БАҒдарламасы семей 2015 Алғы сөз Әзірлеген «Экология және қоршаған ортаны қорғау»Дата13.10.2018
өлшемі121.16 Kb.
түріБағдарламасыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-25.1.66/01 -2014

ПОӘК

оқытушыға арналған «Жүйелі экология» пән бағдарламасы


№2 басылым

11.09.2014 ж.

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Жүйелі экология» 5В060800 - «Экология»

мамандығына арналған

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН

БАҒДАРЛАМАСЫСемей

2015


Алғы сөз
1. ӘЗІРЛЕГЕН

«Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының доцент м.а м.ғ.к Қабышева Жанар Кобегеновна 29.06.2015ж2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының отырысында

Хаттама №1 02. 09.2015 ж.,

Кафедра меңгерушісі доценті Артамонова Е.Н.


2.2 Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында

Хаттама №1 09.09. 2015 ж.,


АФ ОӘБ төрағасы _________ Джаманова Г.И.3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға ұсынады

Хаттама №1 11. 09.2015ж.,

Оқу- әдістемелік кеңестің төрағасы, оқу-әдістемелік жұмысы бойынша проректор профессор Искакова Г.К.

Мазмұны

1. Қолданылу саласы

2.Нормативтік сілтемелер

3. Жалпы ереже

4.Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны

5.Студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары

6. Оқу әдітемелік бағдарламасының әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

7. Әдебиеттер1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«Жүйелі экология» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен құрамына енетін оқытушының жұмыс оқу бағдарламасы 5В00608 «Экология» мамандығының студенттеріне арналған.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Бұл «Жүйелі экология» пәні бойынша оқу - әдістемелік кешен құрамына енетін оқытушының жұмыс оқу бағдарламасы төмендегі құжаттар талаптарына сай осы бойынша оқу үрдістері ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- 5В05060800 «Экология» мамандығы - ҚР білім және ғылым министрлігі «Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің типтік оқу бағдарламасы.

- СТУ 042-ГУ-4-2014 Университеттің стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің өңдеу және жасалуы бойынша жалпы талабы»;

- ДП 042-1.01-2014 Документік процедура «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы мен мазмұны».

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің жалпы мазмұныЭкологиялық менеджмен пен маркетингтің теориялық және әдістемелік негіздері: Жүйелік экологияның негізгі түсініктері және жалпы құрылымы. Экологиялық тұрақты даму және оның индикаторлары. Менеджменттің даму этаптары, экологиялық басқаруға өту және өндіріс орындарында қоршаған ортаны қорғау жүйесі. Экологиялық менеджмент және маркетинг жүйесі: негізгі концепциялары, үстанымдары, стандарттары. Қоршаған ортаға ластанудан тиген залалды және табиғи қорларды экономикалық бағалау және есептеу. Экологиялық шығындар, стандартты қаржылық нақтылық пен басқару есебі. Қоршаған ортаны қорғау бойынша жобаларды, бағдарламаларды және іс-шараларды қаржыландыру.

Экологиялық менеджмент пен экологиялық аудиттің нормативтік құқықты негізі: Сапа менеджменті саласындағы халықаралық стандарттар. Экологиялық менеджмент жүйесіндегі стандарттар мен халықаралық ұсынытар. Экологиялық аудит қоршаған орта мен өндіріс орнын басқару элементі ретінде.

Ұйымдардағы қоршаған ортаны басқару жүйесіне қойылатын талаптар: Өндіріс орындарындағы табиғатты басқару жүйесі. Қалдықтарды басқару экологиялық менеджменттің қызметі ретінде.

Экологиялық маркетинг:Өндірістік маркетинг басқарудың ерекше типі ретінде. Өндіріс орынының әрекеті ретінде экологиялық бағытталған маркетинг. Маркетингтің инструменттері. Экологиялық өнімдер мен технологияларды жасау. Эко-маркетингтің жаңа инструменттері мен формалары.

3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:

Студенттердің табиғат пайдаланудағы менеджмент пен маркетингті іске асырудағы негізгі стратегиялар мен тактикаларды игеруі және жалпы табиғат қорғау мен табиғи ресурсты іс-әрекетінде экологиялық менеджментпен маркетингтің алар орны мен ролі жайында түсініктердің қалыптасуы қарастырылған.
3.3 Пәнді оқыту мәселелері

 тиімді табиғатты пайдалану принциптері аясында білім кешенін қалыптастыру;

 аймақ пен өндіріс орнының қоршаған табиғи орта жағдайының анализін жасауды игеру;

 экологиялық өндірістік процестермен экологиялық таза өнім шығаруды ұйымдастырудың принциптерін, әдістерін және жағдайларының қалыптастырылуы;

 студенттердің өндіріс орындарын экологизациялаудың қоғамның экономикалық және әлеуметтік гүлденуінің негізде қарастырылуының тұрақты көз қарасын қалыптастыру.
3.4 Пәнді оқығанда студент білу керек:

білу керек:

Интрументальды компентенциялар:

Әдістемелік қабілетті дамыту, шешімдер қабылдау және экологиялық мәселелерді шешудің стратегияларын құрастыру. Табиғат қорғау мәселелеріне байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияларды жүргізуді үйрену. Эффективті жазбаша және ауызша коммуникацияны іске асыру қабілетін дамыту.Жекеаралық компентенциялар: Қарама-қайшылықтарды көруді үйрену және түрлі жағдайлардың арасындағы ба йланысты қарастыру. Көпжоспарлы проблемаларды шешуді үйрену.

Жүйелі компентенциялар: Эколого-экономикалық жүйелердің даму тенденцияларын қарастыру, толық емес немесе аз мәлімен жағдайында экологиялық жауапкершілікті ескере отырып пайымдаулармен қорытындылар шығару, экологиялық қауіпсіздікті басқарудың қазіргі кездегі жүйесін жақсартуда қолданылатын өзгертулерді жоспарлау.

Пәндік компентенциялар:Өндіріс орында қалыптасқан экологиялық дағдарыс жағдайынан шығару үшін шешімдерді қабылдау жағдайын анализдеу; табиғатты тиімді пайдаланудың бағдарламаларын енгізу және жасау үшін мәселелерді құрастыру және қою; экологиялық тәуекел жағдайында басқарушылық шешімдерді анализдеу, жасау басқару және қолдау.

Пәнді игеру барысында келесідей білім беру технологиялары қолданылады: мәліметтік дәріс, аралық бақылау, рефераттардың жазылуы, интерактивті әдістер: дәріс-визуализация, доклад-презентацияларды пайдалану, проблемалық жағдайларды қарастыру.


3.5 Пәннің пререквизиттері –экология және тұрақты даму, экономика теория негіздері, экологиялық ресурстану.

3.6 Постреквизиттер – алынған білімді бітіру жұмысында жазуда қолдану «Жүйелі экологияның негіздері» пәнінін оқыту төмендегі компентенциялардың қалыптасуына мүмкіншілік береді.


3.7 Оқу жоспарынан көшірмесі

Кесте 1Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

(сағ.)


ТС

(сағ.)


ЗС

(сағ)


ОСӨЖ

(сағ)


СӨЖ

(сағ)


Барлығы (сағ)

Қорытынды бақылау формасы

4

5

3

30

15

-

22,5

67,5

135

жазбаша


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (модульдің) МАЗМҰНЫ Кесте 2

Дәріс тақырыптары

Сағат саны
1 Бөлім. Экологиялық менеджмен пен маркетингтің теориялық және әдістемелік негіздері
1 Жүйелік экологияның негізгі түсініктері және жалпы құрылымы.

2
2 Экологиялық тұрақты даму және оның индикаторлары.

2
3 Менеджменттің даму этаптары, экологиялық басқаруға өту және өндіріс орындарында қоршаған ортаны қорғау жүйесі.

2
4 Экологиялық менеджмент және маркетинг жүйесі: негізгі концепциялары, үстанымдары, стандарттары.

2
5 Қоршаған ортаға ластанудан тиген залалды және табиғи қорларды экономикалық бағалау және есептеу.

2
6 Экологиялық шығындар, стандартты қаржылық нақтылық пен басқару есебі.

2

7 Қоршаған ортаны қорғау бойынша жобаларды, бағдарламаларды және іс-шараларды қаржыландыру.

2
2 Бөлім. Экологиялық менеджмент пен экологиялық аудиттің нормативтік құқықты негізі
8 Сапа менеджменті саласындағы халықаралық стандарттар.

2
9 Экологиялық менеджмент жүйесіндегі стандарттар мен халықаралық ұсынытар.

2
10 Экологиялық аудит қоршаған орта мен өндіріс орнын басқару элементі ретінде.

2
3 бөлім. Ұйымдардағы қоршаған ортаны басқару жүйесіне қойылатын талаптар
11 Өндіріс орындарындағы табиғатты басқару жүйесі.

1
12 Қалдықтарды басқару экологиялық менеджменттің қызметі ретінде.

1
4 Бөлім. Экологиялық маркетинг
13 Өндірістік маркетинг басқарудың ерекше типі ретінде.

1
14 Өндіріс орынының әрекеті ретінде экологиялық бағытталған маркетинг.

2
15 Маркетингтің инструменттері. Экологиялық өнімдер мен технологияларды жасау.

1
16 Эко-маркетингтің жаңа инструменттері мен формалары.

1
Барлығы

30

Лабораториялық-практикалық сабақтардың тақырыптары

1 Инвесттиционды үрдістің кез-келген деңгейінде экологиялық менеджменттің құрылымы мен механизмінің сараптамасы.

2

2 Әрбір тарап үшін экологиялық менеджмент жүйесін енгңзуінің нақты артықшылықтарын анықтау

2

3 Экологиялық маңыздылық бойынша процесстердің теңестіруі

2

4 Кәсіпорынның экологиялық стратегиясының өңдеу

2

5 Кәсіпорының нақты экологиялық мәселелер, ахуалдардың талдауы үшін-Свот талдауы әдістемесінің қолдануы

1

6 Мақсаттар және міндеттердің қойылуы. ҚР дағы әр түрлі кәсіпорындардың экологиялық нәтижелілігінің көрсеткіштерін анықтау.

2

7 Қорларды басқару. Смост бойынша нұсқаулық құрастыру.

2

8 Ұйымды басқару жүйесінің жұмыс жасауының нәтижелерінің бағасы.

1

9 Ұйым қызметінің экологиялық тұрғыларын және мағыналы әсерлердің анықтау.

1

Барлығы

15  1. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ


5. 1 Менеджмент туралы ұсыныстардың дамуы (ғылыми мектептер)

5.2 Қазіргі экологиялық менеджменттің құрылымы.

5.3 Кәсіпорынның экологиялық қызметі.

5.4 Жер геосфералары, олардың негізгі қасиеттері.

5.5 Менеджменттің халықаралық тенденцияларының дамуын бағалау.

5.6 Сэм бағдарламаларын жоспарлау (мақсаты, міндеті, іс-шаралары).

5.7 Ұйымның экологиялық нәтижелілігін талдау.

5.8 Сэм ішкі аудит: түр, қағидалары, әдістері. Тексерудің құжаттамалары.

5.9 Жасыл фирмалардың экологиялық стратегиялары, олардың бәсекелестігінің артықшылықтыры. Таза өндірісітің үлгілері.

5.10 Экология аймағындағы маркетинг әдістерін талдау.

5.11 Қазақстандағы қалдықтарды басқару жүйесін құрастыруының ерекшеліктеріне экономикалық талдау.
6 ОҚУ ӘДІТЕМЕЛІК БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ӘДЕБИЕТТЕР ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

Кесте 3


Әдебиеттердің аты

Жалпы саны

Студенттердің аны

қамтамасыз ету мөлшері

1

2

3

4

1. Похомова Н., Эндрес А., Рихтер К. Экологический менеджмен. Учебное пособие для преподавателей и студентов. – СПБ.:Питер, 2003-544с.

50

14

100

2. Похомова Н., Эндрес А., Рихтер К. Экологический менеджмен. Практикум. – СПБ.:Питер, 2003-352с.

3


14

30

3. Радионов А.И., Клушин В.Н. Систер В.Г. Технологичекие прцессы экологической безопасности.-Калуга:изд. Н.Бочкаревой,2000-799с.

1

14

10


7 ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер

7.1.1 Похомова Н., Эндрес А., Рихтер К. Экологический менеджмен. Учебное пособие для преподавателей и студентов. – СПБ.:Питер, 2003-544с.

7.1.2. Похомова Н., Эндрес А., Рихтер К. Экологический менеджмен. Практикум. – СПБ.:Питер, 2003-352с.

7.1.3. Радионов А.И., Клушин В.Н. Систер В.Г. Технологичекие прцессы экологической безопасности.-Калуга:изд. Н.Бочкаревой,2000-799с.7.2. Қосымша әдебиеттер

7.2.1 Агапов Н.Н. Экономика природопользования и охрана окружающей среды: Учеб. Пособ. М.:ИЗД-во Классика плюс, 1999. 287 с.


7.2.2. Голубков Т.В. Оценка воздействия: теория, методология и практика М.: издательство «финпресс», 1998.-416с.

7.2.3. Гусева Т.В. Оценка воздействия на окружающую среду и экологический аудит промышленных предприятий: анализ методологий. Хим. Технол.-2000.-№4-с.34-43.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет