Барлығы – 180сағатбет1/30
Дата07.11.2017
өлшемі2.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті


«Бекітемін»

Факультет деканыТ.А.Ботагариев

қолы аты-жөні

«__»_________ 200_ж.

Педагогика факультеті

«Педагогика және психология» кафедрасы

050103- Педагогика және психология

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған

«Тұлғаның психологиялық- педагогикалық диагностикасы»(пәннің атауы)

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Курс – 2

Семестр – ІІІ

Кредит саны - 4

Дәріс – 30сағат

Практикалық сабақ (лаб., сем. және т.б.)30сағат

ОЖСӨЖ – 60сағат

CӨЖ -60сағат

Емтихан – IIІ-ші семестрде

Барлығы – 180сағат

Орал 2009ж.

Пәннің оқу әдістемелік кешені Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінде құрастырылған. Типтік оқу бағдарламасы «050103-Педагогика және психология» мамандығы бойынша мемлекеттік білім беру стандарты бойынша құрастырылған. Алматы, 2006 ж.


Құрастырушы: Ерниязов О.Н., педагогика магистрі, аға оқытушы;

Калаханова С.Б., педагогика және психология магистрі, оқытушы


«Педагогика және психология» кафедрасының отырысында бекітілді.

“____” ________________200__ ж. № ___хаттама.


Кафедра меңгерушісі м.а.___________ Иргалиев А.С.

(қолы) (аты-жөні)


Педагогикалық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді.

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.


Факультет оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы _______________ ____________________

(қолы) (аты-жөні)

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті


«Бекітемін»

Факультет деканыТ.А.Ботагариев

қолы аты-жөні

«__»__________ 200_ж.
«Тұлғаның психологиялық - педагогикалық диагностикасы»

_____пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені___

050103 “Педагогика және психология” мамандығыныңIІ-курс студенттері үшін кредиттік оқыту технологиясы

Курс – 2

Семестр – ІІІ

Кредит саны - 4

Дәріс – 30сағат

Практикалық сабақ (лаб., сем. және т.б.) – 30сағат

ОЖСӨЖ – 60сағат

CӨЖ -60сағат

Емтихан – IIІ-ші семестрде

Барлығы – 180сағат
Орал 2009 ж.

Пәннің оқу әдістемелік кешені Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінде құрастырылған. Типтік оқу бағдарламасы «050103-Педагогика және психология» мамандығы бойынша мемлекеттік білім беру стандарты бойынша құрастырылған. Алматы, 2006 ж.


Құрастырушы: Ерниязов О.Н., педагогика магистрі, аға оқытушы;

Калаханова С.Б., педагогика және психология магистрі, оқытушы


«Педагогика және психология» кафедрасының отырысында бекітілді.

“____” ________________200__ ж. № ___хаттама.


Кафедра меңгерушісі м.а.___________ Иргалиев А.С.

(қолы) (аты-жөні)


Педагогикалық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді.

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.


Факультет оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы _______________ ____________________

(қолы) (аты-жөні)

Курс бағдарламасына (Sillabus) 200 / 200_ оқу жылында енгізілген өзгертулер мен толықтырулар.


Курс бағдарламасына келесі өзгертулер (толықтырулар) енгізілді:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
Курс бағдарламасы __________________ кафедрасының отырысында қарастырылып мақұлданды.

“___” ______________200__ ж. № __хаттама.

Кафедра меңгерушісі ___________ ______________________

(қолы) (аты-жөні)

_________________факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.


Факультет оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы _______________ ____________________

(қолы) (аты-жөні)

2. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS).

Оқытушылар туралы мәлімет

Оқытушының аты–жөні: Ерниязов О.Н., Калаханова С.Б.

Офис: Педагогика жінеп психология» кафедрасы

Жұмыс мекен-жайы: Орал қаласы, Студенттер көшесі4, 2қабат 212каб.

Жұмыс телефоны: 50-32-54

Пән туралы мәлімет

«Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы»

Семестр 15 оқу аптадан және 2 апта сессиядан тұрады.

Бір аптада 4 кредит сағат, әр кредит-сағат бір байланыс сағаттан (дәріс немесе практика) және екі сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ), студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады.
Кредиттің аптаға бөліну кестесі:


Сабақтар

Өткізу уақыты

Сабақтар

Өткізу уақыты

Байланыс сағаты 1

(1 дәріс)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағаты 2

(2 дәріс)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағаты 3

(1 практика)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Байлланыс сағат 4

(2 практика )

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Кредит саны – 4

Өту орны: мысалы № 7 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша жүргізіледі.
Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Семинарлар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі


2

3

4

30

30

60

60

180

емтихан1. Кіріспе

Пән бойынша мағлұмат:

Тұлғаның психологиялық- педагогикалық диагностикасы ғылымдар жүйесінде ерекше орын алатын, тұлғаның даралық – психологиялық ерекшеліктерін зерттейтін дербес ғылыми психологиялық пән.

Осы пәннің зерттеу объектісі ҚР Мемлекеттік стандарттарының талаптарына сәйкес жоғары психологиялық білім беру жүйесі болып табылады.

Психодиагностика психологияның саласы ретінде, ХХ ғ. практика талаптарының әсерінен шет елде белсенді дамыды. Психодиагностика құрылуы экспериментальды психологияның шеңберінен шығып, шартты уақыты пайда болуы негізінен 1879ж., Германияда В.Вундтың алғашқы лабораториясының ашылуымен байланысты. Қазіргі кезде психодиагностиканың мәні қазіргі психологтардың жұмыстарында сөзсіз негізін қалайды. Психологияның бұл саласындағы қызығушылықтардың артуы көбінесе психологиялық қызметтердің кең дамуымен анықталады.«Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы» пәнін оқыту мақсаттары:

- студенттерді теориялық тұрғыда түбегейлі білім беру және студенттер бойына психодиагностиканың теориялық және практикалық ғылым саласы ретіндегі білімдер жүйесін қалыптастыру болып табылады;

- олардың психологиялық дайындықтарын күшейту;

- тұлғаның ғылыми-теориялық психодиагностикалық негіздерін тереңдетіп меңгеруі;

- психологиялық көмек көрсету кезіндегі жұмыстарында мамандарды практикалық дағдыларды меңгеріп, жетілдіру үшін дайындау;

- ғылымдар жүйесіндегі кәсіби психологтардың психодиагностикасының алатын орнын анықтау;

- студенттерді психодиагностиканы қалыптастырудағы психометрикалық негіздерін меңгеруін қамтамасыз ету;

- психометриканың теориялық негіздерін практикалық қолдана алуға баулу.Пәнді оқыту міндеттері:

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттерде қалыптасуы керек:

- қазіргі психологиялық диагностиканың ғылыми теориялық негізі;

- жеке адамның даралық – псиъхологиялық ерекшеліктерін бағалау жолдары мен тәсілдері;

- көпке танымал психодиагностикалық нәтижелерін интерпритациялау тәсілдері мен зертттеулерді дұрыс жүргізе білуі;

- психологиялық практиканың түрлі салаларында психологиялық диагностиканы ұйымдастыру, қолдана алу дағдыларын қалыптастыру;

- әдістемелерді қалыптастыру және адаптациялау дағдыларын қалыптастыру керек;

- тұлғалық сұрақтама және тесттік тапсырма әдістерін жүргізу дағдыларын қалыптастыру керек;

«Тұлғаның психологиялық- педагогикалық диагностикасы» пәні бойынша алған білімді практикалық – қолданбалы ғылыми зерттеу жұмыстарында өзбетінше қолдана алу.

Студенттердің мынадай көзқарастары болуы керек: түрлі әлеуметтік – педагогикалық практикада психологиялық диагностиканы ұйымдастыру, қолдана алу технологиялары туралы;білуі керек: психологиялық – педагогикалық диагностиканың ғылыми теориялық негіздерін, көпшілікке танымал психодиагностикалық әдістерді және олардың түрлері, сонымен қатар сапаларын бағалау талаптарын;

меңгеру керек: әлеуметтік өмірдің түрлі аумағын ескере отырып, психологиялық диагностиканы өзбетінше жүргізу және тиімді жолдарын құрып, өңдеу, сандық – сапалық талдау, нәтижелерін интерпретациялау.
Пререквизиттер: Жалпы білім беретін мектеп пәндерінің оқу базасы, жалпы психология, психология мамандығына кіріспе, даму психологиясы.

Постреквизиттер: Курсты меңгеріп шыққаннан кейін студенттер практикалық психодиагностикамен кеңірек танысады, теориялық жағынан білімдер жүйесін игеріп, практикада қолдана білуге үйренеді.

Оқыту әдістемесі: Оқыту дәріс , практикалық сабақ түрінде өтеді. Студенттердің білімін бақылау үй тапсырмаларын тексеру, тесттерді орындау , ауызша сұрау түрінде, жеке семестрлік тапсырмалар оларды қорғау түрінде жүзеге асады. Берілген мәліметтерді талдау әдістері, ұйымдастыру, эмпирикалық, интерпритациялау әдістері қолданылады.
2. Пәнді оқу бағдарламасы.

1 апта

1 кредит сағат

1 дәрісТақырып: Психодиагностика пәніне кіріспеДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет