Бағдарламасы пму ұс н 01. 2/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігіДата17.07.2017
өлшемі178.96 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
Жұмыс бағдарламасы ПМУ ҰС Н 7.01.2/30


Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Агротехнология кафедрасы

Кегль 26,

буквы прописные, шрифт полужирный
Жұмыс Бағдарламасы
Орманды пайдалану пәнінің

5В080700 «Орман ресурстары және орман шаруашылығы ісі»

мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар
Мемлекеттік жалпыға міндетті мамандықтың

білім стандарты мен типтік бағдарлама негізінде әзірленген пәннің

жұмыс бағдарламасына бекіту парағы
ПМУ ҰС Н 7.18.1/31

БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор ____________Н.Э.Пфейфер

«___»__________ 2012 ж.

Құрастырушы: Садыкова.К.


Агротехнология кафедрасы
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Орманды пайдалану пәні бойынша

5В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы мамандығы студенттеріне арналған

Жұмыс бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті мамандық стандарты және мамандығы ҚР Білім және Ғылым Министрлігінің 3.08.365-2006 және типтік бағдарлама РОӘК-ң 2006 жылғы 22 маусымдағы хаттамамен бекітілген
Кафедра отырысында ұсынылған , хаттама № 1
Кафедра меңгерушісі ___________________ У.Х.Альмишев
Агротехнология факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

« » . Хаттама №1


ОӘК төрағасы _______________________ КК Сейтханова
Келісілген

Факультет деканы __________________ Т.К.Бексеитов


2012 ж. «____» ____________
ЖжӘҚБ ҚҰПТАЛДЫ

ЖжӘҚБ бастығы _____________________ А.А.Варакута


2012 ж. «____» ____________


1 «Оқу пәнінің мақсаттары мен міндеттері, оның оқу процесіндегі орны».
Пәннің мақсаты: - мамандығының бакалаврларын орманды іске асыру, сүректі және орман шаруашылығының басқа өнімдерін дайындау мен қайда өңдеу саласында кәсіби дайындау болып саналады.
Пәннің міндеттері:

Орманды пайдалану – негізгі технологиялық сұлбаларды, ағаш дайындайтын машиналар мен механизмдер жүйелерін, кеспеағаш жұмыстарына қойылатын технологиялық процесстердің талаптарын, шайыр алу жұмыстарының технология негіздерін, құрал саймандардың конструкцияларын, оларды жұмысқа дайындау тәсілдерін және іске асыруды оқып үйретуге арналған оқу пәні.


Студент нені білу керек :

  • кеспеағаш және шайыр алу жұмыстарын ұйымдастырумен технологиясын;

  • ағашты тасымалдау түрлерімен тәсілдерін;

  • ағаш өңдеуде;

  • ағаш дайындауда;

  • өңдеуде қолданылатын механизмдер мен машиналарды;


Студент нені істей білу керек:

  • сүректі кешенді дайындау;

  • тасымалдау және өңдеу өңдірісін жобалауды және ұйымдастыруды;

  • жұмыстарды орындауға қажетті құрал жабдықтарды және механиздерді таңдауды;


2 Пререквизиттер: «Орманды пайдалану » пәнін игеруге қатысты пәндер:

  • орманшылық;

  • орманшаруашылық


3 Пәннін мазмұны


3.1 Пәннің тақырыптық жоспарыТақырыптың аты

Сағат саны

Дәріс.

Тәжериебелік

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кеспеағаш жұмыстары және оларды механикаландыру.

1

6

3

1

2

Дайындық жұмыстары. Ағаш дайындау. Ағаш тасымалы

6.5

-

3

1

3

Ағаш қоймаларында және тиеу пунктерінде жұмыстарды механикаландыру

1

-

-

1

4

Кеспеағаш жұмыстарының технологиясы және ұйымдастырылуы

1

-

-

1

5

Кеспеағаш жұмыстарының болашағы және толық жетілдірілуі.

1

-

-

1

6

Механикаландырылған ағаш қоймалары

1

3

3

1

7

Бөлшектеу мен тиеу жұмыстарын механикаландыру және оның технологиясы

1

-

-

1

8

Қысқа өлшемді ағаш материалдарының өңдірісі

1

-

-

1

9

Орман қоймаларында сүректен ормантауарларын өңдеу

1

3

3

1

10

Сапасы төмен сүректерді және қалдықтарды пайдалану

1

-

-

1

11

Шайыр алу және орманды қосалқы пайдалану

1

3

3

1

12

Шайыр алудың биологиялық негіздері

1

-

-

1

13

Шайыр алудың технологиясы мен техникасы

1

-

-

1

14

Шайыр алу өңдірісін ұйымдастыру

1

-

-

1

15

Қылқанды және жалпақ жапырақты ағаш түрлерінен шайыр алу

1

-

-

2

16

Орманды қосымша пайдалану

1

-

-

2

Барлығы:

22.5

15

15

82,5

Жалпы:

135 сағат3.2 Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны

Тақырып 1. Кеспеағаш жұмыстары және оларды механикаландыру. Орманды пайдаға асыру жөніндегі жалпы мәліметтер. Ағаш дайындау және көлік тасымалының өзара байланысы. Ағаш кесудің негізгі түрлері және тәсілдері. Орманда пайдаға асыру техникасын, технологиясын құрылымын жоғарғы сатыға көтеру жолдары.

Тақырып 2. Дайындық жұмыстары. Ағаш дайындау. Ағаш тасымалы. Ағаш дайындаудың дайындық және қосымша жұмыстары. Тиеу пунктерімен қоймаларын дайындау және салу. Сүректі арамен тілу түрлері.Сүректі кесу және механикалық өңдеу. Арнайы тасымал тракторлары, оларды орман - өсімдік ерекшеліктерін ескере отырып қолдану.

Тақырып 3. Ағаш қоймаларында және тиеу пунктерінде жұмыстарды механикаландыру. Жоғарғы ағаш қоймаларының тиеу пунктерінің қызметі.Қоймаларда қолданылатын машиналармен жабдықтар. Машиналарды және жабдықтарды орналастыру.

Тақырып 4. Кеспеағаш жұмыстарының технологиясы және ұйымдастырылуы. Кеспеағаш қорының орналасуы. Орманы аз аудандарда, таңдап кесу, ұсақ шашылған кеспеағаштарда және күтіп кескенде кеспеағаш жұмыстарының технологиясы.


Тақырып 5. Кеспеағаш жұмыстарының болашағы және толық жетілдіруі. Кеспеағаш жұмыстарын кешенді механикаландыратын агрегат машиналары. Жалпы пайдалану жолымен ағаш тиеу мен тасуды ұйымдастыру.Төменгі қоймалардыың маңызы және жіктелуі.

Тақырып 6. Механикаландырылған ағаш қоймалары. Төменгі қоймадағы негізгі жұмыстар, олардың элементтері және өлшемдері. Ағаш тасу жолдарының жалғасу пунктерін жоспарлау.

Тақырып 7. Бөлшектеумен тиеу жұмыстарын механикаландыру және оның технологиясы. Кіріс жолдар, қоймадағы ішкі жолдар, цехтың және цехаралық көліктер. Сүрек діңдерін ұтымды өңдеу. Сүрек діңдерінің қорын жасағанда механикаландырылған құралдар қолдану.

Тақырып 8. Қысқа өлшемді ағаш материалдарының өңдірісі. Сүректі екі сатылы өңдеу және баланс, кең тіреулерді және отын өңдірісі. Сапасы төмен сүректерді баланстарға қайта өңдеу.

Тақырып 9. Орман қоймаларында сүректен ормантауарларын өңдеу. Ағаш өңдеу цехтарындағы өңдіріс, өңдірістік технологиялық процесстер. Орман қоймаларында ағаш тілу. Шикізат және өнімдер.ағаш тілетін рамалар, станоктар, ағаш таситын машиналар және ағаш тілу цехтарының кәдімгі технологиялық сұлбалары.

Тақырып 10. Сапасы төмен сүректерді және қалдықтарды пайдалану. Цехтарды жоспарлау үлгілері. Қалдықтарды пайдалану жолдары.


Тақырып 11. Шайыр алу және орманды қосалқы пайдалану. Орманнан шайыр алу сипаттамасы. Шайырдың физикалық – химиялық сипаттамасы.

Тақырып 12. Шайыр алудың биологиялық негіздері. Шайыр жолдары: жүйелері, құрылысы, таралуы, жиілігі, олардың жылдық қабаттар неіне тәуелділігі, шайырдың түзілуі.Шайыр бөлінуінің тоқтау себептері мен оларды болдырмаудың жолдары.

Тақырып 13. Шайыр алу технологиясы мен техникасы. Шайыр алу терминдері мен анықтамалары. Шайыр алу жүйелері. Шайыр алу және жинау бойынша өңдірістік жұмыстар. Шайыр алу түрлерімен тәсілдері. Шайыр алу жолдарын негіздеу. Шайыр жинау.

Тақырып 14. Шайыр алу өңдірісін ұйымдастыру. Шайыр алудың шикізат базасын ұйымдастыру. Шайыр алу мерзіміне байланысты шикізат базасын пайдаланудың ерекшеліктері. Кесілетін орманды шайыр алуға белгілеу реті және оны жоспарлау.

Тақырып 15. Қылқанды және жалпақ жапырақты ағаш түрлерінен шайыр алу. Сібір самырсынынан шайыр алу және оған қажетті биологиялық ерекшеліктері. Балқарағайдан шайыр алу. Майқарағайдан шайыр алу.

Тақырып 16. Орманды қосымша пайдалану. Орман шикізат қорын кешенді пайдаланудың қазіргі бағыттары.Дәрілік өсімдіктердің негізгі түрлері. Дәрілік өсімдік шикізаттарының топтары: тамырлар, тамыр түйіндері, түйіндер, бүрлер, қабықтар. Сңырауқұлақтың негізгі түрлері


3.3 Тәжіребелік сабақтардың мазмұны және орындалу мерзіміТақырыптың аты

Мазмұны

Бақылау түрі және формасы

1

2

3

4

1

Кеспеағаш жұмыстары және оларды механикаландыру

Қазақстанда орман пайдаланудың сипаттамасы. Мөлдектегі діңдердің орташа көлемін анықтау. Ағашты құлатумен бөлшектеуге арналған негізгі ағаш дайындау машиналардың, механиздердің және құрал – саймандардың сипаттамсы.Орман кәсіпорындарында ағашты тасымалдауға қолданылатын жалпы қызметтегі дөңғалақты және шынжыр табанды тракторлар. Кеспеағаш жұмыстарындағы екнді жұмыс нормалары, өнімділік, ағаш өнімін есепке алу.

жазбаша

2

Механикаландырылған ағаш қоймалары

Қабық аршу, сүрек жару және ұзын өлшемділерді көлденеңнен өңдеу станоктарымен машиналар.

жазбаша

3

Орман қоймаларында сүректен ормантауарларын өңдеу

Ағаш кәсіпорындарындағы сүректі химиялық қайта өңдеу процесстері және механикалық өңдеу өндірісінің сипаттамасы. Кешенді орман кәсіпорындарын жобалау.

жазбаша

4

Шайыр алу және орманды қосалқы пайдалану


Экологиялық факторларға шайыр өнімділігінің тәуелділігі. Саңырауқұлақтардың азықтық және дәрілік қасиеттері.

жазбаша

Барлығы

15 сағат


4.4 Зертханалық сабақтардың мазмұны және орындалу мерзімі


Зертханалық сабақтардың мазмұны және орындалу мерзіміТақырыптың аты

Мазмұны

Бақылау түрі және формасы

1

2

3

4

1

Кеспеағаш жұмыстары және оларды механикаландыру

Тасымал тракторларымен лебедкаларды оқып білу. Крандарды және транспартерлерді оқып білу.

жазбаша

2

Механикаландырылған ағаш қоймалары

Сүректі көлденең және бойлап тілетін, қабығынан тазартатын және ағаш өңімдерін өңдейтін станоктарды оқып білу.

жазбаша

3

Орман қоймаларында сүректен ормантауарларын өңдеу

Негізгі өңдеу машиналарымен ара түзеу станоктарында жұмыс істеу.

жазбаша

4

Шайыр алу және орманды қосалқы пайдалану


Қарағайдан шайыр алудың технологиялық сұлбалары.Шайыр алу бойынша өңдірпістік - техникалық көрсеткіштерді анықтау және шайыр алудың технологиялық картасын құру.

жазбаша

Барлығы

15 сағат


4.5Студенттің өзіндік жұмысы
СӨЖ-дің түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат саны

1

2

3

4

5

1

Дәріс сабақтарына дайындық

жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

11.25 (0,5*22.5)

2

Сарамандық сабаққа дайындық

жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

7.5 (0,5*15)

3

Зертханалық сабаққа дайындық

жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

50

4

Бақылау шараларына дайындық
Р1, Р2

10

Барлығы

82,5 сағат

Мамандықтың оқу ПМУ ҰС Н 7.18.3/32


жоспарынан көшірме
Орманды пайдалану пәні бойынша

050807 Орман шаруашылығы ісі мамандығы студенттеріне арналған

Оқу түрі

Бақылау түрлері

Студ.жұмыс көлемі,сағат б/ша

Курс және семестр б-ша сағат бөлу.(сағат)

емтих

сынақ

кп

кж.

РГР

Бақ. жұм

всего

дәр

пр.

зер

сөж

сөж

жалпы

ауд

сөж

1.

Күндізгі орта

7
135

52,5

82,50

5 семестр

22.5

15

15

82,5

жалпы

сөж

82,5

22,5

Кафедра меңгерушісі ___________________ У.Х.АльмишевНегізгі әдебиеттер:

1.Власов Г.Д. и др. Технология деревообрабатывающего производства. – М;Лесная промышленность, 1988.

2.Выродов В.А., Кислицин А.Н., Глхарева М.И. Технология лесохимических производств.- М., Лесная промышленность, 1987.

3.Егоренко М.А.; Мелников Ф.А. Подсочка леса.- Минск, Высшая школа, 1983.

4. Сиротов И.И. Лесоэксплуатация. – М; Гослесбумиздат, 1982
Қосымша әдебиеттер:

5. Залегаллер Б.Г. и Ласточкин П.В. Механизация и автоматизация работ на лесных складах. – М., Лесная промышленность, 1986.

6. Ивановский Е.Г. – Резание древесин. – М., Высшая школа, 1988.

7. Нормы технологического проектирование лесозаготовительных предприятии. Гипролестранс, 1989.8. Рябчук В.П., Осипенько Ю.Ф. Подсочка деревьев лиственных пород, Львов: Высшая школа, 1981
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет