІІ апта

1


10

«Абай жолы» романының 2-кітабының 2,3 тарауы


Ауызша тапсыру


ҮІІІ апта

1


11

«Абай жолы» романының 2-кітабының 4,5 тарауы


Мысал теру

Х

1


12

«Абай жолы» романының 2-кітабының 6 тарауы


Ауызша тапсыруХІ апта

1


13

«Абай жолы» романының 2-кітабын талдау

Пікір алмасуХІІ апта

1


14

Л.М.Әуезованың «М.О. Әуезов творчествосында Қазақстан тарихының проблемалары»

1,2, тарау

Конспект, талдауХІІІ апта

1


15

Л.М.Әуезованың «М.О. Әуезов творчествосында Қазақстан тарихының проблемалары»

3, 4тарау

Конспект, талдауХІV апта

1


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет