Қазақстан республикасы қоршаған ортаны қОРҒау министрлігібет11/11
Дата20.07.2018
өлшемі2.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Қаржыландыру механизімі
1. Дамушы ел болып табылатын Тараптарға қалпына келмейтін немесе льготты негізде қаржылай ресурстарды үшін нағыз Конвенцияның мақсаты үшін негізгі элементтері нағыз бапта мазмұндалған қатысты механизм құрылды. Нағыз Конвенцияның мақсаты үшін бұл мезанизм Тараптар Конференциясына ұсыныстарын есепке ала отырып және соның басшылығында қызмет атқарады және оған есепті. Механизмнің қызметі Тараптар Конференциясының бірінші жиналысында шешім қабыладуы мүмкін болатын ұйымдық құрамның көмегі арқылы жүзеге асырылады. Нағыз Конвенцияның мақсаты үшін Тараптардың Конференциясы осындай ресурстарға қол қол жеткізілуі мен оларды қолдануды реттейтін, критериилер мен бағдарламалы приориттеттерді стратегияларын, шараларын анықтайды. Салымдар Тараптардың Конференциясымен кезеңді түрде өлшемдермен анықталатын ресурстағы қажеттілікпен сай келетін 20-шы бапта айтылып өткен қаржылай қаражаттардың болжанатын, адекватты және өз уақытындағы ағымын қаматамасыз етілуін есепке ала отырып жасалады. Сонымен қатар 20-шы баптың 2-ші пунктінде скерілген, тізімге енгізілген Тараптарды қаржыландыруға қатысатын шығындардың ауырпашылығын бірлесіп көтерудің маңыздылығын есепке ала отырып орындалады. Ерікті салымдар дамыған мемлекет болып табылатын Тараптан, сонымен қатар басқа мемлекеттен басқа көздерден түсуі мүмкін. Механизм демократиялық және басқарудың ашық жүйесі негізінде орындалады.

2. Тараптардың Конференциясында нағыз Конвенцияның мақсатына сай бірінші жиналысында шараларды, стратегиясын және бағдарламаларды, сонымен қатар қаржылай ресурстарға және оларды қолдануға қол жеткізуді реттейтін сонымен қатар осылай қолданудың бақылауды және оны бағалауды әрқашан қайталамалы негізде бақылауды іске асырылатын басқарушы принциптер мен түпкілікті критерилерді анықтайды. Қаржыландыру механизмі қызметі мен басқару тапсырылған қатысты ұйымдық құрылыммен кеңестенгеннен кейін Тараптар Конференциясы жоғарыда көрсетілген 1-ші пункттің жағдайының орындалуы үшін қажетті шараларға байланысты шешім қабылдайды.

3. Тараптар Конференциясы жоғарыда көрсетілген 2-ші пунктте басқарушы принциптер мен критериді қосы нағыз Конвенция шыққаннан кейін екі жылдан ерте емес, содан кейін жүйелі түрде, нағыз баптың қатысты құрылған қаржыландыру механизмінің тиімділігінің щолуын жүргізеді. Осындай шолудың нәтижелерін есепке ала отырып, керекті жағдайларда, механизмнің жұмысының тиімділігін жоғарлатуға бағытталған қатысты шараларды қабылдайды.

4. Келісуші Тарапатар биологиялық әртүрлілікті тұрақты қолдану және сақтау үшін қаржылай ресурстарды таныстыру мақсатында қаржылы мекемелерді нығайту туралы сұрақтарды қарасытрады.


22 бап
Басқа да халықаралық Конвенциялармен байланысы
1. Нағыз Конвенцияның жағдайы кез келген Келісуші Тарапатардың кез келген іс-жүзіндегі халықаралық келісімдерден шығатын, биологиялық әртүрлілікке маңызды қауіп-қатер мен зиян келтіріуі мүмкін болатын осы құқықтар мен міндеттердің жүзеге асыру нәтижесі жағдайын санамағанда кез келген Келісуші Тараптың құқықтары мен міндеттеріне тиіспейді.

2. Теңізді оратаға қатымына келетін болсақ теңіздік заңнамемен қарастырылған мемлекеттің құқықтары мен міндеттерімен қайшы келмей нағыз Конвенцияның жағдайын Келісуші Тарапатар жүзеге асырады.


23 бап
Тараптар Конференциясы
1. Тараптар Конференциясы нағызбен бекітіледі. Тараптардың Конференциясының бірініші жиналысы, нағыз Конвенцияның бір жыл бойы жүзеге асқаннан кейіннен кеш емес қоршаған орта бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымының орындаушы-Директорымен шақырылады.

2. Тараптар Конференциясының кезектен тыс жиналысы Конференция қажет болған жағдайларда немесе олардың мекен-жайына хатшымен өтінішті жолдағаннан алты айдан кейінгі ағымда бұл өтініш үштен бір Тараптан кем емес қолданылатын жағдайда кез келген тараптың жазбаша өтініші бойынша шақырылады.

3. Тарапатар Конференциясы консексуспен құлһрылтай жасай алатын кез келген қосымша органдардың процедурасының тәртібін және өзінің прцедуралық тәртібін сонымен қатар хатшылықтың қаржыландырылуын реттейтін қаржылық тәртіпті мақұлдайдыжәне қабылдайды. Әрбір кезекті жиналыста келесі кезекті отырысқа дейінгі кезекті қаржыландыруға бюджетті бекітеді.

4. Тарапатар Конференциясы нағыз Конвенцияны орындалумен мына мақсаттарда қарасытарыд:

а) 26-ші бапқа сәйкес көрсетілуі керек болатын ақпараттың берілуінің кезеңдігі мен түрін анықтайды, және осындай ақпаратты, сонымен қатар кез келген қосымша орғандармен ұсынылатын баяндамаларды қарасытарды.

b) 25-ші бапқа сәйкес ұсынылатын биологиялық әртүрлілік бойынша ғылыми, техникалық және технологиялық ұсыныстарды қарастырады.

с) кажет жағдайда, 28-ші бапқа сәйкес хаттамаларды қарасастырады және қабылдайды.

d) кажет жағдайда, нағыз Конвенцияға өзгертулер мен 29-шы және 30-шы бапқа сәйкес хаттамаларды қарасастырады және қабылдайды.

e) кез келген хаттамалар мен оның қосымшаларына өзгертулерді қарасытарады, егер де қатысты шешім қабылданса осы хаттаманың Тараптарына оны қабылдауды қсынады.

f) кажет жағдайда, 30-шы бапқа сәйкес келетін нағыз Конвенцияларға қосымшаларды қарасастырады және қабылдайды.

g) жекелей айтқанда, ғылыми және техникалық сұрақтар бойынша кеңес беру үшін, нағыз Конвенцияны іске асыру үшін керекті болып саналатын қосымша органдарды өолдайды.

һ) олармен әріптесік жасаудың түріне қатысты өңдеу мақсатында нағыз Конвенцияны қамтитын қатысты сұрақтарды конвенцияның атқарушы орғандарымен қарым-қатынас ты хатшы арқылы құрды.

і) нағыз Конвенцияны іске асыру барысында жиналған тәжірибиені іске қосу барысында мақсатқа жету үшін кажет болуы мүмкін болатын кез келген қосымша шараларды қарастарыд және қабылдайды.

5. Біріккен Ұлттар Ұйымы, оның арнайыланған мекемелері және атомды энергия бойынша Халықаралық агенттік, сонымен қатар нағыз Конвенция жақтан Тарап болып келмейтін кез келген мемлекет, Тараптар Конференциясы жиналысында бақылаушы ретінде ұсынылуы мүмкін. Хатшылық өзінің қалауымен Тараптар Конференциясына бақылаушы ретінде ұсынылғанын хабарланғандар, биологиялық тиімділікті тұрақты пайдалану және сақтауға қатысты салада жұмыс тәжірибиесі бар, ұсынылған немесе ұсынылмаған кез келген басқа органдар немесе мекемелер, сол жерде қатысуына жіберілуі мүмкін, егер де сол Тараптар жиналысына қатысушылардың үштен бір бөлігі қарсылық танытпаған жағдайда. Бақылаушылардың жіберілуі мен қатысуы Тараптар Конференциясында қабылданған процедура тәртібімен реттеледі.


24 бап
Хатшылық
1. Хатшылық нағызбен бекітіледі. Оған келесі қызметтер жүктеледі:

а) 23-ші бапта қарастырылғандай, Тараптар Конференциясының жиналысының қызмет көрсетілуі мен ұйымдастырылуы;

b) кез келген хаттамамен жүктелген қызметтерді орындау;

c) нағыз Конвенцияға сәйкес қызметінің орындалуы туралы баяндамалар дайындау және оны Тараптар Конференциясында ұсыну;

d) сәйкес келетін басқа халықаралық органдармен іскерлікті үйлестіру, жекелей, оның қызметін тиімді орынлау үшін керек болуы мүмкін болатын келісімді және административті келісімдерді бекіту;

e) Тарапатар Конференциясында анықталуы мүмкін болатын басқа қызметтерді орындау.

2. Тараптар Конференциясының бірінші кезекті жиналысында хатшылықты, нағыз Конвенцияға сәйкес келетін хатшылық қызметті орындауға дайын екендігін білдірген қосарланған халықаралық ұйымдардың арасынан таңғайындайды.

25 бап
Ғылыми, техникалық және технологиялық кеңес беру бойынша қосымша орган
1. Тараптар Конференциясын қамтамасыз ету мақсатында ғылыми, техникалық және технологиялық кеңес беру үшін, қажет жағдайда нағыз Конвенцияны жүзеге асырумен байланысты оның басқа да қосымша органдарын өз уақытында кеңес беруде қосымша орган нағыз бекітіледі. Бұл орган барлық Тараптардың қатысуы үшін ашық болып табылады және көр салалы сипатқа ие. Мұнда үкімет өкілдері, берілген салаға сай білімнің білгірлері кіреді. Ол ретті түрде Тараптар Конференциясында өзінің жұмыстарының барлық аспектілері бойынша баяндаманы ұсынады.

2. Тараптар Конференциясында мазмұнданған басқарушы қағидалармен сәйкес және басшылығының астында, және оның өтіні бойынша бұл орган:

а) биологиялық әртүрліліктің жағдайына ғылыми және техникалық баға береді;

b) нағыз Конвенцияның жағдайына сәйкес қабылданған шаралар типінің нәтижесінің ғылыми және техникалық бағалануын дайындайды;

c) биологиялық әртүрлілікті тұрақты пайдалану және сақтау саласындағы «ноу-хау» және жаңа, тиімді және ең жаңа технолгияларды анықтау және осы технологиялардың берілуіне және/немесе қайта өңдеу қаражаты мен жолдары туралы ұысыныстарды шығарады;

d) биологиялық әртүрлілікті тұрақты пайдалану және сақтаумен байланысты өңдеулер мен зерттеулер салсында халықаралық әріптестік пен ғылыми бағдарламалар бойынша кеңес береді;

e) Тараптар Конференциясының органдарының және олардың қосымша органдарының алдында қойылуы мүмкін болатын ғылыми, техникалық, технологиялық және методологиялық сипатты сұрақтарға жауап береді.

3. Органның қызметінің сипаты, ұйымдастырылуы, кіріспелік айналымы және қызметтері Тарапатар Конференциясында нақтылануы мүмкін.


26 бап
Баяндамалар
1. Әрбір Келісуші Тарап, Тараптар Конференциясы анықтайтын кезеңділікпен, нағыз Конвенцияның жағдайын іске асыру үшін онымен қабылданған шаралар туралы, нағыз Конвенцияның жетістіктері көзқарастары жағынан оның тиімділігі туралы Тарапатар Конференциясына баяндама жасайды.
27 бап

Айтысты реттеу

1. Нағыз Конвенцияны қолдану және талқылауға байланысьы Келісуші Тараптар арасында айтыс туған кезде қатысты жақ айтысты келіссөз арқылы шешуге тырысады.

2. Егер қызығушы жақ келіссөз арқылы мәмілеге жете алмаған болса, олар үшінші жақтың жақсы кеңесіне жүгінуі немес делдалдық көрсетуін өтінуі мүмкін.

3. Нағыз Конвенцияға ратификация, қабылдау, қолдау немес қосылу кезінде немесе кез келген уақытта осыдан кейін мемлекет немесе экономикалық интграцияның аймақыты ұйымы Депозитарияны жоғарыда көрсетілген 1-ші және 2-ші пункттің жағдайымен сәйкес айтысқа қатысты шешілмеді деген жазбаша өтінішті жіберуі мүмкін, олар айтысты реттеу құралының біреуін немесе екеуін де міндетті түрде мойындайды:

а) 1-ші бөлімдегі ІІ қосымшада мазмұндалған процедурамен сәйкес келетін арбитражды шешу;

b) айтысты Халықаралық Сотқа жіберу.

4. Егер де айтыстың Тараптары жоғарыда көрсетілген 3-ші пункке сәйкес шешім, процедураның сол және басқасые қабылдамаса, онда айтыс 2 бөлімнің ІІ қосымшасына байланысты келісілген негізде қарастырылады, егер Тараптар осы басқа туралы келіспесе.

5. Нағыз баптың жағдайы кез келген хаттама негізінде қолданылады, егер де хаттамада басқасы қарастырылмаса.


28 бап
Хаттамаларды қабылдау
1. Келісушы Тараптар нағыз Конвенцяға хаттамаларды өңдеу мен қабыладауға қатысалы.

2. Хаттамалар Тараптар Конференциясының жиналысында қабылданады.

3. Кез келген ұсынылатын хаттаманың мәтіні осындай жиналыс өткенге дейін, ең кем дегенде алты айда Келісуші Тараптармен жлданады.
29 бап
Конвенцияларға немесе Хаттамаларға түзетулар енгізу
1. Кез келген Келісуші Тарап нағыз Конвенцияға түзтулер енгізуіне болады. Хаттаманың кез келген Тарабы сол хаттамаға түзетулер енгізуіне болады.

2. Нағыз Конвенцияларға түзетулер Тараптар Конференциясының жиналысында қабылданады. Кез келген хаттамаға түзетулер хаттамаға байланысты Тараптардың жиналасында қабылданады. Нағыз Конвенцияғв немесе кез келген хаттамаға кез келген ұсынылған түзетулердің мәтіні, егер хе осы хаттамада басқа нәрсе жазылып тұрса, жиналысты өткізуге алты ай қалғанда құжат хатшымен қарастырылу Тараптарына жіберіледі, ол жерде ол қабылдауға ұсынылады. Хатшылық ұсынылған түзетулер мәтінін нағыз Конвенцияға қол қойған Тарапқа біліп жүруі үшін жіберіледі.

3. Нағыз Конвенцияға немесе кез келген хаттмаға кезкелген ұсынылатын түзетулерге қатысты консенсустың мақұлдамасы негізінде жетістікке жету үшін бар күш жігерін салады. Егер де консенсустың жетістіктеріне жету мүмкіндіктері таусылса, ал келісім қол жеткізілмесе, түзету ең соңғы мүмкіндік ретінде қарастырылатын құжаттың жиналысқа және дауыс беруге қатысқан Тараптардың үштен екі бөлігі дауыс беруге жіберіледі, ратификация, қабылдау және қолдау үшін барлық Тараптарға Депозитаримен жолданады.

4. Жазбаша қалыптағы Депозитарий ратификация, қабылдау және қолдау туралы ескерту алады. Жоғарыда көрсетілген 3 пунктке сәйкес қабылданатын түзетулер, ратификация, қабылдау және қолдау туралы нағыз Конвенцияның Келісуші Тараптарымен немесе егер де хаттамада басқа нәрсе көрсетілмеген болған жағдайдағы хаттамаға сәйкес Тарапта құжаттар сақтауға берілгеннен тоғызыншы күні олармен келіскен Тараптарға күшіне енеді. Осыдан кейін кез келген Тарапқа осы түзетулерді ратификациялау, қабылдау және қолдау туралы құжатты берілген Тараппен тоғыз күннен кейін сақтауғ берілгеннен соң күшке енеді.

5. Нағыз баптың мақсаты үшін «Тараптың дауыс беруіне қатысқандар мен болғандар» фразасы қатысқан және «иә» немесе «жоқ» деп жауап берген Тараптар дегенді білдіреді.
30 бап
Қосымшаларды қабылдау және оларды түзетулерге енгізу
1. Нағыз Конвенцияға немесе кез келген хаттамаға қосымша ажырамайтын бөлігі болып табылады, нағыз Конвенцияға немесе хаттамаға сәйкес, егер де тура басқаша қарастырылмаса, онда нағыз Конвенцияға немесе хаттамаға сілтеме сол уақытта олардың кез келген қосымшаларына сілтеме болып табылады. мұндай қосымшалар процедуралық, ғылыми, техникалық және административті сұрақтармен шектеледі.

2. Егер де қандай да бір хаттамаға оған қатысты басқа қосымша қарастырылмайтын болса, онда келесі нағыз Конвенцияға немесе кез келген хаттамаға қосымша қосымшалар қабылданады және күшке енетін қосымшалар процедуралары қолданылады:

а) нағыз Конвенцияларға немесе кез келген хаттамаға қосымшалар 29 бапта мазмұндалған, процедураға сәйкес ұсынылады және қабылданады;

b) сол Тарап болап табылатын нағыз Конвенцияларға немесе кез келген хаттамаға қосымшалы қосымшаларды қабылдай алмайтын кез келген Тарап, Депозитармен қабылауы туралы хабарланған күннен бастап бір жыл ішінде жазбаша түрде Дипозитариге сол туралы ескерут керек;

с) Депозитармен қабылауы туралы хабарланған күннен бастап бір жыл өтіп кеткеннен кейін жоғарыда b) көрсетілген жағдаймен сәйкес ескерту жіберілмеген нағыз Конвенция мен кез келген хаттаманың Тарапына күшке енеді.

3. Нағыз Конвенцияға немесе кез келген хаттаманың қосымшаларына түзетулерді ұсыну, қабылдау және күшкен енгізу Конвенция мен кез келген хаттаманың қосымшасы түзетулерді ұсыну, қабылдау және күшкен енгізу үшін орнатылған процедураға қарама қарсы реттеледі.

4. Егер де қосымшалы қосымша немесе қосымшаларға түзетулер нағыз Конвенцияға немесе кез келген хаттамаға түзетулер енгізілумен байланысты болатын болса, онда мұндай қосымшалы қосымша немесе түзетулер нағыз Конвенция мен сәйкес хаттамаға түзетулер енгігідеуі күшіне енгеннен кейін ғана жүзеге асады.
31 бап
Дауыс беру құқығы
1. Төменде көрсетілген 2-ші пункттегі жағдайды есепке алмай отырып, нағыз Конвенцияның немесе кез келген хаттамының әрбір Келісуші Тарабы бір дауысқа ие.

2. Олардың компентенциясының саласына кіретін сұрақтарда Конвенцияның несесе кез келген хаттаманың Келісуші Тарабы болып табылатын мемлекеттік-мүшесінің санына тең дауыс санын орналастыра отырып экономикалық интеграцияның аймақты ұйымы өзінің дауыс беру құқығын жүзеге асырады. Мұндай ұйымдар егер де олардың мемлекеттік-мүсесі өзінің дауыс беру құқығын жүзеге асырса, немесе керісінше болса, өзінің дауыс беру құқығын жүзеге асырмайды.


32 бап
Нағыз Конвенция мен оларға хпттпманың арасындғы байланыс
1. Экономикалық интеграцияның аймақты немесе мемлекеттік ұйымы кез келген хаттаманың Тарабы болып тек қана, егер де ол нағыз Конвенцияның Келісуші ортасы болса және сол уақытты болайын деп жатас ғана бола алады.

2. Кез келген хаттамамен сәйкес шешім тек қана сол хаттаманың Тарабымен ғана қабылданды. Кез келген хаттаманы ратификацияланбаған, қабылдамаған және қолдамаған Келісуші Тарап осы хаттаманың Тарабының кез келген жиналасында бақылаушы ретінде қатысуына болады.33 бап
Қол қою
Нағыз Конвенция Рио-де-Жанейрода 1992 жылдың 5 майсымынан 1992 жылдың 14 маусымына дейінгі аралықта, сонымен қатар НьюЙорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымының Орталық мекемелерінде 1992 жылдың 15 маусымынан 1993 жылдың 4 шәлдесі аралығында кез келген мемлекеттің және экономикалық интерграциясының кез келген аймақты ұйымының қол ойылуы үшін ашық.
34 бап
Ратификациялау, қабылдау және қолдау
1. Нағыз Конвенция және кез келген хаттама мемлекеттік және экономикалық интерграциясының кез келген аймақты ұйыммен ратификациялануы, қабылдануы және қолдауы керек. Ратификациялау, қабылдау және қолдау туралы құжаттар Депозитарияға сақауға беріледі.

2. Жоғарыда 1-ші пунктте көрсетілген, нағыз Конвенция мен кез келген хаттаманың Келісуші Тарапы болғалы жатқан кез келген ұйым сонымен қатар оның мемлекеттік-мүшесінің біреуі де Келісуші Тарап балып табылмаса, Конвенция мен хаттамадан сәйкес шығатын барлық міндеттемелермен байланысты. Ұйымның мемлекеттік-мүшесінің бір немес бірнешеуі Конвенцияның немес сәйкес хаттаманың Келісуші Тарабы болатын болса, осы ұйым мен оның мемлекеттік-мүшесіні Конвенция мен хаттамадан сәйкес шығатын барлық міндеттерін орындау бойынша сәйкес міндеттерге қатысты шешім қабылдайды. Мұндай жағдайда ұйым мен мемлекеттік-мүшелері Конвенция немесе кез келген хаттамадан сәйкес шығатын құқықтарды бірден орындауына болмайды.

3. Жоғарыда 1-ші пунктте көрсетілген ратификациялау, қабылдау және қолдау туралы құжаттарында Конвенция немесе сәйкес хаттамамен реттелінетін сұрақтарға байланысты өзінің компентенциясы туралы саласын хабарлайды. Бұл ұйымдар сонымен қатар олардың компентация саласындағы кез келген қатысты өзгерістері туралы Депозитрияны ескертеді.

35 бап
Келіп қосылу
1. Нағыз Конвенция және кез келген хаттама егер де Конвенция немесе сәйкес хаттама қол қою үшін жабылған күннен бастап мемлекет және экономикалық интерграциясының кез келген аймақты ұйымның келіп қосылуы үшін ашық. Келіп қосылу тура құжаттар Депозитарияға сақауға беріледі.

2. Жоғарыда 1-ші пунктте көрсетілген келіп қосылу құжаттарында Конвенция немесе сәйкес хаттамамен реттелінетін сұрақтарға байланысты өзінің компентенциясы туралы саласын хабарлайды. Бұл ұйымдар сонымен қатар олардың компентация саласындағы кез келген қатысты өзгерістері туралы Депозитрияны ескертеді.

3. 34-ші баптың 2 пунктіндегі жағдай Конвенция немесе кез келген хаттамаға келіп қосылатын экономикалық интеграцияның аймақты ұйымына қатысты қолданылады.
36 бап
Күшіне ену

1. Нағыз Конвенция ратификациялау, қабылдау, қолдау және келіп қосылу туралы құжаттар сақтауға берілгеннен тоқсан күннен кейін күшіне енеді.

2. Кез келген хаттама, хаттамада көрсетілген ратификациялау, қабылдау, қолдау және келіп қосылу туралы құжаттар сақтауға берілгеннен тоқсан күннен кейін күшіне енеді.

3. Конвенцияны ратификациялайтын, қабылдайтын, қолдайтын әрбір Келісуші Тарап үшін, немесе ратификациялау, қабылдау, қолдау немесе келіп қосылу туралы отызыншы құжаттар сақтауға берілгеннен кейін келіп қосылатын, Конвенция Келісушы Тараптың ратификациялау, қабылдау, қолдау немесе келіп қосылу туралы құжаттар сақтауға бергеннен тоқсаныншы күнде күшіне енеді.

4. Кез келген хаттама, егер онда басқа нарсе көрсетілсе, осы хаттаманы ратификациялайтын, қабылдайтын, қолдайтын немесе оның күшке енуінен кейін келіп қосылатын Келісуші Тарап үшін жоғарыдағы 2-ші пунктте ескертілгендей, осы Келісуші Тараптың ратификациялау, қабылдау, қолдау және келіп қосылу туралы құжаттар сақтауға берілгеннен тоқсан күннен кейін немесе осы Келісуші Тарап үшін Конвенция күшіне енгеннен кейін, қайсысы кеш түсуіне байланысты күшіне енеді.

5. Жоғардағы 1-ші және 2-ші пункттердің мақсаты үшін экономикалық интеграцияланған аймақтық ұйымға сақтауға берілген кез келген құжат мемлекеттік-мүшелер сияқты үйымдардың сақтауға берілген құжаттарына қосымшасы ретінде қарастырылмайды.


38 бап
Шығу
1. Кез келген Келісушу Тарап үшін нағыз Конвенцияның күшіне енгеннен екі жылдан кейін кез келген уақытта, бұл Келісушы Тарап Депозитариге жазбаша хат жолдау арқылы Конвенциядан шыға алады.

2. Кез келген мұндай шығу Депозитариге ескеоту жіберген күннен бастап бір жылдан кейін, немесе шығу туралы ескертуде көрсетілген кеш мерзімде күшіне енуі мүмкін.

3. Конвенциядан шығатын кез келген Келісуші Тарап, өзінің Тарабының кез келген хаттамасынан шыққан деп есептеледі.
39 бап
Қаржыландыраудың уақытша реті
Оның толықтай қайта құрылу жағдайы кезінде 21-ші баптың жағдайына қарай, Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасының Глобальді қоршаған орта қоры, Қоршаған орта бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасы және Халықаралық даму және реконструкция банкі 21-ші бапта қарастырылған ұйымдық құрылымы болып табылады, уақытша негізде нағыз Конвенцияның күшіне енуі және Тараптар Конференциясының бірінші жиналысы аралығының кезеңінде немесе сол уақытқа дейін, Келісуші Тарап 21-ші бапқа сәйкес мұндай ұйымдық құрылымды анықтамайды.
40 бап
Хатшылыққа байланысты уақытша іс-шаралар

Қоршаған орта бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасының орындаушы-Директоры қамтамасыз ететін хатшылық, уақытша негізде нағыз Конвенцияның және Тараптар Конференциясының бірінші жиналысы күшіне енген кезең аралығында 24-ші баптың 2 пунктінде қаратырылған хатшылық.


41 бап
Дипозитарий
Нағыз Конвенцияның және кез келген хаттамалардың Депозитариінің қызметі Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысымен орындалады.
42 бап
Аутентті мәтіндер
Мәтіндері ағылышын, арабша, испандық, қытайшы, орысша және французша тілдегі нағыз Конвенцияның түпнұсқасы тең аутентті болып табылады, Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысына сақтауға беріледі.

Төменде қол қойғандарды КУӘЛАНДЫРУ, керекті әдіспен, нағыз Конвенцияға қол қойды. Рио-де-Жанейрода мың тоғыз жүз тоқсан екінші жылдың бесінші майсымында жүзеге асты.


Қосымша І
АНЫҚТАУ ЖӘНЕ МОНИТОРИНГ
1. Экожүйе және өмір сүру ортасы: әртүрліліктің жоғарғы дәрежесімен, эндемиялық немесе жабайы тірі жануарларды ұстау мен оның қауіпті санының үлкен санымен сипатталады; қоныс аурататын түрлеріне керекті, саяси, экономикалық, мәдени және ғылыми білімі бар; негізгі эволюциялық және басқа да биологиялық үрдістермен байланысты немесе, репрезентативті және тамаша сипаты бар;

2. Түрлері мен сыбайластық: қаіпті жағдайда; жабайы түрлерінің үйдікіне және өзгеріске ұшыраған түрлерін көрсеті, медициналық, ауылшаруашылық немесе басқа да экономикалық құнылығы бар немесе саяси, ғылыми немесе мәдени білімі бар; биологиялық әртүрлілікті тұрақты пайдалану мен сақтау аймағында маңызды рөлі бар, мысалы түрлер-иникаторлар.Қосымша ІІ
І бөлімі
ТӨРЕЛІКТІ АНЫҚТАУДЫҢ ПРОЦЕДУРАСЫ
1 бап

Даулаушы-тарап хатшыны тарап дауды 27 бапқа сәйкес төрелікті анықтауға бергенін ескертеді. Ескертудің құрамында төрелікті анықтау пәнінің мазмұны бар, жекелей айтқанда, дау пайда болғаннын талқылайтын және қолданатын Конвенция немесе хаттаманың мақаласы. Егер де екі тарап сот төрағалығын тағайындағанға дейін келіспесе онда пән төрағалық анықталады. Хатшылық осындай әдіспен алынған ақпаратты барлық қызығушы Келісуші Тараптарға нағыз Конвенция мен сәйкес хаттамамен шығарып салады.


2 бап
1. Екі тарап дауласып жатқан кезде төрелік сот үш мүшеден тұрады. даудың әрбіржағы төрешіні таңдайды, және екі осылай тағайындалға төреші өзара келісім бойынша үшінші төрағалық сотқа төрағалық қызметін атқарушы етіп сайлайды. Соңғысы екі тараптың да азаматы бола алмайды, осы екі тараптың біреуімен тұрақты мекен жайы бір болмауы, бір жұмыста жасамауы және осы іске қатысы болмауы тиіс.

2. Егер де дауласушы тарап екеуден көп болатын жағдайда айтысқа жалпы мүддесі бар адамды келісе отырып бірге бір сот мүшесін таңдайды.

3. Біріншілікті тағайындау үшін қарастырылған кез келген вакансия процедураға байланысты толтырылады.
3 бап
1. Егер де екінші төрешіні тағайындағаннан екі ай өткеннен кейін төрелік сот төрағасы тағайындалмаған болса, онда тараптардың өтініші бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысы оны екі ай ішінде тағайындайды.

2. Егер тараптардың бірі өтінішті алғаннан кейін 2 ай ішінде төреші тағайындамаған болса, екінші жақ келесі екі ай ішінде тағайындау жүргізетін Бас хатшыны осы туралы ақпараттандыруға құқылы.


4 бап
Төрелік сот өзінің шешімін нағыз Конвенцияның, сәйкес хаттамалардың және халықаралық құқықтың нормаларымен шығарады.
5 бап
Егер де тараптар келіспесе, онда төрелік сот өзінің жеке процедуралық құқығын анықтайды.
6 бап
Төрағалық сот бір тараптың өтініші бойынша қажетті уақытша қорғаныс шараларын ұсынуына болады.
7 бап
Дауласушы тараптары төрағалық соттың жұмысына көмектеседі, жекелей айтқанда олардың бар мұмкіндіктерін қоданады:

а) іске қатысы бар барлық құжаттарды, ақпараттарды және мәліметтерді оған береді:

б) егер де қажет жағдайларда олардың көрсеткіштерімен танысуға сарапшыларды немесе куәгерлерді шақыруына мүмкіндік береді.
8 бап
Тараптар мен төрешілер төрелік соттың анықтауы барысында конфиденциальді тәртіпте алатын кез келген ақпараттың конфиденциальдылығын қамтамасыз ету керек.
9 бап
Егер де төрелік сот шешім қабылдамаса, істің нақты жағдайынан қорыта отырып соттық шығындар дауласып жатқан тараптар арасында тең бөлінеді. Сот барлық өзінің шығындарын тіркейді және тараптарға осы шығындар туралы нақты есеп береді.
10 бап
Кез келген дау барысында оң тәртіпті мүддені танытатын Келісуші Тарап, іс бойынша шешіммен затронут болса, соттың келісімімен істі тыңдайға қатысуына болады.
11 бап
Даудың барысында шығатын қарама-қарсы талаптарды естуге және сол бойынша шешім қабылдануына болады.
12 бап
Төрағалық соттың процедуралық сұрақтары бойынша және бар сұрақтары бойынша шешімі оның мүшелерінің дауысы арқылы қабылданады.
13 бап
Егер де бір тарап төрағалық сотқа келмеген жағдайда және барлық іс бойынша қорғаушымен шыға алмайтын болса екінші жақ тығдауды жалғастыруын сұрап және өзінің нақты шешімін шығаруын сұрануға болады. Бір жақтың болмауы немесе барлық іс бойынша қорғаушымен шыға алмайтын болса анықтау үшін бөгет болуы мүмкін. Өзінің нақты шешімін шығару үшін төрағалық сот талаптар дерліктей және заңды негізделгеніне көз жеткізу керек.
14 бап
Сот өзінің нақты шешімін өзінің соңғы бекітуінен 5 айдан кейін өзінің соңғы ірі нақты шешімін шағарады, егер де ол өзі 5 айдан аспайтын кезеңге созып жібермеген дағдайда.
15 бап
Төрағалық соттың соңғы шешімі ол негізделген мотивтерге анықтама бере отырып дау затымен шектеледі. Оның құрамында ол қабылдаған кезедгі мүшелердің аты, және соңғы шешім қабылдаған күнінен тұрады. Кез келген сот мүшесі ерекше ой білдіруіне болады немес соңғы шешімге сай келетін ой біодіруге болады.
16 бап
Қаулы екі тарапқа да міндетті болып табылады. Ол шағымға берілмейді, егер де дау тараптары шағымдану процедуасынан алдын келіспеген жағдайда.
17 бап
Дауласушы тараптар арасында қатысты талқылау немесе соттың соңғы шешімін тәртіпті орындаудың барысында пайда болған кез келген түсінбеушіліктер, кез келген тарапқа осы шешішді шығарған төрелік сотқа берілуіне болады
2 бөлім
КЕЛІСІМДІ ПРОЦЕДУРА
1 бап

Келісімді комиссия екі тараптың бірінің өтініші бойынша құрылады. Егер де екі жақ келіспеген жағдайда бұл комиссия бес мүшеден тұрады олардың екеуі мүдделі тарапта ал төрешісі осы мүшелермен қосарлана таңдалады.


2 бап
Екі тараптан көп адам қатысатын дау кезінде, жалпы мүдесі бар тараптар бірлесіп келісім жасай отырып комиссия мүшесін таңдайды. Екі не одан да көп әртүрлі мүдделі тараптар болған жағдайда немесе оларда бірдей мүдденің болмауына қатысты келіспеушілік болсамаған жағдайда, оларға мүшелер жеке тағайындалады.
3 бап
Тараптармен анықталатын кез келген тағайындаулар келісім комиссиясыны құру туралы өтінішті көрсеткен күннен бастап екі ай көлемінде жүргізілмесе, онда Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысы, осындау өтінішті көрсететін тараптың қатысты үндеуі болған жағдайда, бұл тағайындаулар келесі екі ай көлемінде жүргізіледі.
3 бап
Соңғы комиссия мүшелерінің тағайындауынан кейін екі ай ішінде келісім комиссияның төрағасы таңдап алынбаған болса, онда Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысы бір тараптың қатысты үндеуі болған жағдайда, келесі екі айда төраға тағайындайды.
4 бап
Келесім комиссиясы өзінің шешімін өзінің мүшелерінің дауысының көптігімен қабылдайды. Егер де дау тараптары осы жайлы келісімге келмесе, ол өзінің жеке процедурасын қолданады. Бұл тараптар адал қарастыратын, дауды кеңейту үшін ұсынысты көрсетеді.
5 бап
Келісім комиссиясының компетенциясына байланысты дау-дамай туған жағдайда сұрақ осы кимиссиямен шешіледі.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет