4 та тўғри жавобли тестларжүктеу 245.08 Kb.
Дата16.07.2017
өлшемі245.08 Kb.
4 та тўғри жавобли тестлар

1. Митохондрия структурасида фарқланади:

1 ташқи мембрана*

2 ички мембрана*

3 кристалар*

4 матрикс*

5 нуклеоидлар

6 везикулалар

7 киритмалар

8 кристаллар


2. Базал танача:

1 9 учтали микронайчалардан иборат*

2 киприкча асосида жойлашган*

3 аксонема учун матрица бўлади*

4 динеин оқсили бор*

5 микрофиламентларга эга

6 9 жуфт микронайчага эга

7 цитоскелет ҳосил қилади

8 виментин оксилидан иборат
3. Мембранасиз органеллалар:

1 центриолалар*

2 микронайчалар*

3 рибосомалар*

4 микрофиламентлар*

5 эндоплазматик тўр

6 Гольджи комплекси

7 пероксисома

8 митохондриялар
4. Микронайчалар:

1 киприкчалар таркибида*

2 тубулиндан иборат*

3 бўш цилиндр шаклига эга*

4 цитоскелет ҳосил қилади*

5 миозинга эга

6 ҳужайра ҳаракатини таъминлайди

7 мембранали органелла

8 цитосклет ҳосил қилади
5. Лизосома турлари:

1 бирламчи*

2 иккиламчи*

3 аутофагосома*

4 қолдиқ таначалар*

5 учламчи

6 диктиосома

7 осмиофил таначалар

8 зич таначалар
6. Митоз телофазасида содир бўлади:

1 хромосомалар деконденсацияси*

2 ядро қобиғи ҳосил бўлади*

3 цитотомия*

4 қиз ҳужайралар ядросида ядрочалар ҳосил бўлади*

5 хромосомалар конденсацияси

6 хромосомаларнинг қутбларга ажралиши

7 ядрочалар йуқолади

8 метафаза пластинкаси вужудга келади
7. Эктодерма хосиласи:

1 ганглиоз пластинка*

2 плакодалар*

3 прехордал пластинка*

4 нерв найчаси*

5 сомитлар

6 дерматом

7 спланхнотом

8 нефротом
8. Аъзоларнинг ўқ куртаклари:

1 нерв найи*

2 нефротом*

3 спланхнотом*

4 сомитлар*

5 аллантоис

6 мезенхима

7 йўлдош

8 прехордал пластинка
9. Сомитлар ҳосиласи:

1 тери дермаси*

2 склет мушак тўқимаси*

3 суяк тўқимаси*

4 тоғай тўқимаси*

5 спланхнотом

6 нефротом

7 эпидермис

8 юрак мушак тўқимаси
10. Одам провизор (вақтинчалик) аъзолари:

1 хорион*

2 сариқлик ҳалтаси*

3 аллантоис*

4 амнион пардаси*

5 сероз парда

6 трофобласт

7 нефротом

8 плакодалар
11. Одам эмбриони гаструляциясида:

1 2та ҳодиса: деламинация ва иммиграция кузатилади*

2 эмбриобласт эпибласт ва гипобластга ажралади*

3 эпибластдан эктодерма ва мезодерма ҳосил бўлади*

4 эпибластда бирламчи чизиқ пайдо бўлади*

5 инвагинация ва деламинация кузатилади

6 гипобластдан эктодерма ҳосил бўлади

7 деламинация натижасида эктодерма, мезодерма ва энтодерма вужудга келади

8 иммиграция натижасида энтодерма вужудга келади
12. Амнион қобиғининг тузилиши:

1 деворининг ҳосил бўлишида ҳомиладан ташқаридаги мезодерма иштирок этади*

2 деворининг ички қавати эпителийдан иборат*

3 эпителийсининг манбаи - ҳомиладан ташқаридаги эктодерма*

4 деворининг ташқи қавати қон томирли бириктирувчи тўқимадан иборат*

5 эпителийси ҳомиладан ташқаридаги энтодермадан ҳосил бўлади

6 деворининг ички қаватида қон томирлар бор

7 эпителийси - кўп қаватли ясси

8 амнион стромасида зич бириктирувчи тўқимадан тузилган ғовак қавати мавжуд
13. Бир қаватли ясси эпителий учрайди:

1 қорин пардасида*

2 плеврада*

3 перикардда*

4 Генле қовузлоғининг пастга тушувчи қисмида*

5 меъдада

6 оғиз бўшлиғида

7 трахеяда

8 ўт йўлларида
14.Бир қаватли цилиндрсимон эпителий қоплаган:

1 бачадонни*

2 ичакни*

3 меъдани*

4 ўт қопини*

5 қовуқни

6 қизилўнгачни

7 оғиз бўшлиғини

8 қулоқ олди безининг умумий чиқарув найини
15. Эпителий тўқимасининг функциялари:

1 ҳимоя (барьер)*

2 секретор*

3 экскретор*

4 сўрувчи*

5 иммун реакцияларда иштирок этиш

6 қисқарувчи

7 нерв импульсларини ўтказишда иштирок этиш

8 қон яратувчи
16. Эритроцитлар таърифига тўғри келади:

1 ядросиз*

2 ҳар хил шаклли *

3 гемоглобинга тўлган*

4 газ ва бошқа моддалар ташийди*

5 ЭПТ тутади

6 яшаш муддати бир хафтадан ошмайди

7 барча органеллалари кам бўлади

8 ёғ киритмалари тутади
17. В-лимфоцитлар:

1 яшаш муддати – бир неча ой*


2 плазмоцитларга айланади*
3 цитолеммада рецепторлар бор*
4 гуморал иммунитетини таъминлайди *
5 специфик доначалари бор
6 гистамин ишлайди
7 тимусда хосил бўлади
8 органеллалари кўп
18. Қон базофилларининг вазифалари:

1 гепарин метаболизми*


2 гистамин метаболизми*
3 аллергик реакцияларда иштирок этади*
4 қон ивишида иштирок этади*
5 қон ивишини оширади
6 хужайравий иммунитетни кучайтиради
7 томирлар ўтказувчанлигини пасайтиради
8 транспорт

19. Эритропоэз мобайнида:

1 гемоглобин тўпланиб боради*
2 ядро деструкцияга учрайди ва йўқолади*
3 органеллаларининг сони камайяди*
4 ҳужайра ўлчамлари кичиклашади*
5 органеллаларининг сони ортади

6 оксифил рангдан базофил рангга ўтади

7 ядро сегментланади
8 базофил эритробласт босқичида бўлинишдан тўхтайди
20. Макрофагал тизим хужайраларига киради:

1 микроглия*


2 Купфер хужайраси*
3 остеокласт*
4 ўпка макрофаглари*
5 плазмоцит
6 лимфоцит
7 хондробласт
8 липоцит
21. Зич шаклланган бириктирувчи тўқимага хос:

1 фиброцитлар бошқа хужайраларга нисбатан кўп*


2 коллаген толалар тартибли йўналган*
3 коллаген толалар тутамлари орасида фиброцитлар бор*
4 асосий моддаси кам*

5 хар бир тола орасида фиброцитлар бор


6 хужайралар тури кўп
7 ёғ тўқимаси кўп
8 нейтрофил хужайралари кўп

22. Ретикуляр тўқима:

1 ретикулоцитлардан ва ретикуляр толалардан иборат*

2 талоқ стромасини ҳосил қилади*

3 тўрсимон тузилишга эга*

4 қизил суяк кўмигида жойлашган*

5 фибробласт ва коллаген толалардан тузилган

6 тимус стромасини ташкил қилади

7 коллаген толалар тўридан иборат

8 коллаген ва ретикуляр толалардан иборат


23. Макрофаг таърифида тўғри:

1 ҳаракатланади*

2 цитоплазмасида кўплаб лизосомалар учрайди*

3 турли шаклга эга*

4 фагоцитар активлиги яққол *

5 специфик гранулалар сақлайди

6 ядроси бўлакчали

7 цитоплазмасида кўплаб митохондриялари бор

8 юмалоқ шаклга эга
24. Тоғай усти пардаси:

1 тоғай регенерациясида иштирок этади*


2 2 қаватдан иборат*
3 ташқи қаватида қон томирлар тутади*
4 ташқи қавати зич шаклланган бириктирувчи тўқимадан ҳосил бўлади*

5 ички қаватида қон томирлар тутади


6 ташқи қаватида хондробластлар бўлади

7 ташқи қавати сийрак бириктирувчи тўқимадан ҳосил бўлади

8 уч қаватдан иборат

25. Эластик тоғай жойлашган:

1 қулоқ супрасида*
2 ҳиқилдоқ усти тоғайида*
3 ўрта калибрли бронхларда*
4 бурун тоғайида*
5 йирик бронхларда
6 буғимлар юзасида

7 умуртқалараро дискларда


8 қовурғалар юзасида

26. Суяк тўқимаси ҳужайралари:

1 остеоцитлар*

2 остеобластлар*


3 остеокластлар*
4 остеоген ҳужайралар*

5 фибробластлар


6 хондроцитлар

7 макрофаглар

8 фиброцитлар

27. Пластинкасимон суяк тўқимаси:

1 суякларнинг компакт моддасини ҳосил қилади*

2 суяк пластинкаларида коллаген толалар параллел жойлашган*

3 остеон найларида қон томирлар бор*

4 остеоцитлар суяк пластинкалари орасида жойлашган*

5 барча суяк палстинкалари параллел жойлашган

6 пластинкалар орасида қон томирлар бор

7 остеоцитлар қон томирлар билан алоқа қилади

8 пластинкаларда коллаген толалар бетартиб жойлашган


28. Тоғай ўрнида суякнинг тараққиёти:

1 диафиздан бошланади*

2 найсимон суякка хос*

3 тоғай усти пардаси суяк усти пардасига айланади*

4 иккиламчи суякланиш нуқтаси эпифизда ҳосил бўлади*

5 ясси суякка хос

6 тоғай марказида остеонлар ҳосил бўлиши билан боради

7 тоғай оҳакланишидан бошланади

8 тоғай усти пардаси остида суяк пластинкалари ҳосил бўлади
29. Мушак тўқимаси ривожланиши манбаи ва регенерацияси:

1 миотомдан*

2 спланхнотом мезенхимасидан *

3 спланхнотомдан*

4 сателлит ҳужайралари скелет мушак тўқимасида*

5 склеротомдан

6 дерматомдан

7 прехордал пластинкадан

8 энтодермадан
30. Саркомер:

1 Z-чизиқлар билан чегараланган*

2 ўртасида М-чизиқ бор*

3 актин ва миозин филаментлари тутади*

4 Н-зона фақат миозин толаларидан иборат*

5 А-диск фақат миозин филаментларидан иборат

6 I-диск актин ва миозин филаментларидан иборат

7 Н-зона актин ва миозин филаментларидан иборат

8 Z-чизиқ миозин филаменталридан иборат
31. Мушак тўқимасининг структур-функционал бирликлари:

1 силлиқ мушак тўқимасида – миоцит*

2 эпидермал мушак тўқимасида – миоэпителиоцит*

3 юрак мушак тўқимасида – кардиомиоцит*

4 склет мушак тўқимасида - мушак толаси*

5 силлиқ мушак тўқимасида - кардиомиоцит

6 юрак мушак тўқимасида - мушак толаси

7 склет мушак тўқимасида -миосателлитоцит

8 силлиқ мушак тўқимасида - мушак толаси
32. Қисқарувчи кардиомиоцитларнинг ўзига хос хусусиятлари:

1 тармоқланади*

2 бир - бири билан оралиқ дисклар воситасида бирикади*

3 миофибриллари параллел жойлашади*

4 митохондриялари жуда узун*

5 кўплаб лизосомалари бор

6 донадор ЭПТ яхши ривожланган

7 секретор гранулалар сақлайди

8 ядро плазмолемма остида жойлашган
33. Астроцитлар:

1 таянч вазифасини бажаради*


2 гематоэнцефалик тўсиқ ҳосил қилади*
3 ўсимтали*
4 2 тури фарқланади- толали ва протоплазматик*

5 мия қоринчаларини қоплайди


6 орқа мия каналини қоплайди
7 юмалоқ шаклли
8 нерв толалари қобиғини ҳосил қилади

34. Капсулали нерв охирининг таркибий қисми:

1 ўқ цилиндр*
2 капсула*
3 глиал ҳужайралар*
4 коллаген толалар*

5 мушак тола


6 нейрон
7 астроцитлар
8 миелин қобиғи
35. Миелинсиз нерв толаси:

1 олигодендроглиоцитлар билан ўралган*


2 ўқ цилиндри бир нечта*
3 вегетатив нерв тизимида учрайди*
4 леммоцит ядроси марказда жойлашган*
5 1 та ўқ цилиндри бор
6 қобиғида кертиклар бор
7 унинг қобиғи астроцит ўсимталар ҳосил қилган
8 унинг қобиғида леммоцитлар бир неча қават
36. Нерв охирларининг типлари:

1 ҳаракатлантирувчи*

2 секретор*

3 капсулали*

4 эркин*

5 механик

6 эркин капсулали

7 капсулали харакатлантирувчи

8 эркин харакатлантирувчи
37. Нейросекретор хужайралар қуйидаги хусусиятларга эга:

1 хроматофил субстанция асосан ҳужайра танасида периферия буйлаб ётади*

2 аксон танасида кўплаб нейросекретор гранулалар бўлади*

3 ядролари нотўғри шаклда*

4 нейросекрет қонга ёки мия суюқлигига қуйилади*

5 хроматофил субстанция бўлмайди

6 нейросекретор гранулалар аксон охирларида тўпланган бўлади

7 ядролари кичик гетерохроматин билан

8 ҳужайралар майда ва кўп ядроли
38. Нерв тўқимаси астроцитлари:

1 марказий нерв тизимининг таянч аппаратини ташкил этади*

2 ҳар томонга шохланиб кетувчи кўп сонли ўсимталарга эга*

3 2 хил астроцитлар ажратилади: протоплазматик ва толали*

4 цитоплазмасида суст ривожланган ЭПТ, кам микдорда эркин рибосомалар ва

микронайчалар, кўплаб митохондриялар бўлади *

5 цитоплазмасида таянч цитоскелет ривожланган

6 марказий нерв тизимининг фақат кулранг моддасида учрайди

7 цитоплазмаси оқсил синтезловчи органеллаларга бой

8 асосий вазифаси – нейронлар трофикасини таъминлаш


39. Спинал нерв тугунинг структур компонентлари:

1 нерв толалари*


2 псевдоуниполар нейронлар*
3 нейроглия*
4 бириктирувчи тўқимали строма*

5 эпендимоглия


6 юлдузсимон нейронлар
7 мультиполяр нейронлар

8 толали астроцитлар

40. Орқа миянинг олдинги шохида бор:

1 латерал оралиқ ядроларнинг нейронларни аксонлари*

2 мотонейронлар аксонлари*
3 медиал ҳаракатлантирувчи ядросининг нейронлари аксонлари*
4 илдизли ҳужайлалар нейритлари*

5 оралиқ ядроларнинг нейронларини аксонлари


6 тутамли ҳужайраларнинг аксонлари
7 Кларк ядроси нейронларининг аксонлари

8 олдинги шохнинг мотонейронларини дендритлари

41. Гематоэнцефалик тўсиқ:

1 капилляр эндотелийсини ўз ичига олади*

2 астроцитлар ўсимталари капиллярларни ўрайди*

3 базал мембранаси узлуксиз*

4 нейронларни қон ва тўқима суюқлигидан ажратиб туради *

5 леммоцитлар тутади

6 макрофаглар тутади

7 периваскуляр бўшлиқ тутади

8 эпендимоцитлар тутади
42. Қўзғатувчи импульслар Пуркинье ҳужайраларига етказилади:

1 мохсимон толаларидан*

2 орқа мия-мияча йўлининг лианасимон толаларидан *

3 донача ҳужайраларидан*

4 вестибуло-мияча йўлининг лианасимон толаларидан *

5 саватсимон ҳужайралар

6 Голжи ҳужайралар 1 турдаги

7 Голжи ҳужайралар 2 турдаги

8 юлдузсимон ҳужайралар
43. Мияча пўстлоқ қисмининг донадор қаватида фарқланади:

1 донача ҳужайралар*

2 юлдузсимон Голжи I тип ҳужайралари*

3 дуксимон ҳужайралар*

4 юлдузсимон Голжи II тип ҳужайралари *

5 саватсимон ҳужайралари

6 ганглиоз ҳужайралари

7 биполяр ҳужайралар

8 тутамли ҳужайралар
44. Мияча пўстлоқ қисмининг донадор қаватида фарқланади:

1 донача ҳужайралар*

2 юлдузсимон Голжи I тип ҳужайралари*

3 дуксимон ҳужайралар*

4 юлдузсимон Голжи II тип ҳужайралари *

5 саватсимон ҳужайралари

6 ганглиоз ҳужайралари

7 биполяр ҳужайралар

8 тутамли ҳужайралар
45. Кўзнинг томирли пардасида фарқланади:

1 томирли пластинка*

2 томир устки пластинка *

3 томирли капилляр қават*

4 базал комплекс*

5 пигмент қават

6 ясси ҳужайралар қавати

7 базал мембрана

8 чегараловчи мембрана
46. Тўр пардада фоторецептор ҳужайралар эгаллаган қаватлар:

1 ташқи донадор*

2 ташқи тўрсимон*

3 таёқчалар ва колбачалар*

4 ташқи чегараловчи*

5 ички донадор

6 ички тўрсимон

7 нерв толалари

8 ганглионар
47. Гавхар:

1 гавхар толаларидан иборат*

2 тиниқ капсула билан ўралган*

3 кристалин оқсилини тутади*

4 эпителий тўқимадан ҳосил бўлади*

5 гавхар толаларида ядро бор

6 қон томирлар тутади

7 кубсимон эпителийга эга

8 прехордал пластинкадан тараққий этган
48. Евстахий найи:

1 кўп қаторли киприкли эпителий билан копланган*

2 эпителий юзасига шиллиқ ажратади*

3 ўрта қулоқ бўшлиғида босимни бошарқаради*

4 ноғора пардани бурун бўшлиғи билан боғлайди*

5 кўп қаватли кубсимон эпителий

6 ўрта ва ички қулоқни боғлайди

7 мушак каватига эга

8 тоғайли қаватга эга
49. Кўз ёш безлари:

1 бир неча гуруҳ безлардан ташкил топган*

2 тузилишига кўра мураккаб-альвеоляр*

3 секрет таркибига кўра – сероз*

4 секрет таркибида лизоцим бор*

5 тузилишига кўра оддий – альвеоляр тармоқланган

6 секрети соф шиллиқ

7 секрети кўзнинг ички бурчагида ажралади

8 мезенхимадан ривожланади
50. Кортиев (cпирал) аъзонинг тузилиши:

1 сезувчи ва таянч ҳужайралардан иборат*

2 ички ва ташқи ҳужайралар орасида Кортиев туннель жойлашган*

3 сезувчи ҳужайралар фалангали ҳужайралар юзасида жойлашган*

4 сезувчи ҳужайралар апикал юзасида стериоцилиялар бор*

5 сезувчи ҳужайралар нерв тўқимасига киради

6 сезувчи ҳужайралар таянч ҳужайралар орасида жойлашган

7 Кортиев туннель фалангали ҳужайралардан ҳосил бўлади

8 таянч ҳужайралар бириктирувчи тўқимага киради
51. Гипофизнинг олдинги бўлагида :

1 хромофоб ҳужайралар энг кўп миқдорда*

2 ацидофил ва базофил ҳужайралар фарқланади*

3 эндокрин ҳужайралар тармоқланган тасмалар ҳосил килади*

4 синусоид типидаги қон капиллярлари мавжуд*

5 ацидофил ҳужайралар энг кўп миқдорда

6 кортикотроп ҳужайралар периферияда жойлашган

7 хромофил ҳужайралар фолликулалар ҳосил қилади

8 тиреотроп ҳужайралар энг катта гранулалар тутади
52. Буйрак усти безининг мағиз моддаси тузилишидаги тўғри жавоб:

1 эндокрин ҳужайралар нерв тўқимадан ривожланади*

2 веноз синуслар бор*

3 эндокрин ҳужайралар билан бирга типик нейронлар ҳам учрайди*

4 ганглиоз пластинкадан ривожланган*

5 адренокортикотроп гормонлар таъсирида бўлади

6 оч ҳужайралар норадреналин ишлайди

7 тўқ ҳужайралар адреналин ишлайди

8 эндокрин ҳужайралар эпителийдан ҳосил бўлади
53. Қалконсимон безга хос тўғри жавобни кўрсатинг :

1 тиреоцитлар фолликул ҳосил қилади*

2 парафолликуляр ҳужайралар бор*

3 тиреоглобулин фолликул ичига ажрайди*

4 парафолликуляр ҳужайралар кальцитонин ишлайди*

5 эндокриноцитлар трабекулалар ҳосил қилади

6 гормонлар синтези гипофизсиз рўй беради

7 тиреоцитлар кальцитонин синтезлайди

8 фолликула деворидаги тиреоцит бир неча қават ҳосил қилади
54. Эпифизга хос тўғри жавобни кўрсатинг:

1 бўлакчаларга ажралган*

2 пинеалоцитлар- эндокрин ҳужаралар ҳисобланади*

3 глиоцитлар бўлакчанинг переферик қисмида жойлашган*

4 пинеалоцитлар серотонин, мелатонин, антигонадотропин синтезлайди*

5 пинеалоцитлар асосан переферик қисмида жойлашган

6 пинеалоцитлар вазопрессин ишлайди

7 трабекуляр тузилишга эга

8 пинеалоцитлар эпителий тўқимасига киради
55. Буйрак усти безида фарқланади:

1 коптокчали зона*

2 тутамли зона*

3 тўрсимон зона*

4 мағиз мода*

5 қирғоқ зона

6 донадор зона

7 фолликулалар

8 хромофоб зона
56. Аденогипофизга тегишли нотўғри жавобни топинг :

1 энтодермадан ривожланади*

2 орқа бўлакни ўз ичига олади*

3 гипоталамуснинг олдинги бўлаги билан функцонал боғланган*

4 эндокрин ҳужайралари нейрал келиб чиқишга эга*

5 оғиз бўшлиғи эпителийсидан ривожланади

6 эндокрин ҳужайралар эпителиал келиб чиқишга эга

7 олдинги бўлакни ўз ичига олади

8 хромофил ҳужайралар тутади
57. Аортанинг ички пардаси иборат:

1 эндотелийдан*

2 базал мембранадан*

3 эндотелий ости қавати*

4 эластик толалар чигалларидан*

5 ички эластик мембранадан

6 дарчасимон эластик мембраналардан

7 мушакли қаватдан

8 коллаген толлар тутамларидан
58. Қайси аъзоларда синусоид типидаги капиллярлар бўлади :

1 қизил суяк кўмиги *

2 жигар*

3 аденогипофиз*

4 буйрак усти бези мағиз моддаси*

5 ингичка ичак

6 тимус

7 буйрак

8 сийдик қопи
59. Эндокардда қуйидаги қаватлар фарқланади:

1 эндотелий*

2 эндотелий ости*

3 мушак-эластик*

4 бириктирувчи тўқимали*

5 томирли

6 эластик

7 адвентициал

8 кўндаланг- тарғил толалар қавати
60. Эластик типидаги артерия хусусияти:

1 ички эластик мембрана ўрнига эластик толалар тўри*

2 эластик толалар мушак толаларидан кўп*

3 ўрта қаватида дарчали эластик мембраналари мавжуд*

4 эндотелий ости қаватида силлиқ миоцитлар учрайди*

5 силлиқ мушак ҳужайралари кам, элстик толалар кўп

6 силлиқ мушак ҳужайралари ташқи қаватда бор

7 коллаген толалари кўп

8 субэндотелий қавати йўқ
61. Гемато-тимик тўсиқни ҳосил қилади:

1 ретикулоэпителиоцитлар*

2 гемокапилляр эндотелийси*

3 эндотелий базал мембранаси*

4 ретикулоэпителиоцитларнинг базал мембранаси*

5 ретикулоцитлар

6 плазмоцитлар

7 базофиллар

8 В-лимфоцитлар
62. Лимфатик тугуннинг пўстлоғида бор:

1 лимфоид фолликулалар*

2 трабекулалар*

3 лимфатик синуслар*

4 ретикуляр тўқима*

5 мағиз тасмалари

6 мантия зонаси

7 маргинал зонаси

8 веноз синуслар
63. Талоқнинг оқ пульпасида 4 та зона фарқланади:

1 периартериал *

2 маргинал*

3 мантия*

4 герминатив марказ*

5 пульпар тасмалар

6 тугунча атрофидаги қин

7 мағиз


8 капсула остидаги синус
64 Талоқга хос хусусиятларни белгиланг:

1 қон депоси*

2 қари эритроцитлар “мозори”*

3 плазматик ҳужайралар ҳосил бўлади *

4 В- лимфоцитлар ҳосил бўлади*

5 лимфа тозаланади

6 трабекуляр веналарда қон тўпланади

7 қон стромага марказий артерия орқали чиқади

8 катталарда универсал қон яратувчи аъзо
65. Гемолимфатик тугунларнинг хусусиятлари:

1 синусларда қон бўлади*

2 лимфатик тугунчалар кам*

3 капсуласида силлиқ мушак ҳужайраларининг тутамлари бор*

4 синуслари веналарга ўхшайди*

5 кўп миқдорда мағиз тасмалари бор

6 лимфатик тугунчалар йўқ

7 мағиз тасмалари йўқ

8 лимфатик тугунчалар йирик
66. Бронх калибри кичиклашиши билан:

1 эпителий баландлиги камаяди*

2 кадахсимон хужайралар камаяди*

3 хилпилловчи эпителий камаяди*

4 тоғай парда йўқолади*

5 киприкли хужайра купаяди

6 мушак кават қалинлашади

7 кадахсимон хужайра купаяди

8 безлар зичлиги ошади
67. Нафас йўлидаги эпителийда бўлади:

1 базал хужайралар *

2 киприкли ҳужайралар*

3 кадахсимон хужайралар*

4 базал-донадор хужайралар*

5 плазмоцитлар

6 фибробластлар

7 адипоцитлар

8 ретикулоцитлар
68. Ўпка ацинусига киради:

1 респиратор бронхиола*

2 альвеоляр йуллар*

3 альвеоляр қопчалар*

4 альвеолалар*

5 кичик калибрли бронх

6 безлар

7 терминал бронхиола

8 бўлакчалараро вена
69. Ўпка бўлакчаси:

1 терминал бронхиоладан бошланади*

2 12-18 ацинусдан иборат*

3 респиратор бронхиолани ўз ичига олади*

4 терминал бронхиола билан ўпка артерияси бирга юради *

5 5-8 ацинусдан иборат

6 булакчалараро тўсиқлардан ўпка артерияси ўтади

7 унга ўпка венаси киради

8 бўлакчалараро тўсиқларда силлиқ мушак хужайралари бор
70. «Юпқа» тери эпидермисининг қаватлари:

1 донадор*

2 базал*

3 мугузли*

4 тиканакли*

5 ялтироқ

6 оралиқ

7 тўрсимон

8 пигмент
71. Эпидермисда меланинга эга хужайралар:

1 меланоцитлар*

2 базал эпидермоцитлар*

3 эпидермал макрофаглар (дендритик хужайралар)*

4 дермал меланоцитлар*

5 мугуз пластинкалар

6 ялтироқ қават хужайралари

7 тиканаксимон қават ҳужайралари

8 лимфоцитлар
72. Тер безларига хос жавобларни белгиланг:

1 чиқарув найи узун*

2 охирги бўлимлари дерманинг чуқур қаватларида жойлашган*

3 узун охирги бўлими коптокчалар ҳосил қилади*

4 охирги бўлими секретор ва миоэпителиал ҳужайралардан иборат*

5 охирги бўлими бир қаватли ясси эпителий билан қопланган

6 мураккаб тармоқланган безлар

7 чиқарув найи эпителийси кўп қаватли ясси мугузланмайдиган

8 секрецияси голокрин
73. Қулоқ олди сўлак бези:

1 тузилиши бўйича мураккаб альвеоляр тармоқланган*

2 фақат оқсилли охирги бўлими бўлади*

3 охирги бўлимларда миоэпителиал ҳужайралар бор*

4 бўлакчали тузилишга эга*

5 оддий альвеоляр тармоқланган

6 умумий чиқарув найи эпителийси бир каватли призматик

7 умумий чиқарув найи йўқ

8 охирги секретор бўлими шиллиқ табиатли
74.Аппендикс хусусиятлари:

1 мушак пардасининг ташқи қавати яхлит*

2 крипталарда қадаҳсимон ҳужайралар кам*

3 шиллиқ ости пардада лимфоид фолликулалар кўп*

4 мушак пластинкаси яхши ривожланмаган*

5 шиллиқ ости пардада безлар бор

6 ташқариси адвентициал парда билан ўралган

7 крипталарда Панет ҳужайралар йўқ

8 ташқи мушак пардаси яхлит эмас
75. Тилнинг юзаси остки қисмидан фарқланади:

1 шиллиқ ости пардаси бўлмайди*

2 сўрғичлари бор*

3 эпителийси қисман мугузланади*

4 хусусий пластинкаси мушак билан харакатсиз бириккан*

5 сўлак безларнинг чиқарув найлари йўқ

6 эпителийси икки қаватли

7 хусусий пластинкасида сўлак безлари йўқ

8 шиллиқ ости пардаси бор
76. Меъда ости безида:

1 ацинуслар бор*

2 эндокрин хужайралар оролчалар бўлиб жойлашган*

3 чикарув найлар бир каватли*

4 эндокрин хужайралар тасмалар хосил килади*

5 ацинусларни эндокрин хужайралар хосил килади

6 бўлакчалараор найлар эпителийси икки каватли

7 умумий чикарув най кўп каватли

8 секреция тури-апокрин
77. Қизилўнгач шиллик пардасида фарқланади:

1 кўп қаватли ясси эпителий*

2 хусусий пластинка*

3 мушак пластинка*

4 кардиал безлар*

5 кўп қаторли эпителий

6 мушак-бириктирувчи қават

7 бир қаватли призматик эпителий

8 кўп қаватли кубсимон эпителий
78. Эмал аъзоси босқичида тиш куртагида фарқланади:

1 эмал аъзосининг ички хужайралари*

2 эмал аъзосининг ташқи хужайралари*

3 тиш сўрғичи*

4 тиш қопчаси*

5 тиш кутикуласи

6 тиш пульпаси

7 одонтобластлар

8 амелобластлар
79. Ичак ворсинкалари эпителийси таркибидаги ҳужайралар:

1 жиякли*

2 қадаҳсимон*

3 эндокрин*

4 эпителий ичи лимфоцитлари*

5 жияксиз

6 Панет

7 камбиал8 париетал
80. Оғиз бўшлиғининг қайси қисмида шиллиқ ости парда бўлмайди?

1 милкда*

2 қаттиқ танглайда*

3 тилнинг устки юзасида*

4 юмшоқ танглайнинг орқа соҳасида*

5 юмшоқ танглайда

6 тилнинг остки юзасида

7 лабнинг ички юзасида

8 лунжда
81. Эмбрионал даврда қизилўнгач эпителийсида қуйидагилар бўлади:

1 бир қаватли призматик*

2 икки қаватли*

3 кўп қаторли хилпилловчи*

4 кўп қаватли ясси*

5 бир қаватли ясси

6 бир қаватли бир қаторли хилпилловчи

7 бир қаватли призматик жиякли

8 ўзгарувчан
82. Панет ҳужайралари таърифидаги тўғри жавобни топинг:

1 ингичка ичак крипталарининг тубида жойлашган*

2 цитоплазмасининг апикал юзасида ацидофил гранулалари тутади*

3 донадор ЭПТ ва Голжи комплекси яхши ривожланган*

4 лизоцим ишланади*

5 сўрувчи ҳужайралар ҳисобланади

6 цитоплазмасининг апикал юзасида жиякли ҳошия тутади

7 ворсинкалар эпителийсида жойлашган

8 кўп миқдорда йўғон ичак крипталарида жойлашган
83. Ингичка ичакнинг жиякли энтероцитлари тавсифида тўғри:

1 аниқ қутбланган*

2 апикал юзасида жиякли хошия*

3 донадор ЭПТ яхши ривожланган*

4 базал қисмида кўплаб рибосомалар, митохондриялар*

5 апикал қисмида митохондриялар кўп

6 силлиқ ЭПТ яхши ривожланган

7 ҳужайра ичи каналчалар мавжуд

8 апикал қисмида секретор гранулалар мавжуд
84. Милк тузилишининг хусусиятлари:

1 шиллиқ пардаси жағ суяк усти пардаси билан зич бириккан*

2 эпителийси кўп қаватли ясси қисман мугузланадиган*

3 хусусий пластинкасида жуда баланд сўрғичлар тутади*

4 сўлак безлари йўқ*

5 мушак пластинка йўқ

6 хусусий пластинкасида сўлак безлари жойлашган

7 шиллиқ ости пардасида сўлак безлари жойлашган

8 хусусий пластинкада сўрғичлар яссилашган
85. Оғиз бўшлиғи эпителийси қаерда мугузланади:

1 милкда*

2 қаттиқ танглайда*

3 тилнинг юқори юзасида*

4 лабнинг оралиқ қисмида*

5 юмшоқ танглайда

6 лунжда

7 лабнинг остки юзасида

8 тилнинг остки юзасида
86. Ингичка ичак ворсинкасининг тузилиши:

1 бир қаватли призматик жиякли эпителий билан қопланган*

2 ворсинкалар асосини сийрак бириктирувчи тўқима ташкил этади*

3 ворсинка стромасида силлиқ миоцитлар бўлади*

4 марказида лимфатик капиллярлар жойлашган*

5 ворсинкаларни ҳосил қилишда шиллиқ ва шиллиқ ости қаватлари иштирок этади

6 бир қаватли кубсимон эпителий билан қопланган

7 эпителий остида базал мембрана бўлмайди

8 эластик толалар тўри қон капиллярларини ўраб туради
87. Сийдик найининг юқори қисми деворининг хусусиятлари:

1 эпителийси кўп қаватли ўзгарувчан*

2 ташқаридан адвентициал парда билан ўралган*

3 мушак пардаси икки қаватли*

4 мушак пластинкаси бўлмайди*

5 мушак пардаси 3 қаватли

6 ташқаридан сероз парда билан ўралган

7 эпителийси кўп қаторли

8 хусусий пластинкасида безлари бор
88. Буйрак таначасидаги ҳужайралар:

1 подоцитлар*

2 эндотелиоцитлар*

3 капсуланинг ташқи варағи ҳужайралари*

4 мезангиал хужайралар*

5 юкставаскуляр ҳужайралар

6 артериолаларнинг мушак ҳужайралари

7 юкставаскуляр ҳужайралар

8 интерстициал ҳужайралар
89.Нефрон таркибига киради:

1 буйрак таначаси*

2 проксимал каналча*
3 дистал каналча*
4 Генли қовузлоғи*

5 сўрғичли канал


6 олиб келувчи артериола
7 олиб чиқувчи артериола
8 йиғувчи най
90. Эгри – бугри уруғ найчалари деворидаги қаватлар:

1 миоид*


2 базал*

3 эпителиосперматоген*

4 толали*

5 хусусий пластинка

6 шиллиқ ости

7 кўп каторли эпителий8 адвентициал
: uum2 -> uum-gistology-[azizova-fx] -> nazorat-taminot-qism
uum-gistology-[azizova-fx] -> «эмбриология»
nazorat-taminot-qism -> Гистологического препарата. Методы и техника микроскопии контрольные задачи
uum-gistology-[azizova-fx] -> Печень, поджелудочная железа
uum-gistology-[azizova-fx] -> Методические рекомендации для практического занятия по теме
uum-gistology-[azizova-fx] -> Методические рекомендации для практического занятия по теме
uum-gistology-[azizova-fx] -> Мавзу: Нерв тизими Маьруза матни Тошкент-2007 Мавзу: Нерв системаси. Режа
uum-gistology-[azizova-fx] -> Эмбриология человека
©stom.tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет