Бағдарламасы «Кәсіптік психология»жүктеу 173.52 Kb.
Дата12.04.2018
өлшемі173.52 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18.1.14/01-2013


Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

«Кәсіптік психология»


05.09.2013. жылғы

№ 1 басылым«Кәсіптік психология» ПӘНІ БОЙЫНША

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В010200-«Кәсіптік білім»,
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей – 2013ж.


Алғы сөз


1 ЖАСАЛЫНДЫ

Құрастырған: педагогикалық психология

кафедрасының аға оқытушысы ____________ Г.А. Жакпарова

2 ҚАРАЛДЫ

2.1 Психология кафедра

меңгерушісі, псх.ғ.к. : ____________ Г.К.Джумажанова

Хаттама №1 «03» 09 2013 ж.

2.2 Педагогика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің бюросында талқыланды:

Хаттама №1 «05» 09 2013 жыл
Оқу – әдістемелік кеңесінің төрайымы: _______ Ахметова Т.Ш.

3 БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама №1 «18» 09 2013 жыл


ОӘК төрайымы,

оқу-әдістемелік жұмысының проректоры _______ Г.К. Искакова


4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛГЕН

Мазмұны:

1 Қолданыс аясы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің мазмұны (модуль)

5 СӨЖ тақырыптары

6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8 Әдебиеттер1. Қолданыс аясы

«Кәсіптік психология» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен 5В010300 - «Педагогика және психология» мамандығы студенттеріне арналған. Ол студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігімен, курс саясатымен, оқу процесі барысындағы студенттердің білуге және істеуге тиіс білімдерімен таныстырады. Оқу - әдістемелік кешен пәнді оқудағы негізгі құрал болып табылады.


2. Нормативтік нұсқама.

Осы «Жалпы психология» пәнінен оқу - әдістемелік кешен төмендегі құжаттардағы барлық талаптар мен ұсыныстар бойынша оқу процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған:

5В010300 - «Педагогика және психология» мамандығы бойынша Мемлекеттік Жалпыға бірдей Оқу Стандарты ҚР МЖМБС 5.04.019-2011 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген және күшіне енгізілген.
3.1. Пәннің қысқаша мазмұны.

Жалпы психология өзінің даму тарихы, пәні мен зерттеу әдістері бар психологиялық ғылымдардың негізгі салаларының бірі. Жалпы психологияның қазіргі даму кезеңіндегі өзекті мәселелеріне бұл оның теориялық әдіснамалық негіздерін бекіту және кеңейту: зерттеудің жаңа әдістерін өңдеу: табиғи және жасанды жағдайларда адамның психикалық процестерінің дамуы мен жұмысының құрылымдарын зерттеу: өмірлік іс әрекеттерінің субьектісі болып табылатын адамның жеке басының дамуын, құрылымдарының заңдылықтарын табу: барлық психологиялық ғылымдардың көпқырлы зерттеу тәжірибелерін жалпылау жатады.


3.2. Пәннің мақсаты

Қазіргі қоғамдағы саяси экономикалық , әлеуметтік және т.б. өзгерістер ғылым мен техниканың жедел қарқынды дамуы , барлық салаларда кәсіби біліктілігі жоғары мамандарды, әсіресе педагогикалық мамандар даярлауды түбегейлі жақсартуды және сапалы өзгертуді талап етуде. Осы мәселеде психология ғылымының алар орны ерекше. Әрбір жоғары маман білікті болу үшін психика дамуының механизмінің оның жалпы заңдылықтарынан хабардар болуы керек. Сондықтан қазіргі психологиялық ғылымдар талаптарын есепке алу, тұлға мен қоғамның қазіргі өзгерісі жағдайында оның ролі мен әсерін көрсету қажет.
3.3 Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:

 1. Оқытылған психологиялық құбылыстардың зандылықтары негізінде психологияның әр салалары бойынша студенттерде білімдерді жүйелендіру;

 2. Әртүрлі психологиялық фактілер мен теорияларды жүйелі психологиялық талдау процесінде танымдық дағдылар мен ептіліктерді дамыту;

 3. Дүние жүзілік және Отандық психология ғылымдарының негізгі принциптерімен, бағыттарымен және идеяларымен таныстыру.


3.4. Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:

 Кәсіптік психрологияның құрылу мен тарихы жайлы білімдер;

жалпы психрологияның қазіргі жаңа мәселелері;

психологиялық құбылыстар мен процестердің негізгі заңдылықтары жайлы білімдер;

адам ісәрекетінің психологиялық ерекшеліктерінің білімдері;

адам психикасының пайда болу және даму сұрақтарының білімдері;

сананың пайда болу шарттарының білімдері;

психикалық таным процестерінің жалпы сипаттамасының білімдері;

теориялық білімдерді практикада адекватты қолдану;

-психологиядағы ғылыми – ұғымды аппараттарды игеруге ептілік;

 Кәсіптік психология мәселелері бойынша материалдарды ауызша және жазбаша түрде ұсыну ептіліг;

сәйкес ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау және іздестіру дағдылары;

оқузерттеу іс әрекетіне деген дағдылар;

кәсіби қарымқатынас дағдылары;


3.5 Курс пререквизиттері:


 • Педагогика;

 • Адам ағзасының анатомиясы мен физиологиясы;

 • Мәдениеттану;

 • Саясаттану;

 • Физиология


3.6 Курстың постреквизиті:


 • Әлеуметтік психология;

 • Этнопсихология;

 • Социология;

 • Даму психологиясы;

 • Жас ерекшелігі;

 • Пәлсапа;

 • Психодиагностика;

 • Психокоррекция және кеңес беру.Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

Кесте1

Курс

Семестр

Кредит

СаныЛК

(сағ.)


СПС

(сағ)


СӨЖО

(сағ)


СӨЖ

(сағ)


Барлығы

Қортын.

бақылау


формасы

1

1

3

15

30

22,5

67,5

135

Емтихан


4. Оқытушыларға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы

Кесте 2
Тақырыптары

Сағаттар

Дәріс

Тәж.

ОСӨЖ

СӨЖ

1

Психология ғылым ретінде

2
1
2

Психологияның дамуы

2
1
3

Психологиялық зерттеу әдістері
1
3

4

Психика туралы түсінік
1
3

5

Психология ғылымының салалары

2
1
6

Адам санасының пайда болуы және дамуы
17

Іс - әрекет психологиясы, жеке адам туралы ұғым


3

8

Адам іс - әрекетінің түрлері және оның дамуы
1
3

9

Түйсік туралы түсінік

2
1
10

Түйсіктің қасиеттері және сипаттары
1
3

11

Қабылдау

2
1
12

Қабылдаудың негізгі қасиеттері және түрлері
1
3

13

Елестер туралы түсінік
1
3

14

Ес туралы жалпы түсінік

2
1
15

Ес процестері мен механизмдері


3

16

Зейін туралы түсінік

2
1
17

Ойлау туралы жалпы түсінік

2
1
18

Ойлау түрлері
119

Қиял туралы түсінік

2
1
20

Сөйлеудің жалпы сипаттамасы

2
1
21

Тұлға құрылымы
1
3

22

Темперамент

2
1
23

Мінез туралы түсінік

2
1
24

Мінез типологиясы
1
3

25

Қабілет туралы жалпы түсінік
1
3

26

Эмоциялық процестер

2
1
27

Сезімдер

2
1
28

Еріктің жалпы сипаты
1
3

29

Тұлғаның мотивациялық аймағы
1
3

30

Қарым – қатынас туралы жалпы түсінік

2
1
31

Тұлға және қарым - қатынас
1
3

32

Топтағы тұлғаның орны
1
3
Барлығы

15

30

15

45
 1. СӨЖ тақырыптарының тізімі

Кесте 3СӨЖ тақырыптары және мазмұны

Мақсаты

Әдебиеттер

Бақылау түрі

Орындалу уақыты

Балл

1

Психология пәні бойынша картотека әзірлеу


Психологиялық әдебиеттер тізімімен жұмыс істеу;

-//-

картотека

1-2 апта

1

2

Психология ғылымы:

1.Тәжібаев Т. Жалпы психология А 1993

2.Алдамұратов Ә. Жалпы психология А- 1996

3.Немов Р.С. Психология М,1999

5.Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии М., 2000

6.Жарықбаев Қ. Психология . А- 1996Әдебиеттерге қысқаша тоқталып өту;

Әдебиеттері көрсетілген

Аннота-ция жазу (талдау)

3-5 апта

1

3

Психология ғылымындағы зерттеу әдістері

 • бақылау,

 • әңгімелесу,

 • анкета,

 • сұхбат,

 • эксперимент,

 • тест және т.б.

Зерттеу әдістері түсініктерін қалыптастыру;

Барлық негізгі әдебиеттер

Жазбаша

6-7 апта

1

4

Танымдық процестер:

Танымдық процестер тақырыптары бойынша негізгі түсініктерге сөздік құруСөздік құра білу дағдыларын қалыптастыру;

Барлық негізі әдебиеттер

Жазбаша

8-9 апта

1

5

Сөйлеу.

1.Эгоцентрикалық сөйлеу Выготский және Пиаже пікірлеріСойлеуге қатысты айтылған пікірлеріді анализдеу;

1.Немов Р.С. Психология Т-1.М., 1999 311-330 беттер

2.Рубинштейн Л.С. Основы общей психологии. – М., 2002 109- 117Реферат

10-11 апта


3

6

Жеке адам психологиясы

1. «Дербес», «Субьект», «Жеке адам», «Дербестік» түсініктерінің ара қатынасын ашу.Жеке адам психологиясына түсініктеме беру;

Барлық негізгі әдебиеттер

Глоссарий

12- апта

1

7

Жеке адам психологиясы

1.Темперамент, мінез, қабілет, ерік, эмоция сезім тақырыптары бойынша негізгі түсініктерге сөздік құру.Жеке адам психологиясына түсініктеме беру;

Барлық негізгі әдебиеттер

Жазбаша

13-апта

1

8

Мотивация

1.Адамға әрекет етуде кедергі келтіретін мотивтік психологиялық факторларды анықтауМотивация жайлы ақпарат беру;

-//-

Өздігінен зерттеу жүргізу (жазбаша)

14-апта

2

9

Жеке өзара қатынас

 • достық,

 • махаббат,

 • дұшпандық,

 • жалғыздық және т.б.
1.Немов Р.С.психология Т.-1. Москва –2000, 601- 623

Реферат

15-апта

3


Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы:

Кесте 4


Оқулық және оқу-әдістемелік құралдың атауы

Әдебиет

тер саны

Студент

тер саны

Пайыз

дық қамтамасыз ету

Ескерту

Негізгі әдебиеттер

Жарықбаев Қ. Б. Психология. Алматы «Білім» 1993ж.

80

1

100
А. А. Темірбеков, С. Балаубаев Психология, А. Мектеп, 1966ж.

18
100
Тәжібаев Т. Жалпы психология А. Білім 1993 ж.

90
100
Немов Р. С. Общие основы психологии. Кн. 1 М: Владос 1998 ж.

3
60
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. С п б: Питер 2005 ж.

16
100
Петровский А. В. Ярошевский М. Г. Психология М. Высшая школа, 2001 ж.

50
100
А. А. Темірбеков, С. Балаубаев Психология, А. Мектеп, 1966ж.

16
100
Стреляу Я. Роль темперамента в психологическом развитии.- М., 1982.

2
40
Столяренко Л.Д. Основы психологии.-М., 1997.


2
40
Жарикбаев К. Развитие психологической мысли в Казахстане. Алма-Ата. 1996.

30
100
Жалпы психология пәнінен оқу-әдістемелік кешен / А.Ж.Едігенова.- Семей, Тенгри, 2006

99
100
Бап-Баба С. Жалпы психология.-Алматы, 2005

10
100
Қосымша әдебиеттер

Практические задания по психологии. Под.ред. А.В.Петровского. 1972


85
100
Практикум по общей психологии. Волгоград. 1975.

25
100
Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения.

11
100
Практикум по общей психологии. Под.ред. А.И.Щербакова. М, 1990


25
100
Практикум по общей психологии. Под.ред. А.Н.Леонтьева. М, 1990.


100
100

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі.


 1. Ж.Аймауытұлы. Психология Алматы, «Рауан» 1995ж.

 2. Алдамұратов Ә, Мұқанов М. Психология пәнінен лабораториялық практикалық сабақтар. А, 1978 ж.

 3. Жарықбаев Қ. Б. Психология. Алматы «Білім» 1993ж.

 4. А. А. Темірбеков, С. Балаубаев Психология, А. Мектеп, 1966ж.

 5. Тәжібаев Т. Жалпы психология А. Білім 1993 ж.

 6. Алдамұратов Ә. Рақымбеков Қ, Іргебаева Н, Бапаева М. Нығыметова Г, Түрікпенов Ж. Жалпы психология. А, Білім. 1996 ж.

 7. Немов Р. С. Общие основы психологии. Кн. 1 М: Владос 1998 ж.

 8. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. С п б: Питер 1990 ж.

 9. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В- 2 х т. под ред. А.А. Бодалева, Б. Ф. Ломова том 1М. 2001 ж.

 10. Петровский А. В. Ярошевский М. Г. Психология М. Высшая школа, 2001 ж.

 11. Психология: Словарь Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. М: Политиздат 1990 ж.

 12. Смирнов А. А. Избранные психологические труды: 2 том М: 1987 ж.

 13. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения.

 14. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-ое изд. М. Политиздат. 1977 ж.

 15. Столяренко Л.Д. Основы психологии.-М., 1997.

 16. Джемс У. Психология. М., 1991.

 17. Забродин Ю.М., Лебедев А.Н. Психофизиология и психофизика.- Москва. 1977.

 18. Выготский Л.С.Педагогическая психология. –М., 1991.

 19. Краткий психологический словарь / Сост. Л.А.Карпенко.- М.,1985.

 20. Кордуэлл М. Психология.- М., 1999.

 21. Стреляу Я. Роль темперамента в психологическом развитии.- М., 1982.

 22. Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. –М., 1987.

 23. Жарикбаев К. Развитие психологической мысли в Казахстане. Алма-Ата. 1996.

 24. Ждан А.Н.История психологии. 1997.

Қосымша әдебиеттер тізімі

 1. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. М., 1972.

 2. История зарубежной психологии. М., МГУ, 1983.

 3. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Спб. Питер, 1997.

 4. Натанзон Э.Ш. Задания по психологии. М- 1975.

 5. Практические задания по психологии. Под.ред. А.В.Петровского. 1972

 6. Практикум по психологии. Под.ред. А.Н.Леонтьева. М, 1972.

 7. Практикум по общей психологии. Под.ред. А.И.Щербакова. М, 1990

 8. Елфимова А.И., Рыбакова Л.М. Практикум по общей психологии. Волгоград. 1975.

: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
©stom.tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет