54 км/сағ жылдамдықпен қозғалатын электровоздың қуаты 600 кВт. Электровоздың ПӘК-і 75% болса, оның тарту күшін анықтаңызбет1/8
Дата03.07.2017
өлшемі1.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
@@@ «ФИЗИКА каз» ->30

$$$1


Автомат 1 минутта 100 рет атады. Егер оқтың массасы 9 г, жылдамдығы 10 м/с болса, онда автоматтың мерген иығына әсер ететін орташа күші

A) +15 Н


В) 14 Н

С) 16 Н


D) 12 Н

E) 10 Н
$$$2

40 м биіктіктен құлай аққан судың барлық кинетикалық энергиясы Жерге түскенде судың ішкі энергиясына айналса, су температурасының өзгерісі (с=4200 Дж/кг*К)

A) +0,1 К

B) 0,2 К

C) 0,3 К


D) 0,4 К

E) 0,5 К
$$$3

Бастапқы кинетикалық энергиясы 400 Дж және массасы 2 кг тасты тік жоғары лақтырған. Тастың жылдамдығы 10 м/с болғандағы көтерілу биіктігі

A) 12 м


B)16 м

10 м


+15 м

14 м
$$$4

Жердің бетіне 10 м биіктіктегі балконнан көкжиекке параллель, массасы 0,5 кг доп 10 м/с жылдамдықпен лақтырылған. Доптың Жерге түсер кездегі жылдамдығы

12 м/с


+ 17 м/с

14 м/с


18 м/с

16 м/с
$$$5

54 км/сағ жылдамдықпен қозғалатын электровоздың қуаты 600 кВт. Электровоздың ПӘК-і 75% болса, оның тарту күшін анықтаңыз

+F= 30 кН

F=40 кН

F=80 кН


F=60 кН

F=20 кН
$$$6

Қаранғыда коп болган адамнын козі жаттыккан сон, сауле толкындарынын узындыгы 500 нм,ал куаты 2,1*10^-17 Вт жарык кабылдайды. Коздін торына 1 с-та тускен фотон санын аныктаныз (с=3*10^8 м/с; h=6,62*10^-34 Дж*с)

54

55+ 53

57

60


$$$7

Массалары 1 кг және 2 кг, ал жылдамдықтары 2 м/с және 1 м/с бір-біріне қарама-қарсы қозғалған екі шардың абсолют серпімсіз центрлік соқтығысуларының нәтижесінде бөлініп шыққан жылуды анықтыңыз

+3 Дж

4 Дж


2 Дж

6 Дж


8 Дж
$$$8

Қуаты 75 Вт двигатель ішінде 5 л суы бар калориметрдің винтін 5 минут айналдырады. Су температурасының өзгерісі (с= 4200 Дж/кг*’С)

+10 С

20 С

30 С

40 С

50 С
$$$9

Массасы 0,1 кг дененің қатандық коэффициенті 250 Н/м серіппедегі тербеліс амплитудасын 0,15 м. Жылдамдық модулінің ең үлкен шамасы

7,4 м/с

7,7 м/с


6,5 м/с

+7,5 м/с


6,7 м/с
$$$10

Қатаңдығы к=10 Н/м серіппені 1 см-ге созғанда А жұмыс жасалды. Серіппені тағы 1 м-ге созу үшін, қосымша атқарылатын жұмыс

+3А

4 А


2 А

6 А


10 А
$$$11

Массасы 10 кг дене ұзындығы 104 м көлбеу жазықтықтың сырғанап түсті. Жазықтықтың көкжиекпен көлбеулік бұрышы 30’. Ауырлық күшінің жұмысы

20 Дж

40 Дж


+70 Дж

60 Дж


80 Дж
$$$12

Рычагтың қысқа иініне массасы 100 кг жүк ілінген. Оны көтеру үшін рычагтың ұзын иініне 250 Н күш түсірілген. Жүкті h1=0,08 м биіктікке көтерген, сонда қозғаушы күштің түсу нүктесі h2=0,4 м төмендеген. Рычагтың ПӘК-і (10 м/с^2)

50%

+80%


70%

30%


90%
$$$13

Жиілігі 3*10^4 Гц ультрадыбыс 159 м қашықтықтағы нысанаға жіберілген. Сигнал шағылған соң 0,2 с-тан кейін қабылданса ультрадыбыстың толқын ұзындығы

0,08 м

0,04 м


0,02 м

0,06 м


+0,05 м
$$$14

Массасы 1,6 кг жүк ілінген жіп горизанталь бағытта әсер ететін 12 Н күшпен жаңа орыеға ауытқытылды. Жіптің керілу күшін табыңдар

10 Н

+20 Н


30 Н

50 Н


70 Н
$$$15

Қуаты 5 кВт Электр двигателі қозғалысқа келтірілген механикалық күрек 144 т топырақты 10 м биіктікке 2 сағатта көтереді. Қондырғының ПӘК-і

50%

10%


+40%

30%


70 %
$$$20

Кемеде салмағы 20000 Н трап ұзындығы 15 м көлбеу жазықтықпен судан шығарылып алынады және 4,5 м биіктікке көтеріледі. Трапты тартып алатын тростың керілу күші 10000 Н. Көлбеу жазықтықтың ПӘК-і

50%

30%


90%

+60%


70 %
$$$21

75 м биіктіктен 10 м/с бастапқы жылдамдықпен төмен лақтырылған дене Жерге соғылар мезетінде 1600 Дж кинетикалық энергияға ие болады. Сондағы дененің массасы (ауа кедергісі ескерілмейді)

1 кг

+2 кг


5 кг

7 кг


3 кг
$$$22

Массасы m=7 кг шана 5 м биіктіктен сырғанап түсіп, таудың етегінде 100 Дж кинетикалық энергияға ие болады. Шананы тау етегінен қайтадан сол биіктікке көтеру үшін, тау бетінің жазықтығының бойымен күш түсіре отырып, атқаратын жұмысы

300 Дж

100 Дж


+600 Дж

700 Дж


500 Дж
$$$23

Қуаты 10 кВт және ПӘК-і 75% жонғыш станоктың кесу жылдамдығы 0,75 м/с. Осы станоктың кесу кезіндегі кедергі күші

80 Кн

40 Кн


60 Кн

20 Кн


+10 Кн
$$$24

Егер гелий изотопы ядросы үшін байланыс энергиясы 7,7 МэВ, дейтерий ядросы үшін 2,2 МэВ болса, мынадай реакция Н+Н->Не+n кезіндегі бөлініп шығатын энергияны анықтаңыз

2,4 МэВ

+3,3 МэВ


4,2 МэВ

4,6 МэВ


2,8 МэВ
$$$25

Актив кедергісі өте аз катушка жиілігі 50 Гц айнымалы ток тізбегіне қосылған. Кернеу 125 В және ток күші 2,5 А болса, катушканың индуктивтігі

0,11 Гн

0,13 Гн


0,17 Гн

0,15 Гн


+0,16 Гн
$$$26

А және В нүктелерінің арасындағы кернеу 220 В, ал әр резистордың кедергісі R=60 Ом. R4 резистордан өтетін ток күші

+1 А

2 А


6 А

4 А


8 А
$$$26

Орам саны 120 болатын катушкадағы ток күші 7 А оның магнит өрісінің энергиясын есептеңіз. Магнит ағыны 2*10^-3 Вб

0,71 Дж

0,73 Дж


+0,84 Дж

0,35 Дж


0,59 Дж
$$$27

ЭҚК-і ε=6 В, ішкі кедергісі r=0,1 Ом акумулятор кедергісі R=10,7 Ом сыртқы тізбекке қосылған. 5 минутта бүкіл тізбекте бөлініп шығатын жылу

=771 Дж

=671 Дж


=571 Дж

+ =971 Дж

=871 Дж
$$$28

Индукция В біртекті магнит өрісінде, радиусы R шеңбер бойымен вакуумда υ жылдамдықпен зарядталған бөлшек қозғалып барады. Егер индукция 2В және жылдамдық 2υ болып өзгерсе, онда шеңбердің радиусы

+R

2 R


1,5 R

0,5 R


3 R
$$$30

Радиоактивті кобальттің жартылый ыдырау периоды 72 тәулік. Массасы 4 г кобальттің 216 тәулікте ыдырайтын бөлігі

2,4 г

+3,5 г


4,2 г

2 г


0,8 г
$$$31

Электролиз кезінде тізбектеп жалғанған екі ваннаның біріншісінде 39 г цинк, ал екіншісінде 22,4 г темір бөлінеді. Цинк екі валентті болса, темірдің валенттілігі (М=65*10^-3 кг/моль, М2=19*10^-3)

2

6

+34

8
$$$32

Кедергісі 3*10^-2 Ом контур арқылы өтетін магнит ағыны 2 с-та 1,2*10^-2 Вб-ге өзгереді. Контурдағы ток күші

0,3 А


+0,2 А

0,5 А


0,7 А

0,1 А
$$$33

Металл сымның кедергісі 36 Ом. Сымды бірнеше тең бөліктерге бөліп алып, оларды өзара параллель қосқанда кедергі 1 Ом болды. Бөліктер саны

9

75

+6

3


$$$34

Кедергісі 17,5 Ом өткізгішке тұйықталған қалта фонарінің батарейкасы 0,2 А ток өндіреді. Ал кедергісі 0,3 Ом өткізгішке қосқанда, ток күші 1 А болады. Батарейканың ЭКҚ-і

ε=2,3 В

+ε=4,3 В


ε=1,3 В

ε=0,3 В


ε=3,3 В
$$$35

Массасы 0,001 мг, заряды 1 мкКл бөлшек индукциясы 0,1 Тл магнит өрісіне күш сызықтарына перпендикуляр 2 км/с жылдамдықпен кірсе, оның қозғалыс траекториясының қисықтық радиусы

5 м

13 м


+20 м

15 м


17 м
$$$36

Сынап буын электрондармен сәлелендіргенде сынап атомының энергиясы 4,9 эВ-қа тең. Атомдардың қозбадан күйге ауысқан кезде шығаратын сәулелерінің толқын ұзындығы (1эВ=1,6*10^-19 Дж, с=3*10^8 м/с, h=6,63*10^-34 Дж*с)

=130 нм

=160 нм


=90 нм

+=230 нм


=200 нм
$$$37

Зарядтары 2*10^-9 Кл және 3*10^-9 Кл нүкелік зарядтар 1 м қашықтықта орналасқан нүктедегі электр өрісің кернеулігі (Орта-вакуум)

28,4 В/м

42,6 В/м


24,6 В/м

22,4 В/м


+37,5 В/м
$$$38

Ток көзінің ЭҚК-і 16 В, ішкі кедергісі 3 Ом. Егер тізбектің толық қуаты 16 Вт болса, онда сыртқы тізбектің кедергісі

14 Ом

16 Ом


+13 Ом

12 Ом


18 Ом
$$$39

Радиактивті үлгінің анализі ондағы Х элементтің 4 тәулікте 0,4 г-нан 0,1 гр-ға дейін азайғандығын көрсетті. Х элементтің жартылай ыдырау периоды

+2 тәулік

3 тәулік


7 тәулік

5 тәулік


1 тәулік
$$$40

Катушка индуктивтілігін 4 есе арттырып, конденсатордың электр сыйымдылығын 2 есе кеміткен жағдайда тербемелі контурдағы еркін электр тербелістерінің жиілігі

√3 кемиді

√9 кемиді

√8 кемиді

√4 кемиді

+√2 кемиді
$$$41

Центрге тартқыш үдеу нені сипаттайды

+Жылдамдық векторы бағытының өзгерісін сипаттайды

Ауырлық күшінің бағытының өзгерісін сипаттайды

Айналу жиілігінің өзгерісін сипаттайды

Периодының өзгерісін сипаттайды

Бұрыштық жылдамдық векторы бағытының өзгерісін сипаттайды
$$$42

Нүкте шенбер бойымен тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Оның жылдамдық және үдеу векторлары бір-бірімен қандай бұрыш жасайды

+π/2

π/3


π/4

π/6


π/8
$$$43

Денеге күш әсер еткенде ол қалай қозғалады

+үдеумен

жылдамдықпен

уақытпен

тоқпен


кедергімен
$$$44

Егер дене тек ... әсерінен ғана қозғалатын болса, ол салмақсыздық күйде болады

Тартылыс күшінің

+Ауырлық күшінің

Серпінділік күшінің

Үйкеліс күшінің

Көтеруші күшінің
$$$45

Үйкеліс күшінің өрнегін көрсетіңдер

+F= μN

F= ρgV


F < a < 2F

F=gm


F=-kx
$$$46

Атылған кезде автоматтан массасы m оқ υ жылдамдықпен ұшып шығады. Егер автоматтың массасы оқтың массасынан 500 есе артық болса, автомат модулі бойынша қандай жылдамдық алады

2 υ4 υ3 υ

5 υ
$$$47

Сұйыққа толық батырылған дене үшін Архимедтің кері итеруші күші неге тең

F= μN


+F= ρgV

F < a < 2F

F=gm

F=-kx
$$$48Тығын суда жүзіп жүр. Егер тығын майда жүзетін болса, Архимед күші қалай өзгереді

+өзгермейді

өзгереді

нөлге тең

дұрыс жауап жоқ
$$$49

Дене сұйыққа батырылған. Салмақсыздық жағдайында кері итеруші күш қалай өзгереді

+нөлге тең

өзгермейді

өзгереді

дұрыс жауап жоқ


$$$50

Авогадро саны

Na= 6,23*10^20 моль

Na= 6,23*10^21 моль

+Na= 6,23*10^23 моль

Na= 6,23*10^22 моль

Na= 6,23*10^24 моль
$$$51

Қалыпты жағдайлар

+p=10^5, T=273K

p=10^6, T=270K

p=10^4, T=274K

p=10^2, T=263K

p=10^8, T=253K
$$$52

Сұйықтың температурасы қайнай бастағаннан толық буланып кеткенге дейін қалай өзгереді

+Тұрақты болып қалады

нөлге тең

өзгермейді

өзгереді


дұрыс жауап жоқ
$$$53

Бірдей екі ыдыста оттегі мен сутегінің бірдей мөлшері бар. Осы газдардың қысымдарын бірдей температура кезінде салыстыру керек: р1 - оттегінің қысымы, р2 - сутегінің қысымы.

+р1 = р2

р1 <р2


р2=> р1

р1 > р2


р2<= р1
$$$54

Бірдей төрт ыдыста сәйкес түрде оттегі, азот гелий және сутегі бар. Газдардың температуралары және массалары бірдей. Қай ыдыста қысым ең аз болады

Азот бар ыдыста

Гелий бар ыдыста

Сутегі бар ыдыста

+Оттегі бар ыдыста

Берілген жауаптың бәрі дұрыс
$$$55

Идеал газдың күй теңдеуін ... деп жазуға болады

+ pV/T = const

p/T= const (V= const )

V/T= const (p= const )

F= ρgV


F=gm
$$$56

Гей-Люссак заңы

pV/T = const

+V/T= const (p= const )

p/T= const (V= const )

F= ρgV


F=gm
$$$57

Шарль заңы

V/T= const (p= const )

pV/T = const

+p/T= const (V= const )

F= ρgV


F=gm
$$$58

Газды тығыз жабылған ыдыста қыздырады. Көрсетілген процестердің қайсысы жүріп жатыр

+Изохоралық

Изобаралық

Адиабаталық процесс

Изотермиялық

Тепе-теңдік
$$$59

Газ поршень астында қыздыру кезінде атмосфералық қысымда ұлғаяды. Қай процестердің жүріп жатыр

Адиабаталық процесс

Изотермиялық

Тепе-теңдік

Изохоралық

+Изобаралық
$$$60

Егер жүйенің параметрлері жылу алмасуынсыз өтіп жатса, процесс қалай аталады

Изотермиялық

Тепе-теңдік

+Адиабаталық процесс

Изохоралық

Изобаралық
$$$61

Егер жабық ыдыстағы газды 140 К-ге қыздырғанда оның қысымы 1,5 есе артса, ол қандай температурада болған

130 К

350 К


+280 К

730 К


570 К
$$$62

Адиабаталық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңының математикалық өрнегін көрсетіңдер

A = ΔU

Q = Δ


Q=-ΔA

ΔU = A + Q

+A= -ΔU
$$$63

Газдың сығылу жұмысы оның ішкі энергиясының өзгерісіне тең болып шықты. Бұл қандай процеске сәйкес келеді

Изотермиялық

Тепе-теңдік

+Адиабаталық процесс

Изохоралық

Изобаралық
$$$64

Аргон мен неонның бірдей массасын 5 К-ге изобаралық түрде қыздырады. Газдардың қайсысы үлкен жұмыс жасайды

аргон

+неон


жұмыс 0-ге тең

жұмыс жасамайды

берілген жауаптың бәрі дұрыс
$$$65

Газ көлемі бірде изобаралық, екіншісінде изотермиялық түрде ұлғаяды. Қай жағдайда газ артық жұмыс жасайды

Адиабаталық процесс

+Изотермиялық

Тепе-теңдік

Изохоралық

Изобаралық
$$$66

Екі дене жылулық тепе-теңдікте болмаса, олардың қандай физикалық параметрлері міндетті түрде әр түрлі болады

қысымы

+температурасыішкі энергиясы

жылу мөлшері

берілген жауаптың бәрі дұрыс
$$$67

Заттың меншікті жылу сыйымдылығы неге тәуелді

Меншікті жану жылуына

Меншікті балқу жылуына

Меншікті булану жылуына

Меншікті жылуына

+Бұл тұрақты шама
$$$68

Қай затқа қандай да бір жылу мөлшерін беру оның температурасын өзгертпейді

0'С және 770 мм сынап бағ. Кезіндегі мұз

+0'С және 760 мм сынап бағ. Кезіндегі мұз

0'С және 710 мм сынап бағ. Кезіндегі мұз

0'С және 730 мм сынап бағ. Кезіндегі мұз

0'С және 750 мм сынап бағ. Кезіндегі мұз
$$$69

Щық нүктесі дегеніміз не

Су буы қаныққан сұйыққа айналатын температура

Су буы қаныққан жануға айналатын температура

+Су буы қаныққан буға айналатын температура

Су буы қаныққан қайнауға айналатын температура

берілген жауаптың бәрі дұрыс
$$$70

Идеал газдың ішкі энергиясы адиабаталық ұлғаю кезінде қалай өзгереді

артады

2 есе артады2 еса кемиді

+кемиді


өзгермейді
$$$71

εо электр тұрақтысының ХЖ-дегі өлшем бірлігі

Н/кл

Дж/кг


+Ф/м

Ом

м/с


$$$72

Электр тогы вакуумде абсолют шамасы бойынша қандай минималь электр зарядын тасымалдай алады

е= 1,6*10^-18 Кл

е= 1,6*10^-12 Кл

е= 1,6*10^-14 Кл

е= 1,6*10^-16 Кл

+е= 1,6*10^-19 Кл
$$$73

Электр өрістерінің суперпозиция принципінің математикалық тұжырымдамасын көрсет

q=q1+q2…qn

+Е=Е1+Е2+...+Еn

C=C1+C2+…Cn

U=U1+U2+..Un

I=I1+I2+…In
$$$74

Электрстатикалық өрістегі өткізгіштің бетіне жуық жерде күш сызықтары қалай орналасқан

Түзу бағытталады

параллель бағытталады

+перпендикуляр бағытталады

горизанталь бағытталады

вертикаль бағытталады
$$$75

Потенциалдар айырымының бірлігі

1В= 1Дж/с

1В= 1Дж/кг

1В= 1Ф/Кл

+1В= 1Дж/Кл

1В= 1В/м
$$$76

1 эВ-ты ХЖ-де өрнектеңдер

1эВ = 1,6*10^-18 Кл

1эВ = 1,6*10^-12 Кл

1эВ = 1,6*10^-14 Кл

1эВ = 1,6*10^-16 Кл

+1эВ = 1,6*10^-19 Кл
$$$77

Электр өрісінің потенциалы үшін суперпозиция принципін көрсет

U=U1+U2+..Un

I=I1+I2+…In

+φ=φ1+φ2+...

q=q1+q2…qn

C=C1+C2+…Cn
$$$78

Электр зарядын кез келген траекториямен алып өткенде ондағы электр өрісі күштерінің жұмысы нөльге тең, бұл қандай өріс

Электр

+МагниттікНүктелік

Потенциялдық

Кедергілік
$$$79

Өткізгіштің сыйымдылығы неге тәуелді болады

+Өткізгіштің өлшемдеріне

Нүктелік зарядқа

Кернеулікке

Кедергіге

Электр өрісіне
$$$80

Өткізгішке екінші өткізгішті жақындатқанда оның сыйымдылығы қалай өзгереді

+артады

2 есе артады2 еса кемиді

кемиді


өзгермейді
$$$81

Металдағы электр тогы дегеніміз

Металдардағы электр тогын тасымалдаушылар

Электрондар

+Электрондардың реттелген қозғалысы

Оң және теріс иондардың ағыны

Электрондар және кемтіктер
$$$82

Электр тогы дегеніміз

Оң және теріс иондардың ағыны

Электрондар және кемтіктер

Металдардағы электр тогын тасымалдаушылар

Электрондар

+Электр зарядтарының реттелген қозғалысы
$$$83

Электролиттердегі электр тогы дегеніміз

Металдардағы электр тогын тасымалдаушылар

Электрондар

Электрондардың реттелген қозғалысы

+Оң және теріс иондардың ағыны

Электрондар және кемтіктер
$$$84

Металдардағы электр тогын қандай тасымалдаушылар тудырады

Кемтіктер

+Электрондар

Электрондар және кемтіктер

Неондар


Электрондар ағыны
$$$85

Егер 10 с ішінде 6 Ом кедергі арқылы 3 Кл заряд өтетін болса, кедергідегі кернеудің түсуін табыңдар

1,1

1,9


1,7

+1,8 В


1,3
$$$86

Тізбектің бөлігі үшін Ом заңы

I=ε/ R+r

I=qU


+I= U/R

A=qEd


q=CU
$$$87

Өткізгіштерді тізбектей қосқанда барлық өткізгіштердегі бірдей болатын қандай шама

Кернеу

+Тоқ күшіЭлектр өрісі

Кернеулік

Кедергі
$$$88

Параллель қосқанда өткізгіштердің барлығы үшін бірдей шама не

+Кернеу

Тоқ күші


Электр өрісі

Кернеулік

Кедергі
$$$89

Электрхимиялық эквивалент қандай бірлікпен өлшенеді

Дж/кг

Ф/м


Ом

м/с


+кг/Кл
$$$90

Берілген зат үшін Халықаралық жүйеде электрхимиялық эквивалент қалай өрнектеледі

[k]= Дж/кг

[k]= Ф/м


+[k]= кг/Кл

[k]= Ом


[k]= м/с
$$$91

Транзистордың қанша p-n ауысуы бар

1

+2

35

7
$$$92

Қоспасыз таза жартылай өткізгіште n электрондар мен p кемтіктердің концентрацияларының арасындағы қатынас қандай

n=>p


n<=p

n>p


+n=p

n
$$$93

n-типті германий кристалының бөлігіне p-n өткел пайда болу үшін қандай элементтің атомдарын өндіру керек

Мышьяк, 2-топ

Мышьяк, 4-топ

Мышьяк, 6-топ

Мышьяк, 8-топ

+Мышьяк, 3-топ


$$$94

Транзистордың неше электроды бар

2

4

+36

10
$$$95

Жартылай өткізгіштерде токты тасымалдаушылар не

Кемтіктер

Электрондар

+Электрондар және кемтіктер

Неондар

Электрондар ағыны


$$$96

p-типті жартылай өткізгіштерде қандай заряд тасымалдаушылар негізгі болып табылады

+Кемтіктер

Электрондар

Электрондар және кемтіктер

Неондар


Электрондар ағыны
$$$97

Жартылай өткізгіш диодтың негізгі функциясы қандай

+Айнымалы

Кемтіктер

Электрондар

Электрондар және кемтіктер

Неондар
$$$98

Катод сәулелері дегеніміз катодтан анодқа қарай жедел қозғалатын

Кемтіктер

Электрондар

Электрондар және кемтіктер

+Электрондар ағыны

Неондар
$$$99

Донорлық (береген) қоспа болған кезде жартылай өткізгіште

Кемтіктер саны артады

+Электрондар саны артады

Кемтіктер саны кемиді

Электрондар саны кемиді

берілген жауаптың бәрі дұрыс
$$$100

Акцепторлық (алаған) қоспа болған кезде жартылай өткізгіште

+Кемтіктер саны артады

Электрондар саны артады

Кемтіктер саны кемиді

Электрондар саны кемиді

берілген жауаптың бәрі дұрыс
$$$101

Кемтік деген не

Оң және теріс иондардың ағыны

Электрондар және кемтіктер

Металдардағы электр тогын тасымалдаушылар

Электр зарядтарының реттелген қозғалысы

+Электроны жетпейтін бос орын
$$$102

Магнит өрісі индукциясы сызықтарына 30' бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 40 см өткізгішке 0,4 Н күш әсер етеді, өткізгіштегі ток күші 2 А. Магнит өрісі индукциясы неге тең

2 Тл

6 Тл


+1 Тл

8 Тл


4 Тл
$$$103

Термоэлектрондық эмиссия дегеніміз

+Қыздырылған металл бетінен электрондардың шығарылуы

Зарядталған металл денелер

Затттардың ферромагниттік қасиеттерін жоғалтатын температурасы

Оң және теріс иондардың ағыны

Металдардағы электр тогын тасымалдаушылар
$$$104

Электродтар дегеніміз

Қыздырылған металл бетінен электрондардың шығарылуы

+Зарядталған металл денелер

Затттардың ферромагниттік қасиеттерін жоғалтатын температурасы

Оң және теріс иондардың ағыны

Металдардағы электр тогын тасымалдаушылар
$$$105

Кюри температурасы деп

Қыздырылған металл бетінен электрондардың шығарылуы

Зарядталған металл денелер

+Затттардың ферромагниттік қасиеттерін жоғалтатын температурасы

Оң және теріс иондардың ағыны

Металдардағы электр тогын тасымалдаушылар
$$$106

Дыбыстың ауадағы таралу жылдамдығы қандай

310 м/с

+340 м/с


330 м/с

350 м/с


370 м/с
$$$107

Толық бір тербелісте фаза қаншаға өзгереді

π+2π
$$$108

Екі когерентті толқын көзінен шыққан толқындар берілген нүктеге БІРДЕЙ фазада жетеді. Әр тербелістің амплитудасы а болса, қорытынды тербелістің А амплитудасы қандай болады

A= 3а


A= 5а

A= а


+A= 2а

A= 7а
$$$109

Тұрғын толқынның түйіні мен көршілес шоғыры арасының қашықтығы қандай

0,21λ


+0,25λ

0,27λ


0,29λ

0,23λ
$$$110

Көлденең толқын

Жарық сәуле

Шағылу сәулесі

+Ультракүлгін сәуле

Рентген сәулесі

Берілген жауаптың бәрі дұрыс


$$$111

λ=υT немесе υ= λv болатындағы анық. Осы қатынастардағы шамалардың қайсысы тек ортаның физикалық қасиеттерімен және күйімен анықталады

4 λ2 λ8 λ

6 λ
$$$112

Зарядталған конденсаторды индуктивтік катушкаға тұйықтағаннан кейін периодтың қандай бөлігі өткен соң контурдағы энергия конденсатор мен катушка арасына тең бөлінеді

Т/9


Т/7

+ Т/8


Т/3

Т/5
$$$113

Егер тербемелі контурдың катушкасына темір өзекше енгізсе, ондағы электрмагниттік толқынның жиілігінде қандай өзгеріс болады


Каталог: obmennik -> 2015


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет