Блок вопросов №1 Тақырып Энергоэкоменеджмент пәніне кіріспеPdf көрінісі
Дата13.10.2018
өлшемі55.62 Kb.

АҚ«УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ» 

 

 Ғылыми-педагогикалық 

магистратура  

                                                                                                     Бекітілді 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

«Технологиялар және экология» кафедрасының  

мәжілісінде  

                                  хаттама №___қазан 2016 ж   

 

  

 

  

 

  

кафедра меңгерушісі 

 

 

  

 

  

 

 э.ғ.д., профессор 

 

  

 

  

 

  

________Байтенова Л.М.  

 

 

«Энергоэкоменеджмент» пәні бойынша экзаменге арналған сұрақтар  

БЛОК ВОПРОСОВ №1  

Тақырып 1. Энергоэкоменеджмент пәніне кіріспе 

Энергоэкоменеджмент пәнінің мақсаты мен міндеттерін тұжырымдаңыз Менеджмент түсінігі, формалары мен типтері және  принциптерін сипаттаңыз Тақырып 2. Дәстүрлі әдістермен энергия өңдеу 

Энергоэкоменеджмент қызметтердің ішіне не кіретінін атаңыз? Энергоэкоменеджмент қызметтердің құрылымын атаңыз Тақырып 3. Энергия үнемдеудің нормативті-құқықтық базасы 

Энергия үнемдеудің ҚР-дағы нормативті-құқықтық базасын түсіндіріңіз Қазақстан  Республикасының   «Энергия  үнемдеу  және  энергия  тиімділігін  арттыру» 

Заңның құрылымын сипаттаңыз 

Тақырып 4. Балама көздер негізінде энергия өңдеу 

Энергияны үнемдеудің балама көздеріне не жататының атаңыз?  Балама көздер негізінде энергия өңдеудің қандай пайдалы әрекет жұмыстары бар? Тақырып 5. Энергоэкоменеджменттегі  басқару 

Энергоэкоменеджменттегі экономикалық  бағалаудың 

әдістері 

экологиялық 

менеджментте қандай бағыттарда пайдаланылады? 

10 

Энергоэкоменеджменттегі қызметтерді басқару процесінің сызбасын көрсетіңіздер Тақырып 6. Отын энергетика ресурстарын үнемдеу 

11 


Отын энергетика ресурстарын қалдықсыз үнемдеутуралы деректерді атаңыз 

12 


Отын энергетика ресурстарын қалай тиімді үнемдеуге болатынын талдаңыз 

Тақырып 7. Энергоаудит 

13 


Энергоаудит қалай жүргізілуін көрсетіңіз? 

14 


Аудиторлық  қызметтің  даму  ерекшеліктері  мен  энергоаудиттің  негізгі  түрлерін 

сипаттаңыз Тақырып 8. Ғимараттардағы энергия үнемдеу 

15 


Ғимараттардағы энергия шығынын есептеу әдісін сипаттаңыз 

16 


Ғимараттардағы энергия үнемдеудегі негізгі алгоритмдер тізбесін анықтаңыз 

Тақырып 9. Энергоэкоменеджменттегі инновациялық саясат         

17 


Энергоэкоменеджменттегі мемлекеттік инновациялық саясатты тұжырымдаңыз 

18 


Энергоэкоменеджменттегі шетелдік инновациялық саясатты сипаттаңыз 

Тақырып 10. Энергия үнемдеу аумағындағы инвестициялық қызмет 

19 


Энергия үнемдеу аумағындағы мемлекеттік инвестициялық қызметті тұжырымдаңыз 

20 

Энергия  үнемдеу  аумағындағы  инвестициялық  қызметтің  әдіснамасы  мен 

құрылымын сипаттаңыз 

Тақырып 11. Ресурс үнемдеу және қоршаған орта 

21 


Сарқылатын ресурстар қорын тиімді үнемдеудің экономикалық жолдарын анықтаңыз 

22 


Энергоменеджменттегі сақтандыру жүйесін сипаттаңыз 

Тақырып 12. Жасыл экономика – Энергоэкоменеджменттің басты қағидасы 

23 


Жасыл экономика түсінігі және пайда болу алғышарттарын сипаттаңыз 

24 


Жасыл экономиканы дамыту үлгілерін түсіндіріңіз 

Тақырып 13. Энергоэкоменеджмент аумағындағы шетелдік тәжірибе 

25 


Энергоэкоменеджмент  аумағындағы  шетелдік  тәжірибелердің  сипаты  мен 

ерекшеліктерін көрсетіңіз 

26 

Германия мен Кореядағы энергоэкоменеджментті сипаттаңыз Тақырып 14. Энергоресурстарды тұтынуды реттеу және есептеу 

27 


Энергоресурстарды тұтынуды реттеу мен балансты сақтауды анықтаңыз 

28 


Энергоресурстарды тұтынуды есептеу жолдарын көрсетіңіз 

Тақырып 15. Энергоменеджмент стандарттары 

29 


ISO 50001 халықаралық стандартының сипаттамасын беріңіз 

30 


ISO 50001 халықаралық стандартының шетелде даму тарихын сипаттаңыз 

БЛОК ВОПРОСОВ №2 

Тақырып 1. Энергоэкоменеджмент пәніне кіріспе 

Энергоэкоменеджменттік маркетинг түсінігіне сипаттама беріңіз Энергоэкоменеджмент қызметтердің анықтамасын интерпретациялауды түсіндіріңіз Тақырып 2. Дәстүрлі әдістермен энергия өңдеу 

Энергия өңдеудегі дәстүрлі қызметтерді талдаңыз Энергоменежменттің басты функцияларын атаңыз және мысал келтіріңіз Тақырып 3. Энергия үнемдеудің нормативті-құқықтық базасы 

Қазақстан  Республикасының   «Энергия  үнемдеу  және  энергия  тиімділігін  арттыру» Заңның 10-бабын сипаттаңыз? 

Қазақстан  Республикасындағы  энергияны  үнемдеудегі  негізгі  стратегиялық құжаттарға анықтама беріңіз 

Тақырып 4. Балама көздер негізінде энергия өңдеу 

Балама көздер негізінде энергия өңдеу (нақты кәсіпорын үшін мысал келтіріңіз) Балама көздер негізінде энергия өңдеу және қамтамасыз ету қызметін талдаңыз Тақырып 5. Энергоэкоменеджменттегі  басқару 

Энергоменеджментті кәсіпорында енгізу артықшылықтарын атаңыз 10 

ISO 50001:2011 сериялы стандартын сипаттаңыз Тақырып 6. Отын энергетика ресурстарын үнемдеу 

11 


Рекреациялықотын энергетика ресурстарын қызметтерін бағалауды талдаңыз 

12 


Отын  энергетика  ресурстарын  үнемдеу  қызметінің  құнын  қарастыруына  мысал 

келтіріңіз Тақырып 7. Энергоаудит 

13 


Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру» Заңына сәйкес  энергия аудитін 

жүргізу әдістемесін көрсетіңіз 

14 

Шетелдегі энергоаудит жүргізу  процедураларына мысал келтіріңіз Тақырып 8. Ғимараттардағы энергия үнемдеу 

15 


«Энергия үнемдеу – 2020» бағдарламасын талдаңыз 

16 


Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы мемлекеттік 

реттеудің негізгібағыттарын сипаттаңыз Тақырып 9. Энергоэкоменеджменттегі инновациялық саясат         

17 


Энергоэкоменеджмент жүйесін сертификаттау жүйесін тұжырымдаңыз 

18 


«Энергияны  үнемдеу  және  тарату»  Орталығының  айналысатын  негізігі  мәселелерін 

талдаңыз

 

Тақырып 10. Энергия үнемдеу аумағындағы инвестициялық қызмет 

19 

Энергетикалық  ресурстарды  тұтынатын  Мемлекеттік  энергетикалық  тізілім субъектілерін талдаңыз 

20 


Энергия  үнемдеу  және  энергия  тиімділігін  арттыру  саласында  өнімді  сату  және 

пайдалану жөніндегі шектеулерді бұзу туралы ережені талдаңыз Тақырып 11.Ресурс үнемдеу және қоршаған орта 

21 


Энергия-сервистікшартты талдаңыз 

22 


«Энергия  үнемдеу  және  энергия  тиімділігін  арттыру»  Заңына  сәйкес  Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің атқаратын қызметтерін талдаңыз Тақырып 12. Жасыл экономика – Энергоэкоменеджменттің басты қағидасы 

23 


Жасыл  экономиканы  жүзеге  асырудағы  экологиялық  менеджменттің  рөлін 

тұжырымдаңыз 

24 

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттырусаласындағы өзге де мемлекеттік органдардыңқұзыретін талдаңыз 

Тақырып 13. Энергоэкоменеджмент аумағындағы шетелдік тәжірибе 

25 


Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыружөніндегі қызметті ақпараттық 

қамтамасыз етуге мысал келтіріңіз 

26 

Энергоэкоменеджмент  аумағындағы  шетелдік  тәжірибені  Қазақстанда  енгізу жағдайларына мысал келтіріңіз 

Тақырып 14. Энергоресурстарды тұтынуды реттеу және есептеу 

27 


Энергия үнемдейтін жабдықтар мен материалдарды пайдалану, энергетикалық 

ресурстар жеткізілімі бойынша шектеу және есептеу жолдарын көрсетіңіз 

28 

Электр беру желілерін жобалау және салу кезіндегі шектеулерді талдаңыз Тақырып 15. Энергоменеджмент стандарттары 

29 


Энергоменеджмент стандарттарының ҚР-да қолдану ерекшеліктерін талдаңыз 

30 


Энергоменеджмент  стандарттарының  отандық  кәсіпорындарда  енгізу  тиімділігі 

(мысал келтіріңіз) БЛОК ВОПРОСОВ №3 

Тақырып 1. Энергоэкоменеджмент пәніне кіріспе 

Энергоэкоменеджменттікқызметтердің  дүниежүзіндегі  дамуын    Қазақстанмен салыстырыңыз 

Қазақстан Республикасының 

Энергоэкоменеджмент 

жүйесін 

енгізудегі 

кемшіліктерін талдаңыз 

Тақырып 2. Дәстүрлі әдістермен энергия өңдеу 

Қазақстандағы энергоэкоменеджмент қызметтердің жағымды жақтарын талдаңыз Шетелдегі дәстүрлі әдістердің көмегімен энергияны өңдеу жолдарын көрсетіңіз Тақырып 3. Энергия үнемдеудің нормативті-құқықтық базасы 

Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу жәнеэнергия тиімділігін арттыру туралы заңнамасыныңсақталуын мемлекеттік бақылау қызметін талдаңыз 

Мемлекеттік энергетикалық тізілімды атаңыз және талдаңыз Тақырып 4. Балама көздер негізінде энергия өңдеу 

Энергоэкоменеджменттік қызметті тұтынушылар мен пайдаланушылардың пайдасын бағалауды салыстырыңыз 

Балама  көздер  негізінде  энергия  өңдеудегі  тұтынушылар  мен  пайдаланушылардың төлемдерін анықтау жолдарын көрсетіңіз 

Тақырып 5. Энергоэкоменеджменттегі  басқару 

Экожүйелік қызметтерді экономикалық бағалаудың әдістерін талдаңыз 10 

Экожүйелік табиғи рентаәдісін бағаланыз (мысал келтіріңіз) Тақырып 6. Отын энергетика ресурстарын үнемдеу 

11 


Мемлекеттік  отын  энергетикалық  ресурстарының  тізіліміне  атаңыз  және  мысал 

келтіріңіз 

12 


Отын энергетика ресурстарын үнемдеу алғышарттарының пайда болуы мен әдістерін 

тәжірибе жүзінде енгізу мысалдарын көрсетіңіз Тақырып 7. Энергоаудит 

13 


Энергияаудиторлардың қызметтері мен міндеттерін түсіндіріңіз 

14 


ҚазақстанРеспубликасының энергия үнемдеу жән еэнергия тиімділігін арттыру 

туралы заңнамасында  белгіленген энергия аудитін жүргізу тәртібін, оқу 

орталықтарының қызмет тәртібін сақтамау процесін түсіндіріңіз 

Тақырып 8. Ғиммараттардағы энергия үнемдеу 

15 


Ғимараттардың, құрылыстардың энергия тиімділігін қамтамасыз етуге мысал 

келтіріңіз 

16 

Электр энергиясын тұтынатын құрылғылардың мүмкіншіліктерін талдаңыз? Тақырып 9. Энергоэкоменеджменттегі инновациялық саясат         

17 


Экологиялық менеджменттегі инновациялық саясаттың рөлін көрсетіңіз? 

18 


ҚР үдемелі индустриалдық-инновациялық  бағдарламаны сипаттаңыз 

Тақырып 10. Энергия үнемдеу аумағындағы инвестициялық қызмет 

19 


Энергия үнемдеужәне энергия тиімділігін арттыру бөлігінде құрылыс жобаларына 

кешенді ведомстводан тыс сараптамасын сипаттаңыз 

20 

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігісараптамасын тұжырымдаңыз Тақырып 11. Ресурс үнемдеу және қоршаған орта 

21 


Мемлекеттік энергетикалық тізілім операторыныңқұқықтары мен міндеттерін 

түсіндіріңіз 

22 

Энергоэкоменеджменттегі экономикалық тетіктерін анықтаңыз Тақырып 12. Жасыл экономика – Энергоэкоменеджменттің басты қағидасы 

23 


ҚР жасыл экономикаға өтуінің алғышарттарын атаңыз 

24 


Жасыл  экономиканы  жүзеге  асыру  қағидалары:  жасылдандыру  принциптерін 

талдаңыз Тақырып 13. Энергоэкоменеджмент аумағындағы шетелдік тәжірибе 

25 


Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы мемлекеттік қолдау 

бағыттарын талдаңыз 

26 

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттырусаласындағы келісімді тұжырымдаңыз 

Тақырып 14. Энергоресурстарды тұтынуды реттеу және есептеу 

27 


Энергоэкоменеджмент  жүйесіне  қойылатын  талаптардың  орындалу  деңгейін  ҚР 

мысалында сипаттаңыз 

28 

Энергия  үнемдеу  және  энергия  тиімділігін  арттыру саласындағы  аккредиттеу қызметін түсіндіріңіз  

Тақырып 15. Энергоменеджмент стандарттары 

29 


Энергоменеджменттің PDCA моделін талдаңыз 

30 


ISO 50001 моделінің құрылымын түсіндіріңіз 

 

 Составитель:                                                                       

к.э.н., и.о. доцента   кафедры "ТиЭ"                                                                Есенқұлова Ж.Ж.  

Каталог: images -> files
files -> 4. Минимальная площадь на одно стоматологическое кресло (в кв м)
files -> Региональный центр «Шығыс» управления образования вко жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбы бойынша биология
files -> Сабақтың тақырыбы: Көктем Мақсаты: Көктем тақырыбына шолу жасай отырып, өз ойларын дәлелдеуге дағдыландыру. Міндеттері
files -> Ұбт-ға даярлаудағы тиімді әдістері өскемен 2015
files -> Химиялық таңбасы – аі
files -> Твором фтора простой и эффективный способ профилактики кариеса
files -> 1. Специфические рецепторы


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет