Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттікДата19.07.2017
өлшемі175.64 Kb.Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджменті жүйесі

Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы


бет
Қазакстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан

Д.Серікбаев атындағы ВКГТУ им.Д.Серикбаева

ШҚМТУ

БЕКІТЕМІНСәулет-құрылыс факультетінің деканы

_________________Б.О.Нухаева

__________________2014 ж.

КӨПІР ӨТКЕЛДЕРІН ЖОБАЛАУ

Жұмыс оқу бағдарламасы

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ Рабочая учебная программа

Мамандық, 5В074500 «Көлік құрылыс»

Мамандандыру: «Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы»


Өскемен

2014


Жұмыс оқу бағдарламасы 5В074500, «Көлік құрылыс» мамандығының студенттеріне арналып, Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты негізінде «Ғимараттар, үймереттер және көліктік коммуникациялар құрылысы» кафедрасында дайындалды.

«Ғимараттар, үймереттер және көліктік коммуникациялар құрылысы» кафедра отырысында талқыланды.


Кафедра меңгерушісі Б.Е. Махиев

2014 ж. «___» ___________ № хаттама


Сәулеттік – құрылыс факультетінің оқу - әдістемелік кеңесімен мақұлданды

Төраға С.С.Лутай

2014 ж. «___» ___________ № хаттама
Дайындаған, аға оқытушы А.К.Раимбекова
Нормабақылаушы Т.В.Тютюнькова

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ
Семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағаты саны

Жалпы сағат

саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

дәріс

семинар. (іс-тәжір.)

оқу

зертхан. оқу

СОӨЖ

барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу түрі

5

3

30

15

-

45

90

45

135

рІ, рІІ, экзамен, кур.пр.

Күндізгі қысқартылған оқу түрі

3

3

30

15

-

30

75

60

135

рІ, рІІ, экзамен, кур.пр.

Сырттай оқу түрі

Сырттай қысқартылған оқу түрі/колледж/

3

3

10

5

-

15

30

105

135

рІ, рІІ, экзамен, кур.пр.

2 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


2.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы
Бұл пән «Автомобиль жолдары» пәнінің бойынша трасса жоспарында және автомобиль жолының бойлық кескінінде тек аталып өткен суағар бойындағы арнайы ғимараттарды «Автомобиль жолды жобалау І» пәні ретінде толық қарастыруымен айналысады.

«Автомобиль жолын жобалау І» пәнінде судың ағу тәртібі толық қарастырылып гидрологиялық және гидравликалық есептері орындалып яғни морфометриялық зерттеу арқылы арна бойымен аққан су мөлшерін анықтау және жұмыс нәтижесінде көпір ауқымы анықталып оны прна мен су жайылмасына қатысты орналасуын схема тұрде көрсетіледі.

Яғни, кәсіпшілік қызметтің белгіленген түрлерін орындауға дайын болу үшін, оқу бітіруші-бакалавр «Автомобиль жолдарын жобалау-I» пәнін міндетті түрде оқу керек.


2.2 Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері

Пән мақсаты бакалавр кәсіби ісін орындауына қажетті теориялық негіздерді оқу және автомобиль жолын кесіп өтетін суағар бойындағы көпір өткелін іздену және жобалау саласында тәжірибелік дағдыларды дамыту. Автомобиль жолын жобалау - І тақырыбына сәйкес «Автомобиль жолдары мен аэродромдарды салу» бойынша дайындау саласын бітірушілер - бакалаврлар, көпір ғимаратымен басқа суағызу ғимараттары құрылыс жұмыстарын атқаратын ұжымдарды басқара алады, жоба-құрастырушы жұмыстарын орындай алады, ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысып және ғылыми-оқытушы ісін басқаруға мүмкіндігі бар.


2.3. Пәнді меңгеру нәтижелері

Кәсіпшілік қызметтің белгіленген түрлерін орындауға дайын болу үшін, «Автомобиль жолдарын жобалау-І» пәнін оқу нәтижесінде міндетті түрде білім алушылар білуге тиіс:

 • Көпір ауқымын анықтау және оны өзен элементтеріне қатысты орналастырудағы инженерлік ізденістер және техника-экономиялық негіздеудің технологиясы мен әдісін;

 • жобалау құжаттарының құрамы мен мазмұнын;

 • өзен элементтерімен танысу және көпір сұлбасын есептеу және құрастыру негіздерін.


Дағдылары:

 • негізгі ғылыми-техникалық проблемалардың жағдайы мен жолға қатысты гидрологиялық және гидравликалықзерттеулерінің даму болашақтары туралы;

 • көпір өткелі құрылысы саласында жоба-құрылыс пен ұйымдық-басқару мақсаттарын шешу кезіндегі талдау жүйесі туралы;

 • қоршаған орта, экология және өмірәрекетінің қауіпсіздігін қорғау проблемалары туралы;


Құзыреттері:

Түйінді құзыреттер болып табылады:

 • жоғарыда белгіленген кәсіпшіліктің түрлеріне қатысты, нормативті және заңға сүйенген құжаттарды құрастыру және қолдану;

 • суағардағы көпір өткелінің негізгі элементтерінің және онымен байланысты инженерлік құрылым құрылыстарын есептеуді орындау;

 • болашақта даму талаптарына тиісті көпір өткелі немесе басқа суағызу ғимараттары құрылыс салаларын және жолдың экоқұрылымға техногендік әсерін ескере, жобалы шешімдерді өңдеу.


2.4 Пререквизиттер
«Автомобиль жолдарын жобалау-I» курсын оқытуға қажетті пәндер׃ «Математика-I және II», «Физика», «Информатика», «Экология», «Инженерлік графика», «Инженерлік механика I», «Құрылыс материалдары I», «Геодезия I», «Автомобиль жолдары», «Гидравлика», «Гидрология», «Гидрометрия».
2.5 Постреквизиттер
Аталған пәнді оқу процесінде студенттер алған білім мен тәжірибе «Автомобиль жолдарын салу технологиясы», «Автомобиль жолдарын пайдалану», «Автомобиль жолдарын жобалау-II», «Жолдық шарт және қозғалыс қауіпсіздігі», «Жолдарды қыста пайдалану».
3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
3.1 Оқу жұмысының жоспары


Тақырыптың атауы

Көп еңбекті қажет ететін пән, сағат

Оқу түрі

күндізгі

күндізгі қысқарт.

сырттай

сырттай қысқарт.

1

2

3

4

5

Дәрістік сабақ

Тақырып 1

Кіріспе. Жобалау-іздену жұмыстары

1.1 Автомобиль жолдарының техника-экономикалық ізденулері

Экономикалық ізденулер. Техника-экономикалық негіздеуді құрастыруына бастапқы материалдар. Жобалау сатылары. Ұғымдар׃ қозғалу жиілігі, жүкайналымы, жүккернеулері. Жол құрылысы тиімділігін негіздеу техника-экономикалық әдістемесі.  1. Автомобиль жолдарының техникалық ізденулері

Топография-геодезиялық ізденулер, инженерлі-геологиялық ізденулер, жол-құрылыс материалдарын іздестіру, гидрогеологиялық ізденулер, гидрологиялық ізденулер.

4

4

4

2

Тақырып 2

Автомобиль жолдары қызметіне әсер ететін табиғи-климаттық факторлар  1. Автомобиль жолдарын жобалауда табиғи жағдайларының әсерлерін ескеру

Табиғи-климаттық факторларының әртүрлігі. Жол - климат графигі. Жол-климаттық аудандар. Жер төсемесінің топырақтарының ылғалдану қайнарлары. Жер төсемесінің су-жылулық тәртібі. Қайнарлар және ылғалдану дәрежелері бойынша жер түрлері, жер төсемесінің су-жылылық теңдік теңдеуі.

  1. Қыста ылғалдықтың жиналуы мен ісіну пайда болатын теория негіздері

Жер төсемесі топырақтарындағы су-жылулық тәртібі өзгеруінің заңдылықтары. «Жол құрылымы» тұралы ұғым. Жол құрылымының су-жылулық тәртібінің есептік сұлбалары.

  1. Жер төсеме топырақтарының есептік жағдайы туралы ұғым

Жер төсеме топырақтарының есептік ылғалдығын анықтау алгоритмі. Жер төсемесінің су-жылулық тәртібін реттеу.

  1. Жер беті суларын ағызу жүйесін жобалау

Тігінен жоспарлаулар, жол арықтары, резервтер мен буландырғыш бассейіндер, су сіңіргіш құдықтар.

  1. Жер төсемесінің ылғалдану тәртібі мен топырақтарының орналасуы. Жер төсеме жол жиегінің биіктігін негіздеу.

Топырақтардың нығыздауы жер төсемесінің белсенді аймағының ылғалдығын азайту үшін қолданылады.

  1. Жер асты субұрғыш жүйені жобалау

Топырақ сулары деңгейлерінің өзгеру заңдылықтары, гидроизогипстер. Дренаждар классификациялары׃ көлденең, тік, аралас, жетілген, жетілмеген, кювет артында, кювет астында, құламалы, қабырға артында. Дренаждар құрылымы. Сүзгіш төсенішті есептеу және таңдау. Жер асты дренажының гидравликалық есебі.

  1. Жер төсемесінің беріктігін және тұрақтылығын қамтамасыз ету

Жер төсемесінің деформациялар түрлері. Беріктілік пен тұрақтылықты есептеу ерекшіліктері. Тау жиегіндегі үйінділер тұрақтылықтарын есептеу. Биік үйінділердің жайылмау тұрақтылығы. Сүзгіш үйінділер құламаларының

тұрақтылығы. Бір келкі топырақтар мен қабатты ірі тастағы үйінділер мен қазындылар құламаларының тұрақтылығы. Осал топырақтағы жер төсемелерінің тұрақтылығы.8

8

8

2

Тақырып 3

Жол төсемелерін жобалау  1. Жол төсемелерін жобалау негіздері

Жол төсемелерінің құрылымы. Жол төсемелерінің классификациясы. Қатты емес жол төсемелерін құрастыру және материал таңдау принциптері.

  1. Қатты емес жол төсемелерінің беріктік теориясының негіздері

Қатты емес жол төсемелерінің қалыңдығын серпімді майысуға, созылуға бүгіліс кезінде, жылжуға есептеу.

  1. «Жол құрылымының» аязға төзімді және құрғатқыш қабаттарын жобалау

Жол төсемесінің аязға төзімділігін есептеу.

Жол төсемесінің құрғатқыш қабаттарын есептеу.  1. Қатты жол төсемелерін жобалау

Қатты жол төсемелері туралы жалпы мағлұматтар. Қолдану саласы. Құрастырудың негізгі принциптері. Қатты жол төсемелерінің құрылымы.

  1. Қатты жол төсемелерін есептеудің қазіргі тәсілдері

Жүктеме түсіру есептік сұлбалары. Есептеуге арналған бастапқы берілгендер. Цемент- бетондық жамылғы тақталарындағы күштерді есептеу. Тақта қалыңдығын есептеу. Тақталарды температура әсерлеріне есептеу.

6

6

6

2

Тақырып 4

Кішкентай жасанды құрылымдарды есептеу  1. Кішкентай көпірлер мен құбырлар жайында жалпы мағлұматтар

Құрылымдар мен типтік жобалар. Кішкентай суағызудан ағынның гидрологиялық есеп-қисаптарының негіздері. Құбырлардың тесіктерін есептеу. Нөсер сулары мен еріген сулардың, көлемдері мен шығындарын анықтау. Аккумуляциясы ескерілген есептік шығындарды есептеу.

  1. Кішкентай жасанды салулардың тесіктерінің гидравликалық есептеу негіздері

Құбырлардың тесіктерінің есеп-қисабы. Кішкентай көпірлердің ауқымдарының есеп-қисабы. Кішкентай көпірлердің және құбырлардың ар жағын нығайтулардың есеп-қисабы.

4

4

4

2

Тақырып 5

Көпір өтпелерін жобалау  1. Үлкен суағарлар арқылы өтпелерді жобалау туралы жалпы мәліметтер

Көпір өтпесінің элементтері. Өзен алқабының элементтері, өзендердің қорректену түрі бойынша классификациялануы. Табиғи және арналық процесстер және деформациялар.

  1. Көпір өтпелерінің техникалық ізденулерін ұйымдастыру

Өту орнын таңдау. Топографо-геодезиялық жұмыстар׃ көпір өтпесінің жоспарын фотосуретке түсіру, көпірге дейінгі және кейінгі жолды трассалау, бойлық нивелирдау, морфометриялық жұмыстар, морфостворларды таңдау және суретке түсіру, сипатталған деңгейлерді, ағым жылдамдықтарын анықтау, өзендердің бойлық профилін құру; гидрометриялық жұмыстар׃ тереңдіктерді өлшеу, ағым жылдамдықтарын өлшеу, элементарлық шығындардың қисығын құру, инженерлі-геологиялық тексеру.

5.3 Гидрологиялық есептер

Берілген арттыру ықтималдығы мен оларға лайықты деңгейлердің шығындарын анықтау.


  1. Гидравликалық есептер

Шайылу коэффициенті туралы ұғым. Көпірлердің ауқымын анықтауға арналған типтік есептік сұлбалар және формулалар׃ үлкен суағардың тіреуіндегі көпір, топталған ауқымдары бар көпір, күрделі емес түрді су бөгетінен төмен көпір.

  1. Жайылма үйінділері мен су легін реттейтін салуларды жобалау

Су ағыны асуындағы жобалы сызық. Есептік кеме жүзетін биіктікті анықтау; көпірдегі жүру бөлігінің белгісін анықтау. Көпір сұлбасы, әр түрлі учаскелердегі жайылым үйінділерінің жол жиек белгілерін анықтау. Ағыммен, толқындармен және мұзбен қиратылудан құламаларды дамбалармен нығайту. Жоғарғы және төменгі су легін бағыттайтын дамбалар мен траверстерді жобалау.

8

8

8

2

Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақ

Тақырып 1

Берілген ауданның табиғи-климат шарттарын бағалау.

Жолдық-климаттық аймағын анықтау. Жолдық-климаттық графигін өңдеу.


1

1

1

0,5

Тақырып 2

Жер төсеме топырақтарының беріктік және деформациялық есептік мәндерін анықтау.
1

1

1

0,5

Тақырып 3

Келтірілген қозғалу жиілікті және жол төсемесінің серпімділік модулін есептеу.
1

1

1

0,5

Тақырып 4

Жол төсемесінің құрылымын өңдеу және құрылымдық қабаттарының есептік параметрлерін тағайындау.
2

2

2

0,5

Тақырып 5

Қатты емес жол төсемесінің құрылымын серпімді майысуға есептеу, құрылымдық қабаттардың бүгіліс кезінде созылуға және жылжуға, аязға төзімділікке тексерілетін есеп-қисаптары.
2

2

2

0,5

Тақырып 6

Нөсер және еріген сулардың шығынын есептеу. Құбырлар мен кішкентай көпірлер ауқымдарының гидравликалық есептеулері.
1

1

1

0,5

Тақырып 7 Шығындар мен оларға сәйкес деңгейлердің гидрологиялық есептері.


1

1

1

0,5

Тақырып 8

Өзен алқаптың элементтерінде шығындардың таратылу морфометриялық есеп-қисабы.
2

2

2

0,5

Тақырып 9

Көпір ауқымын есептеу.
2

2

2

0,5

Тақырып 10

Көпір алдындағы су тіреуін, кеме жүзетін биіктікті, көпірдегі жүру бөлігі белгісін есептеу. Жайылымдағы үйіндіні жобалау.
2

2

2

0,5

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1

Жобалау ауданына табиғи-климаттық сипаттама жасау.5

5

-

2

Тақырып 2

Гидрологиялық есептерді орындау.8

5

-

2

Тақырып 3

Гидрологиялық есептерді орындау.8

5

-

2

Тақырып 4

Өзен алқаптың элементтерінде шығындардың таратылу морфометриялық есеп-қисабы.
8

5

-

3

Тақырып 5

Көпір ауқымын есептеу.
8

5

-

3

Тақырып 6

Көпір алдындағы су тіреуін, кеме жүзетін биіктікті, көпірдегі жүру бөлігі белгісін есептеу. Жайылымдағы үйіндіні жобалау.
8

5

-

3

Студенттің өздік жұмысы

Тақырып 1

Жобалау ауданына табиғи-климаттық сипаттама жасау.5

10

-

10

Тақырып 2

Гидрологиялық есептерді орындау.8

10

-

15

Тақырып 3

Гидрологиялық есептерді орындау.8

10

-

20

Тақырып 4

Өзен алқаптың элементтерінде шығындардың таратылу морфометриялық есеп-қисабы.
8

10

-

20

Тақырып 5

Көпір ауқымын есептеу.
8

10

-

20

Тақырып 6

Көпір алдындағы су тіреуін, кеме жүзетін биіктікті, көпірдегі жүру бөлігі белгісін есептеу. Жайылымдағы үйіндіні жобалау.8

10

-

20

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 1. Автомобильные дороги: примеры проектирования. Под ред. канд. техн. наук В.С. Порожнякова. – М.: Транспорт, 1983. – 304 с.

 2. Андреев О.В. Проектирование мостовых переходов – М.: Транспорт, 1980. – 215 с.

 3. Бабков В.Ф., Андреев О.В. проектирование автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1989 –ч.І и ІІ, 368 с,415 с.

 4. СН РК 303-19-2006 Проектирование дорожных одежд нежесткого типа. – Астана. 2004 -25 с.

 5. СН РК 3.03-34-2006 Проектирование дорожных одежд жесткого типа – Астана. 2006 – 25 с.

 6. Горецкий Л.И. Теория и расчет цементобетонных покрытий на температурные воздействия. – М.: Транспорт, 1967 -284 с.

 7. Дорожные одежды автомобильных дорог общего пользования. Серия 3.503-7. –М.: Союздорпроект, 1986г.

 8. Евгеньев И.Е., Казарновский В.Д., Земляное полотно автомобильных дорог на слабых грунтах. – М.: Транспорт,1976. -271 с.

 9. ГОСТ 2.320-82 Единая система конструкторской документации. Общие правила выполнения чертежей. – М.: Изд-во стандартов,1984.-238 с.

 10. Изыскания и проектироание автомобильных дорог: Справочник инженера-дорожника /Под. Ред.д-ра техн наук Г.А.Федотова. – М.: Транспорт,1989. - 500с.

 11. Сажин В.В. Проектирование мостового перехода: Методические указания к выполнению курсовой работы и дипломного проекта для студентов спец. 4310,4311/ВКГТУ, -Усть-Каменогорск, 2002-22 с.

 12. СНиП РК 3.03-09-2006 Автомобильные дороги: Нормы проектирования. –Астана, 2007 -49 с.

 13. СНиП 2.05.02-84. Мосты и трубы. –М.: ЦИТП, 1985

 14. СНиП РК 2.04.-01.-2001. Строительная климатология. – Астана, 2002. –И4с.

 15. СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик. М.: Госстрой СССР, 1983.-86 с.

 16. Технико-экономическое обоснование при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов: Справочное пособие/ Под. Ред. Е.В. Болдакова – М.: Транспорт, 1986.- 200с

 17. Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и автомобильных дорог. Серия 3.501.1-144. – Ленгипротрансмост, 1988 г.

 18. Унифицированные косогорные водопропускные трубы для железных и автомобильных дорог. Серия 501-96, - М.: Главтранспроект, 1988 г.

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1 дәріс : Кіріспе. Негізгі түсініктер мен анықтамалар. Тиеу-түсіру жұмыстары жөніндегі жалпы түсініктер
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальностей 5В071200 «Машиностроение», 5В012000 «Профессиональное обучения»
MethodBook -> Методические указания по итоговому контролю Мамандық: 5В071200- «Машина жасау» Оқу түрі: күндізгі күндізгі қысқартылған Өскемен
MethodBook -> Kазақстан Республикасының бiлiм және ғылым министрлiгi Д. Серiкбаев
MethodBook -> Лекциялар тақырыптары толығымен 30 сағат көлемінде слайдтың сүйемелдеуімен компьютерлық аудиторияларда оқылады
MethodBook -> А. М. Сидоренко автокөлік құралдары
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070600 Геология және пайдалы казбалар кенорындарын барлау Өскемен Усть-Каменогорск 2014 Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Геология және кен ісі»


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет