Бағдарламасы (Syllabus) 2013-2014 оқу жылына арналған bzh 2204(1) Жануарлар физиологиясы және биохимиясы 1Дата16.07.2017
өлшемі221.81 Kb.
түріСабақ
Студент үшін пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

2013-2014 оқу жылына арналған

BZh 2204(1) – Жануарлар физиологиясы және биохимиясы 1


1. Негізгі мәліметтер

Факультет

Ветеринария және азық -түлік тағамдары технологиясы

Мамандық

5В120200 – Ветеринарлық санитария

Курс

2

Семестр

3

Оқыту нысаны

күндізгі

Бағдарлама

негізгі

Пән циклы

БП

Компонент

МК

Кредит саны

2

Сағаттар саны

90

Сабақ өткізу орны
Бағдарлама басшысы

Пірімова Эльмира Рақымжанқызы, аға оқытушы

Оқытушы

Пірімова Эльмира Рақымжанқызы, аға оқытушы

Кеңес уақыты

(жеке БОӨЖ)1-ші апта

2-ші апта

3-ші апта

Кафедрадағы кесте бойынша

2 Пререквизиттер және постреквизиттер

Пререквизиттер

Аналитикалық химия, физикалық және коллоидтық химия, экология, биологиялық физика, ветеринарлық генетика, жануарлар морфологиясы

Постреквизиттер

Жануарлар физиологиясы, мал шаруашылығының негізі, жануарларды азықтандыру, ветеринарлық гигиена, фармакология мен токсикология, микробиология мен вирусология, жануарлар патологиясы, ауылшаруашылық өнімдерін сертификаттау және стандарттау негіздері

3 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Мақсаты

Организмнің клеткасы мен тканінің физико-химиялық жағдайын, химиялық құрамын және организмдегі оргаикалық қосылыстардың химиялық өзгеруінің динамикасын терең оқыту

Міндеттері

Функциональдық, статикалық, динамикалық биохимия төңірегіндегі практикалық бейімділікті қалыптастыру жолы арқылы теориялық білімдерді бекіту

4 Академиялық сабақтардың бөлінуі

Барлығы

Тәж.

Зерт.

БОӨЖ

(лек)


БОӨЖ

(топ)


БОӨЖ

(жеке)


БӨЖ

Бақылау нысаны

2 кредит,

90 сағат


20

10

4

5

5

36

емтихан

5 Пәннің мазмұны

Биохимия - тірі организмнің химиялық құрамы, құрылысы, клетканың қасиеттері және ондағы зат пен энергия алмсуы туралы терең білім беру

6 Курс саясаты

1. Жұмыстарды көрсетiлген мерзiмде тапсыру қажет.

2. Әр оқу сабағы бойынша тақырыптарды қайталау және өткен материалдарды өңдеу мiндеттi түрде.

3. Оқу материалдарын меңгеру денгейi жазбаша сұрақтармен тексерiледi.

4. Оқушылардың барлық дәрiсханалық сабақтарға кешiгусiз қатысуы мiндеттi түрде болып саналады!7 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі

 1. Сеитов З. Биохимия.- Алматы: Акбар, 2011.- 795 бет

 2. Қайырханов Қ. Жануарлар биохимиясы.- Алматы: Ана тілі, 1993.- 276 бет

 3. Сеитов З. Биологиялық химия.- Алматы: Қайнар, 1992.- 384 бет

 4. Сейтембетова А., Лиходий С. Биологиялық химия.- Алматы: Білім, 1994.- 304 бет

 5. Сағатов К. Биологиялық химия практикумы.- Алматы: Ана тілі, 1992.- 148 бет

 6. Чечеткин А. Биохимия животных.-т М.: Высшая школа, 1982. – 511 с.

Қосымша


 1. Комов В., Шведова В. Биохимия. – М.: Дрофа, 2008. – 638 с.

 2. Малахов А. Биохимия сельскохозяйственных животных.- М.: Колос,1984.- 336с.

 3. Филиппович Ю. Основы биохимии.- М.: Высшая школа, 1985.-503 с.

 4. Николаев А. Биологическая химия.- М.: Высшая школа, 1989.-495 с.

 5. Щербаков В., Лобанов В., Прудникова Т., Минакова А. Биохимия. – СПб.:ГИОРД, 2003.- 440 с.

8 Күнтізбелік-тақырыптық жоспар


№ апта

Тәжірибелік сабақтарының тақырыптарысағат

Зертханалық сабақтардың тақырыптары

сағат

ОБӨЖ тақырыбы

(лек)


сағат

ОБӨЖ (топ) тапсырмалары


сағат

1

Физикалық және коллоидтық химия негіздері. ЖҮТ

2Физикалық және коллоидтық химияға кіріспе.

1

Сулы ерітінділердің реакциялары. баяндама

1

2

Витаминдер. (тест)

1

Химиялық зертханада қауіпсіздік сақтау ережелері. Сулы ерітінділер реакциясы.

2

3

Ферменттер. (тест)

1

Осмос . Буферлік жүйелер.

2

4

Гормондар.

2Көмірсулардың, липидтердің биохимиясы.

1

Витаминдер, ферменттер. баяндама

1

5

Энергия және зат алмасудың метаболикалық жолдары. ЖҮТ

1

Ферменттер. Витаминдер.

2

6

Көмірсулардың метаболизмі. (тест)

1

Гормондар.

2

7

Көмірсулардың метаболизмі.

2Белоктардың биохимиясы.

1

Биологиялық тотығу. дәптерге конспект

1

8

Липидтердің метаболизмі.

1

Көмірсулардың метаболизмі.

2

9

Липидтердің метаболизмі. ЖҮТ

1

Липидтердің метаболизмі.

2

10

Нуклеин қышқылдарының биохимиясы. (тест)

2Клеткадағы аралық зат алмасу

1

Көмірсулар мен липидтердің метаболизмі. тест

1

11

Белоктардың метаболизмі.

1

Нуклеин қышқылдарының биохимиясы.

2

12

Жануарлар клеткасындағы белок биосинтезі және оның реттелуі. (тест)

1

Белоктардың метаболизмі.

2

13

Су мен минералды заттардың алмасуы. ЖҮТ

2

Нуклеин қышқылдарының биохимиясы. Белоктардың метаболизмі. баяндама

1

14

Әр түрлі алмасу процестерінің байланысы. Семестрлік тапсырма

1

Минералды заттардың алмасуы.

2

15

Функционалдық биохимия. тест

1

Минералды заттардың алмасуы.

2Функционалдық биохимия. тест

1
Барлық сағат

20
10
4
5


9 Пән бойынша тапсырмалардың орындалуы және тапсырылуы кестесі


Сабақ түрлері

Бақылау түрлері

Бақылау түрі

Балдары

Апта

Рейтинг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

семестр

қорытынды

жалпы

Аудитиялық жұмыс

АБ


Зертханалық жұмыстардың орындалуы

100Тесттік сауал

100
*

**


*
**


Баяндама, конспект

100
*

*

*

*
*

**
*
СӨЖ

Жеке үй тапсырмасы

100

*


*

**


*
Семестрлік тапсырма

100
*

Реферат


*


СӨЖ

ауд


ШБ

Тесттік сауал

100

*
Коллоквиум

100*


ҚБ

Компьютерлік тестілеу

40

40


Барлығы

60

40

100

Ескерту 1. Семестр нәтижесі бойынша максималды семестрлік рейтингтен 50% төмен емес алған және барлық бақылау түрлерінен оң баға алған студент емтихан тапсыруға өткізіледі. Оң баға алу үшін емтиханда максималды қорытынды рейтингінің 50% төмен емес алу қажет

Ескерту 2. Зертханалық, тәжірибелік сабақтарына қатыспаған жағдайда, жіберілген сабақтар бойынша жұмыстарды орындау және қорғау жүйесі істейді

Баға өлшемдері

Дәстүрлі баға

Өте жақсы

Жақсы

Қанағат

Қанағат емес

Балл (max = 100 балл))

90-100

75-89

50-74

0-49

10 БӨЖ тапсырмалары


Рет№

Тақырып, тапсырма, жұмыс түрлері

Сағат саны.


Әдебиеттер

Есеп нысаны

Тапсыру мерзімі, апта

Нег.

Қысқ.

1

Көмірсулардың метаболизмі. Көмірсулардың пентозды тотығуы және оның маңызы.

1
1,2,3

Конспект

6

2

Липидтердің метаболизмі: ыдырауы, холестеролдың, фосфолипидтердің, сфинголипидтердің биосинтезі,

1
1,2,3,11

Баяндама, конспект

8

3

Белоктардың метаболизмі: кейбір аминқышқылдарының алмасуының ерекшеліктері

1
1,2,3,10

Конспект, ауызша

11

4

Күрделі белоктар: хромопротеидтер мен нуклеопротеидтердің алмасуы

1
1,2,3,11

Конспект, тексеру

11

5

Нуклеинқышқылдарының биохимиясы:мутация және оның түрлері

1
1,2,4,6

Конспект, ауызша

10

6

Микро-, макроэлементтердің алмасуы

1
1,2,4,9

Конспект, ауызша

4

7

Сүйек ұлпасының құрамы және оның құрылысы

1
1,4

Конспект, ауызша

5

8

Қанның биохимиясы

1
1,2

Реферат

7

9

Биологиялық мембраналар

1
1,4,10

Баяндама

3

10

Бұлшықет ұлпасының биохимиясы

1
1,2

Баяндама

2

11

Жүйке ұлпасының биохимиясы

1
1,2,4

Баяндама

9

12

Байланыстырушы ұлпа биохимиясы

1
1,2

Баяндама

12

13

Бүйрек пен зәр биохимиясы

1
1,2,

Баяндама

13

14

Әртүрлі алмасу процестерінің байланысы

1
1,2,4,11

Семестрлік тапсырма

14

БӨЖ бойынша өзге жұмыс түрлері
Теориялық материалдарын пысықтау (0,5 с. х сағат саны)

2
Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

(1 с.х сағат саны)10
Зертханалық сабақтарға дайындалу

(1 с.х сағат саны)5
Ағымдағы бақылау жұмыстарына дайындалу (1 с. х бақылау түрі )

3
Кезеңдік бақылау жұмыстарына дайындалу (2 с. х КБ)

2
БӨЖ бойынша барлық сағат саны

36

Бағдарламаны құрастырған Пірімова Э.Р., аға оқытушы

____._____. 2013ж. ____________________
Биология және химия кафедрасында қаралған және ұсынылған

хаттама ___.____2013 ж. №___


Кафедра меңгерушісі Г.Сұлтанғазина
Каталог: files -> book


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет