Бағдарламасы «Білім беру мен психологиядағы әрекеттік және мәдени-тарихи тұжырымдар»Дата20.11.2017
өлшемі212.84 Kb.
түріБағдарламасыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


4 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18.1.19.01-2013


Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

«Білім беру мен психологиядағы әрекеттік және мәдени-тарихи тұжырымдар»

05.09.2013. жылғы

№ 1 басылымПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІБілім беру мен психологиядағы әрекеттік және мәдени-тарихи тұжырымдар пәні

6М010300 «Педагогика және психология» мамандығының магистранттарына арналған


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫСемей 2013

Алғысөз


 1. ЖАСАЛЫНДЫ

Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің

“Педагогикалық психология” кафедрасының аға оқытушысы,

п.ғ.к. Н.А. Кулмышева

“______” __________ 2013ж2. ҚАРАЛДЫ

2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің

“Педагогикалық психология” кафедрасының отырысында

Хаттама №______”__»________ 2013 жыл


Кафедра меңгерушісі: Джумажанова Г.К.

2.2. ГФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама №______ « __ » ________ 2013жыл
Төрайымы _______ Ахметова Т.Ш.
2.3. ПФ Ғылыми Кеңесі отырысында
Хаттама №______”__»________ 2013жыл
Төрағасы _______

3. БЕКІТІЛДІ
ОӘК төрағасы _________
4. АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ
Мазмұны:

 1. Қолданыс аймағы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

 5. Магистранттың өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі

 6. Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы

 7. Әдебиетпен қамтамасыз ету оқу-әдістемелік картасы

 8. Әдебиеттер 1. Қолданыс аймағы

«Білім беру мен психологиядағы әрекеттік және мәдени-тарихи тұжырымдар» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені университеттің педагогика және психология мамандығының магистранттарына арналған. Ол магистранттарды курстың мазмұнымен, оның аталған мамандықты игерудегі маңыздылығы және көкейкестілігімен, курстың саясатымен, оқыту үрдісінде меңгеретін білім, дағды, іскерліктерімен таныстырады. Оқу әдістемелік кешен пәнді оқып-зерттеуде негізгі басшылық болып табылады.

 1. Нормативтік нұсқама.

Осы «Білім беру мен психологиядағы әрекеттік және мәдени-тарихи тұжырымдар» пәнінен оқу- әдістемелік кешен төмендегі құжаттардағы барлық талаптармен ұсыныстарға сай пән бойынша оқу процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған.

6М010300 «Педагогика және психология» мамандығы бойынша мемлекеттік жалпыға бірдей оқу стандарты ҚР МЖОС 3.08.037-2006 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі 2006 жылғы 7 тамызындағы №671 бекітілген және енгізілген.3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.

ХХ ғасырдың басында әлемдік және отандық психологиялық ғылымның әлеуметтік жағдайдағы дамуы субъективті-эмпирикалық психологияда қанағаттанарлықсыз дәрежесі жаңа зерттеу объектілерін іздестіру, ғылымның методологиялық негзіндегі өзгерістердің және әртүрлі мектептер мен бағыттардың пайда болуына әкеп соқтырды. Қазіргі кезде білім беру мен психологияда іс-әрекет түрлеріне әлеуметті бейімделу және жекелік-психологиялық ерекшеліктерін ескеріп, оның потенциалды мүмкіндіктерін максималды дамыту қазіргі кезеңдегі әлеуметті-экономикалық жағдайдың талабы. Пәнді оқытуда психикалық ерекшеліктердің ғылыми синтезі, психикалық категорияларының психологиялық мазмұнын ашу, адамның психикалық жағдайында қарастыру – негіз болып табылады. Л.С.Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б.Эльконин, В.В. Давыдов, П.Я. Гальпериннің тұжырымдары білім беру мен психологияда өзіндік орнымен ерекшеленеді.3.2. Пәннің мақсаты

Оқу пәнінің мақсаты – әрекеттік және мәдени-тарихи мазмұнды қамтитын методологиялық принциптерінің мағынасын түсіну, психикалық механизмдер мен түсініктерін дамыту, сонымен қатар психологиялық теорияларды білім беру мен психологияда қолдану мүмкіндігін арттыруПәнді оқу барысында магистранттар төмендегілерді білу тиіс:

 • «Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және тенденциясы» пәніне байланысты түсініктер мазмұнын;

 • Адам психикасының дамуы және оқыту үрдісі заңдылықтарымен принциптерінің өзара байланысын;

 • Қазіргі психологиялық білім беруді ұйымдастырудағы оқытудың салыстырмалы рөлін;

 • Барлық кезеңдер бойынша психологияның даму тарихымен жағдайының толық жүйесін;

 • Қазіргі психологияның методологиялық әдістерімен мақсат, міндеттерін жүйелей білуге;

 • Психологиялық теориялардың ғылыми алғы шарттарының қалыптасуын ашудың психологиялық негізін талдауды.

3.3. Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:

 • Теориялық және практикалық ойлауды дамытып, қалыптастыру;

 • Пәнге қызығушылықтарын қалыптастыру;

 • Пән бойынша алынған білімдер жүйесін тәжірибеде қолдану дағдыларымен

 • іскерліктерін дамыту.

3.4.Оқып-зерттеу нәтижесінде магистрант:

Білуі;

 • Қазіргі білім беруді дамытудың әлеуметтік-тарихи факторларын;

 • Классикалық емес ғылымилық көзқарастарға негізделе отырып, теориялық-әдістемелік мәселелерді шешеудегі мәдени-тарихи және әрекеттік тұжырымдардың ерекшеліктерін;

 • Білім беру тәжірибесінде мәдени-тарихи және әрекеттік тұжырымдарды қолдану ееркшеліктерін;

 • Эльконин-Давыдов және Гальперин бойынша дамыта оқытудың оқыту технологиясы мен принциптерін.

Іскерліктері;

 • оқытудың шынайы жағдайын әлеуметтік және мәдени ортадағы ерекшеліктерін бағалай білу;

 • тәжірибедегі оқытуды дамытуды, мазмұнды талдау жасап, оны дәлелдей білуді;

 • дамыту оқыту теориясы мен мәдени-тарихи теориялар негізінде педагогтармен кеңес беру және ағартушылық жұмыстарын жоспарлай, жүргізе білуі.


Дағдылануы;


 • Мәдени-тарихи және әрекеттік тұжырымдар негізінде теориялық және тәжірибелік мүмкіндіктерді негіздеу;

 • Мәдени-тарихи және әрекеттік тұжырымдар аймағында кәсіби квалификацияны жоғарылату мақсатында білім беру процесіндегі инновациялық жетістіктерді қолдану;

 • Білім берудегі мәдени-тарихи және әрекеттік тұжырымдарды жүзеге асыруда педагогтармен бірлесе жұмыс жасауды жоспарлаудың тәсілдерін меңгеру.

3.5. Курс пререквизиттері: Жалпы психология, психология тарихы пәндері бойынша алған білімдеріне негізделеді

3.6. Курстың постреквизиті: Жеке айырмашылықтардағы қазіргі психология, магистрлік жұмыстар.

Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

Кесте1

Курс

Семестр

Кредит

саны


ЛК

(сағ.)


СПС

(сағ)


МӨЖО

(сағ)


МӨЖ

(сағ)


Барлығы

1

2

2

15

15

15

45

90

4 Оқытушыларға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы

Кесте 2
Тақырыптар

Мазмұны

Сағаттар саны

Әдебиет

Д

СПС

ЗС

МӨЖО

МӨЖ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Психикалық әрекет және объективті шындық.Сана мәселелері


Психиканың анықтамасы. Психика субъективті әлемнің бейнесі ретінде. Психикалық бейнелеу түсінігі. Психиканы анықтайтын белгілер. А.Н.Леотьевтің психиканың объективті критерий гипотезасы

1

1
1

3

4.1.,4.2.,4.4.,4.7.

2

Сана – психиканың жоғары формасы ретінде

А.Н.Леонтьев бойынша жекедара сана құрылымы. Сананың негізгі мінездемелері. Сана құрылымы.

1

1
1

3

4.1.,4.3.,

4.4.,4.7., 4.12.3

Тарихтағы, ғылымдағы және мәдениеттегі «даму» категориясы.

Тарихтағы, ғылымдағы және мәдениеттегі «даму» категориясы. Ғылымның даму кезеңдеріндегі «даму» категориясы туралы тұжырымдары. Г.В.Лейбниц, И.Г.Гердер, Ч. Дарвин еңбектеріндегі «даму» категориясы. Эволюциялық принциптегі «даму» категориясының түсінігі.

1

1
1

3

4.1.,4.4.,

4.5.,4.7., 4.10.4

Психикалық дамуды зерттеудегі негізгі парадигмалар.

Психологиядағы парадигма ұғымы психологиялық мектептер мен бағыттардың негізін қалаушы ретіндегі көрінісі. Натурализм – адам психикасының табиғи келісімді парадигмасы. Социоморфизм —адамды әлеуметтік индивид ретінде қарастыратын парадигма, ал оның табиғатта емес, қоғамда көрінуі.

1

1
1

3

4.1.,4.4.,4.7., 4.11.

5

Психикалық құбылыстардың детерминациясы.Психикалық дамудың әлеуметтік және генотиптік мәселелері

Психика дамуының факторлары: тұқымқуалаушылық, орта, белсенділік. Психикалық дамудың биогенетикалық концепциясы және оның орны. Нутаралистік негіздегі психикалық дамудың негізгі теориялары (А.Гезелл, К.Бюллер, В.Штерн). Психикалық дамудың социогенетикалық концепциясы және оның орны.

1

1
1

3

4.1.,4.6.,

4.4.,4.7.,

4.9.


6

Психикалық дамудың негізгі заңдары мен қозғаушы күштері

Психикалық дамудағы идеалистік концепция. Пихикалық дамудағы материалистік концепция. Л.С.Выготскийдің балалық дамуының екі типі бойынша: преформировті тип, непреформировті тип. Онтогенетикалық даму процесі. Психиканың дамуындағы қозғаушы күштер. Бала дамуындағы механизмдер мен негізгі заңдылықтар


1

1
1

3

4.1.,4.11.,4.4.,4.7.

7

Адамның психикасының даму заңдылықтарының әлеуметтік табиғаты. Психологиядағы дамыту, тәрбие және оқыту сәйкестіліктерінің мәселелері

Психика дамуы заңдылықтарының әлеуметтік табиғаты. А.Н.Леонтьев бойынша тәжірибенің (туа біткен, жекедаралық, әлеуметтік)түрлері. Л.С.Выготский бойынша оқыту мен дамудың байланысы. Дамыта оқыту мәселелері. Психологияның қазіргі даму этапындағы оқыту, тәрбиелеу және дамытудың сійкестілік мәселелері.


1

1
1

3

4.1.,4.6.4.3.,4.7., 4.8.

8

Әлеуметтік тәжірибені меңгерудегі зерттеу заңдылықтарының альтернативті тұжырымдар

Әлеуметтік тәжірибені меңгеруде бихевиористік негіздегі зерттеулер. Э.Торндайктың үш негізгі заңы (эффект заңы, жаттығу заңы және дайындық заңы). Когнитивті негіздегі тұжырымдар. Психологиялық зерттеулер пәнін түсінудегі редукционизм. Әлеуметтік тәжірибені меңгерудегі зерттеу заңдарына функционалдық тұжырымдар.

1

1
1

3

4.1.,4.6.

4.3.,4.7.,

4.5.


9

Л.С.Выготскийдің мәдени-тарихи теориясы және оның психологиядағы орны.

Адам психикасының мәдеи-тарихи дамуы және психологиядағы орны. Мәдени-іс-әрекеттік тұжырымдардың дамуы және қалыптасу тарихы. ХХ ғ.20-40 жылдары отандық жасерекшелік психологиясының дамуы, маркстік ілім негізінде психологиялық ғылымдардың қайта құрылуы.

Психологиядағы мәдени-тарихи тұжырымдардың негізгі ережелері. Әлеуметтену түсінігі. Әлеуметтану инкультурация, интернализация, интернализация, бейімделу ретінде.
1

1
1

3

4.2.,4.3.,

4.7.,4.12.10

Жоғары психикалық функциялар түсінігі, құрылымы және дамуы.

Жоғары психикалық функциялар адамның тарихи дамуының жемісі ретінде. Психикалық дамуды түсіндірудегі Л.С.Выготскийдің биологизаторлық атомистикалық тұжырымдарды сынауы. Выготский түсінігі бойынша жоғары психикалық функциялардың генезисі. Мәдениет түсініг және оның баланың психикалық дамуындағы ролі.

1

1
1

3

4.2.,4.3.,

4.7., 4.11.11

Мәдени-тарихи тұжырымдар контексіндегі психикалық дамуды зерттеудің адекватты әдістерінің мәселелері

ЖПФ зерттеудегі инструменталды әдістер түсінігі. Оқыту эксперименті және оның модификациясы. Л.С.Выготский бойынша психикалық дамуды болжау. Жақын арадағы даму аймағы динамикасының өзгерістері және оны бақылау тәсілдері. Оқыту эксперименті процесіндегі көмек және оның түрлері.

1

1
1

3

4.2.,4.3.,

4.7.,4.10.12

Мәдени-тарихи тұжырымдар контексіндегі психикалық дамудың негізгі концепциялары.

Основные концепции психического развития человека в работах Б.Г. Ананьев, А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, А.Г. Ковалёв, В.С. Мерлин, К.К. Платонов, А.Н. Леонтьев, Л. И . Божович, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов, П.Я. Гальперин және т.б. еңбектеріндегі адамның психикалық дамуының негізгі концепциялары


1

1
1

3

4.2.,4.3.,

4.7.,4.8.13

Психологиядағы «іс-әрекет» категориясы: жалпы және нақты-психологиялық қолдау

Адам әрекетінің жалпы анализі. Іс-әрекет тұжырымдары және психологиядағы әс-ірекет мәселелері. Әрекет категориясы анализіндегі негізгі теориялық бағдар. Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Шадриков В.Д., Брушлинский А.В., Ломов Б.Ф. және т.б. әрекет теориясын жасаудағы еңбектері.

1

1
1

3

4.2.,4.3.,

4.7.,4.9.14

Жалпыпсихологиялық іс-әрекет теориясындағы негізгі бағыттар мен мәселелер

Л.С.Выготскийдің психологиялық теориясындағы негізгі идеялары іс-әрекеттік тұжырымдардың дамуы бағыттарының бірі ретінде. «Іс-әрекет» категориясы психиканың пайда болуындағы түсінік принципі. Іс-әрекет зерттеудің өздік пәні ретінде.

1

1
1

3

4.3.,4.11.,4.6.,4.7

15

Жасерекшелік кезеңнің пайда болуының тарихи мәселелері.

Балалық шақ – мәдени-тарихи феномен ретінде.

Жасееркшелік кезеңнің тарихи қалыптасуының мәселелері. Балалық шақ – мәдени-тарихи феномен ретінде. Балалық шақ кезеңдері. Л.С.Выготскийдің «психологиялық жас» категориясы. Д.Б.Эльконин еңбектеріндегі дамудыі кезеңдері және жас динамикасының көрінісі.
1

1
1

3

4.3.,4.11.,4.6.,4.7
Барлығы:
15

15
15

45

90

5 МӨЖ тақырыптарының тізімі


 1. Қарым-қатынастың бала дамуындағы орны (4 ұпай)

 2. А.В.Петровскийдің тұлға қалыптасуындағы әлеуметтік-психологиялық теориясы. (4 ұпай)

 3. Психологиядағы оқыту, тәрбие және дамытудың сәйкестілік мәселелері (4 ұпай)

 4. Д.Б. Эльконина периодизациясы және оның бала психологиясындағы ролі. (4 ұпай)

 5. Л.С.Выготскийдің оқыту және дамыту жөніндегі тұжырымдары (4 ұпай)

 6. Л.С.Выготскийдің мәдени-тарихи теориясындағы сананың жүйелі және мағыналық құрылымы. (4 ұпай)

 7. Әлеуметтенудің негізгі теориялық тұжырымдары (4 ұпай)

 8. Іс-әрекет және оның құрылысы (4 ұпай)

 9. А.Н.Леонтьевтің зертетулеріндегі іс-әрекет құрылымынажалпы мінездеме. (4 ұпай)

 10. Іс-әрекет түрлерінің бала психикасына әсері (4 ұпай)

 11. Жетекші іс-әрекет. Жетекші іс-әрекеттің алмастырылу механизмдері (4 ұпай)

 12. П.Я.Гальпериннің ақыл-ой әрекетін кезең бойынша қалыптастыру теориясы (4 ұпай)

 13. Еңбек – адам әрекетінің тарихи алғашқы түрі ретінде (4 ұпай)

 14. Л.С.Выготскийдің «психологиялық жас» категориясы (1,5 ұпай)

 15. Д.Б.Элькониннің теориялары (2 ұпай)

6. Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы:

Кесте 3 - Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы
Тақырыптар

Көрнекіліктер, ТСО, плакаттар, лабораториялық стенд

Өздік оқуға арналған сұрақтар

Бақылау формасы

Дәрістер


Практикалық (семинар) сабақтар

1


2

3

4

5

Психикалық әрекет және объективті шындық.Сана мәселелері

Психикалық әрекет және объективті шындық.Сана мәселелері

Ғылыми әдебиеттерге шолу

Қарым-қатынастың бала дамуындағы орны

тест

Сана – психиканың жоғары формасы ретінде

Сана – психиканың жоғары формасы ретінде

Тақырып бойынша мультимедиялық тақта

А.В.Петровскийдің тұлға қалыптасуындағы әлеуметтік

Тақырып бойынша хабарлама әзірлеу

Тарихтағы, ғылымдағы және мәдениеттегі «даму» категориясы.

Мінез-құлық детерминациясындағы психикалық құбылыстың ролі


Тақырып бойынша мультимедиялық тақта

Психологиядағы оқыту, тәрбие және дамытудың сәйкестілік мәселелері

реферат

Психикалық дамуды зерттеудегі негізгі парадигмалар

Тарихтағы, ғылымдағы және мәдениеттегі «даму» категориясы

плакаттар

Д.Б. Эльконина периодизациясы және оның бала психологиясындағы ролі.

коллоквиум

Психикалық құбылыстардың детерминациясы.Психикалық дамудың әлеуметтік және генотиптік мәселелері

Психикалық дамуды зерттеудегі негізгі парадигмалар

слайдтар

Л.С.Выготскийдің оқыту және дамыту жөніндегі тұжырымдары

Ауызша хабарлама

Психикалық дамудың негізгі заңдары мен қозғаушы күштері

Психикалық құбылыстардың детерминациясы. Психикалық дамудың әлеуметтік және генотиптік мәселелері

сызбалар

Л.С.Выготскийдің мәдени-тарихи теориясындағы сананың жүйелі және мағыналық құрылымы.

тест

Адамның психикасының даму заңдылықтарының әлеуметтік табиғаты. Психологиядағы дамыту, тәрбие және оқыту сәйкестіліктерінің мәселелері

Психикалық дамудың негізгі заңдары мен қозғаушы күштері

Жеке тұлғаға арналған плакаттар

Әлеуметтенудің негізгі теориялық тұжырымдары

реферат

Әлеуметтік тәжірибені меңгерудегі зерттеу заңдылықтарының альтернативті тұжырымдары

Адамның психикасының даму заңдылықтарының әлеуметтік табиғаты. Психологиядағы дамыту, тәрбие және оқыту сәйкестіліктерінің мәселелері

Ғылыми әдебиеттер мен мақалалардан үзінділер

Іс-әрекет және оның құрылысы

Бақылау жұмысы

Л.С.Выготскийдің мәдени-тарихи теориясы және оның психологиядағы орны

Әлеуметтік тәжірибені меңгерудегі зерттеу заңдылықтарының альтернативті тұжырымдары

карточкалар

А.Н.Леонтьевтің зертетулеріндегі іс-әрекет құрылымынажалпы мінездеме.

эссе

Мәдени-тарихи тұжырымдар контексіндегі психикалық дамуды зерттеудің адекватты әдістерінің мәселелері

Л.С.Выготскийдің мәдени-тарихи теориясы және оның психологиядағы орны.


Арнайы және ғылыми әде

биеттер


Іс-әрекет түрлерінің бала психикасына әсері.


Атақты психологтың қызметі жайлы баяндама (аннотация)

Мәдени-тарихи тұжырымдар контексіндегі психикалық дамудың негізгі концепциялары

Іс-әрекет мәселелерінің субъективті-әрекеттік бағыттар.

әдебиеттер

Жетекші іс-әрекет. Жетекші іс-әрекеттің алмастырылу механизмдері

конспект

Психологиядағы «іс-әрекет» категориясы: жалпы және нақты-психологиялық қолдау


Танымдық процестерді жүйелік-іс-әрекеттік талдау мәселелері

сызба

П.Я.Гальпериннің ақыл-ой әрекетін кезең бойынша қалыптастыру теориясы

баяндама

Жалпыпсихологиялық іс-әрекет теориясындағы негізгі бағыттар мен мәселелер

Р.Декарт, Дж.Локк және Б.Спинозаның психологиялық ілімдері

карточкалар

Еңбек – адам әрекетінің тарихи алғашқы түрі ретінде

конспект

Жасерекшелік кезеңнің пайда болуының тарихи мәселелері.

Тұлға концепцияларына талдау жасау.

сызба

Л.С.Выготскийдің «психологиялық жас» категориясы

Бір бағыт бойынша реферат жазу.

Қазіргі білім берудегі мәдени-іс-әрекеттік тұжырымдарМ.Верттеймер, В.Келлер, К.Коффкалардыңгештальтпсихологиясы. К.Левиннің зерттеулері. А.Адлердің даралық психологиясын талдау.

Оқулық, журналдар

Д.Б.Элькониннің теориялары

Бір психологиялық мектепке психологиялық мінездеме беру

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы:

Кесте 4 - Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

№ р/с

Оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар атауы

Саны

Студенттер саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

Андреева, Г. М.. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений/ Г. М. Андреева. - 5-е изд., испр. и доп.. - М.: Аспект Пресс, 2008.


4

7

62

2

Ананьев, Б. Г.. Избранные труды по психологии: сборник. Т. 2: Развитие и воспитание личности/ Б. Г. Ананьев. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007.


4

7

62

3

Василькова, Т. А.. Социальная педагогика: учебное пособие/ Т. А. Василькова, Ю. В. Василькова. - М.: КноРус, 2010.


3

7

50

4

Журавлев, А. Л.. Социальная психология: учебное пособие/ А. Л. Журавлев, В. А. Соснин, М. А. Красников. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: ФОРУМ, 2011.


2

7

40

5

Изучение традиций и научных школ в истории советской психологии / под ред. А.Н.Ждан – М., 1992

2

7

42

6

Немов Р.С. Психология: Учебник для вузов в 3-х т.- Т.1. -М., 2001


7

7

100

8. Негізгі әдебиеттер:

 1. Андреева, Г. М.. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений/ Г. М. Андреева. - 5-е изд., испр. и доп.. - М.: Аспект Пресс, 2008.

 2. Ананьев, Б. Г.. Избранные труды по психологии: сборник. Т. 2: Развитие и воспитание личности/ Б. Г. Ананьев. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007.

 3. Василькова, Т. А.. Социальная педагогика: учебное пособие/ Т. А. Василькова, Ю. В. Василькова. - М.: КноРус, 2010.

 4. Журавлев, А. Л.. Социальная психология: учебное пособие/ А. Л. Журавлев, В. А. Соснин, М. А. Красников. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: ФОРУМ, 2011.

 5. Зимняя, И. А.. Педагогическая психология: учебник для вузов/ И. А. Зимняя. - 2-е изд., испр. и доп. и перераб.. - М.: Университетская книга: Логос, 2008.

 6. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения.-М., 2009.

 7. Сухов, А. Н.. Социальная психология: учебное пособие/ А. Н. Сухов, А. А. Бодалев, В. Н. Казанцев. - 6-е изд., стереотип.. - М.: Академия, 2008.

 8. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ века: учебное пособие/ Ред. А.И. Пискунов. - 3-е изд., испр. и доп.. - М.: Сфера, 2009.

 9. Гулевич, О. А.. Психология коммуникаций: учебное пособие/ О. А. Гулевич. - М.: МПСИ, 2008.

 10. Гамезо, М. В.. Возрастная и педагогическая психология: учебное пособие/ М. В. Гамезо, Е. А. Петрова, Л. М. Орлова. - 2-е изд.. - М.: Педагогическое общество России, 2009

 11. Горянина, В. А.. Психология общения: учебное пособие/ В. А. Горянина. - 5-е изд., стер.. - М.: Академия, 2008.

 12. Воробьева С.В. Основы управления образовательными системами: учебное пособие/ С. В. Воробьева. - М.: Академия, 2008. - 208 с

 13. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие/ ред. Е. С. Полат. - 3-е изд., испр. и доп.. - М.: Academia, 2008.

 14. Жарықбаев К. Жалпы психология. – А., 2003

 15. Тажiбаев Т. Жалпы психология. – А., 1993

 16. Немов Р.С. Психология. В 3-х т. М., 2001-2003

 17. Немов Р.С. Психология. В 3-х т. М., 1998

 18. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., 2004

 19. Общая психология/ В.В. Богословского. – М., 1981, 1973

 20. Общая психология/ А.В. Петровского. – М., 1986

 21. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов н/Д, 1996 ; 1997

 22. Климов Е.А. Основы психологии.-М.,1997

 23. Крутецкий В.А. Психология. – М., 1986

 24. Кузин В.С. Психология. – М.,1982, 1997

 25. Общая психология/ Е.И. Рогов. – М., 1998

 26. Носкова, О.Г. Психология труда.- М., 2007

 27. Смит, Р. История психологии.- М., 2008

 28. Марцинковская,Т.Д. История психологии.-М.,2007

 29. Немов, Р.С. Психология.В 3 кн.Кн.1.Общие основы психологии .-М.,2003

 30. Жарикбаев, К.Б Психологическая наука в Казахстане :(История и этапы развития в ХХ в.).-А.,2002

Қосымша әдебиеттер:

8.1. Жарықпаев, Калиев Қазақ тәлім-тәрбиесі – А., Санат, 1995

8.2. Донских О.А., Кочеркин А.Н. Античная философия. Мифология в зеркале рефлексии – М., 1993

8.3. Петровский А.В. История советской психологии. Формирование основ психологической науки. - М., 19678.4. Якунин В.Я. История психологии – М., 2001
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет