$$$ 1Қазақстан республикасыныңжүктеу 237.76 Kb.
Дата12.04.2018
өлшемі237.76 Kb.

$$$ 1ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ


БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

Силлабус


Силлабус

042-18-16.1.36/01-2016

Пәннің оқу бағдарламасы

(силлабус)

№1 басылым 08.09.2016

ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


(СИЛЛАБУС)

Пән атауы: Этнопсихология

Кредит саны: 3

Шифр- мамандық атауы: 5В050300- Психология

Факультет, кафедра: ТПФ, Психология кафедрасы

Семей 2016Алғы сөз


 1. ӘЗІРЛЕНГЕН

Құрастырушы

Аға оқытушысы Қ.Адильжанова___________қолы «31» 08. 2016ж.
 1. КЕЛІСІЛДІ

2.1 “Психология” кафедрасының отырысында

Хаттама № 1 «31» 08. 2016 ж.

Кафедра меңгерушісі ____________ Г.Джумажанова

2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама № 1«31» 08. 2016 ж.

Төрағасы Абишева Ш.Ш. _________ қолы

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама № 1 «08» 09. 2016 ж.

ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істер жөніндегі проректор

Г.Искакова_________ қолы

АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ №1 басылым «08» 09. 2016 ж.Мазмұны

 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕСАБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

 3. КУРС САЯСАТЫ

 4. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

 5. ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР


Мазмұны


1

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
2

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
3

КУРС САЯСАТЫ
4

БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
5

ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР

$$$ 11 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер

 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер

Адильжанова Куралай Советхановна

Аға оқытушы, педагогика ғылымының магистрі

«Психология» кафедрасы

Байланыс ақпараты-тел.: 32-17-82, №3 оқу корпусы, кабинет № 1021.2 Пәннің қысқаша мазмұны

«Этнопсихология» пәнінен жасалған оқу-әдістемелік комплекс психолог мамандығындағы студенттерге арналған. Пәнді оқуыту барысында студенттер қажеттті іскерліктер мен дағыдаларды қалыптастыра отырып пәннің мазмұның, өзектілігі мен қажеттілігін саясатын танып біледі. Пәнді терең зерттеуде оқу-әдістемелік бірлестік негізгі басшылық етеді.1.3 Пәнді оқыту мақсаты

Студенттердің қазіргі өмірдегі этнопсихологиялық білімдерін, осылардың таңдалынған мамандық шеңберінде кәсіби қалыптасу процеснідегі рөлі мен оның мәнін анықтау, зерттеуге қызығушылығын тудыру.Сонымен қатар, бұл курсты оқу студенттерде гуманистік көзқарас, психологиялық-педагогикалық творчествалық ойлау, коммуникативті хабардарлықты дамыту арқылы тұлғалық потенциалын өздігінше жетілдіруге басымдылығын қалыптастыруды мақысат етіп қойды  1. Пәнді оқытудың міндеттері

 • Басқа ғылымдар жүйесінде этнопсихологияның рөлі мен мәнін көрсету, оның объектісін , пәнін, негізгі түсініктері мен әдіснамалық позициясын анықтау;

 • Өте қажетті және терең зерттелмеген білім саласының тарихи даму жолын талдау,

 • Қазіргі этнопсихологияның негізгі тұжырымдамаларын зерттеу зерттеу негізінде студенттердің білімін жүйелеу;

 • Бірдейлікті зерттеу негізінде этнопсихологиялық мәселелерді теориялық және эмпирикалық зерттеуҒ

 • Этносаралық қабылдау, этносаралық шиеленіс және этносаралық келісімді зерттеу негізінде психологияның этнопсихологиялық мәселесін жаңғырту.

1.5 Құзыреті (оқыту нәтижелері)

Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу керек:- білу:

 • Қазіргі заманғы этнопсихологияның теориялық-әдіснамалық аппаратын білу;

-Қазіргі заманғы этносаралық қатынастардың даму ерекшеліктерін білу

-Тұлғалық деңгейде және толық этностық бірлікте халықтардың ұлттық психологиясы мен психологиялық мінезінде көрінетін психологиялық ерекшеліктерін салыстырмалы зерттей білу;орындай алу:

-Этносаралық қатынастардың кемелденуі мен этносаралық өзара әрекеттің күшейуіне практикалық ұсыныстарды құру дағдысын игеру;дағдысының болуы:

-Этносаралық қатынастардың болашақтағы дамуын болжай алу және мониторинг дағдыларын игеру;1.6 Курстың пререквизиті

 • Философия

 • әлеуметтану

 • мәдениеттану

 • конфликтология

 • жалпы және әлеуметтік психология

 • Психология тарихы

 • Қазақстан тарихы1.7 Курстың постреквизиті

 • педагогикалық практика


$$$ 21.5 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме$$$ 3Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі 1-кестеде келтірілген


1-кесте

Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс,

сағ.


СТС,

сағ.


ЗЖ,

сағ.


БӨЖ,

сағ.


Барлығы,

сағ.


Қорытынды бақылау

формасы


4

7

3

30

15
90

135

Емтихан


$$$ 42 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ


Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 2- кестеде келтірілген

2 - кесте

Модуль 1Сағат саны
ЛК

ЛЗ


СПЗ

СРО

Әдебиеттер

1

2

3

4

5

6

7

1

Қазіргі заманғы этнопсихологияның негізгі теориялық әдіснамалық аспектілері

2
1

6

5.1.1.

5.1.2.


5.1.5.

5.1.12.


5.2.1

5.2.2.


2

Қазіргі заманғы этнопсихологияның негізгі принциптері мен категориялары

2
1

6

5.1.2.

5.1.3.


5.1.7.

5.2.3.


5.2.5.

5.2.6.


3

Тұлға этнопсихологиялық мәселе ретінде.

2
1

6

5.1.4.

5.1.5.


5.1.7.

5.1.5.


5.1.15.

5.1.6.4

Ұлттық психология этнопсихологиялық феномен ретінде

2
1

6

5.1.2.

5.1.3.


5.1.6.

5.1.13.


5.2.1.

5.2.10.


5.2.11.

5.2.15.


5.2.14.

5

Ұлттық психология этнопсихологиялық феномен ретінде

2
1

6

5.1.2.

5.1.3.


5.1.6.

5.1.13.


5.2.1.

5.2.10.


5.2.11.

5.2.15.


5.2.14.

6

Этнопсихология дамуының тарихи кезеңдері

2
1

6

5.1.4.

5.1.6.


5.1.5.

5.2.4.


5.2.5.

5.2.7.7

Этнопсихология дамуының тарихи кезеңдері

2
1

6

5.1.4.

5.1.6.


5.1.5.

5.2.4.


5.2.5.

5.2.7.


модуль 2

8-9

Ресейде және қазақстандағы этнопсихологиялық идеялардың қалыптасулары мен дамуы

2
1

6

5.1.5.

5.1.9.


5.1.11.

5.1.13.


5.2.1.

5.2.4.


5.2.10.

10-13

Ресейде және қазақстандағы этнопсихологиялық идеялардың қалыптасулары мен дамуы

2
1

6

5.1.5.

5.1.9.


5.1.11.

5.1.13.


5.2.1.

5.2.4.


5.2.10.

14

Этносаралық қарым-қатынас психологиясы

2
1

6

5.1.3.

5.1.4.


5.1.14.

5.2.22


5.2.3.

5.2.7.


5.2.12.

15

Этникалық конфликтілер пайда болу себептері және реттеу тәсілдері

2
1

6

5.1.9

5.1.10.


5.1.11.

5.1.15.


5.2.2.

5.2.11.


5.2.14.

5.1.15.

БАРЛЫҒЫ:

30
15

90

2.1 1-2 аралық білімді бақылау тапсырмалары


Тақырып атауы, өткізу формасы, құрылымы, №1 және №2 білім алушылардың білімін бақылайтын аралық бақылаудың мазмұны

1 Рубежді бақылау

Коллоквиум 1

Қазіргі заманғы этнопсихологияның негізгі теориялық әдіснамалық аспектілері

Қазіргі заманғы этнопсихологияның негізгі принциптері мен категориялары

Тұлға этнопсихологиялық мәселе ретінде

Этнопсихология дамуының тарихи кезеңдері

2 Рубежді бақылау

Коллоквиум 2

Этносаралық қарым-қатынас психологиясы

Ресейде және қазақстандағы этнопсихологиялық идеялардың қалыптасуларымен дамуы

Этностық сәйкестілік және оның трансформациялық мәселесі

Этникалық конфликтілер. пайда болу себептері және реттеу тәсілдері

3 курс САЯСАТЫ


Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.

4 Бағалау саясаты


Басқа кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 5-15 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін).

Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3-кестеде көрсетілген.Апта

Зертханалық, практикалық, семинар сабақтарының, БӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл


1

2

4

3

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, тәжірибелік сабақтар, семинар, БӨЖ

2

Қазіргі заманғы этнопсихологияның негізгі принциптері мен категориялары

Ауызша сұрау

-

3

Тұлға этнопсихологиялық мәселе ретінде.

Ауызша сұрау

30

4

БӨЖ- Ұлттық психология этнопсихологиялық феномен ретінде

Реферат

50

5

Ұлттық психология этнопсихологиялық феномен ретінде

Ауызша сұрау

35

6

Этнопсихология дамуының тарихи кезеңдері

Ауызша сұрау

35

6

БӨЖ- Этнопсихология дамуының тарихи кезеңдері

Реферат

50

7

1 Аралық бақылау
70

1-7 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы


30+270=

300


8-15

8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, практикалық сабақтар, семинар, БӨЖ

9

БӨЖ- Ресейде және қазақстандағы этнопсихологиялық идеялардың қалыптасулары мен дамуы

Реферат

30

10

Ұлттық тәлім-тәрбие мәселесі

Ауызша сұрау

25

11

БӨЖ- Ұлттық дүниетанымды қалыптастыруда салт-дәстүрдің алатын орнын анықтаудың маңызы жайлы түсінік беру.

Реферат

30

12

Тұлғаның ұлтжандылық сезімі мен қасиеті, сапалары

Ауызша сұрау

25

13

БӨЖ- Этносаралық қарым-қатынас психологиясы

Реферат

40

14

Этникалық конфликтілер пайда болу себептері және реттеу тәсілдері

Ауызша сұрау

25

15

2 Аралық бақылау
70

8-15 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы


30+270=

300


Емтиханның қорытынды баллы
400

Академиялық кезең үшін қорытынды балл
1000

Ескертпе:

1 бағанда апта № көрсетіледі, соған қарай білім алушылардың білімін бақылау жүзеге асырылады;

2 бағанда білім алушы сәйкес келетін аптада меңгеруі тиіс сабақ тақырыбы көрсетіледі,

3 бағанда білімді бақылау түрі келтіріледі;

4 бағанда білім алушылардың жұмыс түрлерін орындауына байланысты қойылатын максималды балл көрсетілген;

Оқытушы баллды бөлу бойынша мәліметтерді электронды журналға енгізеді.

Білім алушы пән бойынша емтиханға кіруге егер оның пәннің пререквизиті болып табылатын семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана рұқсат етіледі.

Білім алушы пән бойынша емтиханға егер, семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пәннің пререквизиті болып табылатын пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана кіруіне рұқсат етіледі.

Пән бойынша емтихан бағасы ең жоғарғы оқу үлгерімі көрсеткіштері бойынша анықталады: қорытынды аттестация (60%), емтихан (40%), барлығы 100%. құрайды.

Пән бойынша білім алушылардың білім сапасын бағалау шкала бойынша анықталады (4-кесте).

4 – кесте

Білімді бағалаудың көпбаллды әріптік жүйесі

Әріптік жүйе бойынша бағалау


Баллдардың цифрлық эквивалентіПайыздық мазмұны


Дәстүрлі жүйе бойынша баға


А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

55-59

Жақсы

В

3.00

50-54

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


С

2,00

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз


5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР


Негізгі әдебиет

5.1. Негізгі әдебиеттер

5.1.1 Аймаганбетова О:Х. Основные теоретические проблемы этнопсихологии// Мат.ІІІ межд. Симпозиума «Восток-Запад: диалог культур» - Алматы: КазНУ, 2011. ЧІІІ.-С101-105;

5.1.2 Аймаганбетва О.Х. Основы этнопсихологии. – А.: Литера, 2009.

5.1.3 Аймаганбетва О.Х. Этнопсихологические исследование этнических конфликтов // Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Серия психология и социология, 2002, № 1(5)

5.1.4 Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2009.

5.1.5 Боронев А.О., Павленко В.Н. Этническая психология – СПб.: Изд СПб. Ун-та, 2007:

5.1.6 Бромлей ЮВ, Очерки истории этноса. – М.: Наук. 2005.

5.1.7 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М7: Ди ДИк, 2007.

5.1.8 Гумилев Л.Н. Психологиическое несходство этносов. // Психология национальной нетерпимости . – Мн.: Харвест, 2005:

5.1.9 Джакупов С.М. Этнопсихологические исследование этнических предупреждений // Мат. 2 науч.-теорет. К-ции «Развитие пс.пед мысли республиках. Центр. Азии» - Алматы: Каз НУ , 2002:

5.1.10 Джандильдин Н.Д Природа нац. Психологии – Алма –Ата: Казахстан, 2005.

5.1.11 Жарикбаев К.Б. Современные состояние и основные проблемы этнопсихологии в Казахстане //Этнопедагогика жане этнопсихология. Алматы: КазГу, 2010.

5.1.12 Крысько В.Г.Этнопсихология и межнациональные отношения. – М.: Экзамен,2002.

5.1.13 Кукушкин В.С., Столяренко Л.Д. Этнопедагогика и этнопсихология. – Ростов на Дону: Феникс, 2009.

5.1.14 Платонов Ю.П.Этическая психология. СПб. : Речь, 2001;

5.1.15 Платонов Ю.П.Основы этической психологии. СПб. : Речь, 2003

5.1.16 Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М.: Аспект-Пресс, 2004;

5.1.17 Тажибаев Т.Т. Педагогическая мысль в Казахстане во второй половине 19-века. – Алматы, 2005.

5.1.18 Этнопсихологический словарь. – М.: Моск. Пс-соц. Ин-т, 2009

5.1.19 Этнопсихологический словарь/ Под ред. Крысько В.Г. – М.: Моск.психол. –соц.ин-т.2005.   1. Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию. Изд.Дом «П.Э.Т». СПб. 2006.

5.1.21 Әмірова Б.Ә. «Этнопсихология» /оқу құралы/ Қарағанды: «Ақ Нұр» ЖҚ/2012ж

5.1.22 Платонов, Ю.П. Этнопсихология: учебник для вузов / Ю.П. Платонов.- М.: Академия, 2014.- 240с.- (Бакалавриат.Высшее профессиональное образование).

5.1.23 Жарикбаев, К.Б. Казахская этнопсихология: учеб.пособие / К.Б. Жарикбаев, А.К. Олжаева, М.К. Ахметова; КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: Қазақун-ті, 2014

5.1.24 Жарықбаев, Қ. Қазақ этнопсихологиясына кіріспе: оқу құралы / Қ. Жарықбаев, Ө. Озғанбаев.- 3-бас., өнд., толықт.- Алматы: Астана Медиа Пресс, 2014   1. Жарикбаев, К.Б. Развитие казахской национальной психологии в историко-теоретическом аспекте: учеб.пособие / К.Б. Жарикбаев, М.К. Ахметова.- Алматы: DK-Print, 2014

5.2. Қосымша әдебиеттер.

5.2.1 Бердяев Н.А. Судьба России. Самосознание. – Ростов на Дону: Феникс, 2007-670;

5.2.2 Табылдиев Ә.Т. Қазақ этнопедагогикасы: оқу құралы.-А: «Білім», 2004.

5.2.3 Қани М. Қазақтың көне тарихы. –А. 2003.

5.2.4 Жарықбаев Қ., Наурызбаев Ж., Қазақтың ұлттық тәлім-тәрбие атауларының

түсіндірмелі сөздігі. –А: «Ғылым».2003.

5.2.5 Волков Г.Н. Этнопедагогика. –Чебоксары. 2004.

5.2.6 Тынышбаев М. Материалы к истории киргиз-кайсакского народа.Ташкент.

Восточное отд. Киргиз.гос. изд.-ва.2005.

5.2.7 Хасанов Б.Х. Казахско-русское двуязычие. –А. «Наука». 2007.

5.2.8 Кон А.К. Этнический словарь. –М: «Педагогика».2003.


   1. Сарсенбаев Н. Обычаи, традиции и общественная жизнь. –А: «Казахстан» 2004.

   2. Чистов, В.В. Специфика преподавания курса "Этнопсихология" в педагогическом вузе/ В.В. Чистов // Мектептегі Психология = Психология в школе.- 2012.- №1.- С.5-7.

   3. Этнопсихологияның қысқаша түсіндірме сөздігі// Мектептегі Психология=Психология в школе.- 2012.- №1.- Б.16-18.

   4. Турсунгожинова, Г.С. Этнопсихология және оның негізгі элементтері/ Г.С. Турсунгожинова, Т.Б. Такеева // Ұлт тағылымы = Достояние нации.- 2012.- №1.- Б.101-104.

   5. Қазақ этнопсихологиясы ( университет студенттеріне арналған арнаулы курстық ) бағдарлама// Мектептегі Психология=Психология в школе.- 2013.- №4.- Б.6-8.

   6. Этнические процессы и религия// Мектептегі Психология=Психология в школе.- 2013.- № 8.- С. 16-18.

5.2.16 Ақажанова, А.Т. Қазіргі психология тарихының дамуы, жағдайы, бет алысы/ А.Т. Ақажанова.- Алматы: NURPRESS, 2012

5.2.17 Жаһандану жағдайындағы шетел қазақтарының құндылықтық әлемінің жаңаруы/

[авт. ұжым:Нысанбаев Ә.Н., Нұрмұратов С.Е., Барлыбаева Г.Ғ. ж.б.]; ҚР БҒМ ҒК

философия, саясаттану және дінтану ин-ты.- Алматы, 2014.   1. Народная психология и этнопсихология и их различие// Мектептегі Психология =

Психология в школе.- 2014.- №10.- С.3-6.

   1. Шерьязданова, Х. Этнопсихологиялық зерттеулерде жобалау әдістерінің

қолданылуы/ Х. Шерьязданова; Т. Сақтағанова // Жантану мәселелері=Вопросы

психологии.- 2014.- №1.- Б.8-10.
: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
©stom.tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет