10 беттің бетіжүктеу 138.74 Kb.
Дата26.10.2018
өлшемі138.74 Kb.

ПОӘК 042-18-28.1.25/01-2013
______

№ 1басылым

10 беттің ___беті


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙДІҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі CМЖ құжат

ПОӘК

ПОӘК 042-18-28.1.25/01-2013
«Жалпы тіл білімі» пәнінің оқытушыға арналған оқу әдістемелік кешені

№ 1 басылым

«__» _____ 2013жыл5B011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті»,

5В012100 «ҚТОМ қазақ тілі мен әдебиеті»мамандығына арналған

«Жалпы тіл білімі» пәнінің

ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


СЕМЕЙ


2013
КІРІСПЕ
1 ӘЗІРЛЕГЕН

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі

кафедрасының профессоры м.а., ф.ғ.к. Қинаят Шаяхметұлы

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі кфедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________2013 жыл.


Кафедра меңгерушісі: _______________ Жұмағұлова Ә.М.
2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________2014 жыл.


Төрайымы_________________ Мұқанова Қ.Қ.

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20 ___жыл.


ОӘК төрағасы _________________Искакова Г.К.


4  «____» __________ 20___ж. шыққан ПОӘК-нің

№ 1 БАСЫЛЫМЫМазмұны

1 Қолданыс аясы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасының мазмұны

5 СӨЖ-ның тақырыптары

6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8 Әдебиеттер1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ

«Жалпы тіл білімі» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы 5B011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 5В012100 «ҚТОМ қазақ тілі мен әдебиеті»мамандығының студенттеріне арналған2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Жалпы тіл білімі» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты;

- Мамандыққа қатысты типтік-оқу бағдарламасы

- СТУ 042-ГУ-4-2013 Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;

- ДП 042-1.01.-2013 «Пәннің3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Оқытушы туралы жалпы мәлімет:

Қ.Шаяхметұлы, профессор м.а

Кафедра: Қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі

Кафедраның мекен-жайы: Шугаева, 159, 223- кабинет

Ақпараттық қатынас: телефон: 53 37 63

Кафедрада болатын уақыты: 10.00-16.00 сағат

Сабақ өтетін орын: 220 дәрісхана

Кредит саны: 2


3.2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
1 Кесте – Оқу жоспарынан көшірме


Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

(сағ)


Тәж

(сағ)


СОБОӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

3

5

2

12

6

30

30

78

емтихан

3.4. Осы пәндi игеру үшiн қажет бiлiм - пәндi игеру үшiн дағды мен бiлiм студентке берiлетiн ақпаратты меңгеру, байқау, салыстыру, ойлау, теориялық бiлiмдi тәжiрибесiнде қолдана бiлуi тиiс.

3.5. Осы пәнмен байланысты пәндер - «Тіл біліміне кіріспе», «Лингвистика ілімі», «Семасиология», «Қазақ әдеби тiлiнiң тарихы», «Қазiргi қазақ тiлi».
4. Қысқаша сипаттамасы:

2 -кесте


Тақырыптардың атауы мен мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтар

1 - модуль

Жалпы тіл білімінің пәндік ерекшеліктері1

Көне заман тіл білімі. Көне қытай тіл білімі. Көне үнді тіл білімі.Байырғы грек тіл білімі.

1

2- модуль

Орта ғасыр тіл білімі1

Араб тіл білімі

1

Қайта өркендеу дәуірі тіл білімі

1

XVII-XVIII ғасыр тіл білімі


1

Салыстырмалы-тарихи тіл білімі

1

ХІХ ғасыр тіл білімінде қалыптасқан тіл білімі мектептері мен ағымдар

1

ХХ ғасыр лингвистикасы Кеңес тіл білімі

1

Тіл білімінің қазіргі бағыт-бағдары. Басты проблемалары

1

Тілді зерттеу әдістері

1

Тіл білімінің ғылымдар ішіндегі орны және олармен байланысы

1

Практикалық сабақтар

Көне заман тіл білімі

1

Орта ғасыр тіл білімі

1

XVII-XVIII ғасыр тіл білімі

1

Салыстырмалы-тарихи тіл білімі

1

ХХ ғасыр лингвистикасы Кеңес тіл білімі

1

Тіл білімінің қазіргі бағыт-бағдары. Басты проблемалары

1

Барлығы:

18

5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

5.1 Жалпы тіл білімінің пәндік ерекшеліктері. Жалпы тіл білімінің анықтамасы. Жалпы тіл білімі пәнінің мақсаты мен міндеттері. Жалпы тіл білімінің лингвистиканың басқа салалармен, әсіресе, жеке тілдер жөніндегі іліммен қарым қатынасы.

5.2 Көне заман тіл білімі. Көне қытай тіл білімі. Көне үнді тіл білімі. Байырғы грек тіл білімі

5.3 Орта ғасыр тіл білімі. Әлемдік діндердің, конондық тілдердің пайда болуы, бұлардың тіл біліміне тигізген әсері. Схоластикалық бағыттың ықпалдары. Реалистік, номиналистік бағыттар. Орта ғасыр лингвистикасына тән негіәгі сипаттар.

5.4 Араб тіл білімі. Дүние жүзі ғылымы мен мәдениетінінің дамуына елеулі үлес қосқан халықтардың бірі-арабтар. Халипат дәуірі.

5.5 Қайта өркендеу дәуірі тіл білімі. Бұл дәуірдің өзіндік сипатына қысқаша шолу. Қайта өркендеу дәуірі тіл білімінің негізгі проблемалары: а) ұлттық тілді қалыптастырып, дамыту. ә)жаңа ашылған тілдерді үйреніп зерттеу. Пор-Рояль грамматикасы.

5.6 ХІХ ғасыр тіл білімі. ХҮІІ-ХҮІІІғ. Тіл біліміндегі ой-пікірдің әрі қарай тереңдеп дамығаны.

5.7 Салыстырмалы-тарихи тіл білімі. Мұның объектісі, көздейтін мақсаты. Тілдер туыстығына көңіл бөле алатын тілдік материалдар. Салыстырмалы-тарихи тіл білімі дамуының үш кезеңі.

5.8 ХІХ ғасыр тіл білімінде қалыптасқан тіл білімі мектептері мен ағымдар. Натуралистік – биологиялық бағыт. Логика-грамматикалық бағыт. Психологиялық бағыт. Жас грамматикалық бағыт. Қазан және Мәскеу тіл білімі мектептері.

5.9 ХХ ғасыр лингвистикасы Кеңес тіл білімі. Жас грамматизм бағытына қарсы күресте қалыптасқан тіл біліміндегі бағыттар мен мектептер: сөздер мен заттар, эстетикалық бағыт, неолингвизм, социологиялық және этнолингвистикалық бағыттар.

5.10 Тіл білімінің қазіргі бағыт-бағдары. Басты проблемалары Тіл теориясының мән-мағынасы, негізгі проблемалары, күрделі салалары, ол салалардың басқа ғылымдармен байланысы.

5.11 Тілді зерттеу әдістері. Лингвистикалық әдіс туралы ұғым. Философиялық және арнайы әдістер. Сипаттама әдіс. Тілдік экспериментжасау әдістемесі. Таксономиялық әдіс. Генетикалық әдіс. Типологиялық, лингвистикалық талдау әдістемесі.

5. 12 Тіл білімінің ғылымдар ішіндегі орны және олармен байланысы. Ғылымдардың өзара байланысты болу фактілері, оның себептері. Тіл білімінің қоғамдық ғылымдар тобына қосылатыны, оның себептері.

6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3-Кесте


Дәріс сабағының

тақырыбы


Семинар сабағының тақырыбы

Көрнекі құралдар, плакаттар, лаборатория-лық стендтер

Өз бетімен дайындалу сұрақтары

Бақылау түрі

1

2

4

5

6

1.Жалпы тіл білімінің пәндік ерекшеліктері

1.Жалпы тіл білімінің пәндік ерекшеліктері

Дәріс тезисі, сызба нұсқа

Сөздіктермен жұмыс

Жазбаша, ауызша

2. Көне заман тіл білімі. Көне қытай тіл білімі. Көне үнді тіл білімі.Байырғы грек тіл білімі.

2. Көне заман тіл білімі. Көне қытай тіл білімі. Көне үнді тіл білімі.Байырғы грек тіл білімі.

Дәріс тезисі, кесте

Тілдік таңбаларға сипаттама беру

Жазбаша, ауызша

3.Орта ғасыр тіл білімі

3. Орта ғасыр тіл білімі

Дәріс тезисі, кесте

Тілдік таңбаларға сипаттама беру

Жазбаша, ауызша

4.Араб тіл білімі.

4.Араб тіл білімі.

Дәріс тезисі, кесте

Тілдік таңбаларға сипаттама беру

Жазбаша, ауызша

5.Қайта өркендеу дәуірі тіл білімі

5. Қайта өркендеу дәуірі тіл білімі

Дәріс тезисі, кесте

Тілдік таңбаларға сипаттама беру

Жазбаша, ауызша

6.XVII-XVIII ғасыр тіл білімі6. XVII-XVIII ғасыр тіл білімі


Дәріс тезисі, кесте

Тілдік таңбаларға сипаттама беру

Жазбаша, ауызша

7.Салыстырмалы-тарихи тіл білімі

7 Салыстырмалы-тарихи тіл білімі

Дәріс тезисі, кесте

Тілдік таңбаларға сипаттама беру

Жазбаша, ауызша

8.ХІХ ғасыр тіл білімінде қалыптасқан тіл білімі мектептері мен ағымдар.

8.ХІХ ғасыр тіл білімінде қалыптасқан тіл білімі мектептері мен ағымдар.

Дәріс тезисі, кесте

Тілдік таңбаларға сипаттама беру

Жазбаша, ауызша


9.ХХ ғасыр лингвистикасы Кеңес тіл білімі

9.ХХ ғасыр лингвистикасы Кеңес тіл білімі

Дәріс тезисі, кесте

Тілдік таңбаларға сипаттама беру

Жазбаша, ауызша

10.Тіл білімінің қазіргі бағыт-бағдары. Басты проблемалары

10.Тіл білімінің қазіргі бағыт-бағдары. Басты проблемалары

Дәріс тезисі, кесте

Тілдік таңбаларға сипаттама беру

Жазбаша, ауызша

11.Тілді зерттеу әдістері

11.Тілді зерттеу әдістері

Дәріс тезисі, кесте

Тілдік таңбаларға сипаттама беру

Жазбаша, ауызша

12.Тіл білімінің ғылымдар ішіндегі орны және олармен байланысы.

12.Тіл білімінің ғылымдар ішіндегі орны және олармен байланысы.

Дәріс тезисі, кесте

Тілдік таңбаларға сипаттама беру

Жазбаша, ауызша7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

4-Кесте
Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

  1. 1.Амирова, Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории

лингвистики. - М., 1975.


2

6

20%

  1. 2. Березин М. История лингвистических учении. - М., 1975.
2

6

20%

3. Березин М., Головин Б.Н. Общее языкознание. - М., 1979.

3

6

50%

  1. 4Қалиев Б. Жалпытілбілімі. – А., 2000
6

6

100%

  1. 5. Қалиев Ғ. Жалпытілбілімі. – А., 2001
3

6

50%

  1. 6. Кодухов В.И. Общее языкознание. - М., 1974
3

6

50%

  1. 7. Қордабаев Т.Р. Жалпы тіл білімі. - А., 1975 және 1981, 19993

6

50%
  1. ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990.

8.2 Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. - М., 1954.

8.3 Методы лингвистических исследований. - М., 1973.

8.4 Мұсабекова Ф.М. Лингвистикалықілімдердіңтарихыноқыту. - А., 1985.    1. Общее языкознание. - М., 1970. М., 1972.

8.6Рүстемов Л.З. Тілбілімітарихынақысқашашолу. - А., 1984.
: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
©stom.tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет