Бағдарламасы оқу жұмыс жоспары және пәндер каталогы негізінде әзірленгенжүктеу 185.42 Kb.
Дата06.07.2017
өлшемі185.42 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасы оқу жұмыс жоспары және пәндер каталогы негізінде әзірленгенФ СО ПМУ 7.18.1/10

БЕКІТЕМІН


Оқу ісі жөніндегі проректор

______________Н.Э.Пфейфер

«____» ____________2008 ж.

Құрастырушы: а/ш.ғ.к., доцент Мустафаев Б.А. ___________

Генетика және биотехнология кафедрасы


“Жеміс шаруашылығы” пәні бойынша

050807 “Орман шаруашылығы” мамандығының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы оқу жұмыс жоспары және 050807 “Орман шаруашылығы” мамандығының элективтік пәндер каталогы негізінде әзірленген, С.Торайғыров атындағы ПМУ-нің ғылыми кеңесінің 26.11.2008 ж. №4 бұйрығымен бекітілген

Кафедра мәжілісінде ұсынылған 2008 ж. 24.10. №3 хаттама

Кафедра меңгерушісі ___________ Бексеитов Т.К.

Биология-химия факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған 2008ж. 21.11. №4 хаттама


ОӘК төрайымы _________________ Даржуман Г.К.

КЕЛІСІЛДІ:

Факультет деканы _____________ Жапарғазинова К.Х.

«____» ___________ 200___ж.

ЖжНҚБ КЕЛІСІЛДІ


ЖжНҚБ бастығы __________________ Варакутина А.А.

«____» ___________ 200___ж.


ФСО ПМУ 7.18.1/05

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі

С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Генетика және биотехнология кафедрасы

“Жеміс шаруашылығы” пәні бойынша

050807 “Орман шаруашылығы” мамандығының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар

1 Көкөніс және жеміс шаруашылығы пәнінің мақсаты мен міндеттері, оқу процесінде орны.

1.1 Пәннің мақсаты


Жемістер мен көкөністерді өндірудің негіздерін және қазіргі технологияларын оқып үйрену.

1.2 Пәннің міндеттері:


1.2.1 жеміс және көкөніс дақылдары түрлерінің,пайда болуы,таралуы мен негізгі шеруашылық биологиялық ерекшеліктерін оқып білу

1.2.2 жеміс көкөніс өсімдіктерін түрлі топырақты-климаттық жағдайларда көбейту, бақтарда орналастыру мен өсіру технологиялары бойынша теориялық және практикалық білім алу;

1.2.3 жыл бойы тұрғындарды жасанды әрі қайта өңделген түрлеріндегі жемістер мен көкөніс өнімдерімен қамтамасыз ету.

1.3 Студент нені білу керек:

Жеміс және көкөніс өндірудің биологиялық негіздерін және қарқынды технологияларын оқып үйренуді, сондай-ақ жеміс-көкөніс дақылдарының жоғары сапалы отырғызатын материалдарын өсіруді білу.

1.4 Студент нені істей білуі керек:

Студентер пәндерді теориялық оқу және практикалық дайындау нәтижесінде отырғызылатын материалдар мен тауарлық жемістерді,көкөністерді өндірудің қазіргі өндірістік технологияларын білу керек.
2 Пререквизиттер:

Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясы

Өсімдіктер систематикасы

Ботаника


Экология

ГенетикаФ СО ПГУ 7.03.1/04
3 Пәннің тақырыптық жоспары


п/п

Дәрістер мен семинар,өздік жұмыстар тақырыптары

Сағаттар саны

дәрiстер

пр.жұмыс

СӨЖ

1.

Кiрiспе

1

2

8

2.

Жеміс тұқымдарының морфологиялық және биологиялық сипаттамалары.

2

3

10

3.

Жеміс тұқымдарының биологиялық агротехникалық және экономикалық артықшылықтары мен кемшіліктері.

1

3

8

4.

Өсімдіктерді жалпы күтіп-баптау әдістері

2

3

8

5.

Жеміс өсімдіктерін жіктеу

1

3

8

6.

Жеміс тұқымдарына сипаттама.

1

3

8

7.

Жеміс өсімдіктерінің морфологиясы

2

2

8

8.

Жеміс өсімдіктерінің экологиялық факторлар

1

3

8

9.

Жеміс өсімдіктері және қоршаған орта.

1

2

8

10.

Жеміс өсімдіктерін көбейтудің биологиясы

1

3

8

11.

Бақ отырғызу және жеміс өндіру технологиясы

2

3

8
Барлығы

15

30

90

4 Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны
Тақырып 1. Кіріспе.

Пәннің зерттеу нысандары: жеміс тұқымдарының түрлері мен сорттары. Зерттеу әдістемесі. Маңызы.Қысқаша тарихы


Тақырып 2. Жеміс тұқымдарының морфологиялық және биологиялық сипаттамалары.

Жеміс тұқымдарының шығу тегі, ботаникалық және шаруашылықтық жіктелуі. Жеміс тұқымдарының морфологиялық ерекшеліктері.

Жеміс тұқымдарының сыртқы қоршаған ортаға қатынасы (жылу, жарық, су, ауа-газ және қоректік түзімдер).
Тақырып 3. Жеміс тұқымдарының биологиялық агротехникалық және экономикалық артықшылықтары мен кемшіліктері.

Тұқым және оны себу. Тұқымның айырмашылық белгілері. Тұқымды себер алдындағы тұқым дайындау жұмыстары. Шынықтыру. Себу мөлшерлері. Тұқымды топыраққа енгізу тереңдігі. Оның топырақ ылғалдылығына, жылулығына және құрамына байланысы.


Тақырып 4. Өсімдіктерді жалпы күтіп-баптау әдістері

Жеміс тұқымдарының ауыспалы егістігі. Жеміс тұқымдарының табиғи климаттық жағдайға байланыстылығы. Топарақ құнарлылығын арттыру жолдары.


Тақырып 5. Жеміс өсімдіктерін жіктеу.

Жеміс өсімдіктерінің ботаникалық және өндірістік-биологиялық топтарға бөлінуі. Пайда болу орталықтары.


Тақырып 6. Жеміс тұқымдарына сипаттама. Негізгі жеміс тұқымдарына қысқаша сипаттама. Қазақстандағы жеміс дақылдарының өсетін аймақтары.
Тақырып 7. Жеміс өсімдіктерінің морфологиясы. Жер үсті бөлігінің құрылымы. Қаңқалық, жартылай қаңқалық және түкше бұтақтар, бұтақтану реті. Бұтақшалардың құрылымы. Бұршік оянғыштық және өркен пайда болғыштық қасиеттері. Жеміс өсімдіктерінің морфологиясы.
Тақырып 8. Жеміс өсімдіктерінің экологиялық факторлары.

Жеміс өсімдіктерінің қоршаған орта факторларына әрекеті (жарық, температура, су, топырақ, жер бедері т.б.).


Тақырып 9. Жеміс өсімдіктері және қоршаған орта. Жеміс өсімдіктеріне қоршаған орта факторларының біріккен әсерлерін сипаттау.

Тақырып 10. Жеміс өсімдіктерін көбейтудің биологиясы.

Жеміс өсімдіктерінің ұрықтық және вегетативтік (уластыру, қаламшылап, сұлатпа сабақтар арқылы) көбейту тәсілдері.

Жеміс шаруашылығын интенсивтендірудегі телітушінің маңызы.Жеміс көшеттігі. Көшеттіктердегі қолданылатын ауыспалы егістіктер.


Тақырып 11. Бақ отырғызу және жеміс өндіру технологиясы.

Дақылдарды, түрлерді, сорттарды таңдау және орналастыру. Бақтағы ағаштарды орналастыру жүйесі және қоректену алаңы. Белгіленген бақ отырғызу орнын алдын ала бөлу. Өзара тозаңдануды ескере отырып, квартал ішінде жеміс дақылдары сорттарын орыналастыру. Тікпе көшеттерді отырғызуға дайындау. Отырғызу мерзімдері және техникасы. Отырғызғаннан кейінгі күтіп-баптау.

Ф СО ПГУ 7.03.1/05

5 Практикалық жұмыстар мазмұны№ р/н

Тақырып аты

Мазмұны

Бақылау түрі

Орындалу мерзімі (апта бойы)

Аббревиатура

1

2

3

4

5

6

1

Жеміс тұқымдарының морфологиялық және биологиялық сипаттамалары.

Жеміс тұқымдарының қоректену алаңы, орналастыру әдістері мен үлгілері, тұқым себу. Жеміс тұқымда-рын қайта және тығыздап себу. Ық-тырма себу және отырғызу. Күтіп бағу-ды механикаландыру.

Жазбаша реферат

1,2 апта


СЖ1

2

Жеміс тұқымдарының биологиялық агротехникалық және экономикалық артықшылықтары мен кемшіліктері.

Жеміс тұқымдарының маңызы және әртүрлі климаттық аймақтарда қолданылуы. Жеміс тұқымдарының қоректену алаңы, орналастыру әдістері мен үлгілері.

Жазбаша

реферат


2 апта

3 аптаСЖ2

3

Өсімдіктерді жалпы күтіп-баптау әдістері


Қоректену алаңының және орыналастыру үлгілерінің өсімдіктің биологиялық ерекшеліктеріне, сорттарына өсіру әдістеріне, вегетациялық өсу мерзімінің ұзақтығына, суару әдісіне, механикалық күтіп-баптау жұмыстарының жүргізілуіне және өнімді жинау тәсілдеріне тікелей байланыстылығы.

Жазбаша

реферат


4,5 апта

СЖ3

4

Жеміс өсімдіктерін жіктеу.

Жылу өнімдегіш қасиеттері. Жылыту тәсілдері. Көкөніс дақылдарын қорғалған топырақта өсіру технологиясы. Дақыл айналымдар.

Жазбаша

реферат


6 апта

6 апта


СЖ4

5

Жеміс тұқымдарына сипаттама.

Таңдамалы антидене- лерді қолданған кездегі реакциялар. Иммунофлюоренценттік әдіс, иммунофер- ментті анализ, радиоммунологиялық анализ.

Жазбаша

реферат


7апта

8апта


СЖ5


6

Жеміс өсімдіктерінің морфологиясы.

Жеміс өсімдіктерінің өсу дәуіріндегі өзгерістстер және қолданылатын агротехникалық шаралар.

Жеміс салу заңдылығы. Жеміс ағаштарының жеміс сала бастау мерзімдері.


9,107

Жеміс өсімдіктерінің экологиялық факторлары.


Өнімді жинау мерзімдерін, сапасын және мөлшерін анықтау. Өнімді жинау жұмыстарын ұйымдастыру.
10,11
8

Жеміс өсімдіктері және қоршаған орта.

Аурулар мен зиянкестерден қорғаудың жолдары.
12,13
9

Жеміс өсімдіктерін көбейтудің биологиясы

Жеміс шаруашылығын интенсивтендірудегі телітушінің маңызы. Жеміс көшеттігі. Көшеттіктердегі қолданылатын ауыспалы егістіктер.
15,16
10

Бақ отырғызу және жеміс өндіру технологиясы.


Тікпе көшеттерді өтырғызуға дайындау. Отырғызу мерзімдері және техникасы. Отырғызғанан кейінгі күтіп-баптау. Топырақты күтіп-баптау жүйелері: сүдігерлеу, сидераттау, көпжылдық шымдау, шымдау қарашіріктеу, топырақты мульчалау. Өсімдіктерді тыңайту және суару. Жеміс жинау мерзімдерін анықтау.Жинау және тасмалдау технологиясы.
17,18

Ф СО ПГУ 7.03.1/06

6 Студентердің өздік жұмыстарының мазмұны


№ р/н

Тақырып аты

Мазмұны

Бақылау түрі

Орындалу мерзімі (апта сайын)

Аббревиатура

1

2

3

4

5

6

1

Жеміс тұқымдарының морфологиялық және биологиялық сипаттамалары.

Жеміс тұқымдарының қоректену алаңы, орналастыру әдістері мен үлгілері, тұқым себу. Жеміс тұқымдарын қайта және тығыздап себу. Ықтырма себу және отырғызу. Күтіп бағуды механикаландыру.

Жазбаша

реферат


1,2апта

1СӨЖ

2

Жеміс тұқымдарының биологиялық агротехникалық және экономикалық артықшылықтары мен кемшіліктері.

Жеміс тұқымдарының маңызы және әртүрлі климаттық аймақтарда қолданылуы. Жеміс тұқымдарының қоректену алаңы, орналастыру әдістері мен үлгілері.

Жазбаша

реферат


3,4 апта

2СӨЖ,

3

Өсімдіктерді жалпы күтіп-баптау әдістері


Қоректену алаңының және орыналастыру үлгілерінің өсімдіктің биологиялық ерекшеліктеріне, сорттарына өсіру әдістеріне, вегетациялық өсу мерзімінің ұзақтығына, суару әдісіне, механикалық күтіп-баптау жұмыстарының жүргізілуіне және өнімді жинау тәсілдеріне тікелей байланыстылығы.

Жазбаша

реферат


5,6 апта

3СӨЖ

4

Жеміс өсімдіктерін жіктеу.

Жылу өнімдегіш қасиеттері. Жылыту тәсілдері. Көкөніс дақылдарын қорғалған топырақта өсіру технологиясы. Дақыл айналымдар.

Жазбаша

реферат


7 апта

4СӨЖ

5


Жеміс тұқымдарына сипаттама.

Таңдамалы антидене- лерді қолданған кездегі реакциялар. Иммунофлюоренценттік әдіс, иммунофер- ментті анализ, радиоммунологиялық анализ.

Жазбаша

реферат


8,9 апта

5СӨЖ

6

Жеміс өсімдіктерінің морфологиясы.

Жеміс өсімдіктерінің өсу дәуіріндегі өзгерістстер және қолданылатын агротехникалық шаралар.

Жеміс салу заңдылығы. Жеміс ағаштарының жеміс сала бастау мерзімдері.


10,11
7

Жеміс өсімдіктерінің экологиялық факторлары.


Өнімді жинау мерзімдерін, сапасын және мөлшерін анықтау. Өнімді жинау жұмыстарын ұйымдастыру.
12,13
8

Жеміс өсімдіктері және қоршаған орта.

Аурулар мен зиянкестерден қорғаудың жолдары.
14,15
9

Жеміс өсімдіктерін көбейтудің биологиясы

Жеміс шаруашылығын интенсивтендірудегі телітушінің маңызы. Жеміс көшеттігі. Көшеттіктердегі қолданылатын ауыспалы егістіктер.
16Бақ отырғызу және жеміс өндіру технологиясы.


Тікпе көшеттерді өтырғызуға дайындау. Отырғызу мерзімдері және техникасы. Отырғызғанан кейінгі күтіп-баптау. Топырақты күтіп-баптау жүйелері: сүдігерлеу, сидераттау, көпжылдық шымдау, шымдау қарашіріктеу, топырақты мульчалау. Өсімдіктерді тыңайту және суару. Жеміс жинау мерзімдерін анықтау.Жинау және тасмалдау технологиясы.

Ф СО ПГУ 7.03.1/10050807 Орман шаруашылығы мамандығы бойынша оқу жұмыс жоспарынан көшірме


Оқу түрі

Бақылау түрі

Студентің сағат б/ша жұмыс көлемі

Семестр бойынша сағат сандары

емтих.

сынақ

К.п.

К.ж.

РГР

Бақ.ж

барлығы

Дәр

сар

зер

сөж

дәр

сар.

зер

сөж

Жал

ауд

Сөж

Жалпы орта күндізгі

4
135

45

90

5 семестр

6семестр

15

30

-

90

Негізгі әдебиеттер 1. Матаганов Б.Г., Аяпов К.Д. Плодовые и ягодные культуры. Алматы: Кайнар, 1997.

 2. Матвеев В.П., Рубцов М.И. Овощеводство. Учебное пособие для сельскохозяйственных ВУЗов по агрономическим специальностям. М.: 1985.

 3. Черепахин В.Н., Бабук В.Н., Карпенчук Г.К. Плодоводство. М.: ВО Агропромиздат, 1991.

 4. Юсупов М.З., Петров Е.П. Овощеводство. Алматы: 1989.

 5. Юсупов М., Петров Е., Ахметова Ф Овощеводство Казахстана в 2-х томах: Алматы, 2000.

Қосымша әдебиеттер

 1. Алиев Э.А., Смирнов Н.А. Технология возделывания овощных культур и грибов в защищённом грунте. М.: «Агропромиздат», 1987.

 2. Балашев Н.Н., Земан О.Г. Овощеводство. Ташкент: «Укитувчи», 1981.

 3. Белик В.Ф., Советкина В.Е., Дерюжкин В.П. Овощеводство. М. 1981.

 4. Брызгалов В.А., Советкина В.Е., Савинова Н.И. Овощеводство защищённого грунта. Л. 1983.

 5. Пантиелев Я.Х. Азбука Овощевода. М.: «Колос», 1992.

 6. Щепетков Н.Г. Овощеводство Северного Казахстана. А-А.: «Кайнар», 1990.

 7. Юрина О.В. Огурцы. «Московский рабочий», 1976.

 8. Юсупов М.З., Петров Е.П. Овощеводство (практикум). А-А., 1989.

Негізгі және қосымша әдебиеттер:

1. Матаганов Б.Г., Аяпов К.Д. Плодовые ягодные культуры. Алматы: Кайнар, 1997.

2. Матвеев В.Н., Рубцов М.И. Овощеводство. Учебное пособие для сельскохозяйственных ВУЗов по агрономическим специальностям. М.: 1985.

3. Черепахин В.Н., Бабук В.Н., Карпенчук Г.К. Плодоводство. М.: ВО Агропромиздат, 1991.4. Юсупов М.З., Петров Е.П. Овощеводство. Алматы: 1989.
: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности
©stom.tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет